Anunţuri importante

banner web 70x225 Identitatea vizuala a Universitatiibanner plata taxe on line web 300x200 negativ

 

banner web 650x90

 

 

 

 

***

Anunț privind eliberarea/vizarea ADEVERINȚELOR DE STUDENT, PERMISELOR DE BIBLIOTECĂ, CARNETELOR DE STUDENT și LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE

În condițiile sistării programului direct cu publicul la nivelul UAIC, eliberarea/vizarea PERMISELOR DE BIBLIOTECĂ, CARNETELOR DE STUDENT și LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE (sau a echivalentelor acestora) se va desfășura online, conform următoarelor proceduri speciale:

ADEVERINȚE DE STUDENT

Se eliberează la cel puțin o zi după solicitare. Vă rugăm precizați unde vi se solicită (medic, asociație de locatari, dosar de bursă, etc.)

PERMISELE DE BIBLIOTECĂ

Conform procedurii atașate și pe baza listei studenților înmatriculați în anul universitar 2020-2021 furnizată de Serviciul Informatizare, Biblioteca Centrală Universitară eliberează/vizează permisele de bibliotecă studenților care le solicită.

CARNETELE DE STUDENT

Deoarece programul cu publicul este sistat, CARNETELE DE STUDENT pentru studenții anului I (licență. master și doctorat) nu pot fi distribuite direct acestora fără încălcarea normelor de siguranță reglementate la nivel local și național.

De aceea, Secretariatul va furniza online, la cerere, adeverințe de student care pot fi folosite la nevoie până la reluarea activității normale (adresa unde se poate trimite solicitarea este dpop@uaic.ro).

Pentru studenții din anii 2 și 3 licență, 2 master și doctorat, carnetele au viza valabilă până la data de 31.10.2020. După acestă dată, se va proceda ca în cazul studenților de anul 1.

LEGITIMAȚIILE DE CĂLĂTORIE

Conform unei hotărâri la nivel național, SNCFR a anunțat perspectiva creării unei platforme pe care datele încărcate de către Universități vor fi verificate direct de operatorii de la casele de bilete, care, astfel, nu vor mai solicita prezentarea legitimațiilor de călătorie/adeverințelor.

În mod similar, CTP va verifica, de asemenea într-o platforma care urmează să se implementeze, forma de finanțare a studentilor care solicită facilități pentru transportul în comun.

Până atunci, se vor utiliza ADEVERINȚELE DE STUDENT menționate mai sus, urmându-se aceeași procedură.

ȘEFI DE GRUPĂ

Studenții din anul I sunt rugați să-și aleagă un șef de grupă (de preferință cu domiciliul in Iași), iar acesta este rugat să-și trimită adresa de email doamnei Secretar șef. La specializările Română și Engleză A este nevoie de un șef de grupă pentru fiecare specializare secundară (de exemplu, unul la română-engleză, unul la română-germană, etc. și similar la engleză principal). La celelalte specializări este suficient un singur șef pe specializare principală.

Recomandare: Urmăriți site-ul Facultății și pagina oficială de facebook, unde veți găsi toate actualizările și anunțurile relevante.

***

In perioada 22-31 octombrie 2020, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE) sărbătoresc împreună aniversarea celor 160 de ani de la înființare, prin organizarea unei ceremonii comune, dar și a unor manifestări academice și culturale care să ilustreze importanța acestui moment festiv. Link către pagina evenimentului.

***

Selecție pentru bursele studențești ROK, 13 – 26 octombrie 2020

***

Dragi studenti,

Asa cum ati fost deja anuntati acum citeva zile (https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/09/centralizarea-2-modificata.pdf?fbclid=IwAR09ncA-jEPI-XZaeyoqASuZtXlzievz61HvBay5qKDRQ1qcgPuD6C-UGas), Facultatea de Litere isi va desfasura activitatea didactica preponderent online. Pentru activitatile care fac exceptie de la aceasta modalitate, desfasurindu-se ‘face2face’ sau hibrid, titularii vor anunta studentii despre conditiile de organizare si participare la acestea, cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare.

Conform hotaririi Cosiliului Facultatii de Litere, platforma pe care ne vom desfasura activitatea didactica este Microsoft Teams. Dupa cum v-au comunicat deja tutorii si profesorii dv, conform Regulamentului privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului aprobat de forurile de conducere a UAIC, „Toți studenții Universității vor fi înregistrați pe platformele de management al învățării pe baza unui cont de e-mail instituțional de tipul nume@student.uaic.ro. DCD va asigura alocarea adreselor de e-mail pentru studenții Universității. În funcție de hotărârea Consiliului Facultății luată în condițiile alin. (2), studenții vor folosi sistemul de management al învățării stabilit la nivel de Facultate, prin utilizarea respectivului cont.”

Din acest motiv, este imperios necesar sa:

–       incepeti cit mai curind demersurile pentru obtinerea/(re)activarea contului dv de @uaic.ro (https://register.uaic.ro/index-en.php). Anul 1 licenta si master va putea face asta incepind de marti, 29.09.20, cind li se vor aloca numerele matricole necesare completarii formularului de la linkul de mai sus.

–       cititi si sa urmati indicatiile tutorilor si profesorilor dv, pe care acestia vi le vor trimite, deocamdata, pe canale precum email, FB sau platformele pe care ati lucrat anul trecut. Veti afla cum se desfasoara orele, cum puteti sa aderati la clasele de pe Teams, precum si alte informatii importante.

Va doresc mult succes in noul an universitar, chiar daca este complet atipic si, la prima vedere, ceva mai greu de gestionat.

O. Macari

***

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021 a Facultății de Litere va avea loc miercuri, 30 septembrie 2020, la 13.00, în Amf. III. 12 „Alexandru Philippide”. În vederea respectării condițiilor legale, numărul maxim de participanți este de 40.

***

Centrul de studii coreene ROK al Facultății de Litere  găzduiește pentru prima dată în Iași examenul TOPIK – testul oficial pentru evaluarea competențelor de limbă coreeană, devenind astfel al treilea centru de examinare din România și singurul din zona de nord-est a țării. Informaţii suplimentare: https://korea.lit.uaic.ro/ro/topik-test-of-proficiency-in-korean-editia-a-73-a-in-iasi/

*******************
ANUNT IMPORTANT!

Pentru eficientizarea activitatilor din perioada imediat urmatoare, Secretariatul Facultatii de Litere reia in acest mesaj citeva informatii de actualitate.

1. Fise de inscriere in semestrul I al anului universitar 2020-2021 (studentii din anii II si III, studii de licenta, dpop@uaic.ro)
– studentii integralisti sunt rugati sa trimita fisele de inscriere online, in cursul lunii august 2020;
– studentii restantieri vor trimite fisele de inscriere online, in perioada 10.09-30.09.2020;
– studentii in situatie de exmatriculare (restante insumand mai mult de 29 de credite la sfârșitul anului I sau II sau măcar o restanță la sfârșitul anului III) se pot reinmatricula in luna septembrie tot online, trimitand o cerere de reinmatriculare si chitanta cu plata taxei de reinmatriculare (200 de lei, platiti la BRD)

2. Sesiunea de restante septembrie 2020
– sesiunea de restante se va desfasura online, in perioada 31.08-10.09.2020. La aceasta sesiune pot participa toti studentii restantieri, indiferent de participarea sau nu la sesiunile din luna iunie. Acestia vor trimite o cerere in acest sens pana pe 30.08;
programarea examenelor aici

3. Sesiunea de finalizare a studiilor, septembrie 2020
– inscrierile la examenele de absolvire vor avea loc in intervalul 31.08 -2.09 (studentii integralisti) si in ziua de 3.09 pentru cei care participa la sesiunea de restante din septembrie;
– examenele de absolvire vor avea loc in ziua de 4.09.2020 (informatiile actualizate vor fi postate pe site);

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA EXAMENUL DE LICENTA sesiunea septembrie 2020 (click pdf)

ATENTIE! cererile de participare la sesiunea de licenta din spetembrie trimise pana acum, NU constituie cereri de inscriere! Este necesara trimiterea tuturor documentelor descrise mai jos.

Actele necesare la înscriere (toate se trimit online):

 • acord de înregistrare audio/video;
 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific și însoțită de declarația de autenticitate (îndrumătorul trebuie să semneze ambele documente în locul indicat).
 • cererea de înscriere (se pot înscrie doar candidații cu mediile încheiate în eSIMS, media generală fiind media aritmetică a mediilor semestriale ECTS; Absolvenții din promoția 2020 trebuie să aibă în mod obligatoriu notă pe eSIMS la disciplina Educație fizică);
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul, împreună cu cererea prin care se solicită completarea numelui și cu cel de căsătorie);
 • fotocopie carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).

Absolvenţii studiilor de licență și master care doresc să se înscrie la examen vor trimite lucrările, în format electronic, la  adresele: licenta.litere.uaic@gmail.com (pentru licență) și adela@uaic.ro (pentru disertație). Cerinţe: (1) lucrarea se va trimite în format PDF, text integral; (2) pagina (prima sau cea de gardă) pe care profesorul îndrumător şi-a dat acordul pentru susţinerea tezei, precum și declarația de autenticitate semnată de către candidat și profesor, se vor scana şi trimite în acelaşi mesaj cu fişierul care conţine lucrarea; (3) numele fişierului trimis trebuie sa aibă următoarea forma: <nume student> <spaţiu> <prenume student>.pdf

*********************************************************************************************

IMPORTANT!
Studentii sunt rugati ca, atunci cand observa pe Esims:
(a) lipsa unei note (sau mai a multora) obtinute intr-o sesiune anterioara
(b) neconcordanta dintre nota (notele) de pe Esims si nota anuntata de titularul de disciplina
Sa anunte prin email Secretariatul (dpop@uaic.ro), furnizind toate informatiile necesare identificarii respectivei situatii (nume, prenume, an de studiu, semestru, disciplina, titular disciplina).

************************************************************************************************

Candidații admiși la studii universitare de licență și masterat care doresc cazare în căminele de lux (Gaudeamus sau Akademos) au la dispoziție un chestionar (deschis până la data de 31 august 2020) unde să-și confirme opțiunea. Link către pagina cu precizări.

*****************

Au fost publicate rezultatele admiterii la studii universitare de licentă. Click aici

Au fost publicate rezultatele admiterii la studii universitare de masterat. Click aici

*****************

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2020-2021 vor completa on-line FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 31 august 2020. Acest formular se adresează doar studenților, nu și candidaților la admitere.

*****************

Cursuri online la Facultad de Lenguas, Universitatea Córdoba, Argentinaanunț și descrierea cursurilor

*****************

Având în vedere specificul acestei perioade, dorim să vă informăm că:

 • Am primit adeverințele de absolvire și pe cele de modul DPPD;
 • Începând din aceasta sesiune de licență, fișele de lichidare se vor verifica electronic de către Secretariat, în urma transmiterii “datornicilor” de către serviciile implicate. NU solicitați formulare sau semnături după formularele clasice;
 • In vederea înscrierii la master sau la concursul de titularizare, sunteți rugați să solicitați scanuri după adeverința de absolvire și după diploma de bacalaureat la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com, urmând să ridicați originalele în momentul când veți fi invitați să confirmați locurile și să semnați contractele de studii, respectiv să definitivați dosarul de la concursul de titularizare. Încercăm să evităm cât mai mult aglomerația și prezența fizică, mai ales că în Secretariat nu poate intra decât o singură persoană;
 • Dacă nu vi se acceptă înscrierea decât cu actele în original, puteți să vă prezentați la Secretariat, dar încercați să nu aglomerați inutil căile de acces din universitate;
 • Restul candidaților sunt rugați să se programeze la aceeași adresă de mail, în vederea stabilirii modalității de restituire a actelor.

*****************

Lista candidatilor inscrisi la examenul de disertatie sesiunea iulie 2020 fisier pdf(click)

Lista candidatilor inscrisi la examenul de licenta sesiunea iulie 2020 fisier pdf(click)

*******

Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 22 – 28 iunie 2020 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie;
 • 2 – 3 iulie 2020 – susţinerea examenelor de licenţă;
 • 4 iulie 2020 – susţinerea examenelor de disertaţie.

Actele necesare la înscriere (toate se trimit online):

 • acord de înregistrare audio/video;
 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific și însoțită de declarația de autenticitate (îndrumătorul trebuie să semneze ambele documente în locul indicat).
 • cererea de înscriere (se pot înscrie doar candidații cu mediile încheiate în eSIMS, media generală fiind media aritmetică a mediilor semestriale ECTS; Absolvenții din promoția 2020 trebuie să aibă în mod obligatoriu notă pe eSIMS la disciplina Educație fizică);
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul, împreună cu cererea prin care se solicită completarea numelui și cu cel de căsătorie);
 • fotocopie carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).

Absolvenţii studiilor de licență și master care doresc să se înscrie la examen vor trimite lucrările, în format electronic, la  adresele: licenta.litere.uaic@gmail.com (pentru licență) și adela@uaic.ro (pentru disertație). Cerinţe: (1) lucrarea se va trimite în format PDF, text integral; (2) pagina (prima sau cea de gardă) pe care profesorul îndrumător şi-a dat acordul pentru susţinerea tezei, precum și declarația de autenticitate semnată de către candidat și profesor, se vor scana şi trimite în acelaşi mesaj cu fişierul care conţine lucrarea; (3) numele fişierului trimis trebuie sa aibă următoarea forma: <nume student> <spaţiu> <prenume student>.pdf

Fișa de lichidare va fi adusă personal în momentul în care absolvenții vor avea nevoie de originalul diplomei de bacalaureat sau de adeverința de absolvire; ea NU este o condiţie de inscriere.

