Anunţuri importante

motto

 

***

Serviciul de Informații Externe, instituție de stat specializată în domeniul informațiilor externe, selecționează, în vederea încadrării, studenți din ultimul an de licență, masteranzi și doctoranzi cu un potențial de dezvoltare profesională și nivel ridicat de pregătire educațională și care doresc să-și valorifice cunoștințele de psihologie, tehnice sau operative.

***

Oportunitate de formare în sfera antreprenoriatului

Studenții Facultății de Litere au posibilitatea să se alăture unui proiect al UAIC, în cadrul căruia se organizează o serie de evenimente pentru studenți, menite să îi sprijine în dobîndirea de competenţe şi abilităţi antreprenoriale, respectiv în inițierea unor noi afaceri.

Cei interesați, dar și cei care sînt doar curioși să afle cîte ceva despre antreprenoriat, sînt invitați să completeze un foarte scurt formular la link-ul Chestionar privind nevoile de formare în sfera antreprenoriatului ale studenților UAIC

***

Precizări importante privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și a studiilor universitare de master, sesiunea iulie 2021:

 • examenul de licență/disertație se va desfășura on-line;
 • examenul de licență/disertație se va desfășura pe platforma Microsoft Teams. Toți candidații la examenul de finalizare a studiilor pot participa la acesta exclusiv prin intermediul unui cont de student UAIC (de tip george.georgescu@student.uaic.ro);
 • absolvenții din seriile/promoțiile mai vechi, care nu posedă un astfel de cont, îl pot obține prin intermediul coordonatorilor lucrărilor lor de licență/disertație. Astfel, candidații vor solicita îndrumătorilor să trimită un email de confirmare la adresa dpop@uaic.ro care să conțină: numele și prenumele candidatului, specializarea și precizarea că absolventul urmează să se înscrie la examenul de licență/disertație din sesiunea iulie 2021;
 • examenul de licență are două probe succesive: proba 1. Cunoștințe fundamentale de specialitate și proba 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență;
 • proba 1. Cunoștințe fundamentale de specialitate se va desfășura prin extragere de bilete, conform art. 36 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire. După ce va extrage biletul, candidatul va avea la dispoziție aprox. 5 minute de reflecție, apoi va răspunde. Proba 1 nu poate depăși 10 minute.  Imediat după aceasta, candidatul va trece la proba 2. Prezentarea și susținerea lucrării de licență, pentru care va avea la dispoziție aprox. 10  minute;
 • examenul de disertație are o singură probă: Prezentarea și susținerea lucrării de disertație;
 • ordinea intrării în examenul de licență/disertație va fi stabilită de Comisia de examen de la fiecare specializare și adusă la cunoștința candidaților de către secretarul comisiei, prin intermediul email-ului;
 • pe parcursul desfășurării examenului (proba 1 și proba 2), candidații au obligația de a nu opri conexiunea prin care se desfășoară examinarea on-line și de a nu închide camera web sau pleca din fața camerei web. În caz contrar, pierd dreptul de a fi examinați, conform art. 30 din sus-numitul Regulament.

***Regulament pentru organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire (sesiunile iunie-iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022)

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Literatură românăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Limbă românăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Literatură universală și comparatăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de JurnalismTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Limba și literatura englezăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Limba și literatura francezăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Limba și literatura germanăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Limba și literatura italianăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Limba și literatura spaniolăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Examen de licenţă, iulie 2021, septembrie 2021, februarie 2022, Comisia de Limba și literatura rusăTematica şi bibliografia pentru proba de verificare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

***

Examenele de licență şi disertaţie se vor desfășura în data de  1 și 2 iulie 2021. Înscrierile sunt în perioada:  21 – 26 iunie 2021

Acte necesare la înscriere:

Toate documentele se vor trimite în format pdf, scanate într-un singur mesaj. Veți anexa două fişiere, unul având denumirea documente şi numele candidatului şi al doilea: lucrare, numele şi prenumele candidatului. Al doilea fişier va conţine lucrarea de licenţă/disertaţie şi declaraţia de autenticitate, ambele semnate de îndrumătorul lucrării. Candidaţii care se înscriu la examenul de licenţă vor trimite documentele la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com, iar cei care se înscriu la examenul de disertaţie la adresa adela@uaic.ro

***

În atenția tuturor studenților Facultății de Litere

Sesiunile de evaluare și de reevaluare, iunie 2021, sînt programate după cum urmează:

 • Sesiunea de evaluare: 31.05.2021 – 13.06.2021
 • Sesiunea de reevaluare (restanțe): 16.06.2021 – 23.06.2021
 • Examenele de finalizare a studiilor (licență și disertație) se vor desfășura în zilele de 1 și 2 iulie 2021, conform unui orar care va fi stabilit ulterior.
 • Înscrieri la examenele de finalizare a studiilor (licență și disertație): 21.06.2021 – 26.06.2021

Pentru calendarul detaliat (programări examene, programare candidați, etc.), urmăriți anunțurile ulterioare.

