DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ, FRANCEZ-ROMÂN DE TERMENI RELIGIOŞI ORTODOCŞI

 

Denumirea proiectului: DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ, FRANCEZ-ROMÂN DE TERMENI RELIGIOŞI ORTODOCŞI

Director de proiect: conferentiar dr. Felicia DUMAS (Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Franceză)

Echipa de cercetare: Prof. dr. Eugen Munteanu (Facultatea de Litere), prof. dr. Gheorghe Popa (Facultatea de Teologie Ortodoxă), asistent drd. Dana Nica (Facultatea de Litere), cercetător ştiintific drd. Daniela Butnaru (Institutul de Filologie Română “A. Philippide”)

 • Proiect IDEI numărul 416
 • Termen de realizare: 3 ani, 1 octombrie 2007 – 30 septembrie 2010.
 • Finanţare totală: 666.695 RON.

 

Pentru etapa unică din anul 2010, prevăzută în cadrul proiectului Idei cu numărul 416, intitulat Dicţionar român-francez, francez- român de termeni religioşi ortodocşi, ne-am propus realizarea a două obiective principale, după cum urmează:
 1. Redactarea dicţionarului român-francez, francez-român de termeni religioşi ortodocşi
 2. Publicarea dicţionarului.

Aceste obiective au fost realizate în totalitate, împreună cu activităţile asociate fiecăruia dintre ele şi anume:

 • 1.1. Sistematizarea rezultatelor; stabilirea echivalenţelor româno-franceze şi franco-române;
 • 1.2. Structurarea si inventarierea integralităţii articolelor lexicografice în ordine alfabetică;
 • 2.1. Definitivarea anexei de texte ortodoxe fundamentale în limba franceză (rugăciuni, liturghii, acatiste etc.);
 • 2.2. Realizarea variantei finale a dicţionarului; colaborarea cu o editură în vederea publicării dicţionarului.

Rezultatele obţinute în urma realizării obiectivelor menţionate au fost diseminate în calitatea lor de rezultate ştiinţifice ale proiectului în această etapă finală, după cum urmează:

 • Iunie 2010 : Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la al XV-lea colocviul internaţional de onomastică,Aix-en-Provence, Franţa, 9-11 iunie, intitulată Les noms des saints dans l’orthodoxie : construction du sens en français et en roumain.
 • Iunie 2010 : Comunicare ştiinţifică susţinută de drd. Daniela Butnaru, membră în echipa de cercetare, la al XV-lea colocviul internaţional de onomastică, Aix-en-Provence, Franţa, 9-11 iunie, intitulată Motivation et arbitraire dans la toponymie roumaine.
 • August 2010 : prezentare a structurii dicţionarelor la mănăstirea ortodoxă Acoperământul Maicii Domnului de la Solan, Franţa, de către directorul de proiect conf.dr. Felicia Dumas. Verificare a rezultatelor cerectării şi pregătire a procesului de implementare a proiectului în mediu ortodox francofon.
 • Septembrie 2010 : Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la conferinţa internaţională Lexic comun/Lexic specializat, ediţia a III-a, ” Néologie et politiques linguistiques “,Galaţi, 8-9 septembrie, intitulată Rôles des emprunts dans la terminologie religieuse orthodoxe en français.
 • Septembrie 2010 : Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la simpozionul internaţional “Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora”,Iaşi, 22-24 septembrie, Institutul de Filologie Romana A. Philippide, initulată Bilinguisme et Orthodoxie chez les Roumains de France.
 • Octombrie 2010 : Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la simpozionul naţional “Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, Iaşi, 28-29 octombrie 2010, initulată Personaje neotestamentare anonime devenite sfinţi în calendarul ortodox: rolul numelui propriu în construirea unei identităţi creştine.
 • ” Noiembrie 2010: Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la Iaşi, la ediţia a treia a conferinţei naţionale “Text şi discurs religios”, Iaşi, 12-13 noiembrie 2010, intitulată Exploatarea corpusului de limbă franceză pentru redactarea dicţionarului bilingv român-francez de termeni religioşi ortodocşi.

