Fişe de înscriere

FIŞELE DE ÎNSCRIERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015/2016, semestrul al II-lea se depun de către şefii de grupe la secretariatul facultăţii până la data de 26 februarie 2016.

 1. Selectaţi secţiunea “PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT”.
 2. Selectaţi perioada 2013 – 2016 pentru anul al III-lea, 2014 – 2017 pentru anul al II-lea, 2015-2018 pentru anul I.
 3. Alegeţi “LICENŢA” şi apoi specializarea, anul de studiu şi semestrul pentru care faceţi înscrierea (sunt 10 tipuri de planuri de învăţământ): 
 • Limba şi literatura română A – Limba şi literatura modernă B,
 • Limba şi literatura română A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Limba şi literatura română B, 
 • Limba şi literatura modernă A – Literatură universală şi comparată B, 
 • Filologie clasică
 • Literatură universală şi comparată A – Limba şi literatura modernă B, 
 • Studii americane, 
 • Jurnalism, 
 • Traducere şi interpretare
 1. Completaţi fişa de înscriere – (nu copiaţi “Limba A” sau “Limba B”, ci precizaţi concret engleză, germană etc., după caz)
 2. Adăugaţi disciplinele facultative pe care doriţi să le urmaţi
 3. Adăugaţi restantele pe care doriţi să le susţineţi în sesiunea aferentă semestrului al II-lea
 4. Completarea codurilor disciplinelor şi a titularilor de curs nu este obligatorie; fişele se pot lista şi apoi se pot completa de mână, conţinutul este important!

Restanţele din anii anteriori se plătesc de către toţi studenţii, şi cei care repetă, şi cei care nu repetă! Astfel, un student care trece în anul al 3-lea, de exemplu, şi are 3 restanţe din anii 1 si 2, va plăti 600 de lei pentru acestea INDIFERENT DE NUMĂRUL DE PREZENTĂRI!

 

  MODEL FISA INSCRIERE (fişier Microsoft word)descarca.