Cazare an universitar 2017 / 2018

banner web bun venit la uaic 2017 650x90

********

CAZĂRILE din runda a III-a se desfăşoară după următorul program:

 • MARŢI, 3 octombrie 2017, între orele 9.00 – 14.00, sala A 120 (lângă Secretariat) – eliberarea dispoziţiilor de cazare pentru studenţii afişaţi cu acest drept; După ora 14.00 dispoziţiile neridicate se anulează, iar locurile sunt repartizate rezervelor;
 • MARŢI, 3 octombrie 2017, ora 14.00 [fix], sala A 120 (lângă Secretariat) – eliberarea dispoziţiilor de cazare pentru studenţii afişaţi la rezerve, doar în măsura în care există dispoziţii de cazare neridicate în intervalul orar 9 – 14. Studenţii afişaţi la rezerve sunt invitaţi să fie punctuali întrucât eventualele locuri libere se eliberează doar către studenţii prezenţi, în ordinea afişată.

Liste de cazare în etapa 3 (3 octombrie 2017), băieţi şi fete
********

CAZĂRILE din runda a II-a se desfăşoară după următorul program:

 • Joi, 28 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor;
 • Vineri, 29 septembrie 2017, orele 9.00 – 13.00 – eliberarea dispoziţiilor de cazare în Amfiteatrul III.12 
 • Sâmbătă, 30 septembrie 2017, orele 9.00 – 12.00 în Sala A 120 (Corp A, parter, lângă Secretariatul facultăţii) 

Studenţii afişaţi pentru runda a doua de cazare sunt invitaţi să-şi ridice dispoziţia de cazare conform programului menţionat mai sus. Dispoziţia de cazare este valabilă 24 de ore de la emiterea ei, până pe data de 30.09.2017, ora 13.00;

 

Studenţii care NU au obţinut un loc în runda a II-a VOR DEPUNE O CERERE DE CAZARE. Cererea se poate depune la Secretariatul facultăţii sau se poate trimite scanată pe adresa de mail letters@uaic.ro, conform următorului program:

 • vineri, 29 septembrie, între orele 9 – 14;
 • luni, 2 octombrie, între orele 9 – 14.

În limita locurilor rămase din runda a doua de cazare, repartizarea dispoziţiilor de cazare pentru cea de-a treia rundă va avea loc pe data de 3 octombrie, între orele 9 – 13, sala A 120 (lista pentru runda a treia va fi afişată pe data de 2 octombrie, după ora 16.)

 

Liste de cazare în etapa 2 (29-30 septembrie 2017), fete, anii I-III, I -II master, doctorat 

Liste de cazare în etapa 2 (29-30 septembrie 2017), băieţi, anii I-III, I -II master, doctorat 

********

CAZĂRILE la Facultatea de Litere se desfăşoară după următorul program:

 • Luni, 25 septembrie 2017, orele 9.00 – 14.00 în Amfiteatrul III.11 (pentru fetele cazate în căminele C4/C6/C8) şi Amfiteatrul III.12 (pentru căminele Gaudeamus, Akademos, C5, C1/C2/C3, C7, C4/C6/C10 (băieţi), C11, )
 • Marţi, 26 septembrie 2017, orele 9.00 – 13.00 în Amfiteatrul III.12 (pentru toate căminele)
 • Miercuri, 27 septembrie 2017, orele 9.00 – 13.00 în Amfiteatrul III.12 (pentru toate căminele)

Studenţii care au obţinut un loc de cazare trebuie să se prezinte în unul din intervalele menţionate mai sus pentru ridicarea dispoziţiei de cazare.

Începând cu data de 27 septembrie 2017, ora 15,00 dispoziţiile neridicate se anulează, iar locurile libere se vor aloca etapei a II-a de cazare.

Studenţii care NU au obţinut un loc de cazare, NU VOR DEPUNE CERERI. Repartizarea locurilor de cazare se va face în etapa a II-a (pe data de 29 şi 30 septembrie 2017), pe baza opţiunilor deja exprimate şi în limita locurilor rămase din prima etapă.

Studenţii care nu au solicitat cazare pentru acest an universitar se vor putea caza după data de 1 noiembrie 2017, când activitatea de cazare va fi preluată de către DSSS.

Studenţii care în semestrul I al anului universitar 2017/2018 beneficiază de o mobilitate Erasmus+, se vor caza, cu prioritate, la întoarcerea din mobilitate, pe locurile disponibile atunci în căminele DSSS.

Liste de cazare în etapa 1 (25-27 septembrie 2017), fete, anii I-III, I -II master, doctorat

Liste de cazare în etapa 1 (25-27 septembrie 2017), băieţi, anii I-III, I -II master, doctorat

 

 

Calendarul cazărilor

Hotărârea BECA cu privire la graficul cazărilor pentru anul universitar 2017/2018

Anul universitar 2017-2018:

 • 11 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
 • 22 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;

Etapa I:

 • 25 – 27 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 27 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 17:00);
 • 27 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 27 septembrie, ora 20:00 – raportarea către facultăţi, de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti a locurilor rămase libere;

Etapa a-II-a:

 • 28, 29, 30 septembrie – afişarea la facultăţi a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare în ordinea descrescătoare a mediilor şi eliberarea dispoziţiilor de cazare cu valabilitate de 24 de ore de la data emiterii;
 • 1 noiembrie, ora 8:00, depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în căminele studenţeşti se stabilesc în funcţie de cheltuielile raportate la un loc de cazare şi în funcţie de gradul de confort din fiecare cămin studenţesc.

Tarifele de cazare în anul universitar 2017-2018

 • C1
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C2
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
  • 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
 • C3
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
  • 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră)
 • C5
  • 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră)
  • 250 lei/loc/lună (2 locuri în cameră, pat dublu)
  • 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră)
 • C4, C6, C7, C8, C10, C12, C13
  • 120 lei/loc/lună (5 locuri în cameră)
 • C11 (doctoranzi, studenți familiști)
  • 150 lei/loc/lună (2 sau 3 locuri în cameră)
 • Akademos
  • 500 lei/loc/lună
  • 440 lei/loc/lună  – mansardă;
 • Gaudeamus
  • 440 lei/loc/lună

Actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin:

 • dispoziţia de cazare;
 • contractul de închiriere, completat în două exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de camin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie;

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, următoarele categorii de studenţi:

 • studenţii care au părinţi cadre didactice, conform prevederilor Legii nr. 128/1997;
 • studenţii de etnie română, bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.695/1997;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi nr.16/2002.