Fişe de înscriere

FISELE DE INSCRIERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015/2016, semestrul I se depun personal la secretariatul facultatii pana la data de 9 octombrie 2015.

 1. Selectati sectiunea “PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT”.
 2. Selectati perioada 2013 – 2016 pentru anul al III-lea, 2014 – 2017 pentru anul al II-lea.
 3. Alegeţi “LICENTA” si apoi specializarea, anul de studiu si semestrul pentru care faceti înscrierea (sunt 10 tipuri de planuri de învătământ): 
 • Limba şi literatura română A – Limba şi literatura modernă B,
 • Limba şi literatura română A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura română B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Filologie clasică
 • Literatură universală şi comparată A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Studii americane, 
 • Jurnalism, 
 • Traducere şi interpretare
 1. Completati fisa de înscriere – (nu copiati “Limba A” sau “Limba B”, ci precizati concret engleză, germană etc., după caz)
 2. Adăugati disciplinele facultative pe care doriti să le urmati
 3. Adăugaţi restantele pe care doriti să le sustineti în sesiunea aferenta semestrului I
 4. Completarea codurilor disciplinelor si a titularilor de curs nu este obligatorie; fisele se pot lista si apoi se pot completa de mână, continutul este important!
 5. STUDENŢII DIN ANUL I DE STUDIU VOR COMPLETA FIŞELE DE ÎNSCRIERE DUPĂ ALEGEREA ŞEFILOR DE GRUPĂ (ACEŞTIA SUNT RUGAŢI SĂ-ŞI COMUNICE ADRESELE DE EMAIL DOAMNEI SECRETAR ŞEF). PRIN ŞEFII DE GRUPĂ SE VA COMUNICA MODUL DE COMPLETARE ŞI DEPUNERE A FIŞELOR DE ÎNSCRIERE.

 

Studenţii cu mai mult de 5 restanţe nu repetă automat anul. Ei vor trebui să se înscrie prin completarea fişei de înscriere. Repetarea are loc numai în regim cu taxă, iar taxa se stabileşte doar pentru examenele nepromovate din anul repetat (ca taxă de reexaminare);
Restanţele din anii anteriori se plătesc de către toţi studenţii, şi cei care repetă, şi cei care nu repetă! Astfel, un student care trece în anul al 3-lea, de exemplu, şi are 3 restanţe din anii 1 si 2, va plăti 600 de lei pentru acestea INDIFERENT DE NUMĂRUL DE PREZENTĂRI!

 

  MODEL FISA INSCRIERE (fisier Microsoft WORD)descarca.