Tabere studenţeşti 2021

 

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR STUDENŢEŞTI 2021

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2021, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021;
 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2020/2021 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2019-2020; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2020-2021);
 4.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

CALENDAR:

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează şi se trimit (mail letters@uaic.ro), în perioada 06  – 11 iulie 2021. Cererile vor fi însoţite de:  (1) scan CI + (2) scan carnet de student vizat la zi + (eventual) (3) documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a).
 • 12-13 iulie 2021 – afişarea listei cu cererile depuse.
 • 14 – 16 iulie 2021 – analiza listei cu cererile depuse.
 • 16 iulie 2021 – afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri care se încadrează la Cap. II, Art. 5, lit a.
 • 19 – 20 iulie 2021 – depunere de contestaţii (mail letters@uaic.ro, până pe data de 20 iulie, ora 14.00)
 • 21 iulie 2021, ora 16.00 – afişarea listei finale
 • 29 iulie 2021, ora 14.00, Amfiteatrul III.12 – întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile. La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2020/2021
 • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2019/2020
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2020/2021 (pentru anul II, III şi II master)

Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii: 16 locuri

Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără: [afişat pe data de 12.07.2021, ora 12.30]

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari: Prodecan, conf.dr. Oana Macari; administrator şef facultate, Bogdan Constantinovici; reprezentant studenţi, Daniel Nedelcu

Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără: [afişat pe data de 15.07.2021, ora 12.00]

Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără: [afişat pe data de 21.07.2021, ora 9.30]

Lista destinațiilor de tabără, pe serii şi localităţi: [afişat pe data de 28.07.2021, ora 12.00]

Centralizatorul borderourilor cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără: [afişat pe data de 29.07.2021, ora 15.00 ]

Persoanele de legătură din cadrul Casei de Cultură a Studenților Iași, care pot oferi informații suplimentare privind serviciile de cazare și masă, organizarea activității în taberele studențești sunt: Ciomaga Roxana – 0742 202 974 și Lemnaru Gabriela –  0752 076 503 

Pentru modificări privind schimbul de locuri de tabără între studenți beneficiari, înlocuirea studentului beneficiar cu un student aflat pe lista de rezervă,  apărute  după transmiterea listelor finale către C.C.S. Iași (06.08.2021), studenții se vor prezenta la D.C.C. – Biroul Probleme Sociale. (cămin C5 cam. 20) la dna Liliana Marciuc, liliana.marciuc@uaic.ro.

Serii de cazare:

 • Seria I – 11.08 – 16.08.2021
 • Seria II – 16.08 – 21.08.2021
 • Seria III – 21.08 – 26.08.2021
 • Seria IV – 26.08 – 31.08.2021

 

Criteriile de repartizare a locurilor în tabere sunt cuprinse în metodologia ataşată mai sus. Vă rugăm să o consultaţi.

Anexa 4 – cerere individuală – descarcă

 

Pentru alte informaţii vă rugăm să consultaţi pagina Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

[afişat 05.07.2021, ora 12.00]