Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi: Schema de Granturi Necompetitive pentru Universităţi – SGNU

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Titlul subproiectului: Reducerea riscului de abandon şi creșterea promovabilităţii prin dezvoltarea competenţelor academice şi pshiho-sociale ale studenţilor Facultaţii de Litere, anul I licenţă – STOP ABANDON!

Acord de grant nr. 48/SGU/NC/I din data de 23.11.2017

 

 

Invitaţie de participare (servicii de consultanţă – selecţia consultanţilor individuali)

Rezultatele atribuirii contractului privind selecţia unui consultant individual, expert literaţie