DICŢIONAR DE TRADUCTOLOGIE

 

Denumirea proiectului:   DICŢIONAR DE TRADUCTOLOGIE

Director de proiect: conferențiar dr. Magda JEANRENAUD (Facultatea de Litere, Catedra de Limba și Literatura Franceză)

Echipa de cercetare:

Dr., o. Univ.-Prof. METZELTIN Michael

Universitatea Viena, Austria, Institut für Romanistik, Garnisongasse 13/Hof 8, 1090-Wien, Austria

CINDERELLA. Gesellschaft für Märchen-, Mythen- und Symbolforschung, Spitalgasse 2, 1090-Wien, Austria

http://www.univie.ac.at/Romanistik

E-Mail: michael.metzeltin@univie.ac.at

Mag. Dr. LINDENBAUER Petrea,

Universitatea Viena, Austria, Institut für Romanistik, Garnisongasse 13/Hof 8, 1090-Wien, Austria

E-Mail: petrea.lindenbauer@univie.ac.at

  • Contract internațional de cercetare nr. 1109 din 5.XII.2007, înregistrat la nr. 21894 din 05.12.2007.
  • Termen de realizare: 5 decembrie 2007 – 31 decembrie 2009
  • Finanțare totală: 1.000 euro

             Proiectul îsi propune realizarea unui dicționar de traductologie, menit a  umple un gol în bibliografia de specialitate și în lexicografia românească, într-un moment în care secțiile și masteratele de traductologie și interpretariat cunosc în țara noastră o extindere fără precedent. Se va pune astfel la dispoziție un instrument de lucru absolut indispensabil specialiștilor în teoria și practica traducerii, util în același timp activității traducătorilor din România. Participanții la proiect, profesori la Universitatea din Iași și Institutul de Romanistică al Universității din Viena, compun o echipă cu o deschidere filologică largă, unde, armonizînd într-o perspectivă complexă viziunea strict traductologică și cea lingvistică, cea românească și cea europeană, vor putea evalua cu o exactitate sporită prioritățile formative ale profesiei de traducător, de avut în vedere în viitoarea alcătuire a dicționarului.

          Faza I: constituirea corpusului conceptual, pe baza consultării lucrărilor de specialitate celor mai reprezentative, în vederea selectării noțiunilor de bază din traductologia contemporană, dar și în măsură să vizeze o sferă de interese cît mai largă, care să includă nu doar cercetătorii și specialiștii domeniului, ci și pe cei care practică traducerea, în tentativa de a le oferi o bază teoretică pe care să-și fundamenteze opțiunile empirice.

          Faza a II-a: după încheierea fazei de selectare a “intrărilor” considerate ca fundamentale pentru obiectivele enumerate mai sus se va trece la redactarea articolelor după un model capabil să definească atît semnificațiile de bază ale conceptelor alese, cît și evoluția lor în cadrul teoriilor și cercetărilor actuale din domeniu. Fiecare concept va fi enunțat în mai multe limbi de circulație internațională. Dicționarul va fi precedat de un studiu introductiv, în care se vor explicita opțiunile, selecția și tehnicile de redactare.

conf. univ. dr. Magda JEANRENAUD – CV şi listă de publicaţii