 

Precizări legate de desfășurarea examenului de licență / diplomă și absolvire, Proba 1 – Probă orală – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

În vederea evaluării cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ale studenţilor, în funcţie de tema aleasă pentru lucrarea de licenţă, candidaţilor li se vor adresa întrebări legate de:

 • domeniul, disciplina fundamentală și/sau specializarea cărora li se afiliază lucrarea, cu reliefarea principalelor evoluţii, orientări şi direcţii care au servit la configurarea eşafodajului teoretic al lucrării;
 • metodologia de cercetare folosită în elaborarea lucrării;
 • contribuţiile unor teoreticieni, cercetători, critici literari de prestigiu la dezvoltarea disciplinei/disciplinelor alese, precum și (dacă este cazul) ale scriitorului/scriitorilor analizați la dezvoltarea literaturii;
 • contribia personală a candidatului la tema abordată.

De asemenea, studenţilor li se vor adresa întrebări din lucrări menționate în bibliografia lucrării de licență.

*******

Ieri, 19 mai, în urma recomandărilor ANOSR, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis către Inspectoratele școlare o adresă prin care se dorește susținerea studenților ce nu dispun de un calculator conectat la internet şi dotat cu cameră web pentru a participa la examenele semestriale și examenele de finalizare studii online.

Astfel, studenții care nu au la dispoziție mijloacele digitale necesare pot beneficia de cele din dotarea unității de învățământ din localitatea de domiciliu prin înaintarea unei cereri adresate conducerii unității de învăţământ, în baza cărții de identitate şi a carnetului de student vizat la zi.

Conform informării MEC, utilizarea echipamentului digital este posibilă în incinta unităţii de învățământ, cu respectarea tuturor normelor de securitate igienico-sanitare instituite la nivelul unităţii de învăţământ.

Încurajăm studenții care se află în această situație să apeleze la această posibilitate și în același timp să respecte normele igienico-sanitare spre beneficiul propriu și al celor din jur.

ANOSR își menține poziția vizavi de procesul de admitere din acest an și susține implementarea unor măsuri similare și pentru candidații la admitere în învățământul superior, în vederea depunerii dosarelor și a susținerii examenelor de admitere on-line.

Adresa transmisă de către MEC Inspectoratelor școlare poate fi consultată aici: https://www.anosr.ro/sustinerea-examenelor-online/

Poziționarea ANOSR vizavi de Admiterea în Învățământul Superior poate fi consultată aici: https://www.anosr.ro/admiterea-in-invatamantul-superior-20…/

*******

Studenţii Facultății de Litere care urmează să susțină minim o probă de evaluare online trebuie să completeze o declaraţie, conform modelului de mai jos, prin care îşi exprimă acordul privind înregistrarea audio/video a examenelor pe care urmează să le susţină în sesiunea iunie 2020, în conformitate cu art. 4, alin. 4 din Ordinul MEC nr. 4206 din 6 mai 2020, respectiv art. 11 din Procedura privind desfăşurarea online a activităţilor de evaluare semestrială a studenţilor din ciclul de studii universitare de licenţă şi master pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe ce decurg din aceasta, aprobată în şedinţa Senatului UAIC din 30 aprilie 2020, inclusiv acordul cu privire la stocarea, utilizarea, prelucrarea şi portarea datelor personale de către Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Această declaraţie (o puteți descărca in format word sau pdf) trebuie completată, semnată şi apoi transmisă prin email șefului de grupă înainte de data la care este programată susținerea examenului.

Atenție la faptul că, în situaţia în care nu vă exprimați acordul cu privire la înregistrarea audio/video a examenelor, evaluarea se va amâna pentru prima sesiune în care va fi permisă activitatea în sistem „faţă în faţă”.

*******

*******

Anunț în legătură cu decazarea studenților

Informații privind decazarea studenților

*******
Informaţii cu privire la serviciile medicale pentru stundenţi
Doamnele doctor de la cabinetul medical din căminul C8: dr. CĂRARE Carmen şi dr. GÂSCĂ Paraschiva, sugerează ca studenţii care doresc consultaţii să sune pentru a se programa, la numărul de telefon 0232.201324, e-mail:uaic_medical7@yahoo.com,

Detalii: http://www.uaic.ro/studenti/servicii-medicale/.

*******
Informaţii cu privire la programul Euro 200

*******

Lista cu propunerile de burse (sociale și de studiu) pentru semestrul al II-lea a fost afișată astazi, 31 martie 2020. Detalii găsiți în pagina dedicată.

*******

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi pune la dispozitia elevilor de liceu, gratuit, o serie de cursuri deschise din mai multe domenii, care pot fi urmarite in direct, pe internet, in perioada 23 martie – 3 aprilie 2020. Informații suplimentare: http://www.uaic.ro/uaic-propune-elevilor-de-liceu-o-serie-de-cursuri-deschise-online/

*******

banner c19 2020 295x784

http://www.uaic.ro/informatii-covid-19/

 

 

 

 

INFORMAȚII COVID-19

*******


Anunt important 12.03.2020

Consiliul de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a decis, în ședința din data de 12 martie 2020, în urma măsurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență privind evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), suspendarea activităților didactice față în față, începând de vineri, 13 martie și până la data de 31 martie a.c.. Activitățile didactice se vor desfășura în sistem online, iar cele  care nu pot fi derulate prin intermediul platformelor online vor fi recuperate ulterior, după un grafic stabilit la nivelul fiecărei facultăți.
Au mai fost suspendate activitățile extracurriculare programate să se desfășoare în cadrul UAIC în perioada stabilită, care implică aglomerări de persoane (conferințe, workshop-uri, evenimente culturale etc.), dar și activitatea cantinelor Universității, a ceainăriei din Grădina Botanică, a cafenelelor (din corp B, Tafrali și „La Balenă”).

Consiliul de Administrație al UAIC a decis și închiderea temporară a căminelor universității. Vor putea rămâne cazați în continuare studenții familiști, studenții internaționali, studenții proveniți de la casele de copii și centre de plasament familial, studenții care fac dovada că lucrează, precum și studenții doctoranzi.

De asemenea, s-a decis sistarea  temporară a deplasărilor angajaților și ale studenților în străinătate. Pentru a evita situațiile de carantină/izolare în țări de destinații sau de tranzit, aceste deplasări vor fi reprogramate.

Activitățile administrative și de cercetare din cadrul UAIC vor continua să se desfășoare în condiții normale, însă se suspendă programul cu publicul față în față.

S-a hotărât și închiderea temporară a complexului de sere și a corpului administrativ din Grădina Botanică,  precum și a Muzeului Universității.

UAIC pune pe primul plan siguranța studenților și angajaților săi, urmând ca în funcție de evoluția situației și de deciziile autorităților centrale să adopte toate măsurile care se impun.

Vă rugăm să accesați periodic site-ul Universității, www.uaic.ro, sau pagina de Facebook a instituției, pentru a vă informa cu privire la această situație.

Mai multe informatii sunt publicate pe site-ul Universitatii, la sectiunea Noutati:  http://www.uaic.ro/uaic-a-decis-suspendarea-activitatii-didactice-si-a-evenimentelor-in-perioada-13-31-martie-2020/


*******

Informații importante pentru studenți:

 1. Stagii de 5 luni oferite de Secretariatul General al Consiliului Europei – pentru absolventii a cel putin un ciclu de studii universitare; perioade derulare stagii: 1 februarie – 30 iunie / 1 septembrie – 31 ianuarie; termen depunere candidaturi – 16 martie 2020;Inscriere: https://webgate.ec.europa.eu/istat/stage/ Informatii suplimentare:https://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/traineeships/paid-traineeships/
 2. A 3a editie a Middle East Mediterranean (MEM) Summer Summit, Lugano,20-30 august 2020 (informare transmisa prin intermediul Ambasadei Romaniei in Confederatia Elvetiana) – pentru tineri (20-35 ani) cu experienta educationala; termen inscriere 15 martie 2020.Taxa participare: 2300 CHFPentru depunere candidaturi/solicitare subventie: platforma YCM, https://ycm2020.mem-summersummit.ch. Informatii eveniment: https://www.mem-summersummit.ch/

*******

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 30 martie – 1 aprilie 2020, „Zilele Porților Deschise”, un eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de a le oferi informații cu privire la oportunitățile pe care le oferă Universitatea. Mai multe informatii despre eveniment sunt publicate pe site-ul Universitatii, la sectiunea Noutati: http://www.uaic.ro/uaic-organizeaza-zilele-portilor-deschise-pentru-elevii-de-liceu/

*******

Informații privind facilitățile de transport pentru studenți pe traseele Companiei de Transport Public Iași

*******

Colectivul de germană vă invită la evenimentul Limba germană în mediul de afaceri. Oportunități pentru practica de specialitate și carieră”, care va avea loc pe data de 22.02.2020, ora 9.00 în Amfiteatrul P1 și la 13.30 în seminar Ivănescu.

*******

În urma corectării tezelor de la disciplina “Sintaxa limbii engleze” pentru care s-au depus contestaţii, notele iniţiale au rămas neschimbate.
Singurele excepţii au fost tezele studenţilor cu numerele matricole:
31110311SL160128 – nota 3
31110311SL160045 – nota 4

***

Programareaexamenelor de licență și disertație:

 • Limba română, 14 februarie 2020, ora 9.00, Seminar Ivănescu;
 • Literaturăromână, 14 februarie 2020, ora 9.00, Catedra de Literatură română;
 • Literaturăcomparată, 14 februarie 2020, ora 10.00, Sala ”I. Constantinescu”;
 • Engleză, 14 februarie 2020, ora 9.00, Sala ”Gr. Vereș”;
 • Franceză, 14 februarie 2020, ora 10.00, Catedra de Franceză;
 • Germană, 14 februarie 2020, ora 9.00, Catedra de Germanistică;
 • Italiană, 14 februarie 2020, ora 12.00, Catedra de Limbi clasice;
 • Jurnalism, 14 februarie 2020, ora 10.00, Laborator Ringier;
 • Filologie clasică, 14 februarie 2020, ora 10.00, Catedra de Limbi clasice;

Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 12 – 13 februarie 2020 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
 • 14 februarie 2020 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

Actele necesare la înscriere:

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
 • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).

***

În perioada 21 – 31 octombrie 2019, comunitatea academică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” va organiza o suită de evenimente dedicate împlinirii a 159 de ani de la fondarea primei universități moderne a României. Programul evenimentelor îl puteţi afla de pe pagina dedicată evenimentelor organizate cu ocazia Zilelor Universităţii.

***

Înscrieți-vă la competiția „Bursa Sfântul Dumitru” până pe 23 octombrie!

Termenul iniţial de înscriere a fost prelungit până pe data de 23 octombrie.

Până pe 23 octombrie 2019, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi pot depune candidaturile pentru a obţine una dintre Bursele „Sfantul Dumitru”, oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea, rector al universităţii în perioada 2000-2008. Acestea reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanței în cadrul competițiilor științifice studențești şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă.

Pentru a vă înscrie aveţi nevoie de următoarele documente:

 • Situaţia şcolară din anul universitar 2018-2019 (poate fi obţinută de la secretariatul facultăţii);
 • CV;
 • Copie după cartea sau buletinul de identitate;
 • O scrisoare-eseu de cel mult 2 pagini în care vă prezentaţi intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani;
 • Adeverinţe sau diplome care să ateste obţinerea de premii la concursuri naţionale sau internaţionale sau implicarea în proiecte studenţeşti (dacă este cazul).

Cine poate candida?

Studenţi în anii II sau III la ciclul de licenţă, absolvenţi din promoţia 2019 – singura condiţie este să fi fost înscrişi în anul universitar 2018-2019 la studii de licenţă.

Care este structura comisiei de analiză?

 • Domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER,  Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Domnul prof. univ. dr. Dumitru OPREA, fondatorul premiului;
 • Student Cristian VÎNTUR, câştigătorul „Bursei Sfântul Dumitru” în anul 2018;
 • Student Tudor Mugurel AURSULESEI, reprezentantul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Câştigătorul bursei va fi stabilit pe baza unui punctaj calculat după următoarele criterii:

 • Media anului universitar precedent: 30%
 • Implicarea în proiecte sociale studenţeşti: 10%
 • Premii la concursuri destinate studenţilor, cu recunoaştere naţională sau internaţională: 55%
 • Scrisoare-eseu (max. 2 pag) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani: 5%

Unde se fac înscrierile?

Dosarele vor fi depuse, într-un plic sigilat, la Serectariatul Prorectoratului  pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public – Corp A, Rectorat (Persoană de contact: Noemi Bomher), de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00.

Decernarea premiului va avea loc în cadrul Ceremoniei dedicată „Zilelor Universității” în data de 24 octombrie 2019, ora 10.00, Aula Magna „Mihai Eminescu”.

Click pentru a descărca regulamentul.

***

IMPORTANT!

