Informaţii cu privire la cazarea în anul universitar 2020/2021 a candidaţilor admişi în urma concursului de admitere:

 *** Aceste informaţii se adrează doar candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere la studii universitare de licenţă şi master, în anul universitar 2020-2021 ***

 

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Pentru candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere şi care vor fi înmatriculaţi în anul I, criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media obţinută la admitere.

 

Candidaţii admişi care doresc cazare pentru anul universitar 2020-2021 şi care au bifat cîmpul “doriţi cazare” în fişa de înscriere vor fi luaţi în calcul, în funcţie de media obţinută, conform următoarelor priorităţi:

  1. cămine modernizate (C1/C2/C3 – aprox. 200 – 300 lei /lună) – prioritatea 1
  2. cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 125 lei/lună) – prioritatea 2
  3. cămine de lux (Gaudeamus – aprox. 440 lei/lună şi Akademos / Buna Vestire – aprox. 440-500 lei/lună) – doar dacă se solicită separat, prin completarea în luna august a unui chestionar

Chestionar pentru opțiunea cămine de lux (opțiunile se vor completa până pe 31 august 2020):

Pentru primele două posibilităţi (cămine modernizate şi cămine obişnuite), candidaţii admişi nu trebuie să facă nici un demers, opţiunea de cazare fiind preluată din fişa de admitere. Pentru căminele de lux se completează chestionarul, iar, în acest caz, această opțiune devine opțiunea 1, celelate două opțiuni decalându-se.

Important: Dacă sunteţi admişi la master şi doriţi cazare doar în cămine obişnuite (C6/C8 – aprox. 125 lei/lună) ca primă prioritate, vă rugăm să scrieţi un mail la adresa cazare.litere.iasi@gmail.com (vă rugăm să urmăriţi primirea mesajului de confirmare).

Dacă inițial nu ați bifat în fișa de înscriere faptul că doriți cazare și ulterior v-ați răzgândit, vă rugăm să scrieţi un mail la adresa cazare.litere.iasi@gmail.com (urmăriţi primirea mesajului de confirmare).

 

De asemenea, candidaţii admişi care se încadrează în prevederile art.14 din Regulamentul serviciilor pentru studenţi (studente cu copii, orfani de ambii părinţi, plasament, cazuri medicale) vor trimite în luna august, pe mail cazare.litere.iasi@gmail.com un dosar de cazare care va cuprinde:

  • pentru cazuri medicale, conform art. 14, lit. c din Regulament  : cerere de cazare; copie carte de identitate; copie certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată de către medicul de familie şi medicul de la Policlinica Universităţii, Cămin C8, Complex „Titu Maiorescu” (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
  • pentru orfanii de ambii părinţi: Cerere de cazare; copie după certificatele de deces ale părinţilor; copie după certificatul de naştere al studentului; copie carte de identitate student; adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;
  • pentru plasament instituţional sau familial: Cerere de cazare; copie carte de identitate student; adeverinţă / hotărâre judecătorească pentru plasament;
  • studenţi familişti (se acordă prioritate familiilor în care ambii studenţi sunt înmatriculaţi la Facultatea de Litere)Cerere de cazare; copie carte de identitate soţie; copie carte de identitate soţ; copie după certificatul de căsătorie; adeverinţă studentă/salariată soţie; adeverinţă student/salariat soţ; copie după certificatul de naştere copil;

Cazarea studenţilor se face în funcţie de media obţinută şi de locurile de cazare alocate facultăţii. Nu toti studenţii obţin cazare.

Studenţii fii de cadre didactice nu obţin automat cazare în baza acestui statut, dar, în eventualitatea obţinerii locului de cazare, în baza unui dosar depus la cămin, pot beneficia de subvenţie (plata unui tarif redus).

Dacă vă încadraţi în situaţia de la punctul 3 sau în situaţiile menţionate în art. 14 din Regulamentul de cazare, vă rugăm să faceţi toate demersurile doar în perioada menţionată (luna august). Dincolo de această perioadă nu se mai primesc cereri sau dosare de cazare.