Anunţuri importante

motto

 

 

Procedura operațională privind desfășurarea activităților didactice față-în față (on-site), pe perioada stării de alertă

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de licență, aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studii

Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de master, aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studii

***

În atenția studenților din anii 2 și 3 licență și 2 master care au una sau mai multe discipline nepromovate din anii anteriori de studiu

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, ciclul de studii universitare de licență, precum si ale celui privitor la studiile universitare de master, este important să aveţi în vedere  următoarele:

 • pentru ca să puteți participa la examenul de re-evaluare la o disciplină nepromovată dintr-un an de studiu anterior, este necesar să solicitați la începutul semestrului, prin email, titularului disciplinei respective, acceptul participării dv la refacerea activității didactice (Art. 51, (2), „Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susține, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), reevaluarea cu refacerea activității didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică etc”).
 • asiguraţi-vă că, în prealabil, aţi completat (în termenul anunțat de Secretariatul Facultății de Litere) în Fişa de înscriere semestrială, în tabelul cuprinzând disciplinele restante, rubricile referitoare la aceasta/acestea (tipul disciplinei, disciplina restantă, cadru didactic titular, număr credite).
 • studenții care încă nu au început refacerea activității didactice la disciplinele din acest semestru, dar care doresc, totuși, să participe la re-evaluările din sesiunea din februarie 2021, trebuie să procedeze conform prevederilor din Art. 51 cît mai curînd posibil.
 • pentru că, prin regulament, este obligatoriu ca studenții să se înscrie și să refacă activitatea didactică la disciplinele nepromovate din anii anteriori, în sesiunea din iarnă nu se pot programa reevaluări la disciplinele de semestrul 2, ci doar la cele de semestrul 1.
 • Întrucât anul de grație nu mai este inclus în regulamentul în vigoare, la sesiunea de licență și disertație din februarie 2021 se pot înscrie exclusiv studenții care în iulie 2020 sau anterior au dobândit calitatea de absolvent (adică în iulie 2020 sau anterior obținuseră 180 de credite la disciplinele obligatorii la licență, respectiv 120 credite la master). Studenții care sunt acum in anul al III-lea de studiu nu au calitatea de absolvent și nu se pot înscrie la examentul de licență/disertație din februarie 2021.

În atenția studenților din anul III 2019-2020 sau anterior

 • Regulamentul în vigoare nu mai include anul de grație și nici calitatea de cursant pentru studenții care la încheierea studiilor aveau mai puțin de 30 de credite nepromovate. În varianta actuală a regulamentului, studenții care aveau cel puțin o disciplină obligatorie nepromovată la sfârșitul anului III 2019-2020 sau anterior se puteau regăsi (la 1 octombrie 2020) într-una din cele două situații de mai jos:
  • se aflau în situația de exmatriculare dacă aveau peste 30 de credite nepromovate
  • în situația de a repeta anul III (fără exmatriculare și reînmatriculare) dacă aveau sub 30 de credite nepromovate
 • Prin urmare, studenții din prima categorie care nu s-au reînmatriculat în cursulul lunii în octombrie se mai pot reînmatricula în prima parte a lunii februarie 2021. Reînmatricularea se face, conform regulamentului, prin completarea unei cereri și plata taxei, urmate de completarea fișei de înscriere semestrială.
 • Studenții din cea de-a doua categorie își păstrează calitatea de student doar prin completarea fișei de înscriere semestrială, fără plata unei taxe. Necompletarea acestei fișe semestriale conduce la exmatriculare. Completarea acestei fișe se poate face în acest caz până la data de 22 decembrie 2020 (termen extins excepțional).

***

Anunț privind eliberarea/vizarea ADEVERINȚELOR DE STUDENT, PERMISELOR DE BIBLIOTECĂ, CARNETELOR DE STUDENT și LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE

În condițiile sistării programului direct cu publicul la nivelul UAIC, activitățile se vor desfășura după cum urmează:

PERMISELE DE BIBLIOTECĂ Conform procedurii atașate și pe baza listei studenților înmatriculați în anul universitar 2020-2021 furnizată de Serviciul Informatizare, Biblioteca Centrală Universitară eliberează/vizează permisele de bibliotecă studenților care le solicită.

