PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Activitati 2012 – 5ro)

Redactare pe probleme de filologie

      Descrierea filologică a unor manuscrise

A început studierea unor texte sub aspect filologic, lingvistic sau de literatură comparată care reprezintă un punct de plecare pentru studiile ulterioare. De asemenea, din parcurgerea unor manuscrise chirilice s-au excerptat 16.530 de fişe care conţin aspecte lexicale, fonetice, morfologice, sintactice, care vor fi completate pe măsura cercetării altor traduceri pentru a putea alcătui în final o analiză documentată a trăsăturilor lingvistice din perioada de început a modernizării limbii române.

Eugenia Dima a parcurs mai multe manuscrise chirilice pentru studierea lor lingvistică şi filologică (cca 4.700 pagini manuscris chirilic):  Antonio Catiforos, Vita di Pietro il Grande ,  traducere de Matei Fărcăşanu, Viaţa lui Petru, ms. 2353 BAR, copie din 1755, Charles Rollin, Histoire encienne Tom I, Istoria veche, traducere de Costandin Cocorăscu, ms. 5846 BAR  din 1768, Joseph Delaporte, Le voyageur francaise, traducere tom I-IV  de Mihai Cantacuzino, A toată lumea călătorie, 1780-1786, ms. 1376 BAR, IV-18 BCU Iaşi, Imberie şi Margarona, traducere de pe la 1780 de un cărturar necunoscut, ms. 1817 BAR,; traduceri efectuate de Ioan CantacuzinoFlorian, Numa Pompilius. ms. 1550 de la BAR, Baculard D’Arnaud, Histoire de Machen, Montesquieu, Arsace et Ismenie, J.J. Rousseau, Narcis, ms. 3099 BAR şi Alexander Pope, An Esay On Man ms. 6002 BAR, din care s-au excerptat  peste 15.200 fişe lingvistice şi 610 fişe filologice.

Magda Jeanrenaud a adunat material bibliografic şi exemplificări din traducerile româneşti pentru lucrarea, Traductologia şi importanţa traducerilor româneşti pentru modernizarea culturii române.

Ana-Maria Minuţ a alcătuit un grupaj de texte ştiinţifice, legislative şi administrative traduse  din limba germană, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în cadrul Şcolii Ardelene, efectuând următoarele operaţii: procurarea textelor, căutarea originalelor, stabilirea bibliografiei, fişare parţială.

Mirela Aioane a început documentarea pentru traducerea romanului picaresc spaniol intitulat Viaţa Domnului Heruvim de la Ronda, de A.R. Lesage,  traducere a lui Gherasim Putneanul, în anul 1793, ms. 46 BAR.

Gabriela Eugenia Dima  a pregătit material bibliografic şi stilistic pentru o lucrare de literatură comparată: Motive poetice italiene în primele traduceri româneşti din cultura occidentală.

Alexandra Chiriac a preluat tema Viaţa lui Bertoldo în cultura română, a transcris textul chirilic tipărit (43 pagini), a cărui traducere i-a fost atribuită lui Ioan Molnar, în vederea editării, a efectuat analiza lingvistică şi stilistică, şi-a procurat, în cadrul deplasărilor, copii ale versiunilor italiene, franceze, germane, greceşti.

Fiecare dintre aceste teme conţine mai multe contribuţii care vor fi propuse pentru comunicări internaţionale în anul 2013 sau pentru publicare în reviste de specialitate.