 • Studenții care la sfârșitul anului universitar 2018-2019 au restanțe însumând 30 de credite sau mai mult, vor fi exmatriculați. Pentru reînmatriculare, vor achita 200 de lei la BRD și vor aduce chitanța la Secretariat până la data de 4 octombrie 2019. Reînmatricularea se produce numai în regim cu taxă. Examenele echivalate precum și cele de diferență vor fi stabilite în urma alinierii la planurile de învățământ ale seriei în care se înscriu (2019-2022 pentru anul I, 2018-2021 pentru  anul al II-lea, 2017-2020 pentru anul al III-lea). Aceste examene se vor stabili de către comisia de echivalări până la sfârșitul lunii octombrie. Studenții reînmatriculați vor semna un nou contract de studii, vor completa fișa de înscriere în semestrul I al anului universitar 2019-2020, vor primi o copie a procesului verbal de echivalare și – dacă este cazul – un catalog de examene de diferență. Taxa de studii se va calcula în funcție de creditele examenelor care se vor susține în semestrul I.
 • Studenții din anul al III-lea, an universitar 2019-2020, care la sfârșitul anului universitar au restanțe însumând sub 30 de credite, vor avea, in anul universitar 2019-2020, statut de cursant. Aceștia nu vor primi cazare, adeverințe de student, vize pe carnete, dar vor putea susține examenele restante fără a se reînmatricula. Restanțele se vor plăti în funcție de numărul de credite. Cursanții vor completa o fișă de înscriere de cursant și un contract de cursant.
 • Studenții din anul I, an universitar 2019-2020 vor completa fișele de înscriere după ce-și vor alege șefi de grupe, iar aceștia își vor comunica adresa de email doamnei secretar șef; studenții din anii ai II-lea și al III-lea, an universitar 2019-2020, vor aduce fișele de înscriere până la 30 septembrie 2019, personal, la Secretariat (doar studenții integraliști le pot trimite online, până la aceeași dată).

***

Examenele de licentă şi disertaţie pentru studenţii care au beneficiat de burse Erasmus+ în anul universitar 2018-2019 se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 4 – 5 septembrie 2019, orele 9.00 – 11.30 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie;
 • 6 septembrie 2019 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

Actele necesare la înscriere:

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
 • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
 • fişa de lichidare (se listează faţă/verso) pentru finalizarea studiilor de licenţă şi disertaţie;
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
 • absolvenţii studiilor de master care doresc să se înscrie la examen vor trimite lucrările de Disertaţie, în format electronic, înainte cu o zi de depunerea documentelor pentru înscriere, la  adresa daniela.apachitei@uaic.ro. Cerinţe: (1) lucrarea se va trimite în format PDF, text integral şi identic cu lucrarea imprimată; (2) pagina (prima sau cea de gardă) pe care profesorul îndrumător şi-a dat acordul pentru susţinerea tezei, se va scana şi trimite în acelaşi mesaj cu fişierul care conţine lucrarea; (3) numele fişierului trimis trebuie sa aibă următoarea forma: <nume student> <spaţiu> <prenume student>.pdf
 • ***

  PROIECT ROSEReducerea riscului de abandon şi creșterea promovabilităţii prin dezvoltarea competenţelor academice şi pshiho-sociale ale studenţilor Facultaţii de Litere, anul I licenţă – STOP ABANDON!

  Procedura de selecţie a consultanţilor individuali poate fi consultată pe pagina proiectului.

  ***

  Vă invităm să participaţi miercuri, 22.05.2019, între orele 14 şi 16, în amfiteatrul III.10, la workshop-ul intitulat “Îmbunătățirea competențelor de literație – un drept și o obligație a cetățeanului european de azi“, care se va desfaşura în cadrul Săptămânii europene la UAIC, în cadrul Proiectului ROSE

  ***

  Colocviul internaţional anglo-francofon pentru studenţi şi tineri cercetători INTERCULTURALIA (ediția a III-a): „Pluralismul în limbă și în cultură” (9 – 10 mai 2019)

  ***

  banner web masterate si doctorate 650x90

   

   

   

  In perioada 8-9 mai 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va organiza evenimentul de promovare a programelor de masterat şi doctorat, sub denumirea de „Masterate şi Doctorate la UAIC”. Actvitatea se va desfaşura între orele 10.00-15.00, în Sala Paşilor Pierduţi sau pe trotuarul de vis-a-vis de Corpul A, în funcţie de condiţiile meteo din perioada respectivă. Pe lângă prezentarea ofertei educaţionale, în cadrul facultăţilor vor avea loc diverse evenimente pentru promovarea ofertei de master. Mai multe informaţii sunt publicate pe pagina dedicată evenimentului de pe site-ul Universităţii: http://www.uaic.ro/masteratedoctorate/

  ***

  banner ZPD 2019 295x784

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 13 – 17 aprilie 2019, „Zilele Porților Deschise”, un eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de a se familiariza cu Universitatea și activitățile acesteia. Evenimentul face parte din proiectul „Iași, Orașul Studenției Tale – Porți Deschise la Universitățile Ieșene”, organizat de cele cinci universități publice din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

  ***

  Joi, 28 martie 2019, la ora 11.30, studenții și cercetătorii din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt invitați să participe la prezentarea „Oportunități de studiu și cercetare în Statele Unite”, organizată de Comisia Fulbright Româno-Americană. Prezentarea va avea loc în Sala de conferințe „Ferdinand”, Corp A, et. II, Rectorat.

  ***

  EURES România, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, organizează ȋn data de 9 mai 2019, ȋn intervalul orar 10.00-12.00, seminarul de informare „Condiții de studii, viață și muncă ȋn Germania”, dedicat studenților.

  Dacă doriți informații despre:

  • Organizarea, funcționarea și serviciile oferite de EURES România;
  • Condițiile de a studia, a locui sau a lucra ȋn Germania;
  • Piața muncii din Germania în diferite domenii de activitate;
  • Oportunitățile oferite de programul de mobilitate „Your First EURES Job”,

   Consilierii EURES din cadrul Agenției Federale de Muncă din Germania și Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din România vă așteaptă la Centrul de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele corpului B al Universității).

  ***

  Devino voluntar al Centrului de învăţare al UAIC

  ***

  Oportunităţi în carieră: VEO caută asistent dezvoltare imobiliară

  ***

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, organizeaza vineri, 1 martie 2019, la ora 17.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu”, Concertul extraordinar de muzica si poezie „Din parinti pentru parinti”, sustinut de Mircea Rusu Band si actorul Dorel Visan.

  Informatii despre concert sunt publicate si pe site-ul Universitatii, la adresa:  http://www.uaic.ro/event/concertul-extraordinar-de-muzica-si-poezie-din-parinti-pentru-parinti-sustinut-de-mircea-rusu-band-si-dorel-visan/

  ***

  Începând de joi, 28.02.2019, cardurile SCTP se vor elibera la secretariatul facultăţii, în intervalul orar de lucru cu publicul. Pentru rapiditate va rugăm să aveţi pregatită seria cardului CTP.

  Lista primită poate fi consultată aici. Gasiţi-vă poziţia tastând Ctrl + F.

  Pentru a şti cum le folositi, accesaţi http://www.sctpiasi.ro/tarife/elstudis.

  Studenţii care nu dispun de telefoane care să le permită descărcarea aplicaţiei 24pay, vor folosi adeverinţe SCTP ca şi până acum.

  Beneficiază de acest tip de carduri toţi studenţii cu vârsta sub 26 de ani, indiferent de finanţare. Totuşi, în funcţie de finanţare, reducerile acordate vor fi diferite.

  ***

  Adeverinţele de absolvire pentru candidaţii reuşiţi la examenul de licenţă din sesiunea februarie 2019 pot fi eliberate începând cu data de 20 februarie 2019, în intervalele de lucru cu publicul.

  ***

  Cunoaşteţi-vă angajatorii la BUZZCamp! Evenimentul va avea loc în Iaşi pe datele de 19 si 20 martie 2019. Vedeţi mai multe detalii aici: BUZZCamp – editia 21

  ***

  Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

  • 13 – 14 februarie 2019 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
  • 15 februarie 2019 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

  Actele necesare la înscriere:

  • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
  • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
  • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
  • fotocopie certificat de nastere;
  • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).

  UPDATE: Examenele  de licenţă şi disertaţie se vor desfăşura pe data de 15 februarie dupa urmatorul program:

  • LIMBA ROMÂNĂ,  orele 9,00 – Catedra de Limba română
  • LITERATURA ROMÂNĂ, orele 9,00 – Catedra de Literatură română
  • LITERATURA COMPARATĂ, licenţă, orele 9,00 – disertaţie, orele 10,00, Sala I. Constantinescu
  • ENGLEZĂ, orele 9,00 – Catedra de Limba engleză
  • FRANCEZĂ, orele 9,00 – Lectoratul francez
  • GERMANĂ, disertaţie, orele 8,30, licenţă orele 9,00 – Catedra de Germanistică
  • ITALIANĂ, orele 12,00 – Catedra de Limbi clasice
  • JURNALISM, orele 11,00 – Laborator Ringier

  ***

  Joi, 22 noiembrie 2018, de la ora 11.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi, prof. dr. HANS – CHRISTIAN MANER, Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, va susține conferința „Primul Război Mondial în Ardeal și în România prin lentila unor militari și istorici din mediul german”.

  ***

  Înscrieți-vă la competiția „Bursa Sfântul Dumitru” până pe 22 octombrie!

  Până pe 22 octombrie 2018, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi pot depune candidaturile pentru a obţine una dintre Bursele „Sfantul Dumitru”, oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea, rector al universităţii în perioada 2000-2008. Acestea reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanței în cadrul competițiilor științifice studențești şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă.

  Pentru a vă înscrie aveţi nevoie de următoarele documente:

  • Situaţia şcolară din anul universitar 2017-2018 (poate fi obţinută de la secretariatul facultăţii);
  • CV;
  • Copie după cartea sau buletinul de identitate;
  • O scrisoare-eseu de cel mult 2 pagini în care vă prezentaţi intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani;
  • Adeverinţe sau diplome care să ateste obţinerea de premii la concursuri naţionale sau internaţionale sau implicarea în proiecte studenţeşti (dacă este cazul).

  Cine poate candida?

  Studenţi în anii II sau III la ciclul de licenţă, absolvenţi din promoţia 2018 – singura condiţie este să fi fost înscrişi în anul universitar 2017-2018 la studii de licenţă.

  Care este structura comisiei de analiză?

  • Doamna prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
  • Domnul prof. univ. dr. Dumitru Oprea, fondatorul premiului;
  • Domnul Ovidiu-Neculai Avădanei, câştigătorul „Bursei Sfântul Dumitru” în anul 2017;
  • Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

  Câştigătorul bursei va fi stabilit pe baza unui punctaj calculat după următoarele criterii:

  • Media anului unviersitar precedent: 30%
  • Implicarea în proiecte sociale studenţeşti: 10%
  • Premii la concursuri destinate studenţilor, cu recunoaştere naţională sau internaţională: 55%
  • Scrisoare-eseu (max. 2 pag) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani: 5%

  Unde se fac înscrierile?

  Dosarele vor fi depuse, într-un plic sigilat, la Secretariatul Prorectoratului  pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public – Corp A, Rectorat (Persoană de contact: Noemi Bomher), de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00.

   

  Festivitatea de decernare va avea loc la finalul lunii octombrie, în cadrul Zilelor Universității.

  Click pentru a descărca regulamentul.

   

  ********

  Examenele de licentă şi disertaţie pentru studenţii care au beneficiat de burse Erasmus+ în anul universitar 2017-2018 se vor  desfăşura după următorul calendar:

  • 5 – 6 septembrie 2018, orele 9.00 – 11.30 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie;
  • 7 septembrie 2018 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

  Actele necesare la înscriere:

  ********

  Echipa Comunicare de la VEO Worldwide Services este în căutarea unui nou coleg!

  ********

  Rezultatele admiterii la studii universitare de licenţă şi master, sesiunea iulie 2018

  ********

  12.07.2018. ora 10.00:

  In atentia absolventilor: Se elibereaza adeverintele de absolvire a studiilor de licenta si adeverintele de absolvire a modulului DPPD nivel 1, pentru promotia iulie 2018, inclusiv pentru specializarea Jurnalism.
  ****************************************

  DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ/ DIPLOMĂ ȘI ABSOLVIRE

  PROBA 1 – PROBĂ ORALĂ  – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

  În vederea evaluării cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ale studenţilor, în funcţie de tema aleasă pentru lucrarea de licenţă, candidaţilor li se vor adresa întrebări legate de:

  • domeniul, disciplina fundamentală și/sau specializarea cărora li se afiliază lucrarea, cu reliefarea principalelor evoluţii, orientări şi direcţii care au servit la configurarea eşafodajului teoretic al lucrării;
  • metodologia de cercetare folosită în elaborarea lucrării;
  • contribuţiile unor teoreticieni, cercetători, critici literari de prestigiu la dezvoltarea disciplinei/disciplinelor alese, precum și (dacă este cazul) ale scriitorului/scriitorilor analizați la dezvoltarea literaturii;
  • contribia personală a candidatului la tema abordată.

  De asemenea, studenţilor li se vor adresa întrebări din lucrări menționate în bibliografia lucrării de licență.

   

  Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

  • 25 – 29 iunie 2018 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
  • 2 – 8 iulie 2018 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

  Actele necesare la înscriere:

  • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (formular pentru licenţă şi formular pentru disertaţie);
  • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
  • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
  • fotocopie certificat de nastere;
  • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).
  • FIŞA DE LICHIDARE (se listează faţă/verso) pentru finalizarea studiilor de licenţă şi disertaţie

  ***

  Stagii de practică

  Societatea Conventus, cu sediul în Iaşi, Palatul Universității, corp A, parter, oferă studenților posibilitatea de a efectua un stagiu de practică plătit pe o perioadă de 2-6 luni, începând cu 20.06.2018, în următoarele domenii:

  • Librărie – Librăria „Orest Tafrali”
  • Turism – agent de turism,ghid, marketing
  • Contabilitate-program operare WIN MENTOR

  CV-urile se pot transmite până la data de 17.06.2018  la adresa office@conventus.ro Informații la telefon 0728 990 220

  ***

  Traininguri gratuite pentru studenții UAIC

  În perioada 5-8 iunie 2018, Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți  organizează în mod gratuit pentru tine, student al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria de traininguri menite să-ți deschidă drumul către o carieră de succes.

