Abilitare

INFORMAŢII REFERITOARE LA SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE ABILITARE

 

ORDIN nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (aprilie 2020)

– Precizări cu privire la întocmirea dosarului de abilitare – aici

Acte necesare Serviciului Salarizare pentru a se putea face plata referenților: (1) adeverință de la locul de muncă, din care să reiasă vechimea în învățământ sau, după caz, copia deciziei de pensionare; (2) Copie după carte de identitate; (3) Copie după un act emis de banca la care referentul are cont de card, din care să reiasă contul IBAN

– În vederea efectuării deconturilor, cadrele didactice din comisiile de abilitare vor trebui să aducă următoarele acte: ordin de deplasare (+ bilete de tren / bonuri de benzină / bilet electronic avion + tichete de îmbarcare + factură şi chitanţă/bon fiscal avion), copie a cărţii de identitate, cont bancar IBAN.

– Formulare pentru comisia de abilitare: Accept privind participarea în comisia de abilitare şi Fişă expert evaluator

– Formulare pentru comisia de abilitare: model raport comisie de abilitare

 

Abilitări susținute:

 1. CS III Aurel Dinu MOSCAL, Institutul de Filologie Română ”A. Philippide” (2021)
 2. conf.univ.dr. Sorin Grigore GUIA, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2020)
 3. prof.univ.dr. CEHAN Dana Anca, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2018)
 4. prof.univ.dr. GĂDIANU Sorin Mircea, Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti (2017)
 5. prof.univ.dr. DRAM Constantin, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2016)
 6. prof.univ.dr. MODREANU Simona, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2016)
 7. conf.univ.dr. SAVA Doris Andrea, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (2015)
 8. conf.univ.dr. PITIRICIU Silvia, Universitatea din Craiova (2015)
 9. prof.univ.dr. BODIŞTEAN Florica, Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad (2015)
 10. conf.univ.dr. ZAHARIA Mihaela, Universitatea București (2015)
 11. conf.univ.dr. STAN Camelia, Universitatea București (2014)
 12. conf.univ.dr. MIHĂILĂ Ileana, Universitatea București (2014)
 13. conf.univ.dr. POP Mihaela, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca (2014)
 14. prof.univ.dr. Magda JEANRENAUD, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014)
 15. conf.univ.dr. COJOCARU Dragoş, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014)
 16. prof.univ.dr. ALBU Rodica, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014)
 17. conf.univ.dr. IFRIM Nicoleta, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați (2014)
 18. conf.univ.dr. CRIHANĂ Alina Daniela, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați (2014)
 19. lect.univ.dr. GHIŢĂ Cătălin, Universitatea din Craiova (2014)
 20. prof.univ.dr. TUPAN Maria Ana, Universitatea București (2014)
 21. conf.univ.dr. MITCHIEVICI Angelo Nicolae, Universitatea Ovidius, Constanța (2014)
 22. prof.univ.dr. PATRAŞ Antonio Mihail, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014)
 23. prof.univ.dr. MUNTEAN Cornel, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (2014)
 24. conf.univ.dr. ALEXANDRESCU Vlad Tudor, Universitatea București (2014)
 25. conf.univ.dr. STROE Ștefan Mihai, Universitatea București (2013)
 26. conf.univ.dr. DUMAS Felicia, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2013)