Management

 

DEPARTAMENT ROMÂNISTICĂ, JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ŞI LITERATURĂ COMPARATĂ :

  • DIRECTOR INTERIMAR- lect.univ.dr. Ilie MOISUC; ilie_moisuc@yahoo.com
  • CONSILIUL DEPARTAMENTAL: prof.dr. Lăcrămioara Petrescu, lect.dr. Ana Maria Constantinovici, conf.dr. Sorin Guia, conf.dr. Ludmila Braniste, lect.dr. Marius Adrian Hazaparu;

 

DEPARTAMENT LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE :

  • DIRECTOR – prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU; rodica.dimi@gmail.com
  • CONSILIUL DEPARTAMENTAL: prof.dr. Andrei Hoişie, prof.dr. Rodica Dimitriu, prof.dr. Leonte Ivanov, conf.dr. Claudia Dorina Tărnăuceanu, conf.dr. Gabriela Dima, conf.dr. Oana Macari, conf.dr. Cristina Petraş;

 

DEPARTAMENT CERCETARE

ŞCOALĂ DOCTORALĂ DE STUDII FILOLOGICE :

 

Consiliul Facultăţii de Litere (2012)

Consiliul Facultăţii de Litere (2016)

Consiliul Facultăţii de Litere (2018)

Consiliul Facultăţii de Litere (2019)

Organigrama Facultăţii de Litere (1.04.2018)

Programul conducerii Facultăţii de Litere

Raportul decanal pentru mandatul 2012 – 2016 la conducerea Facultăţii de Litere

Raport pe anul 2018 privind starea Facultății de Litere

Consiliul Facultății de Litere (2020-2024)

 

REGULAMENTE:

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Litere

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Litere (2020)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Litere

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de cercetare

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Limbi şi literaturi străine

 

RAPOARTE:

1. Departament de Românistică – Raport de analiza a performantelor personalului didactic pentru anul 2018

2. Departament de Românistică – Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi (sinteză pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019)

3. Departament de Românistică – Raport de analiza a performantelor personalului didactic pentru anul 2019

4. Departament de Românistică – Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi (sinteză pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020)

 

PLANURI STRATEGICE ŞI OPERAŢIONALE:

Planul operaţional al Facultăţii de Litere pentru anul 2006

Planul operaţional al Facultăţii de Litere pentru anul 2007

Planul operaţional al Facultăţii de Litere pentru anul 2008

Planul operaţional al Facultăţii de Litere pentru anul 2011

Planul operaţional al Facultăţii de Litere pentru anul 2012

Planul operaţional al Facultăţii de Litere pentru anul 2013

Planul strategic al Facultăţii de Litere pentru perioada 2012 – 2016

Planul strategic de dezvoltare al Facultăţii de Litere pentru perioada 2016 – 2020

Planul operaţional pentru anul 2017 al Facultăţii de Litere

Planul operaţional pentru anul 2018 al Facultăţii de Litere

Planul operaţional pentru anul 2019 al Facultăţii de Litere

 

 Asigurarea Calităţii