Proiect ROSE

Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi: Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi – SGNU

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Titlul subproiectului: Reducerea riscului de abandon şi creșterea promovabilităţii prin dezvoltarea competenţelor academice şi pshiho-sociale ale studenţilor Facultaţii de Litere, anul I licenţă – STOP ABANDON!

Acord de grant nr. 48/SGU/NC/I din data de 23.11.2017

 

 

Procedură selecţie consultanţi:

 

Rezultatele selecţiei de consultanţi:

 

Invitaţie de participare (servicii de consultanţă – selecţia consultanţilor individuali)

Rezultatele atribuirii contractului privind selecţia unui consultant individual, expert literaţie

 

Invitaţie de participare  (servicii de consultanţă – selecţia consultanţilor individuali) – 24.09.2018

Rezultatele atribuirii contractului privind selecţia unui consultant individual, expert literaţie

 

Proiect ROSE –  Centrul de învăţare al Universităţii Alexandru Ioan Cuza – activităţile lunii noiembrie 2018.

Proiect ROSE –  Centrul de învăţare al Universităţii Alexandru Ioan Cuza – activităţile lunii decembrie 2018.