PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 baza

DENUMIRE PROIECT (PROJECT TITLE): Începuturile modernizării culturii române şi racordarea ei la Occident prin traduceri  (The Beginning of the Modernization of the Romanian Culture and its Connection to Western Europe through Translations);
COD PROIECT (PROJECT CODE): PN-II-ID-PCE-2011-3-0722;
NUMĂR CONTRACT (CONTRACT NUMBER): 213 / 5.10.2011;
DIRECTOR (PROJECT MANAGER): prof. univ. dr. Andrei CORBEA – HOIŞIE
PERIOADA DE DERULARE (TIME FRAME): 1.01.2012 – 31.12.2016
BUGET APROBAT (APPROVED BUDGET): 1.300.000 lei
FINANȚATOR (FUNDING AUTHORITY): Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

1. Echipa proiectului / Project team

2. Rezumatul proiectului / Project description

3. Rezultate preconizate / Expected Results

  • Alcătuirea unui inventar al traducerilor românești din secolul al XVIII-lea în relaţie cu cartea occidentală, stabilirea surselor traducerilor şi, acolo unde este cazul, căutarea şi descoperirea traducătorului prin cercetări interdisciplinare, prezentarea textologică și filologică a traducerilor /The compilation of an inventory of the 18thcentury Romanian translations in relation to Western books, the identification of the sources of the translations and, where appropriate, the search and discovery of the translator through interdisciplinary research, the textual and philological presentation of the translations
  • Prezentarea rezultatelor cercetării la conferințe naționale și internaționale /Presentation of the research results at national and international conferences

4. Rezultate obţinute / Obtained Results

5. Activităţi / Activities

2012 Obiective realizate / Accomplished Objectives

Vizibilitate internaţională şi naţională / National and International Visibility

Buget aprobat / Approved budget : 572.868 lei
2013 Obiective realizate/ Accomplished Objectives

Vizibilitate internaţională şi naţională / National and International Visibility

Buget aprobat / Approved Budget: 205.398,99 lei
2014 Obiective realizate/ Accomplished Objectives

Vizibilitate internaţională şi naţională / National and International Visibility

Buget aprobat/ Approved Budget: 136.099,00 lei
2015 Obiective realizate/ Accomplished Objectives

Vizibilitate internaţională şi naţională / National and International Visibility

Buget aprobat / Approved Budget: 124.426,00 lei
2016 Obiective prevăzute / Foreseen Objectives

  • Finalizarea redactării, sinteza şi revizia materialului / Writing Finalisation, Work Synthesis and Revision
  • Computerizare / Computerisation
  • Diseminarea rezultatelor cercetării / Dissemination of Research Results
Vizibilitate internaţională şi naţională / National and International Visibility

Buget prevăzut / Foreseen Budget: 261.208,01 lei

6. Documentaţie oficială / Official Documentation