Abilitare

INFORMAŢII REFERITOARE LA SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZELOR DE ABILITARE

 

 • numele şi prenumele candidatului – conf.univ.dr. DUMAS FELICIA
 • domeniul în care va susţine teza de abilitare – FILOLOGIE
 • institutia unde candidatul este titular – UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
 • rezumatul tezei de abilitare – în limba română şi în limba franceză
 • lista de lucrări a candidatului – aici
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – aici
 • data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 4 aprilie 2013, ora 10.30, Seminar Dima (corp A, etaj 2)
 • componenţa comisiei de abilitare – prof.univ.dr. Liliana Gabriela RUXĂNDOIU (Universitatea Bucureşti); prof.univ.dr. Rodica Ileana ZAFIU (Universitatea Bucureşti); prof.univ.dr. Albumiţa Muguraş CONSTANTINESCU (Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava); prof.univ.dr. Emilia Domniţa TOMESCU (Universitatea Ovidius din Constanţa); prof.univ.dr. Cristiana Nicola TEODORESCU (Universitatea Craiova);
 • raportul comisiei de abilitare – aici

 

 • numele şi prenumele candidatului – conf.univ.dr. STROE ȘTEFAN MIHAIL
 • domeniul în care va susţine teza de abilitare – FILOLOGIE
 • institutia unde candidatul este titular – UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
 • rezumatul tezei de abilitare – în limba română şi limba engleză
 • lista de lucrări a candidatului – aici
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – aici
 • data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 12 septembrie 2013, ora 10.00, Amfiteatrul III.11 (etaj 2);
 • componenţa comisiei de abilitare – prof.univ.dr. Alexandra CORNILESCU (Universitatea Bucureşti); prof.univ.dr. Codrin Liviu CUȚITARU (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași); prof.univ.dr. Ștefan OLTEAN (Universitatea “Babeș-Bolyai, Cluj Napoca);
 • raportul comisiei de abilitare – aici

 

 • numele şi prenumele candidatului – conf.univ.dr. ALEXANDRESCU VLAD TUDOR
 • domeniul în care va susţine teza de abilitare – FILOLOGIE
 • institutia unde candidatul este titular – UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
 • rezumatul tezei de abilitare – în limba română şi limba engleză
 • lista de lucrări a candidatului – aici
 • curriculum vitae – aici
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – aici
 • data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 10 ianuarie 2014, ora 10.00, Catedra de Limba şi literatura franceză (corp A, etaj 2);
 • componenţa comisiei de abilitareprof.univ.dr. Mircea DIACONU (Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava); prof.univ.dr. Marina MUREŞANU (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași); prof.univ.dr. Liana POP (Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca);
 • raportul comisiei de abilitare – aici

 

 • numele şi prenumele candidatului – prof.univ.dr. MUNTEAN CORNEL
 • domeniul în care va susţine teza de abilitare – FILOLOGIE
 • institutia unde candidatul este titular – UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA
 • rezumatul tezei de abilitare – în limba română şi limba engleză
 • curriculum vitae – aici
 • lista de lucrări a candidatului – aici
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – aici
 • data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 31 ianuarie 2014, ora 10.00, sala Dima, corp A, et. 2;
 • componenţa comisiei de abilitareprof.univ.dr. Mircea DIACONU (Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava); prof.univ.dr. Iulian BOLDEA (Universitatea “Petru Maior”, Târgu Mureş); prof.univ.dr. Gheorghe MANOLACHE (Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu);
 • raportul comisiei de abilitare – aici

 

 • numele şi prenumele candidatului – prof.univ.dr. PATRAŞ ANTONIO MIHAIL
 • domeniul în care va susţine teza de abilitare – FILOLOGIE
 • institutia unde candidatul este titular – UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI
 • rezumatul tezei de abilitare – în limba română şi limba engleză
 • lista de lucrări a candidatului – aici
 • curriculum vitae – aici
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – aici
 • data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 1 februarie 2014, ora 10.00, sala Dima, corp A, etaj 2;
 • componenţa comisiei de abilitareprof.univ.dr. Gheorghe MANOLACHE (Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu); prof.univ.dr. Mircea DIACONU (Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava); prof.univ.dr. Iulian BOLDEA (Universitatea “Petru Maior”, Târgu Mureş);
 • raportul comisiei de abilitare – aici

 

 • numele şi prenumele candidatului – conf.univ.dr. MITCHIEVICI ANGELO NICOLAE
 • domeniul în care va susţine teza de abilitare – FILOLOGIE
 • institutia unde candidatul este titular – UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA
 • rezumatul tezei de abilitare – în limba română şi limba engleză
 • curriculum vitae – aici
 • lista de lucrări a candidatului – aici
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – aici
 • data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 1 martie 2014, ora 10.00, Catedra de Literatură română, corp A, etaj 2;
 • componenţa comisiei de abilitareprof.univ.dr. Gheorghe MANOLACHE (Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu); prof.univ.dr. Mircea DIACONU (Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava); prof.univ.dr. Petre Gheorghe BÂRLEA (Universitatea “Ovidius”, Constanţa);
 • raportul comisiei de abilitare – aici

 

 • numele şi prenumele candidatului – prof.univ.dr. TUPAN MARIA ANA
 • domeniul în care va susţine teza de abilitare – FILOLOGIE
 • institutia unde candidatul este titular – UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
 • rezumatul tezei de abilitare – în limba română şi limba engleză
 • curriculum vitae şi lista de lucrări a candidatuluiaici
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de către candidat – aici
 • data, ora şi locul susţinerii tezei de abilitare – 28 februarie 2014, ora 10.00, Catedra de Literatură română, Corp A, etaj 2;
 • componenţa comisiei de abilitareprof.univ.dr. Mircea DIACONU (Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava); prof.univ.dr. Lăcrămioara PETRESCU (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași); prof.univ.dr. Gheorghe MANOLACHE (Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu);
 • raportul comisiei de abilitare – aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare (aprilie 2020)

– Regulament privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare (mai 2017)

– Precizări cu privire la întocmirea dosarului de abilitare – aici

– Informaţii privind cuantumul taxei de abilitare pentru anul 2017 – aici

– În vederea efectuării plăţilor şi a deconturilor, cadrele didactice din comisiile de abilitare vor trebui să aducă următoarele acte: ordin de deplasare (+ bilete de tren / bonuri de benzină / bilet electronic avion + tichete de îmbarcare + factură şi chitanţă/bon fiscal avion), copie a cărţii de identitate, adeverintă de salariat şi cont bancar IBAN.

– Formulare pentru comisia de abilitare: Accept privind participarea în comisia de abilitare şi Fişă expert evaluator

– Formulare pentru comisia de abilitare: model raport comisie de abilitare