Practica de specialitate

Documente necesare privind desfăşurarea practicii de specialitate la Facultatea de Litere:

 1. Regulamentul privind desfăşurarea practicii de specialitate
 2. Acordul de practică (doc. word, Anexa I)
 3. Convenţie cadru (doc. word, Anexa II)
 4. Portofoliul de practică (doc. word, Anexa III)
 5. Proces verbal de instruire a coordonatorilor (doc. word, Anexa IV)
 6. Proces verbal de instruire a studentilor şi masteranzilor (doc. word, Anexa V)
 7. Proces verbal de constatare a săvârşirii unor abateri disciplinare (doc. word, Anexa VI)
 8. Model fişă sintetică practică de specialitate (care cuprinde punctele 1, 2, 5, 7, 8 şi 10 din Portofoliu)
 9. Fişa de autoevaluare a practicantului
 10. Fişa disciplinei Practică de specialitate (model)

 

Lista grupelor de practică de specialitate, anul universitar 2019-2020, semestrul al II-lea:

 1. Română A, grupele 1 – 6, anul II, semestrul al II-lea
 2. Jurnalism, grupele 1 – 3, anul II, semestrul al II-lea
 3. Limba spaniolă, anul II, semestrul al II-lea
 4. Limba engleză A, anul II, semestrul al II-lea
 5. Traducere și interpretare (engleză), anul II, semestrul al II-lea
 6. Studii americane, anul I și II, semestrul al II-lea
 7. Limba germană, Traducere si interpretare (germană), master Cultură germană
 8. Limba italiană, anul II, semestrul al II-lea

 

ACORDURI DE PRACTICA DE SPECIALITATE SEMNATE DE FACULTATEA DE LITERE CU PARTENERI, valabile 2019-2020

ACORDURI DE PRACTICA DE SPECIALITATE SEMNATE DE FACULTATEA DE LITERE CU PARTENERI, valabile 2018-2019

 

In atentia studentilor anului II, Licenţă

Vedeţi listele grupelor de practică de specialitate şi a coordonatorilor respectivelor grupe.  Şefii fiecărei grupe sunt rugaţi să contacteze profesorul coordonator de practică de specialitate în cel mai scurt timp. Adresele de e-mail ale coordonatorilor apar în listele de mai jos.

 

Lista grupelor de practică de specialitate, anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea:

 1. Română A, grupa 1, anul II, coordonator lect.dr. Ilie Moisuc
 2. Română A, grupa 2, anul II, coordonator lect.dr. Loredana Cuzmici
 3. Română A, grupa 3, anul II, coordonator lect.dr. Mircea Păduraru
 4. Română A, grupa 4, anul II, coordonator conf.dr. Doris Mironescu
 5. Română A, grupa 5, anul II, coordonator conf.dr. Sorin Guia
 6. Română A, grupa 6, anul II, coordonator lect.dr. Roxana Vieru
 7. Literatură universală şi comparată, anul II, coordonator lect.dr. Adrian Crupa
 8. Jurnalism, grupa 1, anul I, coordonator conf.dr. Florea Ioncioaia
 9. Jurnalism, grupa 2, anul I, coordonator lect.dr. Alexandru Lăzescu
 10. Jurnalism, grupa 3, anul I, coordonator Ioan Stoleru
 11. Engleză – Germană, anul II, grupa 1, coordonator conf.dr. Dana Bădulescu
 12. Engleză – Germană, anul II, grupa 2, coordonator lect.dr. Oana Cogeanu
 13. Engleză – Franceză, anul II, coordonator conf.dr. Radu Andriescu
 14. Engleză – Italiană, anul II, coordonator conf.dr. Radu Andriescu
 15. Engleză – Rusă, anul II, coordonator conf.dr. Radu Andriescu
 16. Engleză – Literatură universală şi comparată, anul II, coordonator lect.dr. Florin Irimia
 17. Engleză – Română, anul II, coordonator lect.dr. Florin Irimia
 18. Engleză – Spaniolă, anul II, coordonator lect.dr. Oana Franţescu
 19. Franceza, anul II, gr. 1, coordonator conf.dr. Brandusa Grigoriu
 20. Franceza, anul II, gr. 2, coordonator asist.dr. Dana Monah
 21. Studii americane, anul I, coordonator lect.dr. Lorelei Caraman
 22. Studii americane, anul II, coordonator lect.dr. Lorelei Caraman
 23. Germană, anul II, coordonator lect.dr. Casia Zaharia
 24. Filologie clasică, anul II, coordonator lect.dr. Magda Mircea Rowlett
 25. Italiană, anul II, coordonator asist.dr. Corina Bădeliţă
 26. Spaniolă, anul II, coordonator lect.dr. Alina Ţiţei
 27. Traducere si intepretare engleză – franceză, anul II, coordonator asist.dr. Sorina Postolea
 28. Traducere si intepretare engleză – germană, anul II, coordonator asist.dr. Sorina Postolea
 29. Traducere si intepretare engleză A, anul III, coordonator conf.dr. Teodora Ghivirigă
 30. Traducere si intepretare germană, anul II, coordonator lect.dr. Ana Maria Palimariu
 31. Rusă, anul II, coordonator prof.dr. Leonte Ivanov