Tabere studenţeşti 2018

 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a Programului Tabere Studenţeşti 2018

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2018 sunt studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2017/2018, la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2016-2017; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2017-2018), cu vârsta de până la 35 de ani.

CALENDAR:

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site/se preiau de la Secretariat, se completează şi se depun, în perioada 24 aprilie – 22 mai 2018, la Secretariatul Facultăţii de Litere sau se pot trimite scanate (completate şi semnate, obligatoriu în format .pdf) la adresa de mail letters@uaic.ro (până pe 22 mai 2018, ora 16.00). Cererile ce nu respectă modelul Anexei 4 vor fi respinse. Cererile vor fi însoţite de documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate mai sus (Art.5, lit. a).
 • 23-25 mai 2018 – afişarea listei cu cererile depuse.
 • 5 – 8 iunie 2018 – analiza listei cu cererile depuse.
 • 11 iunie 2018 – afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri care se încadrează la Cap. II, Art. 5, lit a. şi b.
 • 12 – 13 iunie 2018 – depunere de contestaţii (la Secretariat sau pe mail letters@uaic.ro până pe data de 13 iunie, ora 13.00 )
 • 15 iunie 2018, ora 16 – afişarea listei finale
 • 22 iunie 2018, orele 14.00, Amfiteatrul III.10 – întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie). Copiile de CI și carnet de student (pe o singură foaie) vor trebui predate comisiei și atașate diagramei de cazare.

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media din semestrul I al anului universitar 2017/2018
 • anul II, III licenţă şi II master – media din anul universitar 2016/2017
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2017/2018 (pentru anul II, III şi II master)

Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii: 47 de locuri;

Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără [afişat 23.05.2018]

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari: Decan, conf.dr. Ioan Constantin Lihaciu; administrator şef facultate, Bogdan Constantinovici; reprezentant studenţi, Amelia Mistreanu.

Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără [afişat 11.06.2018]

Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără [afişat 15.06.2018]

Lista locurilor de tabără, pe serii şi localităţi [afişat 19.06.2018]

Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără [afişat 25.06.2018]

Serii de cazare:

 • Seria I – 16.07 – 21.07.2018
 • Seria II – 21.07 – 26.07.2018
 • Seria III – 26.07 – 31.07.2018
 • Seria IV – 31.07 – 5.08.2018
 • Seria V – 5.08 – 10.08.2018
 • Seria VI – 10.08 – 15.08.2018
 • Seria VII – 15.08 – 20.08.2018
 • Seria VIII – 20.08 – 25.08.2018
 • Seria IX – 25.08 – 30.08.2018

 

Criteriile de repartizare a locurilor în tabere sunt cuprinse în metodologia ataşată mai sus. Vă rugăm să o consultaţi.

Anexa 4 – cerere individuală – descarcă

 

Pentru alte informaţii vă rugăm să consultaţi pagina Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

[afişat 23.04.2018, ora 12.00]