Burse studenti români

Propuneri de burse de studiu şi sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021

  1. Lista burselor de studiu pentru ciclul de licenţă: anul I; anul II; anul III (refăcut);
  2. Lista burselor de studiu pentru ciclul de master: anul I master; anul II master;
  3. Lista burselor sociale (licenţă şi master)

*****

Ca urmare a contestațiilor primite, au fost reevaluate bursele acordate anului III jurnalism. Conform punctajelor actualizate, lista anului III a fost refăcută și afișată mai sus. Modificările din listă sunt redate mai jos:

NumePren puncte S5 BURSA
MÎNDRESCU C.R. CEZARA MIHAELA 300 MERIT – 730 lei
CIBOTARIU D. ANDREEA 292 S1 – 630 lei
IFRIM G. GEORGIANA DORA 291 S1 – 630 lei
NECHITA I. DIANA PETRONELA 290 S1 – 630 lei
PATRAŞCU C G CRINA ELENA 284 S2 – 580 lei
PÎSLARIU P. ANDREEA 283 S2 – 580 lei
MIHAI-VRÂNCEANU C. PAULA 281 S2 – 580 lei
TEREŞ V. DELIA EMA ANDREEA 280 S2 – 580 lei
BALAN D. DELIA-BIBIANA 279 S2 – 580 lei
DOLEANU C IOANA ALEXANDRA 278 S2 – 580 lei

Toate celelalte contestații primite nu au putut fi rezolvate favorabil întrucât presupun alocarea de sume suplimentare și, implicit, depășirea fondului de burse alocat. Prin urmare, listele afișate devin finale şi se trimit la Compartimentul Burse în vederea realizării plăţilor.

*****

Medii si criterii de departajare luate în calcul:

Anul Criteriu principal de repartizare Criteriu de departajare în cazul egalităţii punctajelor
I Punctajul semestrului  1 Media de admitere
II Punctajul semestrului  3 Total puncte anul I
III Punctajul semestrului  5 Total puncte anii I + II
I master Punctajul semestrului  1 Media de admitere, Media ECTS a anilor de studiu din licenţă
II master Punctajul semestrului  3 Total puncte anul I;  Medie admitere

 

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă de merit/studiu şi/sau socială la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de merit/studiu/socială nu se pot cumula la două facultăţi).

Contestaţiile scrise și motivate se pot trimite pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 03 – 05 aprilie 2021 (până la ora 15.00). După soluţionarea contestaţiilor, listele afişate devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse pentru efectuarea plăţilor. Vă adresăm rugămintea ca cererile de contestație să privească situația personală a fiecărui student și nu prin compararea situației de la alți ani de studiu și alte domenii sau specializări. După soluţionarea contestaţiilor, listele devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse, în vederea efectuării plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancar.  Băncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, ING, Banca Transilvania, Piraeus Bank.

Studenţii care NU au mai avut plăţi de burse în conturi bancare (în semestrul sau în anul universitar precedent) sunt invitaţi trimită scanat contul IBAN-ul (o adresă oficială a bancii sau un print-screen al extrasului de cont; este important să conțină numele titularului de cont și contul IBAN) pe adresa de email letters@uaic.ro, în perioada 03 – 05 aprilie 2021.

Studenţii care în semestrul sau în anul universitar precedent AU avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

Afișat pe data de 02.04.2021, ora 15;