Burse studenti români

Propuneri de burse de studiu şi sociale pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

  1. Lista burselor de studiu pentru anii I, II şi III licenţă
  2. Lista burselor de studiu pentru anii I şi II master
  3. Lista burselor sociale (licenţă şi master)

Medii si criterii de departajare luate în calcul:

Anul Criteriu principal de repartizare Criteriu de departajare în cazul egalităţii punctajelor
I Punctajul semestrului  1 Medie admitere
II Punctajul semestrului  3 Total puncte anul I, Medie admitere
III Punctajul semestrului  5 Total puncte anii I + II, Medie admitere
I master Punctajul semestrului  1 Medie admitere
II master Punctajul semestrului  3 Total puncte anul I;  Medie admitere

 

Studenţii înmatriculaţi la două facultăţi şi care obţin bursă de merit/studiu şi/sau socială la ambele facultăţi sunt invitaţi ca, în perioada de contestaţii, să opteze pentru un tip de bursă la una din cele două facultăţi (bursele de merit/studiu/socială nu se pot cumula la două facultăţi).

Pentru menținerea bursei sociale și în semestrul al II-lea s-a aplicat criteriul de obținere, pe semestrul anterior, a minim 20 de credite din 30.

Contestaţiile se pot trimite pe adresa de email burse.semestrul2@gmail.com  în perioada 31 martie (de la afișare) – 1 aprilie 2020 (până la ora 16.00). Adresa de mail are caracter temporar și va fi folosita doar pentru perioada contestațiilor și a colectării de conturi IBAN. Vă adresăm rugămintea ca cererile de contestație să privească situația personală a fiecărui student și nu prin compararea situației de la alți ani de studiu și alte domenii sau specializări. După soluţionarea contestaţiilor, listele devin finale şi situaţia se transmite la Biroul Burse, în vederea efectuării plăţilor.

Plata burselor către studenţi se face doar prin virament bancar.  Băncile cu care UAIC are încheiată convenție sunt:  BRD, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, ING, Banca Transilvania, Piraeus Bank.

Studenţii care nu au mai avut plăţi de burse în conturi bancare trebuie să trimită un scan al contului IBAN pe adresa de mail indicată mai sus, până cel târziu vineri, 3 aprilie 2020.

Studenţii care în semestrul trecut (sau în anul universitar trecut) au avut plăţi de burse într-un cont bancar, nu mai trebuie să comunice facultăţii contul IBAN.

Afișat pe data de 31.03.2020; ora 11.50

****

În urma contestaţiilor primite şi analizate, listele de burse se completează astfel:

  1. RADEŞ D. REBECA IONELA, anul II master Traducere și terminologie – bursă de merit (urmare a recalculării punctajului aferent criteriului de departajare);

Toate celelalte contestaţii nu au putut fi rezolvate favorabil întrucât presupun alocări suplimentare de burse, fără acoperire financiară.

Listele afişate devin definitive şi se trimit la Compartimentul Burse în vederea realizării plăților.