Fişe de înscriere

FIŞELE DE ÎNSCRIERE IN ANUL I, AN UNIVERSITAR 2021/2022, semestrul I, se trimit pana la sfarsitul anului 2021. (descarca aici) la adresa ivona.crihan@uaic.ro (pentru licență) și adela@uaic.ro (pentru master)

Instrucţiuni de completare a fişei

 1. Selectaţi secţiunea “PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT”.
 2. Selectaţi planurile seriei 2021-2024
 3. Alegeţi “LICENŢA” şi apoi specializarea, anul I de studiu şi semestrul I (sunt 10 tipuri de planuri de învăţământ):
 • Limba şi literatura română A – Limba şi literatura modernă B,
 • Limba şi literatura română A – Literatură universală şi comparată B,
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura modernă B,
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura română B,
 • Limba şi literatura modernă A – Literatură universală şi comparată B,
 • Filologie clasică
 • Literatură universală şi comparată A – Limba şi literatura modernă B,
 • Studii americane,
 • Jurnalism,
 • Traducere şi interpretare
   1. Completaţi disciplinele obligatorii din fişa de înscriere – (nu copiaţi “Limba A” sau “Limba B”, ci precizaţi concret engleză, germană etc., după caz);
   2. Adăugaţi disciplinele facultative pe care doriţi să le urmaţi;
   3. Completarea codurilor disciplinelor şi a titularilor de curs nu este obligatorie; fişele se pot lista şi apoi se pot completa de mână, conţinutul este important!