Gradaţii de merit

GRADAŢII DE MERIT ŞI SPOR DE PERFORMANŢĂ ACADEMICĂ 2020

Dosarele de candidatura in format fizic si electronic se depun la Secretariatul facultatii (la doamna Adela Singeorzan), in perioada 6 – 10 ianuarie 2020, intre orele 9.00 – 16.00

Lista dosarelor depuse pentru gradaţia de merit:

 1. Conf.dr. Mirela Aioane
 2. Conf.dr. Dana Bădulescu
 3. Conf.dr. Ludmila Bejenaru
 4. Lect.dr. Oana Cogeanu
 5. Prof.dr. Dragoș Cojocaru
 6. Prof.dr. Bogdan Crețu
 7. Conf.dr. Laura Cuțitaru
 8. Prof.dr. Alexandru Gafton
 9. Lect.dr. Adrian Hazaparu
 10. Lect.dr. Crina Leon
 11. Conf.dr. Ioan Lihaciu
 12. Conf.dr. Doris Mironescu
 13. Lect.dr. Dana Monah
 14. Prof.dr. Antonio Patraș
 15. Conf.dr. Cristina Petraș
 16. Lect.dr. Sorina Postolea
 17. Prof.dr. Mihaela Secrieru

Lista dosarelor depuse pentru sporul de performanţă academică:

 1. Conf.dr. Mirela Aioane
 2. Lect.dr. Corina Bădeliță
 3. Conf.dr. Diana Gradu
 4. Lect.dr. Adrian Hazaparu
 5. Conf.dr. Doris Mironescu
 6. Lect.dr. Dana Monah
 7. Lect.dr. Mircea Păduraru
 8. Lect.dr. Sorina Postolea
 9. Prof.dr. Mihaela Secrieru
 10. Lect.dr. Roxana Vieru

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică.

RAPORTUL comisiei de contestații privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică.

=======================================================================

GRADAŢII DE MERIT ŞI SPOR DE PERFORMANŢĂ ACADEMICĂ 2019

Lista dosarelor depuse pentru gradaţia de merit:

 1. prof.dr. Luminiţa Cărăuşu

Lista dosarelor depuse pentru sporul de performanţă academică:

 1. conf.dr. Mirela Aioane
 2. asist.dr. Corina Bădeliţă
 3. conf.dr. Doris Mironescu
 4. lect.dr. Mircea Păduraru
 5. prof.dr. Mihaela Secrieru

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit şi a sporului de performanţă academică.

 

=======================================================================

GRADAŢII DE MERIT 2018

Metodologia privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic

Calendarul de concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic

Dosarele de concurs se depun la Secretariatul facultăţii, doamna Doina Popescu, în perioada 15 – 17 ianuarie 2018, între orele 8 – 16.

Lista dosarelor depuse:

 1. conf.dr. Mirela Aioane
 2. prof.dr. Bogdan Creţu
 3. conf.dr. Gabriela Dima
 4. prof.dr. Leonte Ivanov
 5. lect.dr. Doris Mironescu
 6. prof.dr. Lăcrămioara Petrescu
 7. prof.dr. Mihaela Secrieru

RAPORTUL comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic.

Conform calendarului de concurs pentru obţinerea gradaţiei de merit de către personalul didactic, ca urmare a afişării raportului comisiei de evaluare au fost depuse şi înregistrate două contestaţii: prof.dr. Mihaela Secrieru (nr. 71/22.01.2018) şi conf.dr. Mirela Aioane (nr. 73/22.01.2018).

 

=======================================================================

GRADAŢII DE MERIT 2017 – lista dosarelor depuse:

 1. conf.dr. Mirela Aioane
 2. prof.dr. Leonte Ivanov
 3. lect.dr. Dragoş Carasevici
 4. prof.dr. Anca Cehan
 5. conf.dr. Gabriela Dima
 6. prof.dr. Liliana Foşalău
 7. conf.dr. Cristina Petraş
 8. prof.dr. Rodica Dimitriu
 9. conf.dr. Emanuela Ilie
 10. lect.dr. Doris Mironescu
 11. prof.dr. Eugen Munteanu
 12. prof.dr. Lăcrămioara Petrescu
 13. prof.dr. Mihaela Secrieru

 

Raportul comisiei de evaluare privind acordarea gradaţiei de merit pentru personalul didactic (2017 – 2021)