Taxe de şcolaritate

Taxele de şcolarizare valabile în anul universitar 2021 / 2022:

 • studii universitare de licenţă – 1.500 lei/semestru (anul I) și 1.200 lei/semestru (anul II și anul III)
 • studii universitare de masterat – 1.500 lei/semestru (anul I) și 1.200 lei/semestru (anul I)
 • studii universitare de doctorat – 6.000 lei/an (anul I) și 5.000 lei/an (anul II și anul III)

 

Studenţii înmatriculaţi la alte facultăţi si care urmează cursuri facultative la Facultatea de Litere au de achitat o taxa de 320 lei/semestru. Pentru plata taxei la BRD aveti de specificat următoarele date: facultatea – Facultatea de Litere, codul 1311 şi tipul taxei – taxa de reexaminare – cod 41;

 

Taxele de reexaminare  – COD 41  :
ANUL I, II şi III licenţă şi I, II master

 • An I si I master – pentru discicplinele nepromovate taxa se calculează înmulţind numărul de credite aferent disiciplinei cu 50 lei
 • An II, III și II master – pentru discicplinele nepromovate taxa se calculează înmulţind numărul de credite aferent disiciplinei cu 40 lei

 

Toate tipurile de taxe se achită prin sediile BRD. Pentru taxele de școlarizare, admitere si înmatriculare, taxele pot fi platite și online, accesând platforma UAIC. Dacă folosiți plata prin virament bancar, vă rugăm să specificați numele și prenumele, CNP (în cazul în care tranzacția nu este efectuată de către student), facultatea și tipul taxei.

Pentru chitanțele de școlarizare (și doar pentru acestea!) nu este necesar să trimiteți pe mail dovada plății. Aceste taxe se înregistrează în eSIMS conform listelor trimise de către contabilitatea UAIC.

PENTRU ACHITAREA TAXELOR PRIN BRD VEŢI PRECIZA URMĂTOARELE:

 1. Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 2. Facultatea de Litere
 3. Forma de învăţământ:  Litere licenţă (cod 1311), Litere master (cod 2412) sau Litere doctorat (cod 2543)
 4. Contul –  RO 68 BRDE 240 SV 89534452400
 5. Tipul taxei :
  • taxă de şcolarizare (COD 31)
  • taxă de înmatriculare (COD 38)
  • taxă de admitere (COD 28)
  • taxă de reînmatriculare (COD 29)
  • taxă de reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ) (COD 41)
  • taxă duplicat carnet / legitimaţie (COD 27)
  • taxă eliberare acte studii (COD 39)
  • taxă pentru programa analitică (COD 43)
  • taxă testare lingvistică (COD 44)
  • taxă prelungire perioadă doctorat
  • Taxe pentru cursurile de pregătire pentru examenul de acordare a gradului didacti II
   1. taxă pentru parcurgerea completă a cursului (metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de specialitate şi pedagogie) – 200 de lei – cod 112 / forma de învățământ -01/zona 1311 (Facultatea de Litere)
   2. taxă pentru parcurgerea parţială a cursului (pedagogie) – 100 de lei – cod 113 / forma de învățământ -01/zona 1311 (Facultatea de Litere)
  • Taxe de perfecționare grad I și grad II:
   1. Taxă procesare dosar gradul I (200 lei) – cod 105 / forma de învățământ -01
   2. Taxă depunere lucrare de gradul I (150 lei) – cod 106 / forma de învățământ -01
   3. Taxă procesare dosar gradul II (150 lei) – cod 107 / forma de învățământ -01
   4. Taxă echivalare doctorat (350 lei) – cod 108 / forma de învățământ -01
   5. Taxă eliberare certificate (30 lei) – cod 39 / forma de învățământ -01


Taxele de studii se achită astfel:
(a) semestrul I – 50% din taxă până la data de 15.11.2021 şi 50% din taxă până la data de 15.01.2022;
(b) semestrul al II-lea – 50% din taxă până la data de 15.03.2021 şi 50% din taxă până la data de 15.05.2022;.

În cazul retragerii de la studii sau al întreruperii studiilor, studentul înmatriculat cu taxă la învăţământ cu frecvenţă, în funcţie de data la care a fost depusă cererea de retragere sau de întrerupere a studiilor, datorează Universităţii taxă de şcolarizare, după cum urmează:
– dacă cererea este înregistrată în intervalul 1 octombrie – 5 decembrie a anului universitar, va datora 25% din taxa de şcolarizare totală (jumătate din taxa aferentă semestrului I);
– dacă cererea este înregistrată în intervalul 6 decembrie – 15 martie, va datora 50% din taxa de şcolarizare totală (taxa aferentă semestrului I);
– dacă cererea este înregistrată in intervalul 16 martie – 15 mai, va datora 75% din taxa de şcolarizare totală (taxa aferentă semestrului I şi jumătate din taxa pentru semestrul al II-lea);
– dacă cererea este înregistrată după data de 15 mai, va datora taxa de şcolarizare integrală.
Taxa netă de plată la momentul retragerii se va determina ca diferenţa între taxa totală datorată cumulat şi taxa totală achitată cumulat de la începutul anului universitar, la care se adaugă eventualele taxe neachitate în anii universitari anteriori.

Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii:
(c) la sfârşitul anului, studentul nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite;

ANUNŢ:

Studenţii care înregistrează debite la plata taxei de şcolarizare vor fi exmatriculaţi la finalul semestrului I şi se vor putea reînmatricula doar după achitarea integrală a debitelor restante şi plata taxei de reînmatriculare.
De asemenea, notele obţinute în sesiunea de examene nu vor fi consemnate decât după plata integrală a taxelor de şcolarizare restante (cu impact asupra situaţiei dvs. şcolare şi a clasamentului buget/taxă pentru semestrul II).
Studenţii sunt rugaţi să-şi verifice contul de eSIMS pentru a vedea sumele restante de plată, precum şi, acolo unde este cazul, sumele plătite în plus, în urma trecerii la buget.