Burse sociale / medicale

 BURSE SOCIALE / MEDICALE – 2021/2022

 

LISTA DOSARELOR DE BURSĂ SOCIALĂ DEPUSE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022 (CLICK AICI) document alfabetic, licență și master

Dosarele de bursă declarate incomplete pot fi completate, în mod excepțional, doar în perioada 19 – 25 octombrie 2021. Studenții pot aduce documentele lipsă, în perioada menționată, între orele 9.00 -11.00, la Decanat – birou  A 120 sau le pot trimite scanat pe mail letters@uaic.ro (în acest caz trimiteți un singur mesaj și atașați toate documentele scanate într-un singur fisier .pdf (evitați fisierele .jpg sau alte tipuri de fotografii)).

Dacă dosarul este complet nu înseamna automat că studentul a primit o bursă socială. Repartizarea burselor se va face după alocarea fondului de burse, iar lista va fi afișată pe pagina burselor care se adresează studenților români (http://media.lit.uaic.ro/?page_id=818).

afișat 18.10.2021

***

Documentaţia privind acordarea burselor sociale pentru anul universitar 2021-2022

Cuantumul salariului de bază minim net pe economie ce se ia în calcul la acordarea burselor sociale pentru anul semestrul I al anului universitar 2021/2022 este de 1.386 lei / lună.

Cuantumul alocaţiei de stat pentru lunile luate în calcul este:

 • 427 lei/lună – copiii în vârstă de până la 2 ani (sau 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi);
 • 427 lei/lună – copiii cu dizabilităţi cu vărsta cuprinsă între 3 şi 18 ani;
 • 214 lei/lună – copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestor cursuri.

Lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor nete sunt: IUNIE, IULIE, AUGUST 2021 (conform “Regulamentului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi”).

 

DOSARELE SE DEPUN ÎN SALA A 120 (lângă Secretariatul facultăţii), ÎNCEPÂND CU DATA DE 04.10.2021 PÂNĂ LA DATA DE 15.10.2021, ÎNTRE ORELE 900 – 1100. Vă rugăm să verificați ca la momentul depunerii dosarului acesta să  fie complet, conținând toate formularele și actele solicitate.

 

Pentru cazurile în care există suspiciuni rezonabile, comisia de evaluare a cererii pentru acordarea bursei sociale poate solicita studentului să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situaţia exactă a familiei acestuia.

Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

 

Bursele de ajutor social se acorda, conform următoarelor priorităţi şi criterii:

 1. studenţilor orfani sau studenţi proveniţi din casele de copii sau plasament familial, în următoare ordine de prioritate:
  1. Orfani de ambii părinţi şi studenţi proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează în lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021 un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.
  2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021 un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;
 2. studenţilor bolnavi TBC, care se afla în evidenta unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, boli rare, boli hematologice (hemofilie, talasemie), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut, handicap locomotor;
 3. studenţilor a căror familie nu realizează pe lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII ORFANI DE AMBII PĂRINŢI  vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 2

(3) copie după certificatul de naştere si carte de identitate;

(4) copii după certificatele de deces ale părinţilor;

(5) documente justificative privind veniturile proprii, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2021);
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);

(6) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(7) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII ORFANI DE UN PĂRINTE vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 2

(3) copie după certificatul de naştere si carte de identitate;

(4) copie după certificatul de deces al părintelui;

(5) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(6) documente justificative privind veniturile proprii, după caz, pentru student şi pentru părintele în viaţă:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2021);
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);

(7) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021 – conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(8)  declaraţie pe propria răspundere, dată de părintele în viaţă, care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul (se specifică lunile care se iau în calcul: IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021);

(9) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

 STUDENŢII PROVENIŢI DIN CASELE DE COPII (CENTRELE DE PLASAMENT) SAU PLASAMENT FAMILIAL vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 2

(3) copie după certificatul de naştere si cartea de identitate;

(4) documente justificative privind situaţia în care se află:

 1. adeverinţă din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament;
 2. copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial;

(5) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă pentru alocaţia de plasament;
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);

(6) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

STUDENTII CARE SOLICITA BURSA MEDICALA vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) copie după certificatul de naştere si cartea/ buletinul de identitate;

(3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al studentului si de medicul dispensarului studenţesc în raza căruia sunt arondaţi studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (Cabinetul medical din căminul nr. 8).

