Regulamente

 

  • Structura anului universitar 2016/2017 – aici
  • Regulament de desfăşurare a activităţii didactice – licenţă 2015/2016 – aici
  • Regulament de desfăşurare a activităţii didactice – master
  • Regulament privind organizarea studiilor universitare de doctorat – aici
  • Raportul de autoevaluare instituţională – 2012 – aici
  • Carta Universităţii şi regulamentele subsecvente – aici
  • Regulamentul serviciilor pentru studenţi (burse, cazare, alegeri studenţeşti) –  aici