Cazare an universitar 2016 / 2017

RUNDA 3 CAZARE:

Lista de cazare pentru runda 3 (7 octombrie 2016)

Studenţii cazaţi îşi vor ridica dispoziţia de cazare pe data de 7 octombrie 2016, în intervalul 9.00 – 11.00, sala A 120 (parter, lângă secretariat), dispoziţie care va fi valabilă 24 de ore.

*****

RUNDA 2 CAZARE:

Lista de cazare pentru runda 2 (4 octombrie 2016)

Studenţii cazaţi îşi vor ridica dispoziţia de cazare pe data de 4 octombrie 2016, în intervalul 9.00 – 14.00, sala A 120 (parter, lângă secretariat), dispoziţie care va fi valabilă 24 de ore, până pe 5 octombrie 2016, ora 14.00.

Studenţii care nu au obţinut cazare nici în această rundă vor depune cereri la secretariatul Facultăţii de Litere în perioada 4 – 6 octombrie 2016, între orele 9 – 11.30. În limita locurilor rămase, runda a treia de cazări va fi programată vineri, 7 octombrie 2016 (lista va fi afişată pe data de 6 octombrie).

**********************

Cazările la Facultatea de Litere se desfăşoară după următorul program:

 • Joi, 29 septembrie 2016, orele 9.00 – 14.00 în Amfiteatrul III.11 (pentru fetele cazate în căminele C4/C6/C8) şi Amfiteatrul III.12 (pentru căminele Gaudeamus, Akademos, C5, C1/C2/C3, C7, C4/C6/C12 (băieţi), C11, )
 • Vineri, 30 septembrie 2016, orele 9.00 – 14.00 în Amfiteatrul III.12 (pentru toate căminele)
 • Sâmbătă, 1 octombrie 2016, orele 10.00 – 12.00 în Sala A 120 (parter, lângă Secretariatul facultăţii)

Procedura aplicării vizelor de reşedinţă pentru anul universitar 2015/2016aici

Regulamentul serviciilor pentru studenţiaici

Listele de cazare licentă (anii I-III), master (anii I-II) şi doctorat – fete

Listele de cazare licentă (anii I-III), master (anii I-II) şi doctorat – băieţi

Studenţii care au obţinut cazare trebuie să se prezinte în intervalul menţionat mai sus pentru ridicarea dispoziţiei de cazare. Începând cu data de 3 octombrie 2016, ora 15,00 dispoziţiile neridicate se anulează, iar locurile libere se vor aloca turului al II-lea de cazare.

Studenţii care NU au obţinut un loc de cazare, NU VOR DEPUNE CERERI. Repartizarea locurilor de cazare se va face în turul al II-lea (pe data de 4 octombrie 2016, cu afişare pe data de 3 octombrie 2016), pe baza opţiunilor deja exprimate şi în limita locurilor rămase de la turul I.

Studenţii care nu au solicitat cazare pentru acest an universitar se vor putea caza după data de 1 noiembrie 2016, când activitatea de cazare va fi preluată de către DSSS.

Studenţii  care în semestrul I al anului universitar 2016/2017 beneficiază de o mobilitate Erasmus, se vor caza, cu prioritate, la întoarcerea din mobilitate, pe locurile disponibile atunci în căminele DSSS.

 

Tarife de cazare:

 • Cămin C1 – 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră); 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră);
 • Cămin C2 – 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră); 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră); 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră); 185 lei/loc/lună (3+1 locuri în cameră)
 • Cămin C3 – 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră); 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră); 225 lei/loc/lună (4 locuri în cameră);
 • Cămin C5 – 275 lei/loc/lună (2 locuri în cameră); 250 lei/loc/lună (2 locuri în cameră, pat dublu); 250 lei/loc/lună (3 locuri în cameră);
 • Cămin C4, C6, C7, C8, C12 – 120 lei/loc/lună;
 • Cămin C11 – 150 llei/loc/lună (doctoranzi, studenţi familişti);
 • Gaudeamus – 440 lei/loc/lună
 • Akademos – 440 lei/loc/lună (mansardă), 500 lei/loc/lună (demisol, parter, etaj 1 şi etaj 2)

 

Actele necesare:

 • dispoziţia de cazare (se obţine din amfiteatrele III.11 sau III.12, conform programului de mai sus);
 • contractul de închiriere, completat în trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);
 • legitimaţia de cămin (eliberată de facultate);
 • o fotografie tip buletin;
 • cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
 • buletinul/ cartea de identitate (plus două copii xerox simple), pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;
 • copie xerox după certificatul de căsătorie;

 

Calendarul de cazare pentru studenţii de la Universitatea”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Anul universitar 2016-2017:

 • 21 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultății;
 • 28 septembrie – afișarea, la facultăți, a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare;
 • 29-30 septembrie și 1-2 octombrie – eliberarea dispozițiilor individuale de cazare și cazarea efectivă;
 • 3 octombrie, ora 15,00 – anularea tuturor dispozițiilor de cazare ale studenților care nu s-au cazat, prin considerarea depășirii termenului de valabilitate al acestora;
 • 3 octombrie, ora 20,00 – raportarea, de către Directia Servicii Sociale Studentești, a locurilor rămase libere, către facultăți;
 • 4 octombrie, ora 9,00 – eliberarea dispozițiilor de cazare către studenții care nu au primit dreptul de cazare, în ordinea mediilor; dispozițiile de cazare eliberate începâd cu această dată sunt valabile 24 de ore;
 • 17 octombrie, ora 15,00 – redistribuirea locurilor rămase libere, către alte facultăți.
 • Până la 31 octombrie, facultățile vor ocupa locurile rămase libere (Art.30 din Regulamentul de cazare).
 • 1 noiembrie, ora 8,00, depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcției Servicii Sociale Studentești (Art.46* din Regulamentul de cazare)

 

Dreptul de cazare în căminele Universităţii

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.

La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.

 

Studenţii bugetari care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea; studenţii cu taxă care tranzacţionează dreptul de cazare vor fi sancţionaţi cu exmatricularea şi pierderea dreptului de reînmatriculare la UAIC.

 

Gratuitate la cazare

Pot beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti, în limita subvenţiilor alocate în acest scop, următoarele categorii de studenţi:

 • studenţii care au părinţi cadre didactice, conform prevederilor Legii nr. 128/1997;
 • studenţii de etnie română, bursieri ai statului român, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.695/1997;
 • studenţii orfani de ambii părinţi, conform prevederilor Hotărârii Biroului Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi nr.16/2002.

 

Sprijin pentru studenţii care nu au primit cazare în cămin

Unui student care locuieşte în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ de stat i se acordă subvenţia individuală de cazare dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

 • este student la cursurile de zi, bugetar şi prezintă situaţia şcolară;
 • prezintă un dosar care conţine copia după contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinţă, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice ale jud.Iaşi;
 • prezintă copie după B.I./C.I. din care să rezulte unde locuieşte în municipiul Iaşi;
 • acte doveditoare din care să rezulte veniturile brute lunare pe membru de familie, care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
 • acte pentru persoanele aflate în întreţinerea părinţilor pentru continuarea studiilor până la vârsta de 25 ani.