Fişe de înscriere

FIŞELE DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019, semestrul I, se aduc personal, pe tot parcursul lunii Septembrie 2018.

 • Studenţii integralişti pot trimite fişele prin email la adresa: dpop@uaic.ro, dar fişele trebuiesc semnate de titular (după completare, se semnează şi se scanează).

Instrucţiuni de completare a fişei

 1. Selectaţi secţiunea “PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT”.
 2. Selectaţi perioada 2016 – 2019 pentru anul al III-lea, 2017 – 2020 pentru anul al II-lea.
 3. Alegeţi “LICENŢA” şi apoi specializarea, anul de studiu şi semestrul pentru care faceţi înscrierea (sunt 10 tipuri de planuri de învăţământ): 
 • Limba şi literatura română A – Limba şi literatura modernă B,
 • Limba şi literatura română A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura română B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Filologie clasică
 • Literatură universală şi comparată A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Studii americane, 
 • Jurnalism, 
 • Traducere şi interpretare
  1. Completaţi disciplinele obligatorii din fişa de înscriere – (nu copiaţi “Limba A” sau “Limba B”, ci precizaţi concret engleză, germană etc., după caz);
  2. Adăugaţi disciplinele facultative pe care doriţi să le urmaţi;
  3. Adăugaţi restantele pe care doriţi să le susţineţi în sesiunea aferentă semestrului I; 
  4. Completarea codurilor disciplinelor şi a titularilor de curs nu este obligatorie; fişele se pot lista şi apoi se pot completa de mână, conţinutul este important!

MODEL FISA INSCRIERE LICENŢĂ (fişier Microsoft word)descarca.