Informaţii cu privire la cazarea în anul universitar 2018/2019 a candidaţilor admişi în urma concursului de admitere:

 

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.

 

Candidaţii admişi care doresc cazare pentru anul universitar 2018-2019 şi care au bifat cîmpul “doriţi cazare” în fişa de înscriere vor fi luaţi în calcul, în funcţie de media obţinută, conform următoarelor priorităţi:

1. cămine modernizate (C2/C3 – aprox. 200 – 300 lei /lună) – prioritatea 1

2. cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 125 lei/lună) – prioritatea 2

3. cămine de lux (Gaudeamus – aprox. 440 lei/lună şi Akademos / Buna Vestire – aprox. 440-500 lei/lună) – doar dacă se solicită separat, printr-o cerere tipizată care se depune la facultate în perioada 3 – 12 septembrie 2018. Cererea poate fi descărcată de la acest link, completată şi trimisă pe mail letters@uaic.ro

Pentru primele două posibilităţi, candidaţii admişi nu trebuie să facă nici un demers, opţiunea de cazare fiind preluată din fişa de admitere.

Important: Dacă sunteţi admişi la master şi doriţi cazare doar în cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 125 lei/lună) ca primă prioritate, vă rugăm să scrieţi un mail la adresa letters@uaic.ro

 

 

De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (studente cu copii, orfani de ambii părinţi, plasament, cazuri medicale) vor depune în perioada 3 – 12 septembrie 2018 un dosar de cazare care va cuprinde:

  • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament  : cerere tipizată, certificat medic specialist, certificat medic de familie, certificat medic UAIC, dosar plic
  • pentru orfanii de ambii părinţi: cerere tipizată, copie certificate deces părinţi, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
  • pentru plasament instituţional sau familial: cerere tipizată, adeverinta de plasament, copie certificat nastere student, copie BI, dosar plic
  • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Litere): cerere tipizată, adeverinţă de candidat admis, copie certificat nastere, copie BI, dosar plic

Cazarea studenţilor se face în funcţie de media obţinută şi de locurile de cazare alocate facultăţii. Nu toti studenţii obţin cazare.

Studenţii fii de cadre didactice nu obţin automat cazare în baza acestui statut, dar, în eventualitatea obţinerii locului de cazare, în baza unui dosar depus la cămin, pot beneficia de subvenţie (plata unui tarif redus).

Dacă vă încadraţi în situaţia de la punctul 3 sau în situaţiile menţionate în art. 14 din Regulamentul de cazare, vă rugăm să faceţi toate demersurile doar în perioada menţionată (3 – 12 septembrie). Dincolo de această perioadă nu se mai primesc cereri sau dosare de cazare.