Fişe de înscriere

FIŞELE DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020, semestrul al II-lea, se strang si se aduc la secretariat, de catre sefii de grupe, pana la data de 20.02.2020.

Instrucţiuni de completare a fişei

 1. Selectaţi secţiunea “PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT”.
 2. Selectaţi perioada 2017 – 2020 pentru anul al III-lea, 2018 – 2021 pentru anul al II-lea, 2019-2020 pentru anul I.
 3. Alegeţi “LICENŢA” şi apoi specializarea, anul de studiu şi semestrul II (sunt 10 tipuri de planuri de învăţământ): 
 • Limba şi literatura română A – Limba şi literatura modernă B,
 • Limba şi literatura română A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura română B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Filologie clasică
 • Literatură universală şi comparată A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Studii americane, 
 • Jurnalism, 
 • Traducere şi interpretare
  1. Completaţi disciplinele obligatorii din fişa de înscriere – (nu copiaţi “Limba A” sau “Limba B”, ci precizaţi concret engleză, germană etc., după caz);
  2. Adăugaţi disciplinele facultative pe care doriţi să le urmaţi;
  3. Adăugaţi restantele pe care doriţi să le susţineţi în sesiunea aferentă semestrului al II-lea; 
  4. Completarea codurilor disciplinelor şi a titularilor de curs nu este obligatorie; fişele se pot lista şi apoi se pot completa de mână, conţinutul este important!

MODEL FISA INSCRIERE LICENŢĂ (fişier Microsoft word)descarca.

Vă rugăm listaţi fişa faţă/verso