Legat de reexaminari (refacerea activităților), reamintim:

 • Reexaminarile din anii universitari anteriori se plătesc indiferent de numărul de prezentări; taxa rezultă din numărul de credite x 40 lei.
 • Reexaminarile la examenele din acest an universitar se plătesc începând cu a treia prezentare;
 • Plata se efectuează până cel târziu în ziua examenului;
 • Dovada taxei, împreună cu cererea de reexaminare se trimit scanate la adresa dpop@uaic.ro, într-un singur email;
 • Dacă susțineți mai multe reexaminari, e suficient să scrieți o singură cerere și să platiți o singură dată toată suma, dar trecând pe cerere fiecare examen, cu toate informațiile cerute.

***

În atenția studenților care doresc cazare în anul universitar 2021-2022

Pe pagina de cazare au fost postate informații cu privire la completarea opțiunilor de cazare pentru anul universitar viitor. Tot acolo regăsiți informații cu privire la conținutul și perioada de depunere a dosarelor de cazare pe criterii medicale, studenți familiști, mame cu copii, studenți orfani de ambii părinți sau aflați în plasament.

***

Ești student la Litere, la UAIC? Dacă da, te rugam sa intri pe https://sondaje.aracis.ro/index.php/364137?lang=ro și completează CHESTIONARUL DE OPINIE privind satisfacția studenților privind serviciile oferite de universitate și calitatea programului de studii de licență. Părerea fiecăruia dintre studenții noștri contează și le mulțumim tuturor celor care vor dori să răspundă!

***

În atenția studenților din anii terminali (anul 3 licență și anul 2 master)

Planurile de învățămînt pentru anul 3 licență, sem 2 (http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/plinvLICENTA2018v2.pdf) și anul 2 master, sem. 1 și 2 (http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/plinvMASTER2018.pdf) includ disciplinele obligatorii creditate Practică pentru elaborarea lucrării de licență (4 credite), respectiv, Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie (5 + 5 credite), pentru care studenții primesc note de la coordonatorii lor de licență/disertație. Prin urmare, studenții din anii terminali trebuie să se asigure că sînt în evidența unui profesor coordonator care să le poată evalua activitatea de elaborare a lucrării – acolo unde această activitate a fost efectuată, desigur.

Studenții care nu vor avea această notă la sfîrșitul semestrului în curs nu vor avea situația școlară încheiată (pentru că vor avea o disciplină nepromovată!) și nu-și vor putea susține licența/disertația în sesiunile iulie, septembrie sau februarie 2021-2022. Studenții aflați în această situație vor fi restanțieri și vor trebui să se reînmatriculeze în anul universitar 2021-2022 pentru a putea să obțină numărul de credite obligatorii necesare absolvirii.

Pentru a evita exmatricularea, este important ca și studenții care nu intenționează să se prezinte la examenele de finalizare a studiilor să se asigure că obțin note la disciplina Practică pentru elaborarea lucrării de licență, respectiv Practică pentru elaborarea lucrării de disertație.

***

În atenția studenților Facultății de Litere, nivel licență și master

În ședința ordinară din 24.03.2021, Consiliul Facultății de Litere a aprobat procentul maxim de similitudine acceptat în conținutul lucrărilor de licență, de disertație și de obținere a Gradului didactic I în învățămînt.

Procentul, așa cum este el relevat în Raportul de similitudine generat de un soft recunoscut de CNADTCU (în cazul UAIC, platforma Turnitin) este de

 • maximum 30% pentru lucrările de licență
 • maximum 25% pentru lucrările de disertație și de obținere a Gradului didactic I în învățămînt.

Turnitin este instrument care ajută la verificarea originalității materialelor analizate (cît din 100% nu este similitudine, deci este conținut original), în cazul de față a lucrărilor din categoriile sus-menționate. Raportul de similitudine indică numărul de fragmente împrumutate (fie indicate corect, cu precizarea surselor, fie fără precizarea surselor, deci plagiate) și generează procentele de similitudine, care determină procentele împrumuturilor identificate în documentul analizat.

ATENȚIE! Procentul de similitudine procentul de conținut plagiat! Procentul de conținut plagiat acceptat de Codul de etică al UAIC este 0%.

Așa cum se precizează pe site-ul Turnitin, „[s]corul de similitudine reprezintă procentul de similitudine a lucrării cu alte surse. Raportul de similitudine Turnitin nu reprezintă o evaluare a faptului că lucrarea include conținut plagiat, ci este un instrument pentru profesori și studenți, utilizat pentru a găsi cu ușurință similitudinile sau textele similare în lucrările depuse” (https://help.turnitin.com/ro/feedback-studio/studenti/vizualizarea-raportului-de-similitudine.htm).

