Gradul didactic II – sesiunea 2016

Metodologie

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2016 poate fi descărcată de aici.

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea gradului didactic II sunt cele menţionate în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 5561/07.10.2011 modificat şi completat  prin OMEN nr. 5397 din noiembrie 2013, OMEN nr. 3240/2014 şi OMECŞ nr. 5439/2015.

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la adresa www.edu.ro (>> Resurse umane>> Direcţia Generală Formare Continuă>>Programe de definitivat/grad II/ grad I).

 

Taxa de procesare dosar de 150 lei se poate achita la BRD şi se depune la secretariat.

Pentru plată, precizaţi contul universităţii RO 68 BRDE 240 SV 89534452400, forma de învăţământ – licenţă 01; tipul taxei: taxă procesare dosar gradul II (150 lei) – cod 107

Cadrele didactice înscrise, pentru a susține probele acestui examen în sesiunea august 2016, vor depune la secretariatele facultăţilor dovada achitării taxei de procesare dosar si plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul de acordare a gradului didactic II (HS nr. 13/30.05.2013), taxă în valoare de 150 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod taxă: 107, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Litere.

În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de procesare dosar şi plata comisiilor de evaluare si contestatii la examenul de acordare a gradului didactic II nu se restituie.

Probele de examen:

– 24 august 2016 – metodica predării specialităţii (scris);

– 26 august 2016 – pedagogie (oral).

 

Pentru cazare, vă rugăm să va adresaţi direct administraţiei căminului C12, complex Codrescu.

 

Lista candidaţilor înscrişi la examenul de acordare a gradului didactic IIaici