Grad didactic I

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice depuse până la data de 31 august 2019, grad didactic I, seria 2018-2020arhivă .zip

Declaraţie de autenticitate

Programul de consultaţii pentru gradul didactic I

Rezultatele colocviului de admitere la gradul I, seria 2019-2021

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2019 – 2021 şi graficul privind logistica colocviului (vezi aici)

Cerere privind participarea la colocviul de admitere la gradul didactic I, sesiunea februarie 2019, seria 2019-2021

Componenţa comisiilor pentru susţinerea inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice din cadrul examenului de acordare a gradului didactic I, seria 2017-2019

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice depuse, grad didactic I

Extras din procedura de susţinere a examenului de grad didactic I

Formulare utile:

Programul de consultaţii în vederea elaborării lucrării metodico-ştiinţifice de gradul I

Informatii Gradul didactic I și Echivalarea titlului stiințific de doctor

Eliberare Certificate de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018 – 2020 (vezi aici).

Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018 – 2020 (vezi aici).

Comisiile de concurs pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018 – 2020 (vezi aici).

Formular cerere – aici

*******

Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2017 – 2019 (vezi aici).

Rezultatele colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2017 – 2019 (vezi aici).

Repartizarea pe conducatori ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2017 – 2019 (vezi aici).

Formular cerere – aici

*******

Informaţii privind colocviul de admitere la examenul pentru obtinerea gradului didactic I, seria 2016 – 2018 (vezi aici).

 Colocviul de admitere la concursul pentru obţinerea gradului didactic I din sesiunea februarie 2016 se va desfăşura pe data de 8 februarie 2016, după următorul program:

 • Limba română – orele 9.00, Catedra de Limba română
 • Literatură română – orele 9.00, Catedra de Literatură română
 • Literatură comparată – orele 9.00, Sala “I. Constantinescu”
 • Limba şi literatura engleză – orele 9.00, sala 3.15
 • Limba şi literatura franceză – orele 9.00, Catedra de Franceză
 • Limba şi literatura germană – orele 9.00, Catedra de Germanistică
 • Limba şi literatura rusă – orele 9.00, Catedra de Slavistică
 • Limba şi literatura latină – orele 9.00, Catedra de Limbi clasice

 

*********

Colocviul de admitere la concursul pentru obţinerea gradului didactic I din sesiunea februarie 2015 se va desfăşura pe data de 5 februarie 2015, după următorul program:

 • Limba română – orele 14.00, Catedra de Limba română
 • Literatură română – orele 12.00, Catedra de Literatură română
 • Literatură comparată – orele 10.00, Catedra de Literatură comparată
 • Limba şi literatura engleză – orele 9.00, sala 3.15
 • Limba şi literatura franceză – orele 9.00, Catedra de Franceză
 • Limba şi literatura germană – orele 9.00, Catedra de Germanistică
 • Limba şi literatura latină – orele 9.00, Catedra de Limbi clasice

 

Repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, seria 2015 – 2017 – aici