Prin urmare, asigurați-vă că, în cursul elaborării lucrărilor dv de cercetare,

 • aplicați toate standardele de scriere academică, cu respectarea eticii și integrității academice, în special că referințele bibliografice sunt corect marcate și că acestea sînt incluse în bibliografie
 • vă încadrați în procentul maxim de similitudine prevăzut pentru categoria în care se încadrează lucrarea dv. În consecință, o lucrare de licență trebuie să includă un procent de minimum 70% contribuție proprie, adică 100% – 30% similitudine = 70% conținut original, iar o lucrare de disertație sau gradul I trebuie să includă un procent de minimum 75% contribuție proprie, adică 100% – 25% similitudine = 75% conținut original.

***

Anunț despre examenul de licență și disertație, sesiunile iunie-iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea examenelor de licenţă-diplomă, disertaţie şi absolvire (sesiunile: iunie-iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022), Facultatea de Litere va organiza examenele de licență și disertație exclusiv on-line.

Calendarul desfășurării examenelor de finalizare a studiilor (Cap. III.1. art. 6) cuprinde 3 sesiuni, dintre care:

 • Sesiunea ordinară, iulie 2021, la care pot participa toți studenții care, la sfîrșitul anului univ. 2020-21, au situația școlară încheiată, prin acumularea a 180 de credite (6 x 30 de credite/semestru aferente disciplinelor obligatorii).
 • Sesiunea specială, septembrie 2021, pentru studenții reveniți din mobilități Erasmus la sfîrșitul anului univ. 2020-21 și pentru studenții care nu au putut susține examenul în sesiunea ordinară din iulie 2021 din motive medicale (EXCLUSIV situații de izolare/carantină/spitalizare atestate de Direcția de Sănătate Publică/medic specialist Șef secție spital)
 • Sesiunea februarie 2022, la care pot participa toți studenții care, la sfîrșitul anului univ. 2020-21 sau anterior, aveau situația școlară încheiată, prin acumularea a 180 de credite (6 x 30 de credite/semestru aferente disciplinelor obligatorii), și care nu s-au prezentat în iulie 2021.

***

Avem vești bune, dragi studenți, masteranzi și doctoranzi!

Dacă ești student și esti interesat de studiul limbilor și/sau literaturii și

– nu ai avut curajul sau ocazia sî participi la nici o conferință studențească

– nu ai gasit nici o conferință a cărei tematică să ți se potrivească

– ai ratat șansa să te înscrii la vreo astfel de manifestare

sau, pur și simplu,

– vrei sa încerci o experiență inedită,

NU ezita! Iți va lua două minute pentru a citi Apelul atașat. Și nu uita! Philologica este primul simpozion organizat exclusiv pentru și de către studenți. Chiar și moderarea secțiunilor va fi organizată de colegii tai, deci vei fi între prieteni!

Vino alături de noi, înscrie-te și fii parte din comunitatea Philologica! Participând, și tu poți contribui la succesul proiectului nostru!

 

Good news, dear BA, MA and Doctoral students!

If you like languages and/or literature and

– you’ve never had the courage or the opportunity to participate in a student conference;

– you have yet to find a conference that matches your interests;

– you missed the deadline for a similar event;

– or, you just simply want to try new experiences…

then, HESITATE NO MORE! Take two minutes of your time to read the Call for Papers attached. And don’t forget! Philologica is the first symposium organized exclusively BY students, FOR students. Our panels are ‘teacher-free zones’ and students just like you will moderate discussions, so you’ll be among friends!

Join us and contribute to the success of our project! Sign up and become part of the Philologica community!

 

***

În perioada 7-28 aprilie 2021, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) oferă elevilor de liceu o serie de cursuri deschise din mai multe domenii. Aceste cursuri, susținute de profesori de la cele 15 facultăți ale UAIC, vor fi transmise live pe pagina: https://www.uaic.ro/cursuri-online-2021/

***

O nouă etapă a dezvoltării învățământului preuniversitar la UAIC. Detalii aici.

***

În atenția tuturor studenților Facultății de Litere

Vă reamintesc faptul că, pe 21.02.21, se încheie intervalul în care puteți

 • Completa și trimite (prin șefii de grupă sau individual, după caz) la dpop@uaic.roFișele de înscriere semestrială
 • Completa și trimite la dpop@uaic.roCererile de reînmatriculare
 • Completa și trimite titularilor de discipline Cererile de refacere a activității didactice la discipline de semestrul 2 nepromovate din an anterior

Vă rog să vă asigurați că vă încadrați în termenul stabilit, astfel încît să nu trebuiască să suportați consecințele stipulate în regulament.

In continuare, citeva chestiuni importante pentru inceputul de semestru:

 1. Obligatiile didactice

Vă rog să vă asigurați că ați luat la cunoștință, la fiecare disciplină din semestrul 2 pe care o frecventați, inclusiv la disciplinele la care v-ați înscris pentru refacerea activității didactice, despre obligațiile dv didactice (modul de frecventare, cerințele didactice, modul și distribuția evaluării, condițiile de recuperare a activităților didactice pe parcursul semestrului), acestea fiind prevazute si în Fișa disciplinei.

Tot în cadrul obligațiilor didactice, vi se vor comunica date privind evaluare pe parcurs și/sau finală, respectiv,

 • procentul alocat evaluării pe parcurs (EVP) la disciplinele care se încheie cu evaluare finală (EF))
 • din ce se constituie nota la EVP (teme, referate, prezență, etc.) și care e proporția fiecăreia dintre ele (10%, 20%, etc.)
 • dacă accesul la EF este condiționat sau nu de obținerea unei note minime la EVP.
 1. Refacerea activității didactice
 • După ce ați trimis titularului de disciplină cererea de refacere a activității didactice, vi se vor comunica formele și componentele activității de refacere.
 • Participarea la examenul de restanță este condiționată de îndeplinirea condițiilor de refacere comunicate de titularul de disciplină. Studentii care nu își refac activitatea didactică în cursul semestrului 2 nu vor putea participa la examenele de restanțe din iunie/iulie 2021.
 • Studenții reinmatriculați și repetenți NU se înscriu la refacerea activității. Aceștia figurează în catalogul seriei curente și au exact același regim – inclusiv în privința obligațiilor didactice – ca studenții din seria curentă, putînd, în condițiile în care nivelul de îndeplinire a obligațiilor didactice le permite, să participe si la examenele din sesiunea de drept. Cu alte cuvinte, studenții reînmatriculați și cei repetenți au atît drepturile, cît și obligațiile colegilor din anul în care s-au reînmatriculat/pe care îl repetă.
 1. Sesiunea de restanțe din vara 2021

Conform regulamentului și prin analogie cu sesiunea din iarnă, în sesiunea din vară se organizează doar examene de sem 2. Totuși, prin excepție și pentru ultima dată, în sesiunea de restanțe iunie 2021 se vor putea organiza și examene de semestrul 1, la care vor putea participa exclusiv

 • Studenții care s-au înscris și au refăcut în sem 1 activitatea la o disciplina (sau mai multe) de sem 1 nepromovată din an anterior și care nu au promovat/nu s-au prezentat la examenul de reevaluare din februarie
 • Studenții care nu s-au înscris și nu au refăcut în sem 1 activitatea la o disciplină (sau mai multe) de sem 1 nepromovată din an anterior și care nu au promovat/nu s-au prezentat la examenul de reevaluare din februarie
 • Studenții care s-au reinmatriculat in sem 2 și nu s-au inscris și nu au refăcut activitatea la o disciplina (sau mai multe) de sem 1 nepromovată din an anterior și care nu s-au prezentat la examenul de reevaluare din februarie
 • Studenții care nu au promovat/nu s-au prezentat, deși îndeplineau condițiile, la examenul din ianuarie/februarie la o disciplină de sem 1 din anul curent

Asigurați-vă că, dacă intenționați să vă prezentați în sesiunea de restanțe din vara 2021 la reevaluare la o disciplină de sem 1 vă încadrați într-una dintre categoriile de mai sus.

Un semestru cu împliniri,

O. Macari

 

[1] Art. 12. (1) Activitatea didactică a studenților se compune din cursuri, seminarii, laboratoare, lucrări practice, activități tutoriale, practică de specialitate etc.

(4) Nerespectarea prevederilor privind frecvența obligatorie la o anumită disciplină se poate sancționa, în condițiile stabilite de Consiliul facultății. Susținerea evaluărilor finale este condiționată de prezența la activitățile practice, seminarii, laboratoare, în condiții stabilite de Consiliul facultății.

(5) Obligațiile didactice ale studentului (modul de frecventare, cerințele didactice, modul și distribuția evaluării), precum și condițiile de realizare a acestora se prevăd în Fișa disciplinei. Prin Fișa disciplinei se stabilesc și condițiile de recuperare a activităților didactice, pe parcursul semestrului.

(6) Refacerea activității didactice se face cu achitarea taxei stabilite de către Senatul Universității.

[4] Studentii care refac activitatea nu pot participa la examene din sesiunea de drept, ci doar în cea de restanțe.

***

În atenția tuturor studenților Facultății de Litere

Calendarul înscrierilor semestriale – semestrul 2, an univ. 2020-2021

Fișă/cerere de completat Termen de completare Cine trebuie să completeze Destinatar / unde se trimite
1. Fișa de înscriere semestrială[1] (descarcă aici) 08 – 21.02.21 Toți studenții Facultății de Litere Secretariatul Facultății, cf procedurii din Observații (vezi mai jos)
2. Cererea de reînmatriculare (descarcă aici) 08 – 21.02.21 Toți studenții exmatriculati[2] Dna Secretar-șef D. Popescu, dpop@uaic.ro
3. Cererea de refacere a activității didactice din an anterior (descarcă aici) 15 – 21.02.21 Toți studenții care au o disciplină de sem 2 nepromovată dintr-un an universitar anterior[3] Titularului disciplinei nepromovate, prin email, cf procedurii din Observații (vezi mai jos)

Observații:

 1. Fișa de înscriere semestrială se completează și se trimite astfel:
 • Studenții integraliști descarcă Fișa, o completează și o trimit șefului de grupă, care va trimite un singur document la dpop@uaic.ro.
 • Studenții care au cel puțin o restanță în semestrul al doilea 2020-2021 descarcă Fișa, o completează și o trimit salvată ca document Word la dpop@uaic.ro.

ATENȚIE!

Conform regulamentului UAIC, un student care nu completează și nu transmite Fișa de înscriere semestrială în termenul stabilit și anunțat de Facultate este în situație de exmatriculare (vezi mai jos, Art. 26, (b))

 1. Cererea de reînmatriculare se descarcă, se completează și se adresează la dpop@uaic.ro, împreună cu dovada plății taxei de reînmatriculare de 200 lei. Imediat după ce a fost reînmatriculat, un student dobîndește drepturile și obligațiile unui student din anul în care a fost reînmatriculat. În consecință, studentul are obligația să se informeze imediat despre și să îndeplinească toate cerințele participării la activitățile didactice care îi revin (creare de cont instituțional, aderare platforme, comunicare cu tutorele grupei (cadru didactic), solicitare echivalări, completare fișă înscriere, participare la ore, înscriere la examene, etc.).
 2. Cererea de refacere a activității didactice din an anterior se adresează titularului disciplinei de semestrul 2 nepromovate.
 • Un student va completa cîte o cerere separată pentru fiecare disciplină de semestrul 2 nepromovată dintr-un an universitar anterior pentru care intenționează să participe la examen de restanță.
 • Cererea/cererile se adresează titularului/titularilor respectivelor discipline, prin email.
 • După încheierea perioadei de înscriere, titularii de disciplină vor întocmi o listă cu studenții acceptați la refacerea activității didactice și le vor comunica acestora care sînt condițiile de refacere.
 • Îndeplinirea condițiilor de refacere se va evalua de către titularul disciplinei în cadrul evaluării pe parcurs (EVP), iar rezultatul se va comunica studenților în săptămîna care precede sesiunea regulamentară, odată cu comunicarea rezultatelor la EVP ale tuturor studenților înscriși la respectiva disciplină.

ATENȚIE!

 • Cererea de refacere a activității didactice NU ESTE același lucru cu Cererea de reexaminare, cea din urmă depunîndu-se, însoțită de dovada plății taxei de reexaminare, la adresa dpop@uaic.ro înainte de sesiunea de restanțe.
 • La examenele de reevaluare din sesiunea de restanțe iunie 2021 pot participa DOAR studenții care s-au înscris la refacerea activității didactice, au primit acceptul titularului de disciplină (și sînt, prin urmare, în evidența respectivului cadru didactic) și au îndeplinit condițiile de refacere care le-au fost comunicate.
 • Studenții repetenți și cei reînmatriculați NU trebuie să facă cerere de refacere a activității didactice la disciplinele aferente anului pe care îl repetă/în care au fost reînmatriculați, ei avînd același regim – respectiv aceleași obligații de frecvență, studiu individual, etc. – cu studenții care sînt pentru prima dată în anul respectiv de studii.

[1]Art. 22. Înscrierea la cursuri

(1) Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar (pentru studenții care beneficiază de stagii de mobilitate internă/internațională facultatea va stabili o altă perioadă), pentru discipline obligatorii și opționale din planul de învățământ al programului de studii, însumând 30 de credite, după un calendar stabilit de fiecare facultate. În aceeași perioadă, studentul se poate înscrie și la discipline facultative. Fișa de înscriere semestrială va indica disciplinele opționale alese, pentru fiecare semestru.

(2) Fișa de înscriere, anexă la Contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma și examenele restante la care se va prezenta.

(3) Înscrierea în semestrul al doilea se face numai în același an de studii (de exemplu, cazul reluării studiilor ca urmare a întreruperii).

(4) Înscrierea la începutul anului universitar se face astfel:

 1. a) un student care are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând 30 sau mai puțin de 30 de credite va fi înscris în anul de studii superior celui din care provine;
 2. b) un student care are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând mai mult de 30 de credite va fi înscris în ultimul an de studii pe care l-a urmat;
 3. c) un student care, după ultimul an de studii, are cel puțin o restanță la disciplinele obligatorii și opționale înscrise în planul de învățământ al programului de studii pe care îl urmează va fi înscris în același an de studiu.

[2]Art. 26. (1) Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situații:a) studentul nu a semnat Contractul de studii/ Actul adiţional;

 1. b) studentul nu s-a înscris la cursuri la începutul semestrului, prin completarea Fișei semestriale;
 2. c) la sfârșitul anului universitar, studentul nu a achitat taxele de școlarizare în termenele stabilite;
 3. d) studentul a fost propus pentru exmatriculare, ca sancțiune pentru fraudă în activitatea universitară, conform dispozițiilor Codului de etică;
 4. e) studentul a fost propus pentru exmatriculare, ca sancțiune pentru abateri grave de la disciplina universitară, conform dispozițiilor Codului de etică;
 5. f) la sfârșitul anului, studentul are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând mai mult de 30 de credite;
 6. g) la sfârșitul ultimului an, studentul are cel puțin o disciplină nepromovată din anii de școlarizare parcurși;
 7. h) studentul s-a retras de la studii; în acest caz, studentul nu are drept de reînmatriculare. Poate reveni în programul de studii numai printr-o nouă admitere.
 8. i) nu a depus cererea de revenire la studii sau a depășit durata maximă a întreruperii studiilor, conform prezentului regulament.

[3] 5) Disciplinele nepromovate din anii anteriori vor fi refăcute în regim cu taxă, în anul universitar următor. Recunoașterea creditelor acumulate la disciplinele promovate anterior se va face fără plata unor taxe.

 

***

Școala Primară „Junior” organizează înscrieri pentru grupa mică și clasa pregătitoare. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina UAIC.

***

Examenele de licență şi disertaţie se vor desfășura în data de  11 februarie 2021. Înscrierile sunt în perioada:  8 – 9 februarie 2021

Lista candidaţilor înscrişi la examenul de licenţă, sesiunea februarie 2021, o puteţi consulta aici(click pdf)

Lista candidaţilor înscrişi la examenul de disertaţie, sesiunea februarie 2021, o puteţi consulta aici(click pdf)

Acte necesare la înscriere:

Toate documentele se vor trimite în format pdf, scanate într-un singur mesaj. Veți anexa două fişiere, unul având denumirea documente şi numele candidatului şi al doilea: lucrare, numele şi prenumele candidatului. Al doilea fişier va conţine lucrarea de licenţă/disertaţie şi declaraţia de autenticitate, ambele semnate de îndrumătorul lucrării. Candidaţii care se înscriu la examenul de licenţă vor trimite documentele la adresa licenta.litere.uaic@gmail.com, iar cei care se înscriu la examenul de disertaţie la adresa adela@uaic.ro

Fisa de lichidare va fi adusă personal în momentul în care absolvenţii vor avea nevoie de originalul diplomei de bacalaureat; ea nu este o condiţie de înscriere.

***

SESIUNEA DE REEVALUARE

În atenția studenților din anii 2 și 3 licență și 2 master care au una sau mai multe discipline nepromovate din anii anteriori de studiu

(Cererea de reexaminare și dovada plății vor fi trimise la adresa de email dpop@uaic.ro)

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență, precum si ale celui privitor la studiile universitare de master, este important să aveţi în vedere  următoarele:

 • dacă aveți discipline nepromovate dintr-un an de studiu anterior, puteți participa la reevaluare doar în sesiunea de restanțe, în perioada 3-9.02.21.
 • în sesiunea din iarnă nu se pot programa reevaluări la disciplinele de semestrul 2, ci doar la cele de semestrul 1.
 • pentru ca să puteți participa la examenul de reevaluare la o disciplină nepromovată dintr-un an de studiu anterior, este obligatoriu să vă asigurați că, în prealabil, ațicompletat Fișa de înscriere semestrială, cf. 22.[1] Dacă nu ați făcut-o deja, prin excepție, doar semestrul acesta, se prelungește termenul de trimitere a Fișei semestriale către Secretariat pînă pe 15.01.2021.
 • studenții care nu au Fișa de înscriere semestrială completată și trimisă Secretariatului pînă la 15.01.2021nu vor putea participa la examenele din sesiunea de restanțe. Dacă, totuși, cineva se va prezenta la examene fără să fi completat și trimis Fișa, nota pe care o va obține va fi anulată (nu va fi preluată în esims, nici nu va putea fi trecută în catalog într-o sesiune ulterioară).
 • după cum ați fost anunțați, pentru ca să puteți participa la examenul de re-evaluare la o disciplină nepromovată dintr-un an de studiu anterior, trebuia să obțineți în cursul semestrului de la titularul disciplinei respective, acceptul participării dv la refacerea activității didactice. La examenele de reevaluare pot participa doar studenții care au primit acest accept, au îndeplinit condițiile de refacere care le-au fost comunicate și sînt, prin urmare, în evidența respectivului cadru didactic.
 • Participarea la restanțe este, deci, condiționată de completarea Fișei în termenul anunțat de Secretariat și de refacerea prealabilă a activității didactice, în condițiile prezentate mai sus. Prin urmare:
 1. în sesiunea de restanțe din iarnă se pot susține exclusiv examene la discipline de semestrul 1.
 2. în sesiunea de restanțe din vară, se pot organiza reevaluări și la discipline de sem. 1, pe lîngă examenele la cele de sem.2, însă accesul la examene se face în condițiile prezentate mai sus. Astfel, studenții care nu au refăcut în sem. 1 activitatea la o disciplină nepromovată, nu se vor putea prezenta la examenele de reevaluare nici în restanele din iarnă, nici în cele din vară.

 

[1] cf. Art. 22.[1]Înscrierea la cursuri (1) Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar […]. Fișa de înscriere semestrială va indica disciplinele opționale alese, pentru fiecare semestru. […] (2) Fișa de înscriere, anexă la Contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma și examenele restante la care se va prezenta. […] (4) Înscrierea la începutul anului universitar se face astfel:

 1. a) un student care are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând 30 sau mai puțin de 30 de credite va fi înscris în anul de studii superior celui din care provine;
 2. b) un student care are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând mai mult de 30 de credite va fi înscris în ultimul an de studii pe care l-a urmat;
 3. c) un student care, după ultimul an de studii, are cel puțin o restanță la disciplinele obligatorii și opționale înscrise în planul de învățământ al programului de studii pe care îl urmează va fi înscris în același an de studiu.

 

***

În atenția studenților din anii 2 și 3 licență și 2 master care au una sau mai multe discipline nepromovate din anii anteriori de studiu

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență, precum si ale celui privitor la studiile universitare de master, este important să aveţi în vedere  următoarele:

 • pentru ca să puteți participa la examenul de re-evaluare la o disciplină nepromovată dintr-un an de studiu anterior, este necesar să solicitați la începutul semestrului, prin email, titularului disciplinei respective, acceptul participării dv la refacerea activității didactice (Art. 51, (2), „Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susține, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), reevaluarea cu refacerea activității didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică etc”).
 • asiguraţi-vă că, în prealabil, aţi completat (în termenul anunțat de Secretariatul Facultății de Litere) în Fişa de înscriere semestrială, în tabelul cuprinzând disciplinele restante, rubricile referitoare la aceasta/acestea (tipul disciplinei, disciplina restantă, cadru didactic titular, număr credite).
 • studenții care încă nu au început refacerea activității didactice la disciplinele din acest semestru, dar care doresc, totuși, să participe la re-evaluările din sesiunea din februarie 2021, trebuie să procedeze conform prevederilor din Art. 51 cît mai curînd posibil.
 • pentru că, prin regulament, este obligatoriu ca studenții să se înscrie și să refacă activitatea didactică la disciplinele nepromovate din anii anteriori, în sesiunea din iarnă nu se pot programa reevaluări la disciplinele de semestrul 2, ci doar la cele de semestrul 1.
 • Întrucât anul de grație nu mai este inclus în regulamentul în vigoare, la sesiunea de licență și disertație din februarie 2021 se pot înscrie exclusiv studenții care în iulie 2020 sau anterior au dobândit calitatea de absolvent (adică în iulie 2020 sau anterior obținuseră 180 de credite la disciplinele obligatorii la licență, respectiv 120 credite la master). Studenții care sunt acum in anul al III-lea de studiu nu au calitatea de absolvent și nu se pot înscrie la examentul de licență/disertație din februarie 2021.

În atenția studenților din anul III 2019-2020

 • Regulamentul în vigoare nu mai include anul de grație și nici calitatea de cursant pentru studenții care la încheierea studiilor aveau mai puțin de 30 de credite nepromovate. În varianta actuală a regulamentului, studenții care aveau cel puțin o disciplină obligatorie nepromovată la sfârșitul anului III 2019-2020 sau anterior se puteau regăsi (la 1 octombrie 2020) într-una din cele două situații de mai jos:
  • se aflau în situația de exmatriculare dacă aveau peste 30 de credite nepromovate
  • în situația de a repeta anul III (fără exmatriculare și reînmatriculare) dacă aveau sub 30 de credite nepromovate
 • Prin urmare, studenții din prima categorie care nu s-au reînmatriculat în cursulul lunii în octombrie se mai pot reînmatricula în prima parte a lunii februarie 2021. Reînmatricularea se face, conform regulamentului, prin completarea unei cereri și plata taxei, urmate de completarea fișei de înscriere semestrială.
 • Studenții din cea de-a doua categorie își păstrează calitatea de student doar prin completarea fișei de înscriere semestrială, fără plata unei taxe. Necompletarea acestei fișe semestriale conduce la exmatriculare. Completarea acestei fișe se poate face în acest caz până la data de 22 decembrie 2020 (termen extins excepțional).

