Biroul Executiv al Facultății:

Biroul Executiv al Facultăţii  este format din Decan, Prodecani, administratorul-şef al Facultăţii şi un reprezentant al studenţilor.

Biroul Executiv al Facultății  își desfășoară activitatea în ședințe extraordinare, ori de cîte ori este necesar, și poate invita la reuniunile sale persoane direct implicate în soluționarea problemelor analizate (precum Directorii de Departamente), dar fără drept de vot.

Biroul Executiv al Facultății are următoarele atribuții:

  • aplică hotărîrile Consiliului Facultății și adoptă decizii în acest sens;
  • exercită orice alte atribuții date în sarcina sa de Consiliului Facultății.