  Trainingurile la care te poți înscrie în Iunie 2018 sunt:

  • Managementul stresului în sesiune – îți este dedicat mai ales dacă ai stomacul ghem în fiecare sesiune; ești curios să înțelegi cum funcționează stresul, dar și care sunt efectele asupra minții (și mai ales asupra inimii) tale.
  • Managementul timpului – vei afla ce relație ai tu cu timpul, care sunt cele mai frecvente probleme legate de timp; ce tehnici putem aplica pentru a avea un management al timpului personal mai bun și cum să ai succes și să fii fericit.
  • Cum să realizezi o prezentare de succes – înveți cum să structurezi o prezentare, cum să prezinți eficient și atractiv informațiile și mai ales, afli ce instrumente poți folosi.
  • Invață să înveți – afli cum poți să-ți organizezi mai bine activitatea de învățare astfel încât să fii mai productiv, eficient și cu rezultate remarcabile.
  • Dicția și importanța cuvântului în discurs – te va ajuta să te redescoperi prin intermediul artei oratoriei. Cuvintele, aparent complicate, rostite clar și nuanțat, vor fi o provocare pentru tine.

  Mai multe detalii despre fiecare training în parte poți găsi: http://bit.ly/descriere-traininguri-iunie2018

  Înscrierile se fac aici: http://bit.ly/formDSSAiun2018

  ***

  Colloque International 4xCRU, Pour une ville propre, Iaşi, 22 – 24 mai 2018

  ***

  Marșul Absolvenților 2018

  Absolvenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sunt invitați să participe vineri, 18 mai 2018, la Ziua Absolventului, eveniment  ce cuprinde :

  Marșul Absolvenților

  • Ora de întâlnire: 15.45
  • Locul de întâlnire: în fața corpurilor A şi B ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”
  • Traseul: UAIC (Corpurile A și B) -> B-dul Carol I –  Fundaţie (Casa de Cultură a Studenţilor) – Gavriil Musicescu – Piaţa Unirii – Ştefan cel Mare şi Sfânt – Esplanada Casa Pătrată  – Piaţa Palatului Culturii

  Ceremoniile solemne – în cadrul cărora vor ţine discursuri rectorii universităţilor, reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și ai Primăriei Municipiului Iaşi, de la ora 17.00, pe scena din Piața Palatului Culturii.

  Un super concert – susținut pe scena din Piața Palatului Culturii, de către trupele:

  • Celelalte Cuvinte
  • Vița de Vie
  • Cargo

  Ziua Absolventului este un eveniment organizat de toate universitățile publice din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei (http://www.fieiasi.eu/)

  Accesul la eveniment este gratuit.

  ***

  Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza din Iasi ” (UAIC) organizează, în perioada 21 – 25 aprilie 2018, ,,Zilele Porților Deschise”, un eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de a se familiariza cu universitatea și activitățile acesteia.

  banner ZPD 2018 295x784

  ***

  Travel Log. Sharing the Experiences of Different Cultures – Lecture by Professor ABDUL RASHID, University of Karachi, Pakistan

  ***

  THE BOOKS THAT MADE US, 26 May 2018

  Call for papers

  Invitaţie

  ***

  CIVIL RIGHTS MOVEMENTS IN THE HISTORY OF USA – Darin Foster, 23.04.2018, Sala Senat

  ***

  Summerschool, 4 – 15 iunie 2018, Bologna, Italia

  For more info (detailed programme, how to apply, etc.): http://www.wetell.eu/summer-school/

  ***

  Oportuniţăţi de studiu şi cercetare în Statele Unite

  Marţi, 27 martie 2018, de la ora 13.00, în Sala Ferdinand (corp A, etajul II, Rectorat), Comisia Fulbright Româno-Americană şi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi vă invită la o prezentare privind oportunităţile de studiu şi cercetare în Statele Unite ale Americii. În cadrul întâlnirii, toţi cei interesaţi vor primi informaţii detaliate despre Programul de burse Fulbright pentru studenţii şi cercetătorii români, dar şi despre posibilităţile de a obţine finanţare pentru studii de masterat şi doctorat în universităţi americane.

  ***

  banner consiliere web 650x90

  Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, in colaborare cu Departamentul Servicii pentru Studenți si Absolventi (DSSA), organizeaza un program gratuit de consiliere psihologica pentru studentii si angajatii UAIC. Mai multe informatii: http://www.uaic.ro/program-de-consiliere-psihologica-pentru-studentii-si-angajatii-uaic/

  ***

  banner mastere web 650x90

   

  **

  Facultatea de Litere, Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și  Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă invită vineri, 2 martie 2018, ora 11.00, la Librăria Orest Tafrali, la o masă rotundă cu tema The Future of University Presses: Paper vs. Electronic, English vs. Local Language.

  Invitatul de onoare al evenimentului este Doc.dr. Arūnas Gudinavičius, directorul Editurii Universității din Vilnius, Lituania.

  Principalele direcții de discuție ale acestei mese rotunde vor fi:

  • (R)evoluția e-books: cum se (mai) raportează cartea electronică la cartea tipărită?
  • Tendințe editoriale referitoare la revistele academice: între limba engleză și limba locală, între versiunea on-line și cea tipărită;
  • Situația cărții academice în România și Lituania;
  • Viitorul editurilor universitare: instrument „didactic auxiliar” sau editură academică cu structură corporativă, ca Elsevier, Brill etc.?

  Inițiatorii acestei discuții la care sunt invitați toți cei interesați de cartea academică sunt Dana Bădulescu, Roxana Patraș, Camelia Grădinaru, Lucian Leonte și Dana Lungu.

  Deoarece masa rotundă are ca invitați și persoane din străinătate, Alexandra Vrânceanu va asigura procesul de traducere simultană a dezbaterilor.

  ***

  În cea de-a 19-a ediție a BUZZCamp – The City of BUZZCamp, partenerii nostri, Inspire Group, construiesc un oraș în care abilitățile și competențele reprezintă bazele construcțiilor profesionale.

  Au dat drumul la înscrieri. Aplică și tu pentru rezidență în orașul carierei aici –> https://goo.gl/N9DULs

  vizual-BUZZCamp-19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ***

  Examenele de licenţă şi disertaţie din sesiunea februarie 2018 se vor desfăşura dupa următorul program:

  • LIMBA ROMÂNĂ, 22.02.2018, orele 12,00 – Catedră;
  • LITERATURA ROMÂNĂ, 22.02.2018, orele 12,00 – Catedră;
  • LITERATURA COMPARATĂ, 22.02.2018, orele 16,00 – Sala Coşeriu;
  • ENGLEZĂ, 22.02.2018, orele 9,00 – Catedră;
  • FRANCEZĂ , 22.02.2018, orele 10,00 – Catedră;
  • GERMANĂ, 22.02.2018, orele 10.00 – Catedra;
  • RUSĂ, 22.02.2018, orele 12,00 – Catedră;
  • SPANIOLĂ, 22.02.2018, orele  10,00 – Lectoratul spaniol;
  • JURNALISM, 22.02.2018, orele 10,00 – Sala Ringier.

  ***

  IN ATENTIA STUDENTILOR DE LA STUDII DE MASTER, ANUL I, 2017-2018!

  • In structura numerelor matricole in loc de “PM” trebuie sa fie “SM”. La crearea contului pe eSIMS trebuie sa tineti cont de aceasta modificare.
  • La crearea contului de eSIMS pentru studii de master trebuie sa utilizati alta adresa de email decat cea folosita pentru contul eSIMS aferent studiilor de licenta sau sa solicitati, la adresa de email: stefc@uaic.ro (Cristina STEFANACHE serviciul informatizare), radierea contului eSIMS pentru studii de licenta.

  Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

  • 19 – 20 februarie 2018 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
  • 22 februarie 2018 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

  Actele necesare la înscriere:

  • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
  • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
  • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
  • fotocopie certificat de nastere;
  • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 ron).

   

  Sesiunea de restante va avea loc în perioada 12 – 18 februarie 2018. (click aici: Programarea examenelor)

  ***

  AUF – appel à candidatures stage professionnel 2018

  Nous avons le plaisir de vous informer qu’un appel à candidatures pour les mobilités de stage professionnel 2018 vient d’être lancé sur notre site.

  Il est disponible à l’adresse : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/mobilites-de-stage-professionnel/

  Date limite de candidature : 16 février 2018. 

  Public cible : étudiants en licence (sauf L1) ou en master

  Période de la mobilité : 1- 3 mois, entre avril et décembre 2018.

  Prise en charge : * allocation mensuelle ; * transport aller-retour ; * assurance santé-accident-rapatriement

  ***

  Probleme la facultate sau acasă? Te ajută consilierii voluntari

   

  Voluntari ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” oferă gratuit consiliere studenților din toți anii și de la toate facultățile pentru dificultățile pe care le întâmpină în viața de student sau în viața personală. Programările se fac online, iar întâlnirile sunt 100% confidențiale. Studenții pot apela la voluntari pentru probleme de învățare, de relaționare cu profesorii sau cu colegii, stres, anxietate, dificultăți de a lua decizii, sfaturi privind cariera, sentimente de izolare, probleme familiale sau de relație și orice altceva le afectează viața în mod semnificativ.

  Rețeaua de consilieri voluntari este formată din studenți, pregătiți de către specialiștii Departamentului Servicii pentru Studenți și Absolvenți și capabili să intervină și să ghideze alți studenți în probleme de dificultate mică și medie. Pentru situațiile de o complexitate mai ridicată, studenții care au nevoie de ajutor vor avea acces la serviciile de consiliere oferite de angajații Universității, care sunt de asemenea oferite gratuit și confidențial.

  Pentru a discuta cu un consilier voluntar, studenții se pot înscrie pe un formular online descriind pe scurt despre ce este vorba și momentul în care sunt disponibili pentru o discuție. De asemenea, vor putea opta, dacă doresc, între a discuta cu o persoană de sex masculin sau feminin. În funcție de disponibilitatea studentului și a consilierilor, întâlnirea va fi preluată de primul voluntar disponibil.

  Accesează formularul de înscriere: http://www.tinyurl.com/PeerSupportUAIC

  Grupul de consilieri voluntari – peer support – este constituit din 15 studenți, proveniți atât din mediul urban cât și din mediul rural, cu studii la nivel licență, master și doctorat. Grupul a participat la sesiuni de instruire dedicate începând cu luna septembrie a anului 2017, sub coordonarea psihologului Irina Șubredu, din cadrul Departamentului Servicii pentru Studenți și Absolvenți.

  Întâlnirile unu-la-unu susținute de consilierii voluntari sunt un rezultat al unei inițiative a Universității „Alexandru Ioan Cuza” de a promova incluziunea socială și a sprijini studenții aflați în risc de marginalizare socială sau abandon școlar. Proiectul Proiectul „PACT pentru incluziune: Peers, Administrativi, Consilieri, Tutori, împreună pentru creșterea echității sociale” este finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională și a mai cuprins activități precum: întâlniri și discuții cu elevi din mediul rural sau din orașe mici și cursuri dedicate profesorilor și angajaților din domeniul administrativ pentru a recunoaște studenții care au nevoie de ajutor și a putea să intervină în sprijinul lor.

  ***

  CE (MAI) CITESC STUDENŢII? – simpozion organizat de către Facultatea de Litere şi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – programul şi afişul manifestării

  ***

  Marți, 14 noiembrie 2017, de la ora 12.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Univerisității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are loc prezentarea programului „Summer Work & Travel”- procedura de solicitare și obținerea vizei, susținută de vice-consulul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, domnul Darin FOSTER. Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul evenimentului.

  ***

  J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture de l’appel à candidature annuel des bourses du Gouvernement français.
  Vous trouverez ci-joint les informations relatives aux critères de sélection pour les niveaux Master et Doctorat.

  Les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur le site de l’Institut français via les liens suivants : Master et/ou Doctorat.

  Veuillez noter que je reste disponible si vous souhaitez que je vienne présenter ce programme de bourse auprès de vos étudiants, notamment à Bucarest.

  Je reste à votre disposition pour toute demande de renseignement et vous souhaite un agréable début de semaine.

  INSTITUT FRANÇAIS DE ROUMANIE
  INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
  77, bd Dacia – sector 2 – 020051 București
  T : (+40) 0374 125 261
  P : (+40) 0749 117 421

  ********************

  Lecture on Florida history – 25 octombrie 2017, ora 14, Amfiteatrul III.12

  *********************

  Concursul „Bursa Sf. Dumitru”  – se pot inscrie studentii de la UAIC inmatriculati la studii universitare de licenta. Termenul limita este 23 octombrie 2017. Mai multe detalii gasiti pe site-ul Universitatii, la adresa : http://www.uaic.ro/bursele-sf-dumitru/

  ******

  Appel à candidatures pour un stage professionnel 2017-2018 – LE PETIT JOURNAL Roumanie

  ***

  În atenția candidaților admiși la studii universitare de masterat, sesiunile Iulie și Septembrie 2017, de la următoarele specializări:

  • Limbi, literaturi și civilizații străine (italiană);
  • Limbi, literaturi și civilizații străine (slave);
  • Limbi, literaturi și civilizații străine (clasice);
  • Traducere şi terminologie.