Studenții care în anul universitar 2019-2020 au fost în an de grație (cursanți) și au măcar o restanță sunt exmatriculați!

***

Anunț privind eliberarea/vizarea ADEVERINȚELOR DE STUDENT, PERMISELOR DE BIBLIOTECĂ, CARNETELOR DE STUDENT și LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE

În condițiile sistării programului direct cu publicul la nivelul UAIC, activitățile se vor desfășura după cum urmează:

PERMISELE DE BIBLIOTECĂ Conform procedurii atașate și pe baza listei studenților înmatriculați în anul universitar 2020-2021 furnizată de Serviciul Informatizare, Biblioteca Centrală Universitară eliberează/vizează permisele de bibliotecă studenților care le solicită.

CARNETELE DE STUDENT

Carnetele de student și legitimațiile de călătorie pentru studenții anului I sunt gata și se pot ridica de către șefii de grupe.

Studenții din anii 2 și 3 licență, 2 master și doctorat pot trimite carnetele la vizat, tot prin intermediul șefilor de grupă.

ADEVERINȚE DE STUDENT

Se solicită online la adresa de email dpop@uaic.ro și se eliberează la cel puțin o zi după solicitare. Vă rugăm să precizați unde vi se solicită (medic, asociație de locatari, dosar de bursă, etc.)

ȘEFI DE GRUPĂ

Studenții din anul I sunt rugați să-și aleagă un șef de grupă (de preferință cu domiciliul in Iași), iar acesta este rugat să-și trimită adresa de email doamnei Secretar șef. La specializările Română și Engleză A este nevoie de un șef de grupă pentru fiecare specializare secundară (de exemplu, unul la română-engleză, unul la română-germană, etc. și similar la engleză principal). La celelalte specializări este suficient un singur șef pe specializare principală.

Recomandare: Urmăriți site-ul Facultății și pagina oficială de facebook, unde veți găsi toate actualizările și anunțurile relevante.

***

In perioada 22-31 octombrie 2020, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE) sărbătoresc împreună aniversarea celor 160 de ani de la înființare, prin organizarea unei ceremonii comune, dar și a unor manifestări academice și culturale care să ilustreze importanța acestui moment festiv. Link către pagina evenimentului.

***

Selecție pentru bursele studențești ROK, 13 – 26 octombrie 2020

***

Dragi studenti,

Asa cum ati fost deja anuntati acum citeva zile (https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/09/centralizarea-2-modificata.pdf?fbclid=IwAR09ncA-jEPI-XZaeyoqASuZtXlzievz61HvBay5qKDRQ1qcgPuD6C-UGas), Facultatea de Litere isi va desfasura activitatea didactica preponderent online. Pentru activitatile care fac exceptie de la aceasta modalitate, desfasurindu-se ‘face2face’ sau hibrid, titularii vor anunta studentii despre conditiile de organizare si participare la acestea, cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare.

Conform hotaririi Cosiliului Facultatii de Litere, platforma pe care ne vom desfasura activitatea didactica este Microsoft Teams. Dupa cum v-au comunicat deja tutorii si profesorii dv, conform Regulamentului privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului aprobat de forurile de conducere a UAIC, „Toți studenții Universității vor fi înregistrați pe platformele de management al învățării pe baza unui cont de e-mail instituțional de tipul nume@student.uaic.ro. DCD va asigura alocarea adreselor de e-mail pentru studenții Universității. În funcție de hotărârea Consiliului Facultății luată în condițiile alin. (2), studenții vor folosi sistemul de management al învățării stabilit la nivel de Facultate, prin utilizarea respectivului cont.”

Din acest motiv, este imperios necesar sa:

–       incepeti cit mai curind demersurile pentru obtinerea/(re)activarea contului dv de @uaic.ro (https://register.uaic.ro/index-en.php). Anul 1 licenta si master va putea face asta incepind de marti, 29.09.20, cind li se vor aloca numerele matricole necesare completarii formularului de la linkul de mai sus.

–       cititi si sa urmati indicatiile tutorilor si profesorilor dv, pe care acestia vi le vor trimite, deocamdata, pe canale precum email, FB sau platformele pe care ati lucrat anul trecut. Veti afla cum se desfasoara orele, cum puteti sa aderati la clasele de pe Teams, precum si alte informatii importante.

Va doresc mult succes in noul an universitar, chiar daca este complet atipic si, la prima vedere, ceva mai greu de gestionat.

O. Macari

***

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021 a Facultății de Litere va avea loc miercuri, 30 septembrie 2020, la 13.00, în Amf. III. 12 „Alexandru Philippide”. În vederea respectării condițiilor legale, numărul maxim de participanți este de 40.