Specializări

Studii universitare de licenţă: 3 ani

Limbi moderne: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă

Studii universitare de masterat: 2 ani

Studii universitare de doctorat: 3 ani