  Se suspendă  cursurile anului I de studii, an universitar 2017-2018, studii universitare de masterat, din cauza lipsei a cel puțin 6 studenți la fiecare dintre specializările de mai sus:

  Candidații admiși la specializările menționate își pot retrage dosarul cu documentele depuse la admitere, de la Secretariatul Facultății de Litere. Taxele de admitere și înmatriculare/școlarizare achitate se vor restitui în sumă integrală, la solicitarea candidaților. La cererea de restituire a acestor taxe, candidatul va anexa un extras de cont personal.

  *******

  Identitate vizuala UAIC

  ***

  TIME FOR EXPANSION – VEO

  Colaborare Veo Worldwide Services

  Profil :

  Suntem o echipă de profesioniști și pasionați de limbă franceză! Dacă ești o persoană atentă la detalii, responsabilă și dinamică, te așteptăm să te alături departamentului de Resurse umane din Iași.

  Pentru reușită în această misiune este nevoie de:

  • Cunoașterea limbii franceze la nivel mediu (B1-B2);
  • Cunoștințe de utilizare pachet Office (preponderent Excel);
  • Excelente capacități de organizare și prioritizare taskuri;
  • Bune abilități de comunicare și relaționare;
  • Spirit de ințiativă și de echipă;
  • Capacitate de adaptare la un mediu de lucru dinamic;
  • Experiență anterioară de minim 6 luni, reprezintă un avantaj.

  Beneficii:

  • Formare de specialitate la nivelul companiei;
  • Reale oportunități de dezvoltare a unei cariere într-un mediu profesionist, alături de o echipă dinamică și de succes;
  • Pachet salarial motivant.

  ***

  Te invităm să îți rezervi 10 minute pentru a completa Chestionarul de satisfacție, aplicat în fiecare an în UAIC. Scopul acestui chestionar este de a evalua percepția voastră, a studenților (la licență, master, doctorat), privind calitatea serviciilor oferite de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași – http://bit.ly/satisfactieuaic .

  ***

  Aplică pentru un stagiu de practică în echipa VEO WORLDWIDE SERVICES – afiş

  ***
  SEMESTRUL II 2016/2017Programarea examenelor de restante si mariri de nota
  **************
  Examenele  de licenta şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

  • 26 – 30 iunie – înscrierea  pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
  • 3 – 9 iulie – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

   Acte necesare la inscriere:

  • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. la sfârşitul lucrării se va însera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
  • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
  • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
  • fotocopie certificat de nastere;
  • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
  • chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).

  ***

  The Graz International Summer School Seggau has 2 more CEEPUS scholarships for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines.

  This is an excellent and unique possibility to spend two weeks abroad this summer, from July 2 to July 15, 2017. CEEPUS students only have to pay a room and board fee of €380.- instead of the full participation fee of €1500.- as the participation is covered by the network.

  Students who wish to participate have to send an email with their first and last name, home university, and a valid email address to gusegg@uni-graz.at . They will receive an access code and proceed with filling in the documents online, printing and signing them, and sending them to us via email and via snail mail.

  ***

  MARŞUL ABSOLVENŢILOR UAIC 2017, vineri, 26 mai 2017, ora 16.30

  ***

  REDUCEREA ANALFABETISMULUI FUNCȚIONAL PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE LITERAȚIE

  Conferința organizată de Asociația Română de Literație, în parteneriat cu Universitatea Al. I. Cuza, Universitatea Tehnică Gh. Asachi și Romanian American Foundation, își propune să aducă în atenția mediului academic, dar și a practicienilor și decidenților politici una dintre cele mai grave probleme ale sistemului educațional – analfabetismul funcțional.

  Aproape 40% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeți funcțional, spun testele PISA, iar acest lucru înseamnă că acești tineri nu vor putea funcționa în societate, lucru ce ne va afecta pe noi toți. Problema analfabetismului funcțional necesită o abordare multi-sistemică, cu implicarea instituțiilor, statului, a societății civile și a mediului economic.

  Conferința își propune abordarea temei din trei perspective:

  1. Perspectiva instituțională – prin alocuțiuni și prezentări ale reprezentanților din minister, inspectorate, școli;
  2. Perspectiva societății civile prin reprezentanții organizațiilor ce activiează în domeniul educației;
  3. Perspectiva internațională prin reprezentanții UNICEF, SUA, Germania și Norvegia.

  La finalul conferinței de va elabora un document cu idei, propuneri, recomandări care pot contribui la reducerea analfabetismului funcțional. Conferința este una dintre activitățile proiectului Reading To Learn – ăroiect complex care abordează formarea profesorilor în domneiul literație, cu scopul de a îmbunătăți practica educațională de la clasă.

  Prezența oficialilor de rang înalt de la nivelul Ministerului Educației Naționale, Institutului de Știintele Educației, mediului academic universitar, inspectoratelor, dar și prezența invitaților din SUA, Germania, Norvegia și Republica Moldova reprezintă premise importante care să ne conducă către soluții și idei inovatoare de îmbunătățire a procesului de predare – învățare și a rezultatelor elevilor, dar și către propunerea unei politici publice în domeniul alfabetizării funcționale a elevilor.

   

  An universitar 2016-2017:

  Propuneri finantare pentru semestrul al II-lea, studii universitare de licenta (listele vor fi finalizate dupa eventualele contestatii. Termen contestaţii: luni, 06.03.2017, ora 11.30. Data afisarii 02.03.2017)

   

  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada 23-26 martie 2017, „Zilele Porţilor Deschise”. Evenimentul este dedicat elevilor din clasele IX-XII şi are ca scop familiarizarea acestora cu Universitatea şi studenţia.
  Detalii şi înscrieri pe site-ul Universităţii, la adresa: www.uaic.ro/zpd

   

   

  S.C. EGGER Romania SRLanunţ angajare contabil junior (cunoştinţe de limba germană)

   

  Adecco Romania prezintă două programe de internship dedicate studenţilor şi tinerilor absolvenţi, care se vor derula în această primavara şi vară: CEO for One Month si Experience Work Day.

  Informaţiile despre cele doua programe le puteţi găsi accesând urmatoarele link-uri:

   

   

   

   

  Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară – propunere de voluntariat în vederea susţinerii unor cursuri de limba engleză şi germană cu benericiarii de asistenţă socială

  ***

   

  vizual-buzzcamp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Au mai rămas doar 2 zile în care te mai poți înscrie la BUZZCamp Iași! Participă la eveniment dacă vrei să te bucuri de:

  • Conferințe cu speakeri cool și tips&tricks super freș
  • Workshopuri gândite special pentru viitorul tău job
  • Companii ce vin cu sfaturi pentru cariera ta
  • Concursuri super smart cu premii grozave

  Nu rata ocazia să îți cunoști viitorul angajator, să pleci cu multe lecții învățate și, de ce nu, cu jobul dorit! Înscrie-te ACUM și profită gratuit de ocazia BUZZCamp ► https://goo.gl/ki4nLC

  workshop-accenture

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tu știi care este diferența între un mentor și un șef? Care sunt calitățile, dar și neajunsurile fiecăruia dintre ei?

  Te așteptăm la BUZZCamp, la workshopul Accenture, să identifici diferențele între mentori și șefi, dar și importanța acestora în dezvoltarea ta! Ce zici, ne vedem? Formularul de înscriere îl găsești aici ► https://goo.gl/ki4nLC

  workshop-scc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vino la workshopul SCC ca să afli modul în care soluția Office 365 de la Microsoft sporește eficiența proceselor de business, dar și avantajele pe care le oferă, comparativ cu soluțiile clasice on-premises.

  Ce trebuie să faci? Înscrie-te GRATUIT la BUZZCamp aici și ne vedem la workshop J ► https://goo.gl/ki4nLC

  ***

  S-a deschis competiția pentru Bursele Sfântul Dumitru

  S-a prelungit termenul pentru depunerea candidaturilor la Bursa „Sfantul Dumitru” până vineri, 21 octombrie 2016.

  Până pe 15 octombrie 2016, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi pot depune candidaturile pentru a obţine una dintre Bursele „Sfântul Dumitru”. Bursele „Sfântul Dumitru” sunt oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea, rector al universităţii în perioada 2000-2008. Acestea reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanței în cadrul competițiilor științifice studențești şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă.

  Pentru a vă înscrie aveţi nevoie de următoarele documente:

  • Situaţia şcolară din anul universitar 2015-2016 (poate fi obţinută de la secretariatul facultăţii);
  • CV;
  • Copie după cartea sau buletinul de identitate;
  • O scrisoare-eseu de cel mult 2 pagini în care vă prezentaţi intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani;
  • Adeverinţe sau diplome care să ateste obţinerea de premii la concursuri naţionale sau internaţionale sau implicarea în proiecte studenţeşti (dacă este cazul).

  Cine poate candida?

  Studenţi în anii II sau III la ciclul de licenţă, absolvenţi din promoţia 2016 – singura condiţie este să fi fost înscrişi în anul universitar 2015-2016 la studii de licenţă.

  Care este structura comisiei de analiză?

  • Domnul prof. univ. dr. Dumitru Oprea, fondatorul premiului;
  • Domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
  • Domnul Ciprian Băetu, câştigătorul „Bursei Sfântul Dumitru” în anul 2015;
  • Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

  Câştigătorul bursei va fi stabilit pe baza unui punctaj calculat după următoarele criterii:

  • Media anului unviersitar precedent: 30%
  • Implicarea în proiecte sociale studenţeşti: 10%
  • Premii la concursuri destinate studenţilor, cu recunoaştere naţională sau internaţională: 55%
  • Scrisoare-eseu (max. 2 pag) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani: 5%

  Unde se fac înscrierile?

  Dosarele vor fi depuse, într-un plic sigilat, la Departamentul pentru Studenți și Absolvenți – Campus „Titu Maiorescu”, Cămin C5, Camera 16 (Persoană de contact: Alma Andrei)

  Mai multe informaţii pot fi aflate de la Bogdan-Alexandru Munteanu, reprezentatul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii. Email: munteanualexandru93@yahoo.com

  Festivitatea de decernare va avea loc la finalul lunii octombrie, în cadrul Zilelor Universității.

  Click pentru a descărca regulamentul.

   

  ***
  ALEGERI PENTRU CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) 
  Studenții doctoranzi ai Facultății de Litere sunt invitați să aleagă un doctorand care să fie propus pentru a face parte din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), mandatul2016-2020. Alegerile vor avea loc joi, 23 iunie 2016,ora 10, în sala Dima, corpul A.

  Calendarul alegerilor CSUD – aici

  ***

  EXAMENELE  DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE SE VOR DESFĂŞURA  ÎN PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2016, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

   

  LIMBA ROMÂNĂ,  29, 30 iunie, orele 9,00 – Catedră

  LITERATURA ROMÂNĂ, 27 iunie,  orele   9,00 – Catedră

  LITERATURA COMPARATĂ, 28 iunie, orele 9,00 – Catedră

  ENGLEZĂ, 1 iulie, orele 9,00 –  Sala LMA

  FRANCEZĂ, 27 iunie, orele 9,00, licenţă – Sala Multimedia

  29 iunie, orele 10,00, disertaţie – Sala Multimedia

  GERMANĂ, 28 iunie, orele 9,00 – Catedră

  RUSĂ, 2 iulie, orele 9,00 – Catedră

   ITALIANĂ, 27 iunie, orele 11,00 – Catedra de Limbi clasice

  SPANIOLĂ, 27 iunie, orele 9,00 – Catedra de Limbi clasice

  JURNALISM, 30 iunie, 1 iulie  –  Laborator RINGIER

  ***
  Marșul Absolvenților 2016

  Absolvenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sunt invitați vineri, 27 mai, la Marșul Absolvenților, eveniment ce se va încheia cu ceremonia ,,Absolvent 2016” și un concert susținut de Delia, Mihail și DJ Antoine pe  stadionul „Emil Alexandrescu”.

  Ora de întâlnire: 18.00

  Locul de întâlnire: în fața corpurilor A şi B ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”

  Traseul: UAIC (Corpurile A și B) -> B-dul Carol I -> Aleea Gr. Ghica -> Stadionul „Emil Alexandrescu”

  Accesul pe stadion:  se va face pe bază de bilete ce vor fi distribuite gratuit, la punctul de întâlnire din fața corpurilor A şi B, tuturor studenților participanți la marșul festiv

  Detalii suplimentare: pe pagina de Facebook Marşul Absolvenţilor

  Organizat de universitățile publice din Iași și Primăria Municipiului Iași, în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei 2016, Marșul Absolvenților are o tradiție de nouă ani, fiind inițiat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

  ***

  Bursa Tânărului Cercetător, competiţia 2016 – aici

  ***

  Cursul de limba ebraică modernă va începe vineri, 4 martie 2016 şi se va desfăşura între orele 15,30 – 19.00, Laboratorul A. Sâmbătă, 5 martie 2016 cursul se va desfăşura în intervalul 10.00 – 14.00, Amfiteatrul III.10.

  ***

  Anunţ angajare Travel 4 you – aici

  ***

  Proiectul Ambasadorii limbii românedescrierea proiectului şi calendarul proiectului

  Studenţii interesaţi sunt rugaţi să aducă documentele solicitate pentru selecţie (CV şi datele de contact) până la data de 1 martie 2016 la Decanat, la doamna secretar şef Doina Popescu.