(4) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENTII CARE PROVIN DIN FAMILII ALE CĂROR VENITURI LUNARE NETE MEDII PE MEMBRU DE FAMILIE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL DE BAZĂ MINIM NET PE ECONOMIE (studenţi sub 26 de ani) vor depune următoarele documente:

(1) cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso)

(2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 2

(3) copie după certificatul de naştere si cartea de identitate;

(4) copie ale buletinelor/cărţile de identitate ale părinţilor;

(5) copii ale certificatelor de naştere şi ale cărţilor de identitate ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;

(6) adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

(7) declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la un notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copiii minori aflaţi în întreţinerea familiei, dar care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;

(8) adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale, dacă este cazul;

(9) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:

 1. a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2021);
 2. b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);
 3. c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);

(10) declaraţii pe propria răspundere, date de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit  (de specificat lunile care se iau în calcul – iunie, iulie, august 2021), în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul – pentru veniturile de la punctul (9), in cazul în care nu realizează);

(11) copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi (se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia)

(12) documente justificative de la Administraţia Financiară (obligatorii pentru ambii părinți) privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021- conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

(13) dosar plic (pe dosar se trec datele personale – Nume, prenume, an, secţie şi tipul bursei);

 

Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

 

În vederea obţinerii unei burse de ajutor social, STUDENŢII CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 26 DE ANI ŞI 35 DE ANI vor depune următoarele documente:

 • (1) cerere tip  – Anexa 1 (se descarcă și se listează față-verso)
 • (2) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu mai are şi alte venituri decât cele declarate – Anexa 2
 • (3) copie a cărţii de identitate;
 • (4) documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, după caz:
  • a) cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei pentru lunile care se iau în considerare (iunie, iulie, august 2021);
  • b) adeverinţă de şomaj pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);
  • c) adeverinţă de salariu NET pentru lunile care se iau în calcul (iunie, iulie, august 2021);
 •  (5) documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021- conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
 • (6) documente justificative ale persoanelor pe care le are în grijă, precum copii, soţie, etc, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

Pentru familiile de studenţi, dosarele cuprind următoarele documente (conform „Regulamentului Serviciilor pentru studenţi”, secţiunea Regulamentul de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi şi Normelor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării diferitelor categorii de burse de ajutor social):

 1. a) studenţii căsătoriţi, ambii cu vârsta până în 26 de ani şi care nu obţin venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare soţ, la care se adaugă: copie a certificatului de căsătorie, adeverinţă de student pentru celălalt soţ, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); venitul mediu net pe membru al familiei se calculează ca medie a veniturilor nete medii ale celor două familii din care provin cei doi studenţi;
 2. b) student/ă căsătorit/ă, soţia/ soţul nefiind studentă/ student: vor depune documentele pentru familia din care provine studentul, dacă acesta nu obţine venituri personale sau similar cu documentele enumerate pentru soţ/ soţie (literele i.- v.), dacă studentul obţine venituri personale, copie a certificatului de căsătorie, copii ale certificatelor de naştere ale copiilor (dacă este cazul); pentru soţ/ soţie se adaugă:
 3. copie a cărţii de identitate;
 4. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (ex: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale), activităţi de exploatare a proprietăţilor personale: terenuri agricole, păduri etc – pentru lunile IUNIE, IULIE ŞI AUGUST 2021- conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;.
 5. declaraţie pe propria răspundere, dată la notar, din care să reiasă că nu are sau nu mai are şi alte venituri decât cele declarate, după caz (specificate lunile care se iau în calcul).

Venitul mediu net pe membru al familiei se calculează conform algoritmului: pentru familiile de studenţi în care unul dintre soţi are venituri, iar celălalt nu, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între venitul membrului familiei şi venitul mediu net al familiei din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenţi în care ambii soţi au venituri, venitul lunar net mediu se calculează ca medie între veniturile celor doi soţi.

 

 

BURSA DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL PENTRU ÎMBRACAMINTE se poate acorda, la cerere, în cuantumul lunar al unei burse de ajutor social, de maxim două ori în decursul unui an universitar:

 1. a) studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsura de protecţie plasamentul;
 2. b) studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic a căror familie nu a realizat în cele 3 luni (iunie, iulie si august 2021) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim net la nivel naţional.

Studenţii care solicită această categorie de bursă ataşează la dosarul pentru bursa de ajutor social o CERERE SEPARATĂ (se descarcă și se listează față-verso), analiza dosarului realizându-se o singură dată.

Afişat: 29.09.2021