Tabere studenţeşti 2019

 

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA TABERELOR STUDENŢEŞTI 2019

 

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2019, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2018/2019;
 2. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în anul universitar 2018/2019 la programul de studii de la ciclurile de licenţă şi masterat;
 3. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2017-2018; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2018-2019);
 4.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

CALENDAR:

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site/se preiau de la Secretariat, se completează şi se depun, în perioada 19 aprilie – 17 mai 2019, la Secretariatul Facultăţii de Litere. Cererile ce nu respectă modelul Anexei 4 vor fi respinse. Cererile vor fi însoţite de documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate mai sus (Art.5, lit. a).
 • 20-22 mai 2019 – afişarea listei cu cererile depuse.
 • 3 – 6 iunie 2019 – analiza listei cu cererile depuse.
 • 7 iunie 2019 – afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri care se încadrează la Cap. II, Art. 5, lit a.
 • 10 – 11 iunie 2019 – depunere de contestaţii (la Secretariatul facultăţii, până pe data de 11 iunie, ora 11.30 )
 • 12 iunie 2019, ora 16 – afişarea listei finale
 • 25 iunie 2019, orele 13.00, Amfiteatrul III.12 – întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie). Copiile de CI și carnet de student (pe o singură foaie) vor trebui predate comisiei și atașate diagramei de cazare. La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media din semestrul I al anului universitar 2018/2019
 • anul II, III licenţă şi II master – media din anul universitar 2017/2019
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2018/2019 (pentru anul II, III şi II master)

Numărul de locuri de tabără alocate facultăţii: 36

Lista cu studenţii care au depus cerere de tabără [afişat pe data de 20.05.2019, ora 10.15]

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari: Decan, conf.dr. Ioan Constantin Lihaciu; administrator şef facultate, Bogdan Constantinovici; reprezentant studenţi, Amelia Mistreanu.

Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără [afişat pe data de 03.06.2019, ora 13.00]

Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără [afişat pe data de 12.06.2019, ora 10.30]

Lista locurilor de tabără, pe serii şi localităţi [afişat pe data de 20.06.2019]

Centralizatorul borderourilor cu studenţii beneficiari ai locurilor de tabără [afişat pe data de 25.06.2019, ora 16]

Serii de cazare:

 • Seria I – 15.07 – 20.07.2019
 • Seria II – 20.07 – 25.07.2019
 • Seria III – 25.07 – 30.07.2019
 • Seria IV – 30.07 – 4.08.2019
 • Seria V – 4.08 – 9.08.2019
 • Seria VI – 9.08 – 14.08.2019
 • Seria VII – 14.08 – 19.08.2019
 • Seria VIII – 19.08 – 24.08.2019
 • Seria IX – 24.08 – 29.08.2019
 • Seria X – 29.08 – 03.09.2019

 

Criteriile de repartizare a locurilor în tabere sunt cuprinse în metodologia ataşată mai sus. Vă rugăm să o consultaţi.

Anexa 4 – cerere individuală – descarcă

 

Pentru alte informaţii vă rugăm să consultaţi pagina Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

[afişat 15.04.2019, ora 11.30]