 

***

ÉTUDIEZ EN FRANCE AVEC LES BOURSES D’ÉTUDES UNESCO 2019

Afin de promouvoir les compétences des ressources humaines des pays en développement, de donner l’accès à l’éducation de meilleure qualité tout en renforçant l’amitié entre les nations, la Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNF/UNESCO) en accord avec le Gouvernement Français met 75 bourses d’études d’excellences à la disposition des étudiants étrangers désireux d’effectuer un séjour d’étude ou de recherche en France.

Les catégories de bourses sont définies comme suit:

 • Licence: 30 bourses
 • Master: 30 bourses
 • Doctorat: 15 bourses

Un formulaire de candidature a été conçu en PDF et mis à la disposition de tous les candidats afin de constituer le dossier de candidature. Merci de bien vouloir faire une demande dudit formulaire auprès du Secrétariat  de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO (CNF/UNESCO) en envoyant votre CV une lettre de motivation mentionnant votre pays d’origine afin d’être orienté pour le dépôt de votre dossier de candidature. Courriel du secrétariat de bourse d’étude: bourses.gouv.fr@secretary.net

***

Începând de astăzi, 10.07.2019, se distribuie adeverinţele de absolvire pentru absolvenţii examenului de LICENŢĂ, sesiunea iulie 2019.

Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 24 – 28 iunie 2019 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
 • 2 iulie 2019 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

 

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ/ DIPLOMĂ ȘI ABSOLVIRE

PROBA 1 – PROBĂ ORALĂ  – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

În vederea evaluării cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ale studenţilor, în funcţie de tema aleasă pentru lucrarea de licenţă, candidaţilor li se vor adresa întrebări legate de:

 • domeniul, disciplina fundamentală și/sau specializarea cărora li se afiliază lucrarea, cu reliefarea principalelor evoluţii, orientări şi direcţii care au servit la configurarea eşafodajului teoretic al lucrării;
 • metodologia de cercetare folosită în elaborarea lucrării;
 • contribuţiile unor teoreticieni, cercetători, critici literari de prestigiu la dezvoltarea disciplinei/disciplinelor alese, precum și (dacă este cazul) ale scriitorului/scriitorilor analizați la dezvoltarea literaturii;
 • contribia personală a candidatului la tema abordată.

De asemenea, studenţilor li se vor adresa întrebări din lucrări menționate în bibliografia lucrării de licență.

 

Actele necesare la înscriere:

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
 • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).
 • absolvenţii studiilor de master care doresc să se înscrie la examen vor trimite lucrările de Disertaţie, în format electronic, înainte cu o zi de depunerea documentelor pentru înscriere, la  adresaadela@uaic.ro. Cerinţe: (1) lucrarea se va trimite în format PDF, text integral şi identic cu lucrarea imprimată; (2) pagina (prima sau cea de gardă) pe care profesorul îndrumător şi-a dat acordul pentru susţinerea tezei, se va scana şi trimite în acelaşi mesaj cu fişierul care conţine lucrarea; (3) numele fişierului trimis trebuie sa aibă următoarea forma: <nume student> <spaţiu> <prenume student>.pdf

***

PROIECT ROSEReducerea riscului de abandon şi creșterea promovabilităţii prin dezvoltarea competenţelor academice şi pshiho-sociale ale studenţilor Facultaţii de Litere, anul I licenţă – STOP ABANDON!

Procedura de selecţie a consultanţilor individuali poate fi consultată pe pagina proiectului.

***

Vă invităm să participaţi miercuri, 22.05.2019, între orele 14 şi 16, în amfiteatrul III.10, la workshop-ul intitulat “Îmbunătățirea competențelor de literație – un drept și o obligație a cetățeanului european de azi“, care se va desfaşura în cadrul Săptămânii europene la UAIC, în cadrul Proiectului ROSE

***

Colocviul internaţional anglo-francofon pentru studenţi şi tineri cercetători INTERCULTURALIA (ediția a III-a): „Pluralismul în limbă și în cultură” (9 – 10 mai 2019)

***

banner web masterate si doctorate 650x90

 

 

 

In perioada 8-9 mai 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va organiza evenimentul de promovare a programelor de masterat şi doctorat, sub denumirea de „Masterate şi Doctorate la UAIC”. Actvitatea se va desfaşura între orele 10.00-15.00, în Sala Paşilor Pierduţi sau pe trotuarul de vis-a-vis de Corpul A, în funcţie de condiţiile meteo din perioada respectivă. Pe lângă prezentarea ofertei educaţionale, în cadrul facultăţilor vor avea loc diverse evenimente pentru promovarea ofertei de master. Mai multe informaţii sunt publicate pe pagina dedicată evenimentului de pe site-ul Universităţii: http://www.uaic.ro/masteratedoctorate/

***

banner ZPD 2019 295x784

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 13 – 17 aprilie 2019, „Zilele Porților Deschise”, un eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de a se familiariza cu Universitatea și activitățile acesteia. Evenimentul face parte din proiectul „Iași, Orașul Studenției Tale – Porți Deschise la Universitățile Ieșene”, organizat de cele cinci universități publice din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

***

Joi, 28 martie 2019, la ora 11.30, studenții și cercetătorii din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt invitați să participe la prezentarea „Oportunități de studiu și cercetare în Statele Unite”, organizată de Comisia Fulbright Româno-Americană. Prezentarea va avea loc în Sala de conferințe „Ferdinand”, Corp A, et. II, Rectorat.

***

EURES România, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, organizează ȋn data de 9 mai 2019, ȋn intervalul orar 10.00-12.00, seminarul de informare „Condiții de studii, viață și muncă ȋn Germania”, dedicat studenților.

Dacă doriți informații despre:

 • Organizarea, funcționarea și serviciile oferite de EURES România;
 • Condițiile de a studia, a locui sau a lucra ȋn Germania;
 • Piața muncii din Germania în diferite domenii de activitate;
 • Oportunitățile oferite de programul de mobilitate „Your First EURES Job”,

 Consilierii EURES din cadrul Agenției Federale de Muncă din Germania și Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din România vă așteaptă la Centrul de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele corpului B al Universității).

***

Devino voluntar al Centrului de învăţare al UAIC

***

Oportunităţi în carieră: VEO caută asistent dezvoltare imobiliară

***

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, organizeaza vineri, 1 martie 2019, la ora 17.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu”, Concertul extraordinar de muzica si poezie „Din parinti pentru parinti”, sustinut de Mircea Rusu Band si actorul Dorel Visan.

Informatii despre concert sunt publicate si pe site-ul Universitatii, la adresa:  http://www.uaic.ro/event/concertul-extraordinar-de-muzica-si-poezie-din-parinti-pentru-parinti-sustinut-de-mircea-rusu-band-si-dorel-visan/

***

Începând de joi, 28.02.2019, cardurile SCTP se vor elibera la secretariatul facultăţii, în intervalul orar de lucru cu publicul. Pentru rapiditate va rugăm să aveţi pregatită seria cardului CTP.

Lista primită poate fi consultată aici. Gasiţi-vă poziţia tastând Ctrl + F.

Pentru a şti cum le folositi, accesaţi http://www.sctpiasi.ro/tarife/elstudis.

Studenţii care nu dispun de telefoane care să le permită descărcarea aplicaţiei 24pay, vor folosi adeverinţe SCTP ca şi până acum.

Beneficiază de acest tip de carduri toţi studenţii cu vârsta sub 26 de ani, indiferent de finanţare. Totuşi, în funcţie de finanţare, reducerile acordate vor fi diferite.

***

Adeverinţele de absolvire pentru candidaţii reuşiţi la examenul de licenţă din sesiunea februarie 2019 pot fi eliberate începând cu data de 20 februarie 2019, în intervalele de lucru cu publicul.

***

Cunoaşteţi-vă angajatorii la BUZZCamp! Evenimentul va avea loc în Iaşi pe datele de 19 si 20 martie 2019. Vedeţi mai multe detalii aici: BUZZCamp – editia 21

***

Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 13 – 14 februarie 2019 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
 • 15 februarie 2019 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

Actele necesare la înscriere:

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
 • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).

UPDATE: Examenele  de licenţă şi disertaţie se vor desfăşura pe data de 15 februarie dupa urmatorul program:

 • LIMBA ROMÂNĂ,  orele 9,00 – Catedra de Limba română
 • LITERATURA ROMÂNĂ, orele 9,00 – Catedra de Literatură română
 • LITERATURA COMPARATĂ, licenţă, orele 9,00 – disertaţie, orele 10,00, Sala I. Constantinescu
 • ENGLEZĂ, orele 9,00 – Catedra de Limba engleză
 • FRANCEZĂ, orele 9,00 – Lectoratul francez
 • GERMANĂ, disertaţie, orele 8,30, licenţă orele 9,00 – Catedra de Germanistică
 • ITALIANĂ, orele 12,00 – Catedra de Limbi clasice
 • JURNALISM, orele 11,00 – Laborator Ringier

***

Joi, 22 noiembrie 2018, de la ora 11.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi, prof. dr. HANS – CHRISTIAN MANER, Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, va susține conferința „Primul Război Mondial în Ardeal și în România prin lentila unor militari și istorici din mediul german”.

***

Înscrieți-vă la competiția „Bursa Sfântul Dumitru” până pe 22 octombrie!

Până pe 22 octombrie 2018, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi pot depune candidaturile pentru a obţine una dintre Bursele „Sfantul Dumitru”, oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea, rector al universităţii în perioada 2000-2008. Acestea reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanței în cadrul competițiilor științifice studențești şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă.

Pentru a vă înscrie aveţi nevoie de următoarele documente:

 • Situaţia şcolară din anul universitar 2017-2018 (poate fi obţinută de la secretariatul facultăţii);
 • CV;
 • Copie după cartea sau buletinul de identitate;
 • O scrisoare-eseu de cel mult 2 pagini în care vă prezentaţi intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani;
 • Adeverinţe sau diplome care să ateste obţinerea de premii la concursuri naţionale sau internaţionale sau implicarea în proiecte studenţeşti (dacă este cazul).

Cine poate candida?

Studenţi în anii II sau III la ciclul de licenţă, absolvenţi din promoţia 2018 – singura condiţie este să fi fost înscrişi în anul universitar 2017-2018 la studii de licenţă.

Care este structura comisiei de analiză?

 • Doamna prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Domnul prof. univ. dr. Dumitru Oprea, fondatorul premiului;
 • Domnul Ovidiu-Neculai Avădanei, câştigătorul „Bursei Sfântul Dumitru” în anul 2017;
 • Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Câştigătorul bursei va fi stabilit pe baza unui punctaj calculat după următoarele criterii:

 • Media anului unviersitar precedent: 30%
 • Implicarea în proiecte sociale studenţeşti: 10%
 • Premii la concursuri destinate studenţilor, cu recunoaştere naţională sau internaţională: 55%
 • Scrisoare-eseu (max. 2 pag) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani: 5%

Unde se fac înscrierile?

Dosarele vor fi depuse, într-un plic sigilat, la Secretariatul Prorectoratului  pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public – Corp A, Rectorat (Persoană de contact: Noemi Bomher), de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 16.00.

 

Festivitatea de decernare va avea loc la finalul lunii octombrie, în cadrul Zilelor Universității.

Click pentru a descărca regulamentul.

 

********

Examenele de licentă şi disertaţie pentru studenţii care au beneficiat de burse Erasmus+ în anul universitar 2017-2018 se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 5 – 6 septembrie 2018, orele 9.00 – 11.30 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie;
 • 7 septembrie 2018 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

Actele necesare la înscriere:

********

Echipa Comunicare de la VEO Worldwide Services este în căutarea unui nou coleg!

********

Rezultatele admiterii la studii universitare de licenţă şi master, sesiunea iulie 2018

********

12.07.2018. ora 10.00:

In atentia absolventilor: Se elibereaza adeverintele de absolvire a studiilor de licenta si adeverintele de absolvire a modulului DPPD nivel 1, pentru promotia iulie 2018, inclusiv pentru specializarea Jurnalism.
****************************************

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ/ DIPLOMĂ ȘI ABSOLVIRE

PROBA 1 – PROBĂ ORALĂ  – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

În vederea evaluării cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ale studenţilor, în funcţie de tema aleasă pentru lucrarea de licenţă, candidaţilor li se vor adresa întrebări legate de:

 • domeniul, disciplina fundamentală și/sau specializarea cărora li se afiliază lucrarea, cu reliefarea principalelor evoluţii, orientări şi direcţii care au servit la configurarea eşafodajului teoretic al lucrării;
 • metodologia de cercetare folosită în elaborarea lucrării;
 • contribuţiile unor teoreticieni, cercetători, critici literari de prestigiu la dezvoltarea disciplinei/disciplinelor alese, precum și (dacă este cazul) ale scriitorului/scriitorilor analizați la dezvoltarea literaturii;
 • contribia personală a candidatului la tema abordată.

De asemenea, studenţilor li se vor adresa întrebări din lucrări menționate în bibliografia lucrării de licență.

 

Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 25 – 29 iunie 2018 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
 • 2 – 8 iulie 2018 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

Actele necesare la înscriere:

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (formular pentru licenţă şi formular pentru disertaţie);
 • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).
 • FIŞA DE LICHIDARE (se listează faţă/verso) pentru finalizarea studiilor de licenţă şi disertaţie

***

Stagii de practică

Societatea Conventus, cu sediul în Iaşi, Palatul Universității, corp A, parter, oferă studenților posibilitatea de a efectua un stagiu de practică plătit pe o perioadă de 2-6 luni, începând cu 20.06.2018, în următoarele domenii:

 • Librărie – Librăria „Orest Tafrali”
 • Turism – agent de turism,ghid, marketing
 • Contabilitate-program operare WIN MENTOR

CV-urile se pot transmite până la data de 17.06.2018  la adresa office@conventus.ro Informații la telefon 0728 990 220

***

Traininguri gratuite pentru studenții UAIC

În perioada 5-8 iunie 2018, Departamentul Servicii pentru Studenți și Absolvenți  organizează în mod gratuit pentru tine, student al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, seria de traininguri menite să-ți deschidă drumul către o carieră de succes.

Trainingurile la care te poți înscrie în Iunie 2018 sunt:

 • Managementul stresului în sesiune – îți este dedicat mai ales dacă ai stomacul ghem în fiecare sesiune; ești curios să înțelegi cum funcționează stresul, dar și care sunt efectele asupra minții (și mai ales asupra inimii) tale.
 • Managementul timpului – vei afla ce relație ai tu cu timpul, care sunt cele mai frecvente probleme legate de timp; ce tehnici putem aplica pentru a avea un management al timpului personal mai bun și cum să ai succes și să fii fericit.
 • Cum să realizezi o prezentare de succes – înveți cum să structurezi o prezentare, cum să prezinți eficient și atractiv informațiile și mai ales, afli ce instrumente poți folosi.
 • Invață să înveți – afli cum poți să-ți organizezi mai bine activitatea de învățare astfel încât să fii mai productiv, eficient și cu rezultate remarcabile.
 • Dicția și importanța cuvântului în discurs – te va ajuta să te redescoperi prin intermediul artei oratoriei. Cuvintele, aparent complicate, rostite clar și nuanțat, vor fi o provocare pentru tine.

Mai multe detalii despre fiecare training în parte poți găsi: http://bit.ly/descriere-traininguri-iunie2018

Înscrierile se fac aici: http://bit.ly/formDSSAiun2018

***

Colloque International 4xCRU, Pour une ville propre, Iaşi, 22 – 24 mai 2018

***

Marșul Absolvenților 2018

Absolvenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sunt invitați să participe vineri, 18 mai 2018, la Ziua Absolventului, eveniment  ce cuprinde :

Marșul Absolvenților

 • Ora de întâlnire: 15.45
 • Locul de întâlnire: în fața corpurilor A şi B ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”
 • Traseul: UAIC (Corpurile A și B) -> B-dul Carol I –  Fundaţie (Casa de Cultură a Studenţilor) – Gavriil Musicescu – Piaţa Unirii – Ştefan cel Mare şi Sfânt – Esplanada Casa Pătrată  – Piaţa Palatului Culturii

Ceremoniile solemne – în cadrul cărora vor ţine discursuri rectorii universităţilor, reprezentanţi ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și ai Primăriei Municipiului Iaşi, de la ora 17.00, pe scena din Piața Palatului Culturii.

Un super concert – susținut pe scena din Piața Palatului Culturii, de către trupele:

 • Celelalte Cuvinte
 • Vița de Vie
 • Cargo

Ziua Absolventului este un eveniment organizat de toate universitățile publice din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei (http://www.fieiasi.eu/)

Accesul la eveniment este gratuit.

***

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza din Iasi ” (UAIC) organizează, în perioada 21 – 25 aprilie 2018, ,,Zilele Porților Deschise”, un eveniment dedicat elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de a se familiariza cu universitatea și activitățile acesteia.

banner ZPD 2018 295x784

***

Travel Log. Sharing the Experiences of Different Cultures – Lecture by Professor ABDUL RASHID, University of Karachi, Pakistan

***

THE BOOKS THAT MADE US, 26 May 2018

Call for papers

Invitaţie

***

CIVIL RIGHTS MOVEMENTS IN THE HISTORY OF USA – Darin Foster, 23.04.2018, Sala Senat

***

Summerschool, 4 – 15 iunie 2018, Bologna, Italia

For more info (detailed programme, how to apply, etc.): http://www.wetell.eu/summer-school/

***

Oportuniţăţi de studiu şi cercetare în Statele Unite

Marţi, 27 martie 2018, de la ora 13.00, în Sala Ferdinand (corp A, etajul II, Rectorat), Comisia Fulbright Româno-Americană şi Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi vă invită la o prezentare privind oportunităţile de studiu şi cercetare în Statele Unite ale Americii. În cadrul întâlnirii, toţi cei interesaţi vor primi informaţii detaliate despre Programul de burse Fulbright pentru studenţii şi cercetătorii români, dar şi despre posibilităţile de a obţine finanţare pentru studii de masterat şi doctorat în universităţi americane.

***

banner consiliere web 650x90

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, in colaborare cu Departamentul Servicii pentru Studenți si Absolventi (DSSA), organizeaza un program gratuit de consiliere psihologica pentru studentii si angajatii UAIC. Mai multe informatii: http://www.uaic.ro/program-de-consiliere-psihologica-pentru-studentii-si-angajatii-uaic/

***

banner mastere web 650x90

 

**

Facultatea de Litere, Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și  Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vă invită vineri, 2 martie 2018, ora 11.00, la Librăria Orest Tafrali, la o masă rotundă cu tema The Future of University Presses: Paper vs. Electronic, English vs. Local Language.

Invitatul de onoare al evenimentului este Doc.dr. Arūnas Gudinavičius, directorul Editurii Universității din Vilnius, Lituania.

Principalele direcții de discuție ale acestei mese rotunde vor fi:

 • (R)evoluția e-books: cum se (mai) raportează cartea electronică la cartea tipărită?
 • Tendințe editoriale referitoare la revistele academice: între limba engleză și limba locală, între versiunea on-line și cea tipărită;
 • Situația cărții academice în România și Lituania;
 • Viitorul editurilor universitare: instrument „didactic auxiliar” sau editură academică cu structură corporativă, ca Elsevier, Brill etc.?

Inițiatorii acestei discuții la care sunt invitați toți cei interesați de cartea academică sunt Dana Bădulescu, Roxana Patraș, Camelia Grădinaru, Lucian Leonte și Dana Lungu.

Deoarece masa rotundă are ca invitați și persoane din străinătate, Alexandra Vrânceanu va asigura procesul de traducere simultană a dezbaterilor.

***

În cea de-a 19-a ediție a BUZZCamp – The City of BUZZCamp, partenerii nostri, Inspire Group, construiesc un oraș în care abilitățile și competențele reprezintă bazele construcțiilor profesionale.

Au dat drumul la înscrieri. Aplică și tu pentru rezidență în orașul carierei aici –> https://goo.gl/N9DULs

vizual-BUZZCamp-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Examenele de licenţă şi disertaţie din sesiunea februarie 2018 se vor desfăşura dupa următorul program:

 • LIMBA ROMÂNĂ, 22.02.2018, orele 12,00 – Catedră;
 • LITERATURA ROMÂNĂ, 22.02.2018, orele 12,00 – Catedră;
 • LITERATURA COMPARATĂ, 22.02.2018, orele 16,00 – Sala Coşeriu;
 • ENGLEZĂ, 22.02.2018, orele 9,00 – Catedră;
 • FRANCEZĂ , 22.02.2018, orele 10,00 – Catedră;
 • GERMANĂ, 22.02.2018, orele 10.00 – Catedra;
 • RUSĂ, 22.02.2018, orele 12,00 – Catedră;
 • SPANIOLĂ, 22.02.2018, orele  10,00 – Lectoratul spaniol;
 • JURNALISM, 22.02.2018, orele 10,00 – Sala Ringier.

***

IN ATENTIA STUDENTILOR DE LA STUDII DE MASTER, ANUL I, 2017-2018!

 • In structura numerelor matricole in loc de “PM” trebuie sa fie “SM”. La crearea contului pe eSIMS trebuie sa tineti cont de aceasta modificare.
 • La crearea contului de eSIMS pentru studii de master trebuie sa utilizati alta adresa de email decat cea folosita pentru contul eSIMS aferent studiilor de licenta sau sa solicitati, la adresa de email: stefc@uaic.ro (Cristina STEFANACHE serviciul informatizare), radierea contului eSIMS pentru studii de licenta.

Examenele de licentă şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 19 – 20 februarie 2018 – înscrierea pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
 • 22 februarie 2018 – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

Actele necesare la înscriere:

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. La sfârşitul lucrării se va insera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
 • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 ron).

 

Sesiunea de restante va avea loc în perioada 12 – 18 februarie 2018. (click aici: Programarea examenelor)

***

AUF – appel à candidatures stage professionnel 2018

Nous avons le plaisir de vous informer qu’un appel à candidatures pour les mobilités de stage professionnel 2018 vient d’être lancé sur notre site.

Il est disponible à l’adresse : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/mobilites-de-stage-professionnel/

Date limite de candidature : 16 février 2018. 

Public cible : étudiants en licence (sauf L1) ou en master

Période de la mobilité : 1- 3 mois, entre avril et décembre 2018.

Prise en charge : * allocation mensuelle ; * transport aller-retour ; * assurance santé-accident-rapatriement

***

Probleme la facultate sau acasă? Te ajută consilierii voluntari

 

Voluntari ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” oferă gratuit consiliere studenților din toți anii și de la toate facultățile pentru dificultățile pe care le întâmpină în viața de student sau în viața personală. Programările se fac online, iar întâlnirile sunt 100% confidențiale. Studenții pot apela la voluntari pentru probleme de învățare, de relaționare cu profesorii sau cu colegii, stres, anxietate, dificultăți de a lua decizii, sfaturi privind cariera, sentimente de izolare, probleme familiale sau de relație și orice altceva le afectează viața în mod semnificativ.

Rețeaua de consilieri voluntari este formată din studenți, pregătiți de către specialiștii Departamentului Servicii pentru Studenți și Absolvenți și capabili să intervină și să ghideze alți studenți în probleme de dificultate mică și medie. Pentru situațiile de o complexitate mai ridicată, studenții care au nevoie de ajutor vor avea acces la serviciile de consiliere oferite de angajații Universității, care sunt de asemenea oferite gratuit și confidențial.

Pentru a discuta cu un consilier voluntar, studenții se pot înscrie pe un formular online descriind pe scurt despre ce este vorba și momentul în care sunt disponibili pentru o discuție. De asemenea, vor putea opta, dacă doresc, între a discuta cu o persoană de sex masculin sau feminin. În funcție de disponibilitatea studentului și a consilierilor, întâlnirea va fi preluată de primul voluntar disponibil.

Accesează formularul de înscriere: http://www.tinyurl.com/PeerSupportUAIC

Grupul de consilieri voluntari – peer support – este constituit din 15 studenți, proveniți atât din mediul urban cât și din mediul rural, cu studii la nivel licență, master și doctorat. Grupul a participat la sesiuni de instruire dedicate începând cu luna septembrie a anului 2017, sub coordonarea psihologului Irina Șubredu, din cadrul Departamentului Servicii pentru Studenți și Absolvenți.

Întâlnirile unu-la-unu susținute de consilierii voluntari sunt un rezultat al unei inițiative a Universității „Alexandru Ioan Cuza” de a promova incluziunea socială și a sprijini studenții aflați în risc de marginalizare socială sau abandon școlar. Proiectul Proiectul „PACT pentru incluziune: Peers, Administrativi, Consilieri, Tutori, împreună pentru creșterea echității sociale” este finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională și a mai cuprins activități precum: întâlniri și discuții cu elevi din mediul rural sau din orașe mici și cursuri dedicate profesorilor și angajaților din domeniul administrativ pentru a recunoaște studenții care au nevoie de ajutor și a putea să intervină în sprijinul lor.

***

CE (MAI) CITESC STUDENŢII? – simpozion organizat de către Facultatea de Litere şi Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice – programul şi afişul manifestării

***

Marți, 14 noiembrie 2017, de la ora 12.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Univerisității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are loc prezentarea programului „Summer Work & Travel”- procedura de solicitare și obținerea vizei, susținută de vice-consulul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, domnul Darin FOSTER. Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul evenimentului.

***

J’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture de l’appel à candidature annuel des bourses du Gouvernement français.
Vous trouverez ci-joint les informations relatives aux critères de sélection pour les niveaux Master et Doctorat.

Les dossiers de candidatures sont téléchargeables sur le site de l’Institut français via les liens suivants : Master et/ou Doctorat.

Veuillez noter que je reste disponible si vous souhaitez que je vienne présenter ce programme de bourse auprès de vos étudiants, notamment à Bucarest.

Je reste à votre disposition pour toute demande de renseignement et vous souhaite un agréable début de semaine.

INSTITUT FRANÇAIS DE ROUMANIE
INSTITUTUL FRANCEZ DIN ROMÂNIA
77, bd Dacia – sector 2 – 020051 București
T : (+40) 0374 125 261
P : (+40) 0749 117 421

********************

Lecture on Florida history – 25 octombrie 2017, ora 14, Amfiteatrul III.12

*********************

Concursul „Bursa Sf. Dumitru”  – se pot inscrie studentii de la UAIC inmatriculati la studii universitare de licenta. Termenul limita este 23 octombrie 2017. Mai multe detalii gasiti pe site-ul Universitatii, la adresa : http://www.uaic.ro/bursele-sf-dumitru/

******

Appel à candidatures pour un stage professionnel 2017-2018 – LE PETIT JOURNAL Roumanie

***

În atenția candidaților admiși la studii universitare de masterat, sesiunile Iulie și Septembrie 2017, de la următoarele specializări:

 • Limbi, literaturi și civilizații străine (italiană);
 • Limbi, literaturi și civilizații străine (slave);
 • Limbi, literaturi și civilizații străine (clasice);
 • Traducere şi terminologie.

 Se suspendă  cursurile anului I de studii, an universitar 2017-2018, studii universitare de masterat, din cauza lipsei a cel puțin 6 studenți la fiecare dintre specializările de mai sus:

 Candidații admiși la specializările menționate își pot retrage dosarul cu documentele depuse la admitere, de la Secretariatul Facultății de Litere. Taxele de admitere și înmatriculare/școlarizare achitate se vor restitui în sumă integrală, la solicitarea candidaților. La cererea de restituire a acestor taxe, candidatul va anexa un extras de cont personal.

*******

Identitate vizuala UAIC

***

TIME FOR EXPANSION – VEO

Colaborare Veo Worldwide Services

Profil :

Suntem o echipă de profesioniști și pasionați de limbă franceză! Dacă ești o persoană atentă la detalii, responsabilă și dinamică, te așteptăm să te alături departamentului de Resurse umane din Iași.

Pentru reușită în această misiune este nevoie de:

 • Cunoașterea limbii franceze la nivel mediu (B1-B2);
 • Cunoștințe de utilizare pachet Office (preponderent Excel);
 • Excelente capacități de organizare și prioritizare taskuri;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Spirit de ințiativă și de echipă;
 • Capacitate de adaptare la un mediu de lucru dinamic;
 • Experiență anterioară de minim 6 luni, reprezintă un avantaj.

Beneficii:

 • Formare de specialitate la nivelul companiei;
 • Reale oportunități de dezvoltare a unei cariere într-un mediu profesionist, alături de o echipă dinamică și de succes;
 • Pachet salarial motivant.

 ***

Te invităm să îți rezervi 10 minute pentru a completa Chestionarul de satisfacție, aplicat în fiecare an în UAIC. Scopul acestui chestionar este de a evalua percepția voastră, a studenților (la licență, master, doctorat), privind calitatea serviciilor oferite de Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași – http://bit.ly/satisfactieuaic .

***

Aplică pentru un stagiu de practică în echipa VEO WORLDWIDE SERVICES – afiş

***
SEMESTRUL II 2016/2017Programarea examenelor de restante si mariri de nota
**************
Examenele  de licenta şi disertaţie se vor  desfăşura după următorul calendar:

 • 26 – 30 iunie – înscrierea  pentru examenele de licenţă şi disertaţie, conform programului cu publicul;
 • 3 – 9 iulie – susţinerea examenelor de licenţă şi disertaţie.

 Acte necesare la inscriere:

 • lucrarea de licenţă/disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific. la sfârşitul lucrării se va însera declaraţia de originalitate (după modelul ataşat);
 • cerere de inscriere (după modelul ataşat);
 • fişa de lichidare (formularul se ridică de la secretariat);
 • fotocopie certificat de nastere;
 • fotocopie certificat de casatorie (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a taxei în caz de repetare a examenelor de licentă/disertaţie (200 lei).

***

The Graz International Summer School Seggau has 2 more CEEPUS scholarships for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines.

This is an excellent and unique possibility to spend two weeks abroad this summer, from July 2 to July 15, 2017. CEEPUS students only have to pay a room and board fee of €380.- instead of the full participation fee of €1500.- as the participation is covered by the network.

Students who wish to participate have to send an email with their first and last name, home university, and a valid email address to gusegg@uni-graz.at . They will receive an access code and proceed with filling in the documents online, printing and signing them, and sending them to us via email and via snail mail.

***

MARŞUL ABSOLVENŢILOR UAIC 2017, vineri, 26 mai 2017, ora 16.30

***

REDUCEREA ANALFABETISMULUI FUNCȚIONAL PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE LITERAȚIE

Conferința organizată de Asociația Română de Literație, în parteneriat cu Universitatea Al. I. Cuza, Universitatea Tehnică Gh. Asachi și Romanian American Foundation, își propune să aducă în atenția mediului academic, dar și a practicienilor și decidenților politici una dintre cele mai grave probleme ale sistemului educațional – analfabetismul funcțional.

Aproape 40% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeți funcțional, spun testele PISA, iar acest lucru înseamnă că acești tineri nu vor putea funcționa în societate, lucru ce ne va afecta pe noi toți. Problema analfabetismului funcțional necesită o abordare multi-sistemică, cu implicarea instituțiilor, statului, a societății civile și a mediului economic.

Conferința își propune abordarea temei din trei perspective:

 1. Perspectiva instituțională – prin alocuțiuni și prezentări ale reprezentanților din minister, inspectorate, școli;
 2. Perspectiva societății civile prin reprezentanții organizațiilor ce activiează în domeniul educației;
 3. Perspectiva internațională prin reprezentanții UNICEF, SUA, Germania și Norvegia.

La finalul conferinței de va elabora un document cu idei, propuneri, recomandări care pot contribui la reducerea analfabetismului funcțional. Conferința este una dintre activitățile proiectului Reading To Learn – ăroiect complex care abordează formarea profesorilor în domneiul literație, cu scopul de a îmbunătăți practica educațională de la clasă.

Prezența oficialilor de rang înalt de la nivelul Ministerului Educației Naționale, Institutului de Știintele Educației, mediului academic universitar, inspectoratelor, dar și prezența invitaților din SUA, Germania, Norvegia și Republica Moldova reprezintă premise importante care să ne conducă către soluții și idei inovatoare de îmbunătățire a procesului de predare – învățare și a rezultatelor elevilor, dar și către propunerea unei politici publice în domeniul alfabetizării funcționale a elevilor.

 

An universitar 2016-2017:

Propuneri finantare pentru semestrul al II-lea, studii universitare de licenta (listele vor fi finalizate dupa eventualele contestatii. Termen contestaţii: luni, 06.03.2017, ora 11.30. Data afisarii 02.03.2017)

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada 23-26 martie 2017, „Zilele Porţilor Deschise”. Evenimentul este dedicat elevilor din clasele IX-XII şi are ca scop familiarizarea acestora cu Universitatea şi studenţia.
Detalii şi înscrieri pe site-ul Universităţii, la adresa: www.uaic.ro/zpd

 

 

S.C. EGGER Romania SRLanunţ angajare contabil junior (cunoştinţe de limba germană)

 

Adecco Romania prezintă două programe de internship dedicate studenţilor şi tinerilor absolvenţi, care se vor derula în această primavara şi vară: CEO for One Month si Experience Work Day.

Informaţiile despre cele doua programe le puteţi găsi accesând urmatoarele link-uri:

 

 

 

 

Primăria Municipiului Iaşi, Direcţia de Asistenţă Comunitară – propunere de voluntariat în vederea susţinerii unor cursuri de limba engleză şi germană cu benericiarii de asistenţă socială

***

 

vizual-buzzcamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mai rămas doar 2 zile în care te mai poți înscrie la BUZZCamp Iași! Participă la eveniment dacă vrei să te bucuri de:

 • Conferințe cu speakeri cool și tips&tricks super freș
 • Workshopuri gândite special pentru viitorul tău job
 • Companii ce vin cu sfaturi pentru cariera ta
 • Concursuri super smart cu premii grozave

Nu rata ocazia să îți cunoști viitorul angajator, să pleci cu multe lecții învățate și, de ce nu, cu jobul dorit! Înscrie-te ACUM și profită gratuit de ocazia BUZZCamp ► https://goo.gl/ki4nLC

workshop-accenture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu știi care este diferența între un mentor și un șef? Care sunt calitățile, dar și neajunsurile fiecăruia dintre ei?

Te așteptăm la BUZZCamp, la workshopul Accenture, să identifici diferențele între mentori și șefi, dar și importanța acestora în dezvoltarea ta! Ce zici, ne vedem? Formularul de înscriere îl găsești aici ► https://goo.gl/ki4nLC

workshop-scc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vino la workshopul SCC ca să afli modul în care soluția Office 365 de la Microsoft sporește eficiența proceselor de business, dar și avantajele pe care le oferă, comparativ cu soluțiile clasice on-premises.

Ce trebuie să faci? Înscrie-te GRATUIT la BUZZCamp aici și ne vedem la workshop J ► https://goo.gl/ki4nLC

***

S-a deschis competiția pentru Bursele Sfântul Dumitru

S-a prelungit termenul pentru depunerea candidaturilor la Bursa „Sfantul Dumitru” până vineri, 21 octombrie 2016.

Până pe 15 octombrie 2016, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi pot depune candidaturile pentru a obţine una dintre Bursele „Sfântul Dumitru”. Bursele „Sfântul Dumitru” sunt oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea, rector al universităţii în perioada 2000-2008. Acestea reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanței în cadrul competițiilor științifice studențești şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă.

Pentru a vă înscrie aveţi nevoie de următoarele documente:

 • Situaţia şcolară din anul universitar 2015-2016 (poate fi obţinută de la secretariatul facultăţii);
 • CV;
 • Copie după cartea sau buletinul de identitate;
 • O scrisoare-eseu de cel mult 2 pagini în care vă prezentaţi intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani;
 • Adeverinţe sau diplome care să ateste obţinerea de premii la concursuri naţionale sau internaţionale sau implicarea în proiecte studenţeşti (dacă este cazul).

Cine poate candida?

Studenţi în anii II sau III la ciclul de licenţă, absolvenţi din promoţia 2016 – singura condiţie este să fi fost înscrişi în anul universitar 2015-2016 la studii de licenţă.

Care este structura comisiei de analiză?

 • Domnul prof. univ. dr. Dumitru Oprea, fondatorul premiului;
 • Domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Domnul Ciprian Băetu, câştigătorul „Bursei Sfântul Dumitru” în anul 2015;
 • Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Câştigătorul bursei va fi stabilit pe baza unui punctaj calculat după următoarele criterii:

 • Media anului unviersitar precedent: 30%
 • Implicarea în proiecte sociale studenţeşti: 10%
 • Premii la concursuri destinate studenţilor, cu recunoaştere naţională sau internaţională: 55%
 • Scrisoare-eseu (max. 2 pag) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani: 5%

Unde se fac înscrierile?

Dosarele vor fi depuse, într-un plic sigilat, la Departamentul pentru Studenți și Absolvenți – Campus „Titu Maiorescu”, Cămin C5, Camera 16 (Persoană de contact: Alma Andrei)

Mai multe informaţii pot fi aflate de la Bogdan-Alexandru Munteanu, reprezentatul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii. Email: munteanualexandru93@yahoo.com

Festivitatea de decernare va avea loc la finalul lunii octombrie, în cadrul Zilelor Universității.

Click pentru a descărca regulamentul.

 

***
ALEGERI PENTRU CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD) 
Studenții doctoranzi ai Facultății de Litere sunt invitați să aleagă un doctorand care să fie propus pentru a face parte din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), mandatul2016-2020. Alegerile vor avea loc joi, 23 iunie 2016,ora 10, în sala Dima, corpul A.

Calendarul alegerilor CSUD – aici

***

EXAMENELE  DE LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE SE VOR DESFĂŞURA  ÎN PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2016, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

 

LIMBA ROMÂNĂ,  29, 30 iunie, orele 9,00 – Catedră

LITERATURA ROMÂNĂ, 27 iunie,  orele   9,00 – Catedră

LITERATURA COMPARATĂ, 28 iunie, orele 9,00 – Catedră

ENGLEZĂ, 1 iulie, orele 9,00 –  Sala LMA

FRANCEZĂ, 27 iunie, orele 9,00, licenţă – Sala Multimedia

29 iunie, orele 10,00, disertaţie – Sala Multimedia

GERMANĂ, 28 iunie, orele 9,00 – Catedră

RUSĂ, 2 iulie, orele 9,00 – Catedră

 ITALIANĂ, 27 iunie, orele 11,00 – Catedra de Limbi clasice

SPANIOLĂ, 27 iunie, orele 9,00 – Catedra de Limbi clasice

JURNALISM, 30 iunie, 1 iulie  –  Laborator RINGIER

***
Marșul Absolvenților 2016

Absolvenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sunt invitați vineri, 27 mai, la Marșul Absolvenților, eveniment ce se va încheia cu ceremonia ,,Absolvent 2016” și un concert susținut de Delia, Mihail și DJ Antoine pe  stadionul „Emil Alexandrescu”.

Ora de întâlnire: 18.00

Locul de întâlnire: în fața corpurilor A şi B ale Universității „Alexandru Ioan Cuza”

Traseul: UAIC (Corpurile A și B) -> B-dul Carol I -> Aleea Gr. Ghica -> Stadionul „Emil Alexandrescu”

Accesul pe stadion:  se va face pe bază de bilete ce vor fi distribuite gratuit, la punctul de întâlnire din fața corpurilor A şi B, tuturor studenților participanți la marșul festiv

Detalii suplimentare: pe pagina de Facebook Marşul Absolvenţilor

Organizat de universitățile publice din Iași și Primăria Municipiului Iași, în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei 2016, Marșul Absolvenților are o tradiție de nouă ani, fiind inițiat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

***

Bursa Tânărului Cercetător, competiţia 2016 – aici

***

Cursul de limba ebraică modernă va începe vineri, 4 martie 2016 şi se va desfăşura între orele 15,30 – 19.00, Laboratorul A. Sâmbătă, 5 martie 2016 cursul se va desfăşura în intervalul 10.00 – 14.00, Amfiteatrul III.10.

***

Anunţ angajare Travel 4 you – aici

***

Proiectul Ambasadorii limbii românedescrierea proiectului şi calendarul proiectului

Studenţii interesaţi sunt rugaţi să aducă documentele solicitate pentru selecţie (CV şi datele de contact) până la data de 1 martie 2016 la Decanat, la doamna secretar şef Doina Popescu.