Consultaţii şi tutorat

Tutoriat:

 

Consultaţii:

 

Pentru raportarea activităţii, cadrele didactice vor completa FAZ-ul ataşat (format .pdf sau format .doc)