Simpozion National VE-EV

Simpozionul Naţional Valorile educaţiei – educaţia valorilor, din Antichitate pȃnă azi. Abordări teoretice, soluţii practice se desfășoară anual sub egida Facultăţii de Litere, în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Temele de interes propuse spre dezbatere sunt:

 • Conceptul de valoare, din Antichitate pȃnă azi;
 • Educaţia prin/ pentru valoare, din Antichitate pȃnă azi;
 • Valori individuale/ colective, respectiv Valori locale/ regionale/ naţionale/ universale, reflectate în diferite forme de discurs: literarfilosofic, religios, istoric, publicistic, juridic;
 • Construcţii cultural-identitare bazate pe valori etnice;
 • Valorile ca repere didactice: provocări, dificultăţi procedurale şi soluţii metodologice etc.

DOMENII DE CERCETARE:

 • Lingvistică, teorie, istorie şi critică literară, literatură comparată
 • Filosofie
 • Istoriografie
 • Istoria culturii şi a civilizaţiei
 • Istoria religiilor, ideilor, mentalităţilor
 • Istoria presei, jurnalism şi comunicare
 • Ştiinţele educaţiei
 • Ştiinţele juridice.

 Comitetul științific:

Conf. univ. dr. George Ardeleanu (Universitatea din București); Conf. univ. dr. Marin Bălan (Universitatea din București); Prof. univ. dr. Codrin Liviu Cuţitaru (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Conf. univ. dr. hab.  Adrian Ghicov (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău); Prof. dr. Luigi Piacente (Università degli Studi di Bari „Aldo Moro”); Prof. univ. dr. emeritus Constantin Pricop (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi); Prof. univ. dr. Nelu Zugravu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).

Organizatori: Conf. dr. Emanuela Ilie; conf. dr. Claudia Tărnăuceanu

 

Simpozionul Naţional “Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice” , ediţia 2021 – afişul manifestării şi programul manifestării

Simpozionul Naţional “Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice” , ediţia 2020 – programul manifestării

Simpozionul Naţional “Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice” , ediţia 2018 – programul manifestării

Simpozionul Naţional “Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice” , ediţia 2017 – afişul manifestării şi programul manifestării

Simpozionul Naţional “Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice” , ediţia 2016 – afişul manifestării şi programul manifestării

Simpozionul Naţional “Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice” , ediţia 2015 – afişul şi programul manifestării

Simpozionul Naţional “Valorile Educaţiei – educaţia valorilor din Antichitate până azi. Abordări teoretice, soluţii practice” , ediţia 2014 – programul manifestării