Burse studenti români

În urma contestaţiilor primite şi analizate, lista de burse de studiu şi sociale pe semestrul al II-lea se corectează şi completează astfel:

  1. BĂLUŢ V IOANA-DIANA, an 3 Limba şi literatura română – i se retrage BURSA SOCIALĂ întrucât are deja 6 semestre de bursă;
  2. ANTON M. MIHAELA CODRINA, anul I, Limba şi literatura română – primeşte BURSA SOCIALĂ = 580 lei;
  3. CREŢU G ANDRA BEATRICE, anul II, Traducere şi Interpretare (Engleză) – primeşte bursa S1 = 630 lei în urma echivalării notelor din Erasmus+.

Toate celelalte contestaţii primite au fost respinse întrucât presupun alocări suplimentare de burse, fără acoperire financiară. Listele afişate devin definitive şi se înaintează la DSSS – Biroul Burse în vederea efectuării plăţilor.

 

Propuneri de burse de studiu şi sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019

  1. Lista burselor de studiu pentru anii I, II şi III licenţă
  2. Lista burselor de studiu pentru anii I şi II master
  3. Lista burselor sociale (licenţă şi master)

Medii si criterii de departajare luate în calcul:

Anul Criteriu principal de repartizare Criteriu de departajare în cazul egalităţii punctajelor
I Punctajul semestrului  1 Medie admitere
II Punctajul semestrului  3 Total puncte anul I, Medie admitere
III Punctajul semestrului  5 Total puncte anii I + II, Medie admitere
I master Punctajul semestrului  1 Medie admitere
II master Punctajul semestrului  3 Total puncte anul I;  Medie admitere

 

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă de merit/studiu şi/sau socială la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de merit/studiu/socială nu se pot cumula la două facultăţi).

La bursele sociale s-a aplicat hotărârea conducerii Universităţii potrivit căreia un student îşi poate păstra în semestrul al II-lea bursa socială dacă obţine minim 20 de credite pe semestru.

Contestaţiile scrise se pot depune la Secretariatul Facultăţii de Litere, în perioada 9–10 aprilie 2019, până la ora 11.30. După soluţionarea contestaţiilor, listele devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse, în vederea efectuării plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancar.  Băncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, ING, Banca Transilvania, Piraeus Bank.

 Studenţii care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare sunt invitaţi să-şi deschidă cont bancar şi să depună IBAN-ul (adresa băncii de emitere a contului sau un extras de cont) LA SECRETARIAT, PÂNĂ MIERCURI, 10 APRILIE 2019.

 Studenţii care în semestrul trecut (sau în anul universitar trecut) au avut plăţi de burse într-un cont bancar, nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.