Revista Iniţieri didactice

Revista Iniţieri didactice, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 1841-5407

 

Revista Iniţieri didactice a apărut ca urmare a succesului activităţii Cercul Studenţesc de didactică a limbilor moderne din cadrul Facultăţii de Litere şi a Simpozionului studenţesc cu tema generică „Formarea iniţială a profesorului–student în didactica specialităţii”, organizat de acesta în decursul anilor. Enumerăm aici doar ediţiile de început: ediţia I: 19 ianuarie 2002, ediţia a II-a: 26 aprilie 2003, ediţia a III-a: 27 martie 2004, ediţia a IV-a: 20-21 martie 2005, ediţia a V-a: 18 martie 2006 etc. Iniţieri didactice este o revistă anuală, primul număr a apărut în octombrie 2005 şi ultimul număr apărut fiind nr 16/2017, existînd şi numere speciale, omagiale sau de tip tematic. Colectivul de coordonatori & editori a fost asigurat de Prof. univ. dr. dr. Mihaela Secrieru, Prof. univ. dr. Anca Cehan, Prof. univ. dr. Liliana Stan, iar studenţii şi masteranzii implicaţi în activităţile specifice ale redacţiei au fost între alţii: Roxana Stanciu, Cristian Albu, Nadina Cehan, Roxana-Doina Secrieru, Gianina Bistriţan, Simona Dorneanu, Alina Turtă, Ana-Maria Marin, Mădălina Asaftei, Diana Amalia Batrânu, Maria Cîrligeanu. Revista este şi va rămîne o platformă şi un cadru de afirmare a activităţilor studenţilor pasionaţi de cercetare si perfecţionare profesională, fie didactică, fie ştiinţifică şi va apărea în forme tot mai performante şi competitive.

Informaţiile privind normele de tehnoredactare, termenele de depunere a contribuţiilor şi ritmul apariţiilor sunt disponibile prin persoana de contact indicată.

 

Contact

Prof. univ. dr. Mihaela Secrieru

E-mail msecrieru@yahoo.com

didactica_univ_litere@yahoo.com

Telefon 0752 823 524


  1. Iniţieri didactice nr. 1/2005 – coperta revistei
  2. Iniţieri didactice nr. 4/2008 – coperta revistei
  3. Iniţieri didactice nr. 14/2017 – coperta şi cuprinsul revistei
  4. Iniţieri didactice nr. 16/2017 – coperta şi cuprinsul revistei
  5. Iniţieri didactice nr. 11-12/2015-2016
  6. Îniţieri didactice nr. 13 / 2017
  7. Iniţieri didactice nr. 15 /2017
  8. Iniţieri didactice nr. 5-6 / 2009-2010
  9. Iniţieri didactice nr. 17/2018
  10. Iniţieri didactice nr. 2/2006