DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ, FRANCEZ-ROMÂN DE TERMENI RELIGIOŞI ORTODOCŞI

 

Denumirea proiectului: DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZ, FRANCEZ-ROMÂN DE TERMENI RELIGIOŞI ORTODOCŞI

Director de proiect: conferentiar dr. Felicia DUMAS (Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Franceză)

Echipa de cercetare: Prof. dr. Eugen Munteanu (Facultatea de Litere), prof. dr. Gheorghe Popa (Facultatea de Teologie Ortodoxă), asistent drd. Dana Nica (Facultatea de Litere), cercetător ştiintific drd. Daniela Butnaru (Institutul de Filologie Română “A. Philippide”)

 • Proiect IDEI numărul 416
 • Termen de realizare: 3 ani, 1 octombrie 2007 – 30 septembrie 2010.
 • Finanţare totală: 666.695 RON.

Link Etapa – Anul 2010

           Proiectul isi propune realizarea unui dictionar de termeni religiosi ortodocsi  roman-francez, francez-roman, primul si singurul din istoria culturala si lexicografica romaneasca. Este vorba despre realizarea unui instrument de lucru  absolut indispensabil  tuturor traducatorilor de literatura si spiritualitate religioasa in special, precum si specialistilor in terminologie religioasa ortodoxa in general. Participantii la proiect se constituie intr-o echipa pluridisciplinara, ale carei preocupari sunt strins legate de comunicarea interculturala si interreligioasa, in contextul recentei integrari europene a romaniei majoritar ortodoxe.

           Faza I: constituirea corpusului lexicografic, alcatuit din literatura religioasa ortodoxa in cele doua limbi: carti de cult ortodox, rugaciuni liturgice de diferite tipuri (liturghii, acatiste, paraclise etc.), scrieri patristice, lucrari de popularizare si explicare a slujbelor bisericii ortodoxe, anchete realizate printre subiectii cunoscatori ai lexicului religios ortodox in cele doua limbi si mai cu seama in limba franceza (lexic foarte putin cunoscut si studiat).

           Faza a II-a: redactarea si publicarea dictionarului in urma finalizarii analizei lexicale a corpusului constituit in prima faza, prin stabilirea semnificatiilor de baza si ale sensurilor adiacente sau periferice ale fiecarui termen, urmarirea polisemiei, cu explicitare pe context de tip larg, in functie de particularitatile terminologice ale celor doua limbi. Dictionarul va fi precedat de un studiu introductiv in care se va preciza stadiul actual al cercetarilor de terminologie religioasa ortodoxa in limba franceza, al originilor si particularitatilor ortodoxiei in franta. El va cuprinde si o parte consacrata numelor proprii si  se va incheia cu o anexa de contexte largite de utilizare a majoritatii termenilor continuti, alcatuita din texte integrale de liturghii, paraclise si acatiste in limba franceza, prima mini-antologie de acest tip din cultura romana.

ENGLISH DOCUMENTS:

1. Project details

2. Publications – Felicia Dumas

3. CV – Eugen Munteanu

***************

           Pentru etapa unică din anul 2008, prevăzută în cadrul proiectului Idei, ne-am propus realizarea a patru  obiective principale, după cum urmeaza: 1. Alcătuirea corpusului de termeni religioşi ortodocşi în limba română (nume comune); 2. Alcătuirea corpusului de termeni religioşi ortodocşi în limba română (nume proprii) ; 3. Alcătuirea corpusului de termeni religioşi ortodocşi în limba franceză (nume comune); 4. Alcătuirea corpusului de termeni religioşi ortodocşi în limba franceză (nume proprii). Aceste obiective au fost realizate în totalitate, împreună cu activităţile asociate fiecăruia dintre ele şi anume : 1.1. Documentare şi fişare, structurarea rezultatelor obţinute pe clase lexico-gramaticale; 1.2.

          Inventarierea contextelor de exemplificare ; 2.1. Documentare şi fişare, structurarea rezultatelor obţinute în ordine alfabetică; 2.2. Inventarierea contextelor de exemplificare ; 3.1. Documentare şi fişare şi structurarea rezultatelor obţinute (din corpusul de nume comune din limba franceză) pe clase lexico-gramaticale ; 3.2. Inventarierea contextelor de exemplificare şi pentru acest corpus ; 4.1. Documentare şi fişare şi structurarea rezultatelor obţinute (din corpusul de nume proprii din limba franceză)  în ordine alfabetică ; 4.2. Inventarierea contextelor de exemplificare pentru corpusul constituit din nume proprii în limba franceză.