CARNETELE DE STUDENT

Carnetele de student și legitimațiile de călătorie pentru studenții anului I sunt gata și se pot ridica de către șefii de grupe.

Studenții din anii 2 și 3 licență, 2 master și doctorat pot trimite carnetele la vizat, tot prin intermediul șefilor de grupă.

ADEVERINȚE DE STUDENT

Se solicită online la adresa de email dpop@uaic.ro și se eliberează la cel puțin o zi după solicitare. Vă rugăm să precizați unde vi se solicită (medic, asociație de locatari, dosar de bursă, etc.)

ȘEFI DE GRUPĂ

Studenții din anul I sunt rugați să-și aleagă un șef de grupă (de preferință cu domiciliul in Iași), iar acesta este rugat să-și trimită adresa de email doamnei Secretar șef. La specializările Română și Engleză A este nevoie de un șef de grupă pentru fiecare specializare secundară (de exemplu, unul la română-engleză, unul la română-germană, etc. și similar la engleză principal). La celelalte specializări este suficient un singur șef pe specializare principală.

Recomandare: Urmăriți site-ul Facultății și pagina oficială de facebook, unde veți găsi toate actualizările și anunțurile relevante.

***

In perioada 22-31 octombrie 2020, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași (UNAGE) sărbătoresc împreună aniversarea celor 160 de ani de la înființare, prin organizarea unei ceremonii comune, dar și a unor manifestări academice și culturale care să ilustreze importanța acestui moment festiv. Link către pagina evenimentului.

***

Selecție pentru bursele studențești ROK, 13 – 26 octombrie 2020

***

Dragi studenti,

Asa cum ati fost deja anuntati acum citeva zile (https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2020/09/centralizarea-2-modificata.pdf?fbclid=IwAR09ncA-jEPI-XZaeyoqASuZtXlzievz61HvBay5qKDRQ1qcgPuD6C-UGas), Facultatea de Litere isi va desfasura activitatea didactica preponderent online. Pentru activitatile care fac exceptie de la aceasta modalitate, desfasurindu-se ‘face2face’ sau hibrid, titularii vor anunta studentii despre conditiile de organizare si participare la acestea, cu respectarea normelor si reglementarilor in vigoare.

Conform hotaririi Cosiliului Facultatii de Litere, platforma pe care ne vom desfasura activitatea didactica este Microsoft Teams. Dupa cum v-au comunicat deja tutorii si profesorii dv, conform Regulamentului privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului aprobat de forurile de conducere a UAIC, „Toți studenții Universității vor fi înregistrați pe platformele de management al învățării pe baza unui cont de e-mail instituțional de tipul nume@student.uaic.ro. DCD va asigura alocarea adreselor de e-mail pentru studenții Universității. În funcție de hotărârea Consiliului Facultății luată în condițiile alin. (2), studenții vor folosi sistemul de management al învățării stabilit la nivel de Facultate, prin utilizarea respectivului cont.”

Din acest motiv, este imperios necesar sa:

–       incepeti cit mai curind demersurile pentru obtinerea/(re)activarea contului dv de @uaic.ro (https://register.uaic.ro/index-en.php). Anul 1 licenta si master va putea face asta incepind de marti, 29.09.20, cind li se vor aloca numerele matricole necesare completarii formularului de la linkul de mai sus.

–       cititi si sa urmati indicatiile tutorilor si profesorilor dv, pe care acestia vi le vor trimite, deocamdata, pe canale precum email, FB sau platformele pe care ati lucrat anul trecut. Veti afla cum se desfasoara orele, cum puteti sa aderati la clasele de pe Teams, precum si alte informatii importante.

Va doresc mult succes in noul an universitar, chiar daca este complet atipic si, la prima vedere, ceva mai greu de gestionat.

O. Macari

***

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2020-2021 a Facultății de Litere va avea loc miercuri, 30 septembrie 2020, la 13.00, în Amf. III. 12 „Alexandru Philippide”. În vederea respectării condițiilor legale, numărul maxim de participanți este de 40.