Cazare an universitar 2019 / 2020

Candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere pot obţine informaţii despre cazare accesând această pagină.

***********************************************************

CAZARE RUNDA A DOUA – 27.09.2018

Liste de cazare pentru licenţă şi master (băieţi)

Liste de cazare pentru licenţă şi master (fete)

Dispoziţiile de cazare se eliberează mâine, 27.09.2018, între orele 10.00 – 13.00, în sala A120 (Birou Prodecani, lângă Secretariatul Facultăţii de Litere) şi sunt valabile 24 de ore (până pe data de 28.09.2018, ora 10.00).

Studenţii aflaţi la “rezerve” se vor prezenta vineri, 28.09.2018, la ora 10.00, în sala A120 (Birou Prodecani, lângă Secretariatul Facultăţii de Litere). În limita locurilor rămase neocupate de către studenţii afişaţi la runda a doua, aceştia vor primi dispoziţii de cazare.

*****

Liste de cazare pentru anii I – III licenţă, I – II master şi doctorat (băieţi)

Liste de cazare pentru anii I – III licenţă, I – II master şi doctorat (fete)

Runda 1 de cazare se adresează studenţilor care se regăsesc pe listele de cazare afişate şi se desfăşoară după următorul program:

 • Luni, 24 septembrie 2018, orele 9.00 – 15.00, în Amfiteatrul III.11 – pentru căminele C4/C6/C8 (fete);
 • Luni, 24 septembrie 2018, orele 9.00 – 15.00, în Amfiteatrul III.12 – pentru căminele C1/C2/C3 (băieţi şi fete); C4 (băieţi); C5 (doctoranzi); C11 (salariaţi, doctoranzi şi familişti); Gaudeamus; Akademos; Buna Vestire;
 • Marţi, 25 septembrie 2018, orele 9.00 – 14.00, în Amfiteatrul III.11 – pentru toate căminele;
 • Miercuri, 26 septembrie 2018, orele 9.00 – 14.00, în Amfiteatrul III.11 – pentru toate căminele;

 

Studenţii care NU SE REGĂSESC pe listele de cazare afişate vor participa la runda a doua (programată în perioada 27 – 29 septembrie 2018) DOAR ÎN BAZA UNEI SOLICITĂRI SCRISE depusă la Secretariatul facultăţii sau trimisă pe mail la adresa letters@uaic.ro. Solicitarea poate fi descărcată de aici. Cererea de depune în perioada 24-26 septembrie, între orele 9.00-15.00.

Calendarul general al cazărilor

Hotărârea BECA cu privire la graficul cazărilor pentru anul universitar 2018/2019

Anul universitar 2018-2019:

 • 12 septembrie 2018 – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 21 septembrie 2018 – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;

Etapa I:

 • 24 – 26 septembrie 2018 – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 26 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 17:00);
 • 26 septembrie 2018, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 26 septembrie 2018, ora 20:00 – raportarea către facultăţi, de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti a locurilor rămase libere;

Etapa a-II-a:

 • 27, 28, 29 septembrie 2018 – afişarea la facultăţi a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor şi eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii;
 • 12 noiembrie 2018, ora 8:00, depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

 Tarifele de cazare în anul universitar 2018-2019

 • C1
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C2
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
  • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
 • C3
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • C5
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (2 locuri în cameră, pat dublu)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
  • 120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)
 • C11 (doctoranzi, studenți familiști)
  • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
 • Akademos
  • 500 lei/loc/lună
  • 440 lei/loc/lună  – mansardă;
 • Gaudeamus
  • 440 lei/loc/lună
 • Buna Vestire
  • 350 lei/loc/lună

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de închiriere, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de camin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip legitimaţie;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • copie carte de identitate, pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie certificat căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada plății tarifului de cazare (chitanță – de la casieria căminului sau OP).

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

 

GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE

Beneficiază de gratuitate la cazare în limita subvenţiilor bugetare alocate şi numai pe perioada anului universitar, studenţii, care fac parte din următoarele categorii:

 1. cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar aflat în activitate;
 2. cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, cu minim 10 ani de activitate;
 3. orfani de unul din părinți ce a activat în sistemul de învățământ;
 4. bursieri ai statului român; (SE SPECIFICĂ PE DISPOZIȚIA DE CAZARE)
 5. orfani de ambii părinţi.

Beneficiază de reducerea tarifului de cazare cu 50%, studenţii:

 1. cu handicap grav şi accentuat care primesc şi de tichete de masă la cantină.
 2. proveniți din plasament familial sau la asistent maternal profesionist.

Pentru studenţii proveniţi din centrele de plasament aflate în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, tarifele de cazare vor fi suportate de acestea, în baza adeverinţelor eliberate de centrele de plasament sau a copiei după hotărârea Comisiei pentru protecția copilului/instanţei de judecată, din care să reiasă că beneficiază de măsură de protecție specială – plasament rezidențial.

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.

VIZA DE REȘEDINȚĂ

1. studenții cetățeni români – completează Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  – prezintă la administrația căminului cartea de identitate  în original.

2. studenții cetățeni străini

 • din anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii în România unde prezintă Contractul de cazare vizat și adeverință eliberată de D.C.C. ;
 • din ceilalți ani de studii, vor prezenta la cazare permisul de ședere.

3. studenții cu dublă cetățenie

 • cu domiciliul în România – au același domiciliul cu cetățeni români și se vor caza în baza cărții de identitate românești;
 • cu domiciliul în străinătate – completează Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România și au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași în vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.