Zilele Francofoniei

Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”, ediția a XXVI-a: „La Lenteur”
Colloque international de la Francophonie „La Lenteur”
(20-21 mai 2022)

Progr. Coll. franc. 2022. final

Colocviul internațional „Zilele Francofoniei”, ediția a XXV-a: „Le seuil”
(28-29 mai 2021)
Journées de la Francophonie (28-29 mai 2021, Iasi, Roumanie) – Programme+liens Zoom

CONFERINȚE:
• Antoine COMPAGNON (Collège de France, Paris): „La catastrophe de l’œuvre ultime”
• Pascal DIBIE (Université de Paris 7 – Denis Diderot): „Pourquoi et comment les portes parlent”

ORGANIZATORI/PARTENERI:
• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Facultatea de Litere, Catedra de Limba și literatura franceză / Lectoratul Francez / Centrul de reușită universitară (CRU UAIC) / Centrul de Studii Canadiene (CSC) / Fundația Alumni
• Institutul Francez din România la Iași
• Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO)
• Delegația generală Valonia-Bruxelles la București
• Organizația Internațională a Francofoniei (OIF)
• Asociația Română a Profesorilor de Limba Franceză (ARPF)
• Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF)
• Asociația Membrilor Ordinului Palmelor Academice (AMOPA)
• Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” – Iași
• Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
• Inspectoratul Școlar Județean Iași
• Primăria Municipiului Iași
• Editura Junimea – Iași
• Carrefour România

Pagina Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/966848504118765
Clic pentru programul detaliat. Journées de la Francophonie (28-29 mai 2021, Iasi, Roumanie) – Programme+liens Zoom

Colloque international « Journées de la Francophonie », 25e édition : « Le seuil »
(28-29 mai 2021)

CONFÉRENCES :
• Antoine COMPAGNON (Collège de France, Paris) : « La catastrophe de l’œuvre ultime »
• Pascal DIBIE (Université de Paris 7 – Denis Diderot) : « Pourquoi et comment les portes parlent »

ORGANISATEURS/PARTENAIRES :
• Université Alexandru loan Cuza de lași, Faculté des Lettres, Département de Français / Lectorat Français / Centre de réussite universitaire (CRU UAIC) / Centre d’Études Canadiennes (CSC) / Fondation Alumni
• Institut Français de Roumanie à Iași
• Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF en ECO)
• Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest
• Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
• Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF)
• Association Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF)
• Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA)
• Bibliothèque Centrale Universitaire Mihai Eminescu – Iași
• Association des Étudiants Francophones de Iași (ASFI)
• Inspection Scolaire du Département de Iași
• Mairie de la Ville de Iași
• Éditions Junimea – Iași
• Carrefour România

Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/966848504118765

Zilele francofoniei 2018

Zilele francofoniei 2017

Programul Zilelor francofoniei 2016

 

Ziua internationala a francofoniei 2015
Ziua Internationala a Francofoniei 2014
Ziua Francofoniei 2013