Articole, cărţi:

 • Articol publicat în revistă cotată ISI, redactat de prof.dr. Eugen Munteanu, membru în echipa de cercetare : Innovationsmechanismen im aktuellen intellektuellen Wortschatz des Rumänischen în revista Zeitschrift für romanische Philologie; 125:3 (2009/2010).
 • Carte publicată la editură acreditată CNCSIS, redactată în limba franceză de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulată Plurilinguisme et education en français réflexions théoriques et analyses de cas,Iaşi, Junimea, 2010, 215 pagini. ISBN : 978-973-37-1466-8.
 • Articol publicat în revistă indexată BDI, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat ” Orthodoxie et écologie enFrance”, in Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, No. 6, January 2010, p. 181-198. ISSN : 1843-4142. (baza de date SCIRUS).
 • Articol publicat în revistă indexată BDI, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat ” Significations de quelques gestes liturgiques orthodoxes roumains “, in Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science, No. 7, July 2010, p. 131-152. ISSN : 1843-4142. (baza de date SCIRUS).
 • Articol publicat în revistă indexată BDI, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat ” La langue française et son pouvoir symbolique menaçant face au communisme en Roumanie “, in La Francopolyphonie Langue, littérature, culture et pouvoir, no. 5, Chişinău, ULIM, 2010, p. 79-89. ISSN : 1857-1883. (baza de date Fabula).
 • Articol publicat în revistă recunsocută CNCSIS, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat ” Forme de lexicalizare a unor termeni referitori la icoană în terminologia ortodoxă din franceză “, in Tabor, nr. 3, anul IV, iunie 2010, p. 51 – 60, ISSN: 1843-0287.
 • Articol publicat în revistă recunsocută CNCSIS, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat ” O terminologie religioasă ortodoxă în limba franceză : rolul traducerilor în fixarea normelor lexicale “, in Teologie si viaţă, serie nouă, anul XIX, (LXXXV), nr. 9-12, septembrie-decembrie 2009,Iaşi, Editura Doxologia, 2010, p.69-92. ISSN : 1221-5988.
 • Articol publicat în revistă recunsocută CNCSIS, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat ” Quelques termes orthodoxes en roumain et leurs ” possibles ” équivalents français “, in Analele universităţii “Dunărea de jos” dinGalaţi, Fascicula XXIV, an III, nr. 1(3), 2010, p.46-51. ISSN: 1844-9476
 • Articol publicat în volumul unui congres internaţional, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat ” Saints et f?tes orthodoxes en français et en roumain : étude sémantico-lexicale “, in Actes du colloque La France et les Roumains depuis 150 ans -Relations politiques et culturelles-, Iasi, Editions universitaires ” Al. I. Cuza “, 2010, p. 153-163, ISSN : 1841-1835.
 • Articol publicat în volumul unei conferinţe naţionale, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat ” Particularităţi stilistico-lexicale ale unui “discurs ecologist” ortodox în limba franceză, in Text şi discurs religios, nr.2/2009, Lucrările conferinţei naţionale Text şi discurs religios ediţia a II-a, Iaşi, 13-14 noiembrie 2009, Editura Universităţii “Al. I. Cuza ” din Iaşi, 2010, p. 231-241, ISSN : 2066-4818.

Dicţionarele publicate la editura Doxologia, acreditată CNCSIS:

 • Felicia Dumas, Dicţionar bilingv de termeni religioşi ortodocşi: român-francez, Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Editura Doxologia, 2010, 350 pagini. ISBN : 978-606-8117-56-0 ;
 • Felicia Dumas, Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes : français-roumain, Iasi, Métropole de Moldavie et de Bucovine, éditions Doxologia, 2010, 270 pagini. ISBN : 978-606-8117-57-7.

           Cele două dicţionare vor fi prezentate de către părintele prof. Gheorghe Popa la conferinţa naţională a facultăţilor de teologie care se va desfăşura la Bucureşti, la patriarhia română, ca model de cercetare interdisciplinară de succes. De asemenea, dl. prof. dr. Eugen Munteanu le va prezenta în cadrul simpozionului internaţional “Cultură şi identitate românească. Tendinţe actuale şi reflectarea lor în diaspora”, care se va desfăşura la Iaşi, în perioada 22-24 septembrie, la Institutul de Filologie Romana A. Philippide, al Academiei Române. Dicţionarele vor fi lansate public în cadrul festivităţilor consacrate sfintei Parascheva de la Iaşi, la Centrul Cultural France din Iaşi, în data de 12 octombrie, în prezenţa membrilor echipei de cercetare, a unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe, în frunte cu mitropolitul Teofan şi Preasfinţitul Emilian Lovişteanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului (colaborator al nostru), a doamnei prof. dr. Simona Modreanu, responsabila Catedrei de limba Franceză în cadrul căreia s-a desfăşurat grantul, precum şi a specialiştilor lingvişti şi lexicografi de la Iaşi.