Contracte cercetare

 

1. DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ, FRANCEZ-ROMÂN DE TERMENI RELIGIOŞI ORTODOCŞI Director de proiect: conf. univ. dr. Felicia DUMAS

2. DICŢIONAR DE TRADUCTOLOGIE Director de proiect: conf. univ. dr. Magda JEANRENAUD

3. LIMBA ROMÂNĂ ÎN SECOLUL AL  XVII-LEA REFLECTATĂ ÎN Leastvita (Scara raiului).EVOLUŢIA EI ÎN CÎTEVA VARIANTE SUCCESIVE TRADUSE PE PARCURSUL A PATRU SECOLE  – Director de proiect: drd. Oana PANAITE

4. DICŢIONAR DE FRANCOFONIE CANADIANĂ – Director de proiect:  conf.dr. Corina PANAITESCU

5. SIMPOZION CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ “ROMÂNA CA LIMBĂ STRĂINĂ –  ÎNTRE METODĂ ŞI IMPACT CULTURAL” – Director de proiect: Lect.dr. Ludmila BRANIŞTE

6. PROIECT “CUNOSTI DEJA LIMBA GREACĂ?” – Director de proiect:  Conf.dr. Mihaela PARASCHIV

7. DINAMICA IDENTITĂŢII ÎN LITERATURA FRANCOFONĂ EUROPEANĂ – Director de proiect: conf. dr. Liliana FOŞALĂU

8. DICŢIONAR AL PRESEI DE LIMBA GERMANĂ DIN BUCOVINA ISTORICĂ (1848 – 1940) – Director de proiect: prof. dr. Andrei Corbea Hoisie

9. REŢEA TRANSNAŢIONALĂ DE MANAGEMENT INTEGRAT AL CERCETĂRII POSTDOCTORALE ÎN DOMENIUL COMUNICAREA ŞTIINŢEI. CONSTRUCŢIE INSTITUŢIONALĂ (SCOALA POSTDOCTORALĂ) ŞI PROGRAM DE BURSE (CommScie) : conf. dr. Dorin Popa

10. ÎMPRUMUT LINGVISTIC, CREATIVITATE LEXICALĂ ŞI COMPORTAMENT VERBAL OBSERVABILE LA TRILINGVI (COMPVERB): director de proiect lect.dr. Mihaela Lupu

11. ÎNCEPUTURILE MODERNIZĂRII CULTURII ROMÂNE ŞI RACORDAREA EI LA OCCIDENT PRIN TRADUCERI (The Beginning of the Modernization of the Romanian Culture and its Connection to Western Europe through Translations) (PN-II-ID-PCE-2011-3-0722): director de proiect – prof.dr. Andrei CORBEA HOIŞIE

12. IMPULSUL ILUMINISMULUI ÎN UNELE TRADUCERI ROMÂNEȘTI DIN SECOLUL AL XVIII -LEA (The Impulse of the Enlightenment in some Romanian Translations in the 18th Century) (PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC): director de proiect – prof.dr. Andrei CORBEA HOIŞIE

13. SPAŢIUL IDENTITAR ÎN LITERATURA FRANCOFONĂ CONTEMPORANĂ (PN-II-ID-PCE-2011-3-0617): director de proiect – prof. dr. Simona MODREANU

14. Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521 – 1640) (CETRV): director de proiect – prof.dr. Alexandru GAFTON

15. Displacement, Deportation and Survival of the Jews from Bucovina. Literary models of Identity and Memory Constructionus: director de proiect – dr. Francisca SOLOMON

16. Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863

17. Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (MS. 45 BAR Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice (The First Romanian Translation of the Septuagint, Nicolae Milescu’s Work (MS. 45, Romanian Academy Library of Cluj-Napoca): A Critical Edition with Linguistic and Philological Studies), proiect CNCS, IDEI/PCE, cod 1578, perioadă de desfăşurare: 2011-2014, director de proiect: prof.dr. Eugen MUNTEANU.

18. Competenţe lingvistice în L3 şi identitate multiculturală – variabile de integrare lingvistică ale elevilor români în contexte de imigraţie, proiect UEFISCDI, PN-II-RU-TE-2014-4-2335, perioada de desfăşurare: 2015-2017, director de proiect: conf.dr. Silvia Maria CHIREAC

19. Metadramă, memorie, identitate în teatrul concentraţionar, proiect UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-PD-2016-1124, perioada de desfăşurare: 10.10.2018 – 09.10.2020, director de proiect: asist. dr. Dana MONAH

20. The Yiddish Speaking Culture and Literature within the Multicultural Context of the Bukovina. The Crystallization and Dynamics of a Cultural Identity, proiect UEFISCDI, PN-III-P1-1.1-TE-2016-0968, perioada de desfăşurare: 10.10.2018 – 09.10.2020, director de proiect: Dr. Francisca SOLOMON

21. EVAL-IC – EVALUATION DES COMPETENCES EN INTERCOMPREHENSION

22. The Integration of World’s History in the Romanian Culture through Translations of Historical Texts from German Language at the End of the 18th and the Beginning of the 19th Century (WHRCGL), proiect UEFISCDI, cod PN-III-P1-1.1-TE-2019-0721, perioada de desfăşurare: 15.09.2020-15.09.2022, director de proiect: Dr. Alexandra CHIRIAC

23. Quality In Language Learning (QuILL), proiect Erasmus+, 2020-1-PT01-KA226-HE-094809, coordonator al echipei din Romania conf. dr. Teodora GHIVIRIGĂ

24. MĂRCILE METALINGVISTICE ÎNTRE LEXIC, GRAMATICĂ ȘI DISCURS. ABORDARE DIACRONICĂ, proiect UEFISCDI, PN-III-P4-ID-PCE-2020-1505, perioada de desfășurare : 1.04. 2021-31.03.2024 ; director de proiect conf. dr. Cristina Petraș

25.Liquid Stories: Adaptation and Rewriting in Contemporary Theatre / Povești lichide: adaptare și rescriere în teatrul contemporan (LISTO) , Project code: PN-III-P1-1.1-TE-2021-1132, perioada de desfășurare: 9/05/2022 – 8/05/2024 (24 months). Proiect UEFISCDI, Dr. Dana Monah – director de proiect