Informaţii cu privire la cazarea în anul universitar 2021/2022 a candidaţilor admişi în urma concursului de admitere:

 *** Aceste informaţii se adrează DOAR candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi master, în anul universitar 2021-2022 ***

 

Candidații admiși la concursul de admitere din sesiunea iulie 2021 pot beneficia de cazare, în limita locurilor dispobibile, dacă în fișa de admitere au bifat câmpul ”doriți cazare”. În acest caz, repartizarea locurilor de cazare se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, cu următoarele opțiuni de prioritate: prioritatea 1 – cămine modernizate (C1/C2/C3 – aprox. 250 – 415 lei /lună), prioritatea 2 – cămine obișnuite (C6/C8 – aprox. 140 – 280 lei/lună). Tarifele de cazare pe anul universitar trecut le regăsiți aici.

Candidații admiși care doresc ca, pe lângă aceste opțiuni prestabilite, să adauge și opțiunea ”cămine de lux” (Gaudeamus – aprox. 440 -580 lei/lună şi Akademos / Buna Vestire – aprox. 440-640 lei/lună) vor trebui să completeze acest chestionar (click aici). Opțiunile se pot completa până pe data de 31 august 2021. În acest caz, opțiunea ”cămine de lux” devine opțiunea 1, iar celelate două opțiuni se decalează corespunzător (de exemplu, prin completarea chestionarului, opțiunile vor avea cu următoarea prioritate: opțiunea 1 – cămine de lux, opțiunea 2 – cămine modernizate, opțiunea 3 – cămine obișnuite).

 

Dacă sunteţi admişi la master şi doriţi cazare doar în cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 140 – 280 lei/lună) ca primă prioritate, vă rugăm să scrieţi un mail la adresa cazare.litere.iasi@gmail.com.

Candidații admiși care nu au bifat în fișa de admitere faptul că doresc cazare și s-au răzgândit pot trimite un email la adresa cazare.litere.iasi@gmail.com în care să menționeze acest lucru.

Adresa de email de mai sus colectează opțiunile, mesajele și dosarele dvs. și nu este utilizată pentru corespondență. Vă rugăm să nu adresați întrebări.

 

De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (studente cu copii, orfani de ambii părinţi, plasament, cazuri medicale) vor trimite până pe data de 31 august 2021, pe email cazare.litere.iasi@gmail.com, un dosar de cazare, scanat, care va cuprinde:

  • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament: cerere de cazare; copie carte de identitate; copie certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
  • pentru orfanii de ambii părinţi: Cerere de cazare; copie după certificatele de deces ale părinţilor; copie după certificatul de naştere al studentului; copie carte de identitate student; adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;
  • pentru plasament instituţional sau familial: Cerere de cazare; copie carte de identitate student; adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;
  • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Litere)Cerere de cazare; copie carte de identitate soţie; copie carte de identitate soţ; copie după certificatul de căsătorie; adeverinţă studentă/salariată soţie; adeverinţă student/salariat soţ; copie după certificatul de naştere copil;

Cazarea studenţilor se face în funcţie de media obţinută şi de locurile de cazare alocate facultăţii. Locurile de cazare se împart, proporțional, pe ani de studii. Nu toti studenţii obţin cazare.

Studenţii fii de cadre didactice nu obţin automat cazare în baza acestui statut, dar, în eventualitatea obţinerii locului de cazare, în baza unui dosar depus la cămin, pot beneficia de subvenţie (plata unui tarif redus).