Fişe de înscriere

FIŞELE DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018, semestrul al II-lea, se strang si se aduc de catre sefii de grupe pana la data de 02.03 2018.

Instrucţiuni de completare a fişei

 1. Selectaţi secţiunea “PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT”.
 2. Selectaţi perioada 2015 – 2018 pentru anul al III-lea, 2016 – 2019 pentru anul al II-lea.
 3. Alegeţi “LICENŢA” şi apoi specializarea, anul de studiu şi semestrul pentru care faceţi înscrierea (sunt 10 tipuri de planuri de învăţământ): 
 • Limba şi literatura română A – Limba şi literatura modernă B,
 • Limba şi literatura română A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura română B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Filologie clasică
 • Literatură universală şi comparată A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Studii americane, 
 • Jurnalism, 
 • Traducere şi interpretare
 1. Completaţi disciplinele obligatorii din fişa de înscriere – (nu copiaţi “Limba A” sau “Limba B”, ci precizaţi concret engleză, germană etc., după caz)
 2. Adăugaţi disciplinele facultative pe care doriţi să le urmaţi
 3. Adăugaţi restantele pe care doriţi să le susţineţi în sesiunea aferentă semestrului al II-lea.
 4. Completarea codurilor disciplinelor şi a titularilor de curs nu este obligatorie; fişele se pot lista şi apoi se pot completa de mână, conţinutul este important!
 5. Disciplinele pedagogice se găsesc la sfârşitul listei planurilor de învăţământ

 

MODEL FISA INSCRIERE LICENŢĂ (fişier Microsoft word)descarca.

MODEL FISA INSCRIERE MASTER (fişier Microsoft word)descarca.