Burse studenti români

Propuneri de burse de studiu şi sociale pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022

  1. Lista burselor de studiu pentru ciclul de licenţă: anul I; anul II; anul III;
  2. Lista burselor de studiu pentru ciclul de master: anul I master; anul II master;
  3. Lista burselor sociale (licenţă şi master)

Medii de acordare şi criterii de departajare luate în calcul:

Anul Criteriu principal de repartizare Criteriu de departajare în cazul egalităţii punctajelor
I Media de admitere
II Punctajul semestrului  2 Total puncte anul I
III Punctajul semestrului  4 Total puncte anii I + II
I master Media de admitere Media ECTS a anilor de studiu din licenţă
II master Punctajul semestrului  2 Total puncte anul I;  Medie admitere

 

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de studiu nu se pot cumula).

Contestaţiile scrise, motivate și semnate se pot trimite pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 08 – 09 noiembrie 2021, până la ora 13.00. După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancar.  Băncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, RAIFFEISEN BANK, BCR, ALPHA BANK, ING, TRANSILVANIA, PIRAEUS BANK.

 

Studenţii anului I şi studenţii din anii II, III şi II master care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită contul IBAN-ul (document scanat; poate fi o adresă de emitere a contului sau un extras de cont; nu trimiteti contul IBAN scris in email) pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 08 – 10 NOIEMBRIE 2021.

 

Studenţii care în anul universitar trecut au avut plăţi de burse într-un cont bancar nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

Afişat: 08 noiembrie 2021, ora 11.30

 

În urma analizei contestaţiilor primite, listele de bursă din semestrul I rămân nemodificate, devin finale şi se trimit la Compartimentul Burse în vederea realizării plăţilor.

Afişat: 10 noiembrie 2021, ora 10.00