Grad didactic I

Colocviul de admitere la gradul didactic I, sesiune/serie 2022-2024

Precizări cu privire la Colocviul de admitere la gradul didactic I

Desfasurare examen: Norme de organizare si desfasurare a colocviului de gradul I – 2022

Date de contact facultati pentru colocviu, februarie 2022

Cererea de înscriere

Rezultatele colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024

Repartizarea pe conducători științifici a candidaților admiși la colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2022-2024

***

Colocviul de admitere la gradul didactic I, sesiune/serie 2021-2023

Ghid de organizare a activității privind examenul de acordare a gradului didactic I în învățământul preuniversitar la specializările Limba și literatura română și Limba și literatura străină (click aici)

Informații cu privire Colocviul de admitere la gradul I, 2021-2023click aici

Cererea de înscriere

Informații de pe pagina UAIC

Rezultatele colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023

Repartizarea pe conducători științifici a candidaților admiși la colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2021-2023

Formulare utile:

***

Gradul I – seria 2020-2022:

Rezultatele evaluării lucrărilor de gradul I, seria 2020-2022

Informaţii referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2020 – 2022

Ghid de organizare a activității privind examenul de acordare a gradului didactic I în învățământul preuniversitar la specializările Limba și literatura română și Limba și literatura străină (click aici)

Declarație de autenticitate – gradul didactic I

Formulare utile: