Cazare an universitar 2021 / 2022

Începând cu data de 25 octombrie 2021 studenții care doresc un loc în caminele universității vor urma procedurile descrise pe site-ul UAIC, la adresa https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Cazare 25.10.2021

Conform graficului de cazare aprobat pentru anul universitarar 2021-2022, începând cu data de 25 octombrie 2021, ora 08:00, cererile de cazare pentru toate căminele Universității se transmit la Direcția Cămine și Cantine, pe adresa de e-mail: liliana.marciuc@uaic.ro.

Contact informații suplimentare :

Liliana MARCIUC – Administrator financiar

Telefon : 0232 202545

Model cerere solicitare cazare AICI.

Prezența fizică a studentului este necesară doar la ridicarea dispoziției de cazare de la Facultate.  

***

Listele de cazare runda a treia (afișat pe 27.09.2021, ora 16.15)

 • Listă cazare runda 3

Dispozițiile de cazare se ridică de la facultate pe data de 28 septembrie 2021, între orele 9.00 – 12.00, în sala A 120, Birou Prodecani (lângă Secretariat). Taxa de cazare se poate achita la casieria căminului până la ora 15.00, iar cazarea se foate face până la ora 16.00.

***

Listele de cazare runda a doua (afișat pe 24.09.2021, ora 16.00)

 • Listă cazare runda 2 (anii I, II, III licență, I și II master)

Dispozițiile de cazare se ridică de la facultate pe data de 27 septembrie 2021, între orele 9.00 – 12.00, în sala A 120, Birou Prodecani (lângă Secretariat). Taxa de cazare se poate achita la casieria căminului până la ora 15.00, iar cazarea se foate face până la ora 16.00.

***

Listele de cazare (afișat pe 20.09.2021, ora 16.00):

 1. Listă cazare fete (anii I, II, III licență, I și II master și doctorat)
 2. Listă cazare băieți (anii I, II, III licență, I și II master și doctorat)

Cazare în runda 1 se va face după următorul program:

 • 21.09.2021, între orele 9.00 – 15.00, în Amfiteatrul P9 (vezi harta) – eliberarea dispozițiilor de cazare pentru căminele C4, C6 și C8 (fete)
 • 21.09.2021, între orele 9.00 – 15.00, în Amfiteatrul III.12 (Corp A, etaj 2) – eliberarea dispozițiilor de cazare pentru căminele C1/C2/C3 (fete si băieți), C4 (doar băieți), C5, C6 (doar băieți), C10, C11, Gaudeamus, Akademos, Buna Vestire
 • 22.09.2021, între orele 9.00 – 14.00, în Amfiteatrul III.12 (Corp A, etaj 2) – eliberarea dispozițiilor de cazare pentru toate căminele
 • 23.09.2021, între orele 9.00 – 14.00, în Amfiteatrul III.12 (Corp A, etaj 2) – eliberarea dispozițiilor de cazare pentru toate căminele

Studenții care nu se regăsesc pe listele de cazare vor urmări listele ce urmează a se afișa pentru runda a doua, care va avea loc în data de 27 septembrie 2021. Runda a doua de cazare se va desfășura în limita locurilor rămase din prima rundă.

 

Model de completare a contractului de cazare.

Studenții au la dispoziție următoarele conturi pentru efectuarea plății tarifului de cazare:

 • RO68 TREZ 4062 0F33 1400 XXXX – Trezoreria Iași , cod fiscal 4701126
 • RO37 BRDE 240S V895 3410 2400 – orice sucursală BRD din țară – LEI

 https://www.uaic.ro/studenti/cazare/

 PROGRAMUL eliberării dispozițiilor de cazare, casieriilor și cazărilor

 în perioada 21 – 30 septembrie 2021

PROGRAMULeliberării dispozițiilor de cazare la toate facultățile Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Marți 21.09.2021 09:00 – 15:00
Miercuri 22.09.2021 09:00 – 15:00
Joi 23.09.2021 09:00 – 15:00
PROGRAMUL casieriilor D.C.C. Marți 21.09.2021 08:00 – 16:00
Miercuri 22.09.2021 08:00 – 16:00
Joi 23.09.2021 08:00 – 16:00
Vineri 24.09.2021 08:00 – 16:00
Luni 27.09.2021 08:00 – 15:00
Marți 28.09.2021 08:00 – 15:00
Miercuri 29.09.2021 08:00 – 15:00
Joi 30.09.2021 08:00 – 15:00
PROGRAMUL cazărilor la D.C.C. Marți 21.09.2021 08:00 – 17:00
Miercuri 22.09.2021 08:00 – 17:00
Joi 23.09.2021 08:00 – 17:00
Vineri 24.09.2021 08:00 – 17:00
Luni 27.09.2021 08:00 – 16:00
Marți 28.09.2021 08:00 – 16:00
Miercuri 29.09.2021 08:00 – 16:00
Joi 30.09.2021 08:00 – 16:00

 

DOCUMENTE cu care studenții se prezintă la administrația căminului unde au primit loc de cazare:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de cazare, completat în două exemplare;
 • legitimaţia de cămin;
 • o fotografie tip legitimație (2×2,5);
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitatea mențiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • două copii după cartea de identitate,  pentru cetăţenii români;
 • copie paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie după certificatul de căsătorie și certificat naștere copil (dacă este cazul), pentru studenții familiști;
 • dovada achitării tarifului de cazare. (chitanță – de la casieria căminului sau OP).

 

GRATUITATE/REDUCERI LA CAZARE

În conformitate cu prevederile OMEN 3130/05.02.2019, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, pe perioada anului universitar, fără vacanța de vară, categoriile următoare de studenți (cu studii finanțate de la bugetul de stat sau cu taxă) beneficiază de gratuitate la nivelul căminelor C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13:

 • studenți români – copii ai personalului didactic și didactic auxiliar;
 • studenți români orfani de unul sau ambii părinți;
 • studenți aflați în regim de protecție specială ;
 • studenți străini fără plata taxelor de școlarizare, bursieri ai statului român, cu sau fără bursă; (SE SPECIFICĂ PE DISPOZIȚIA DE CAZARE)
 • studenți cu dizabilități (inclusiv pentru însoțitor, dacă este cazul).

Studenții din categoriile enumerate anterior care optează pentru cazare la un cămin cu grad superior de confort, vor achita diferența neacoperită prin subvenție.

Informații privind documentele justificative ce urmează a fi prezentate de studenți pentru a beneficia de gratuitate la cazare sau reducere tarifului sunt afișate la cămine.

VIZA DE REȘEDINȚĂ 

 • studenții cetățeni români – completează Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  – prezintă la administrația căminului cartea de identitate  în original.
 • studenții cetățeni străini
  • din anul I de studii, se vor prezenta la Serviciul Imigrări Iași pentru legalizarea șederii în România unde prezintă Contractul de cazare vizat și adeverință eliberată de D.C.C. ;
  • din ceilalți ani de studii, vor prezenta la cazare permisul de ședere.
 •   studenții cu dublă cetățenie
  • cu domiciliul în România – au același regim cu studenții cetățeni români și se vor caza în baza cărții de identitate românești;
  • cu domiciliul în străinătate – completează Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România și au obligația să se prezinte personal la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași în vederea eliberării unei cărți de identitate provizorii pe care va fi aplicată viza de reședință.

