Burse studenti români

Propuneri de burse de studiu şi sociale pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021

  1. Lista burselor de studiu pentru anii I, II şi III licenţă
  2. Lista burselor de studiu pentru anii I şi II master
  3. Lista burselor sociale (licenţă şi master)

Medii si criterii de departajare luate în calcul:

Anul Criteriu principal de repartizare Criteriu de departajare în cazul egalităţii punctajelor
I Medie admitere
II Punctajul semestrului  2 Total puncte anul I
III Punctajul semestrului  4 Total puncte anii I + II
I master Medie admitere Media ECTS a anilor de studiu din licenţă
II master Punctajul semestrului  2 Total puncte anul I;  Medie admitere

 

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă de merit/studiu şi/sau socială la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de merit/studiu/socială nu se pot cumula la două facultăţi).

Contestaţiile scrise și motivate se pot trimite pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 10 – 11 noiembrie 2020. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor. Vă adresăm rugămintea ca cererile de contestație să privească situația personală a fiecărui student și nu prin compararea situației de la alți ani de studiu și alte domenii sau specializări. După soluţionarea contestaţiilor, listele devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse, în vederea efectuării plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancar.  Băncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, ING, Banca Transilvania, Piraeus Bank.

Studenţii anului I și studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită contul IBAN-ul (adresa băncii de emitere a contului sau un extras de cont) pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 10 – 11 NOIEMBRIE 2020.

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

Afișat pe data de 10.11.2020; ora 09.30

 

În urma analizei contestaţiilor primite, listele de bursă din semestrul I afișate mai sus rămân nemodificate, devin finale şi se trimit la Compartimentul Burse în vederea realizării plăţilor.