           Rezultatele lexicale obţinute în urma realizării obiectivelor menţionate au fost diseminate în calitatea lor de rezultate ştiinţifice ale proiectului în această etapă, după cum urmează:

 •  comunicare susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, la colocviul internaţional “Journées de la Francophonie” (Iaşi, martie 2008), intitulată « Reflets des imaginaires linguistique et culturel au niveau de l’emploi d’une terminologie religieuse orthodoxe en langue française » ;
 • conferinţă prezentată de prof.dr. Eugen Munteanu la Academia Română (în data de 29 noiembrie 2007) şi intitulată “Ortografierea numelui Iisus Hristos şi implicaţiile sale confesionale”;
 • Mai 2008 : comunicare susţinută de directorul de proiect la colocviul internaţional „Interpellation. Perspectives linguistiques et didactiques », Paris, Franţa şi intitulată: « Interpellation et nomination en milieu religieux orthodoxe », cu publicare ulterioară.
 • Mai 2008 : participarea directorului de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, la colocviul internaţional «Un homme, trois religions », Kaslik, Liban şi prezentarea comunicării : « Le moine orthodoxe en France à l’époque contemporaine », cu publicare ulterioară.
 • Iulie 2008: participarea directorului de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, la colocviul internaţional „La traduction du langage religieux”, Suceava şi prezentarea comunicării : «Traduire un texte roumain de spiritualité orthodoxe en langue française », cu publicare ulterioară.
 • Predare articol pentru Analele de Lingvistică ale Universităţii din Iaşi, intitulat Reflets des imaginaires linguistique et culturel au niveau de l’emploi d’une terminologie religieuse orthodoxe en langue française, redactat de directorul de proiect, conf. dr. Felicia Dumas.
 • Predare articol pentru Analele de Limbi şi Literaturi străine ale Universităţii din Iaşi, intitulat Termes d’adresse et formes de nomination utilisées à l’égard des moines orthodoxes en langue française: une étude énonciative, redactat de directorul de proiect conf. dr. Felicia Dumas.
 • Predare articol pentru revista Romanische Forschungen, intitulat Der Streit um das Recht zur Bibelübersetzung ins Rumänische. Metropolit Andrei Şaguna vs. Publizist Ion Heliade Rădulescu, redactat de prof.dr. Eugen Munteanu, membru în echipa de cercetare.
 • Articol apărut în revistă cotată ISI, intitulat  Fonctions liturgiques et symboliques du vin dans l’orthodoxie, în Revue Théologique de Louvain, vol 39/ 3, juillet –septembre 2008, Louvain-la-Neuve, p.313-328, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas.
 • Articol publicat în volumul unei manifestări ştiinţifice internaţionale, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas şi intitulat  Comportements linguistiques et types d’interférences culturelles au niveau de la traduction de textes de spiritualité orthodoxe, în Actes du colloque La Francophonie et la nouvelle identité européenne, Editions Universitaires  “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008, p. 420-434. ISSN: 1841-1835.
 • Carte publicată la editura Humanitas şi intitulată Lexicologie biblică românească, Bucureşti, 2008, 658 pagini; ISBN: 978-973-50-1868-9; autor: prof.dr. Eugen Munteanu, membru în echipa de cercetare.
 • Carte publicată la editura Demiurg şi intitulată Lexicologie française, Iaşi, 2008, 208 pagini; ISBN: 973-152-063-5;  autor: director de proiect, conf.dr. Felicia Dumas.

 ******

          Pentru etapa unică din anul 2009, prevăzută în cadrul proiectului Idei cu nr. 416, ne-am propus realizarea a patru  obiective principale, după cum urmeaza: 1. Alcătuirea corpusului din anchete de teren, în limba română ; 2. Alcătuirea corpusului din anchete de teren, în limba franceză ; 3. Analiza lexico-semantică a corpusului de limba română ; 4. Analiza lexico-semantică a corpusului de limba franceză.

           Aceste obiective au fost realizate în totalitate, împreună cu activităţile asociate fiecăruia dintre ele.

           Rezultatele lexicale obţinute în urma realizării obiectivelor menţionate au fost diseminate în calitatea lor de rezultate ştiinţifice ale proiectului în această etapă, după cum urmează:

 • Martie 2009: Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la colocviul internaţional “Journées de la Francophonie”, Iaşi, intitulată Saints et fêtes orthodoxes en français et en roumain : étude sémantico-lexicale.
 • Martie 2009 : Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la colocviul internaţional « Probleme actuale de lingvistică, glotodidactică şi ştiinţă literară », Chişinău, Republica Moldova, intitulată La rédaction d’un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes : quelques aspects d’un projet de recherche.
 • Septembrie 2009: Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la colocviul internaţional « Les discours écologistes », Paris, Franţa, intitulată L’écologie orthodoxe –une prière pour la sauvegarde de la Création.
 • Septembrie 2009 : Comunicare ştiinţifică susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la conferinţa internaţională « Lexic comun –lexic specializat », organizat de Universitatea din Galaţi, septembrie 2009, intitulată Un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes.
 • Octombrie 2009 : Comunicare ştiinţifică ce va fi susţinută de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas la colocviul internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, Suceava, intitulată Quelques termes orthodoxes français « expliqués » sur internet : l’iconotexte du projet OrthodoxWiki.
 • Articol acceptat spre publicare în revistă cotată ISI, redactat de prof.dr. Eugen Munteanu, membru în echipa de cercetare : Innovationsmechanismen im aktuellen intellektuellen Wortschatz des Rumänischen în revista Zeitschrift für romanische Philologie; 125:3 (2009).
 • Articol acceptat spre publicare în revista Atelier de traduction, Suceava, cotată B +, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat Traductions  et identité(s) culturelle(s) : le cas de la terminologie orthodoxe en langue française.
 • Articol acceptat spre publicare în revista Teologie şi viaţă, Iaşi, cotată B, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat O terminologie religioasă ortodoxă în limba franceză : rolul traducerilor în fixarea normelor lexicale.
 • Articol acceptat spre publicare în revista Corela, Poitiers, Franţa, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat Interpellation et nomination en milieu religieux orthodoxe.
 • Articol acceptat spre publicare în volumul Dictionnaire d’éthique chrétienne, intitulat Orthodoxie, care urmează să apară la prestigioasa editura Cerf din Franţa, redactat de prof.dr. Gheorghe Popa, membru în echipa de cercetare.
 • Articol acceptat spre publicare în volum care urmează să apară în 2009 la Dijon, Franţa, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas şi intitulat L’imaginaire linguistique (et culturel) et la terminologie religieuse orthodoxe en français : la dérivation lexicale.
 • Articol acceptat spre publicare în volumul V. Stoleriu, ce urmează să apară la Editura Universităţii din Iaşi, 2009, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas şi intitulat Aspects stylistiques de quelques termes religieux dans deux traductions françaises de l’Acathiste à la Mère de Dieu.
 • Carte publicată la editura Demiurg şi intitulată L’Orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles, Iaşi, 2009, 200 pagini; ISBN: 978-973-152-133-6;  autor: director de proiect, conf.dr. Felicia Dumas.
 • Articol apărut în revistă cotată ISI, Romanische Forschungen, redactat de prof.dr. Eugen Munteanu, membru în echipa de cercetare şi intitulat Der Streit um das Recht zur Bibelübersetzung ins Rumänische. Metropolit Andrei Şaguna vs. Publizist Ion Heliade Rădulescu, nr. 120 4/2008, Frankfurt am Main, 2009, p. 425‑458. ISSN: 0035-8126.
 • Articol apărut în revista cotată B+, Annales de Philosophie et des Sciences Humaines, a universităţii Saint-Esprit din Kaslik, Liban, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat Le moine orthodoxe en France à l’époque contemporaine, vol. 24-2009, 2009, p. 235-251. ISSN : 1015-7263.
 • Articol apărut în revista Text şi discurs religios, nr.1/2009, Iaşi, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat O traducere în limba franceză a unui text românesc de spiritualitate ortodoxă, Editura Universităţii «Al. I. Cuza » din Iaşi, 2009, p. 163-173. ISSN : 2066-4818.
 • Articol apărut în revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (serie nouă), Limbi şi Literaturi Străine, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat Termes d’adresses et formes de nomination utilisés en français à l’égard des moines orthodoxes : une étude énonciative, t.XI, 2008, Iaşi, Editura Universităţii, 2009, p. 61-71, ISSN : 1841-916X.
 • Articol apărut în revista Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, Secţiunea III e, Lingvistică, redactat de directorul de proiect, conf.dr. Felicia Dumas, intitulat Reflets des imaginaires linguistique et culturel au niveau de l’emploi d’une terminologie religieuse orthodoxe en langue française, tomul LIV / 2008, Iaşi, Editura Universităţii, 2009, p.121-131, ISSN: 1221-8448.

*******

        Pentru etapa unică prevăzută pentru anul 2010, din cadrul proiectului Idei nr. 416, ne-am propus realizarea a două obiective principale şi anume: 1. redactarea dicţionarului român-francez, francez-român de termeni religioşi ortodocşi şi 2. publicarea dicţionarului. Primului obiectiv îi sunt asociate două activităţi, care se află în prezent în curs de desfăşurare şi anume: 1.1. sistematizarea rezultatelor şi stabilirea echivalenţelor româno-franceze şi franco-române şi 1.2. structurarea şi inventarierea în ordine alfabetică a integralităţii articolelor lexicografice.

           Tinerele cercetătoare din echipa proiectului, doctorandele Dana Nica şi Daniela Butnaru sunt pe cale de a finaliza redactarea tezelor de doctorat, câteva capitole din acestea fiind foarte apropiate ca tematică cu domeniul de cercetare al proiectului:

 • D. Nica:  Le Père Marin Mersenne, plateforme de la communication moderne au XVIIe siècle;   Pascal et les procédés rhétoriques chrétiens.
 • D. Butnaru:  Elemente religioase în toponimia regiunii Neamţ (tot două capitole).