 

TARIFE DE CAZARE

 

Nr. crt. Nr. locurilor din cameră Tarife de cazare  practicate în anul universitar 2021/2022 (lei/loc/lună)
Studenți bugetați  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar Salariați
Căminul C1    
1 2 locuri în cameră 275 415 320
2 3 locuri în cameră 250 390 300
Căminul C2    
1 2 locuri în cameră 275 415 320
2 3 locuri în cameră 250 390 300
3 4 locuri în cameră 225 365 280
4 3+1 locuri încameră  – –  – –  – –
Căminul C3
1 2 locuri în cameră 275 415 320
2 3 locuri în cameră 250 390 300
3 4 locuri în cameră  – –  – –  – –
Căminul C5
1 2 locuri în cameră 275 415 320
2 2 locuri (pat dublu) 250 390 300
3 3 locuri în cameră 250 390 300
”Gaudeamus”      
1 locuri în cameră 440 580 580
”Akademos”      
1 2 locuri în cameră 500 640  – –
2 2 loc. mansardă 440 580  – –
”Buna Vestire”
1 2 locuri în cameră 440 580  – –

 

 

Nr. crt. Căminul Tarife de cazare  practicate în anul universitar 2021/2022 (lei/loc/lună)
Studenți bugetați  români, UE/SEE Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar Salariați
1 C 4 140 280 190
2 C 6 140 280 190
3 C 7 140 280 190
4 C 8 140 280 190
5 C 10 140 280 200
6 C 11 170 310 250
7 C 12 140 280 250
8 C 13 140 280 200

 

Tariful de cazare aferent lunii octombrie 2021, cumulat cu cele 10 zile din luna septembrie 2021

 

Cămin Studenți bugetați români, UE/SEE
Octombrie 2021 Septembrie 2021
21.09. Total 22.09. Total 23.09. Total 24.09. Total 27.09. Total 28.09. Total 29.09. Total 30.09 Total
( 10 zile) (9 zile) (8 zile) (7 zile) (4 zile) (3 zile) (2 zile) ( 1 zi)
C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 140 47 187 42 182 37 177 33 173 19 159 14 154 9 149 5 145
C11 170 57 227 51 221 45 215 40 210 23 193 17 187 11 181 6 176
C1, C2, C3, C5 275 92 367 83 358 73 348 64 339 37 312 28 303 18 293 9 284
250 83 333 75 325 67 317 58 308 33 283 25 275 17 267 8 258
225 75 300 68 293 60 285 53 278 30 255 23 248 15 240 8 233
”Buna Vestire” 440 147 587 132 572 117 557 103 543 59 499 44 484 29 469 15 455
”Gaudeamus” –  ”Akademos ” 440 147 587 132 572 117 557 103 543 59 499 44 484 29 469 15 455
”Akademos” 500 167 667 150 650 133 633 117 617 67 567 50 550 33 533 17 517
Cămin Studenți ERASMUS și studenți cu TAXĂ români, UE/SEE, pe cont propriu valutar
Octombrie 2021 Septembrie 2021
21.09. Total 22.09. Total 23.09. Total 24.09. Total 27.09. Total 28.09. Total 29.09. Total 30.09 Total
( 10 zile) (9 zile) (8 zile) (7 zile) (4 zile) (3 zile) (2 zile) ( 1 zi)
C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13 280 93 373 84 364 75 355 65 345 37 317 28 308 19 299 9 289
C11 310 103 413 93 403 83 393 72 382 41 351 31 341 21 331 10 320
C1, C2, C3, C5 415 138 553 125 540 111 526 97 512 55 470 42 457 28 443 14 429
390 130 520 117 507 104 494 91 481 52 442 39 429 26 416 13 403
365 122 487 110 475 97 462 85 450 49 414 37 402 24 389 12 377
”Buna Vestire” 580 193 773 174 754 155 735 135 715 77 657 58 638 39 619 19 599
”Gaudeamus” –  ”Akademos ” 580 193 773 174 754 155 735 135 715 77 657 58 638 39 619 19 599
”Akademos” 640 213 853 192 832 171 811 149 789 85 725 64 704 43 683 21 661

 

 

***

Calendarul general al cazărilor pentru anul universitar 2021-2022, conform hot. BECA nr. 38A din 9.07.2021

 • 13 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăți;
 • 20 septembrie, ora 16.00 – afișarea, la facultăți, a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare;
 • 21, 22 și 23 septembrie – eliberarea dispozițiilor individuale de cazare (în data de 23 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15.00 și cazarea efectivă se va efectua până la ora 16.00);
 • 23 septembrie, ora 17.00 – anularea tuturor dispozițiilor de cazare ale studenților care nu s-au cazat, prin considerarea depășirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 23 septembrie, ora 19.00 – raportarea cptre facultăți, de către Direcția Cămine și Cantine, a locurilor rămase libere;
 • 24, 27, 28, 29, 30 septembrie – afișarea zilnică la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor, și eliberarea dispozițiilor de cazare cu valabilitate doar în ziua emiterii lor;
 • 25 octombrie, ora 8.00 – depunerea cererilor de cazare la Direcția cămine și Cantine – Biroul Probleme Sociale.

***

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2021-2022 vor completa on-line FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 31 iulie 2021.

Completarea opţiunilor de cazare se face accesând FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE (acest formular NU se adresează candidaților admiși în urma concursului de admitere. Aceștia completează chestionarul din meniul de admitere – click aici):

În acest scop, este necesară efectuarea următorilor pași:

 • Logarea în chestionar: accesați linkul chestionarului și completați informațiile solicitate în prima secţiune a formularului, datele de identificare: numărul matricol, adresa de email instituțională, numele și prenumele, nivelul de studii, specializare;
 • După completarea datelor din prima secţiune, apăsaţi butonul “Next” pentru a trece la următoarea secţiune a formularului, unde trebuie să completați opțiunile de cazare în ordinea preferinţelor: 1 pentru prima opțiune dorită, 2 pentru cea de-a doua, etc. Nu este necesară completarea tuturor opțiunilor din formular, ci doar a celor pe care le doriți.
 • Procedura trebuie să se încheie obligatoriu cu apăsarea butonului „Submit”.
 • Nu toti studentii vor primi pe email confirmarea completării chestionarului (numărul de confirmari este limitat de google), dar inregistrarea se realizeaza, astfel că nu este necesar să completați de mai multe ori.

Observații:

 1. Completați doar cifre, conform opțiunii dvs. Nu scrieți numărul căminului.
 2. Nu este necesar să solicitați în mod obligatoriu toate cele trei tipuri de cămine; limitați-vă doar la opțiunile dorite de către dumneavoastră și ierarhizați-le.
 3. Obținerea unui loc de cazare se face în funcție de media dumneavoastră anuală și aceste opțiuni exprimate.
 4. Ierarhizarea opțiunilor de cazare se face prin completarea acestui chestionar chiar și în cazul în care urmează să depuneți un dosar de cazare pe criterii sociale.

Important:

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): “studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti.”

DOSARE DE CAZARE

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

 1. a) studentelor – mame cu copii;
 2. b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
 3. c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficienta renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15 Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare dacă au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

Studenţii care solicită cazare în baza unor

 • criterii medicale
 • criterii sociale specifice: student orfan de ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
 • studenţii familişti

vor completa formularul de înregistrare a opțiunilor de cazare și vor trimite dosare specifice  la adresa de email letters@uaic.ro (fișier pdf cu denumirea nume.prenume), în perioada 24.05.2021 – 15.06.2021.

 

Actele necesare pentru dosarul de cazare:

Dosar medical:

 1. cerere de cazare;
 2. certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
 3. copie carte de identitate;

Studenţi familişti

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie carte de identitate soţie;
 3. Copie carte de identitate soţ;
 4. Copie după certificatul de căsătorie;
 5. Adeverinţă studentă/salariată soţie;
 6. Adeverinţă student/salariat soţ;
 7. Copie după certificatul de naştere copil;

În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi, dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie, iar în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.

Orfani de ambii părinţi / Studenţi în plasament:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 3. Copie după certificatul de naştere al studentului;
 4. Copie carte de identitate student;
 5. Adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;

Studente – mame cu copii:

 1. Cerere de cazare;
 2. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 3. Copie după certificatul de căsătorie;
 4. Copie după certificatul de naştere al studentei;
 5. Copie carte de identitate studentă;
 6. Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;