Cazare an universitar 2019 / 2020

Runda a IV-a de cazare se va desfăşura DOAR ÎN ZIUA 28 SEPTEMBRIE, după următorul program:

 • 28 septembrie 2019, orele 8.00 – 11.00 – eliberarea dispoziţiilor de cazare, astfel:
  • SALA A 120 (Birou Prodecani, Corp A, parter, lângă Secretariatul Facultăţii de Litere) – toate căminele

La finalul acestei runde vor fi distribuite ultimele locuri de cazare alocate facultăţii.

  Listă de cazare:

***

Runda a III-a de cazare se va desfăşura DOAR ÎN ZIUA 27 SEPTEMBRIE, după următorul program:

 • 27 septembrie 2019, orele 9.00 – 11.00 – eliberarea dispoziţiilor de cazare, astfel:
  • Amfiteatrul III.12 – toate căminele

Locurile rămase şi distribuite în această etapă sunt doar pentru fete, în căminele C4 si C6. Locurile destinate băieţilor au fost integral repartizate în cea de-a doua rundă.

Dispoziţiile de cazare neridicate în runda a treia se anulează la ora 15.00, iar locurile libere vor fi utilizate în cea de-a patra rundă de cazare (28.09.2019).

Sâmbătă, 28 septembrie 2019, între orele 8,00-11,00 se vor distribui locurile de fete eventual rămase din runda a treia. Lista va fi afişată în cursul zilei de 27 septembrie.

 Liste de cazare:

***

Runda a II-a de cazare se va desfăşura DOAR ÎN ZIUA 26 SEPTEMBRIE, după următorul program:

 • 26 septembrie 2019, orele 9.00 – 13.00 – eliberarea dispoziţiilor de cazare, astfel:
  • Amfiteatrul III.12 – toate căminele

Dispoziţiile de cazare neridicate în runda a doua se anulează pe data de 26.09.2019, la ora 15.00, iar locurile libere vor fi utilizate în cea de-a treia rundă de cazare.

Studenţii care nu se regăsesc pe listele de cazare de la runda 2 vor aştepta repartizarea din runda 3, care se va desfăşura pe data de 27 septembrie.

Listele din runda 3 vor fi afişate în seara zilei de 26 septembrie, iar studenţii se pot prezenta pentru ridicarea dispoziţiei de cazare DOAR în data de 27.10.2019, în intervalul 9.00-11.00.

Locurile de fete disponibile în căminul C4 (14 locuri + 2 locuri în sala de lectură) vor fi repartizate într-o etapă viitoare.

 Liste de cazare:

 

***

Runda 1 de cazare se va desfăşura în perioada 23-25 septembrie, după următorul program:

 • 23 septembrie 2019, orele 9.00 – 14.00 – eliberarea dispoziţiilor de cazare, astfel:
  • Amfiteatrul III.11FETE repartizate în căminele C4, C6, C7, C8, C13
  • Amfiteatrul III.12FETE repartizate în căminele C1, C2, C3, Gaudeamus, Akademos, BĂIEŢI repartizaţi în căminele C1, C4, C6, Gaudeamus, Akademos, Buna Vestire, DOCTORANZI repartizaţi în C5 şi FAMILIŞTI repartizaţi în C11.
 • 24 septembrie 2019, orele 9.00 – 14.00 – eliberarea dispoziţiilor de cazare, astfel:
  • Amfiteatrul III.12 – toate căminele
 • 25 septembrie 2019, orele 9.00 – 13.00 – eliberarea dispoziţiilor de cazare
  • Amfiteatrul III.12 – toate căminele

Studenţii care nu se regăsesc pe listele de cazare de la runda 1 vor aştepta repartizarea din runda 2, care se va desfăşura pe data de 26 septembrie. Listele din runda 2 vor fi afişate în seara zilei de 25 septembrie, iar studenţii se pot prezenta pentru ridicarea dispoziţiei de cazare DOAR în data de 26.10.2019, în intervalul 9.00-14.00.

În limita locurilor rămase, se vor desfăşura încă două runde de cazare, pe 27 septembrie şi 28 septembrie.

 Liste de cazare:

Calendarul cazărilor pentru anul universitar 2019-2020 – fişier .pdf

 • 4 septembrie – termenul până la care facultățile vor transmite către Direcția Generală Administrativă numărul de cereri de cazare (inclusiv pentru anul I, ca nr. de locuri scoase la concurs), pe categorii de studenți (fete/băieți);
 • 13 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 20 septembrie, ora 16 – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;
 • 23 – 25 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 25 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 16:00);
 • 25 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 25 septembrie, ora 20:00 – raportarea de către Direcţiei Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
 • 26, 27, 28 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor și eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 12 noiembrie, ora 8:00 – depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Cămine și Cantine.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

 Tarifele de cazare în anul universitar 2019-2020

 • C1
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C2
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
  • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
 • C3
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • C5
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (2 locuri în cameră, pat dublu)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
  • 120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)
 • C11 (doctoranzi, studenți familiști)
  • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
 • Akademos
  • 500 lei/loc/lună
  • 440 lei/loc/lună  – mansardă;
 • Gaudeamus
  • 440 lei/loc/lună
 • Buna Vestire
  • 350 lei/loc/lună

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de închiriere, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de camin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip legitimaţie (2×2,5);
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • copie carte de identitate, pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie certificat căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada plății tarifului de cazare (chitanță – de la casieria căminului sau OP).

 

 

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

 

GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE

Beneficiază de gratuitate la cazare în limita subvenţiilor bugetare alocate şi numai pe perioada anului universitar, studenţii, care fac parte din următoarele categorii:

 1. cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar aflat în activitate;
 2. cu părinți personal didactic sau didactic auxiliar pensionat din sistemul de învățământ, cu minim 10 ani de activitate;
 3. orfani de unul din părinți ce a activat în sistemul de învățământ;
 4. bursieri ai statului român; (SE SPECIFICĂ PE DISPOZIȚIA DE CAZARE)
 5. orfani de ambii părinţi.

Beneficiază de reducerea tarifului de cazare cu 50%, studenţii:

 1. cu handicap grav şi accentuat care primesc şi de tichete de masă la cantină.
 2. proveniți din plasament familial sau la asistent maternal profesionist.

Pentru studenţii proveniţi din centrele de plasament aflate în cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, tarifele de cazare vor fi suportate de acestea, în baza adeverinţelor eliberate de centrele de plasament sau a copiei după hotărârea Comisiei pentru protecția copilului/instanţei de judecată, din care să reiasă că beneficiază de măsură de protecție specială – plasament rezidențial.

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.

VIZA DE REȘEDINȚĂ

1. studenții cetățeni români – completează Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  – prezintă la administrația căminului cartea de identitate  în original.

2. studenții cetățeni străini

 • din anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii în România unde prezintă Contractul de cazare vizat și adeverință eliberată de D.C.C. ;
 • din ceilalți ani de studii, vor prezenta la cazare permisul de ședere.

3. studenții cu dublă cetățenie

 • cu domiciliul în România – au același domiciliul cu cetățeni români și se vor caza în baza cărții de identitate românești;
 • cu domiciliul în străinătate – completează Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România și au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași în vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.