PN II ID-PCE-2012-4-0285 Alexandru Gafton

PN II ID-PCE-2012-4-0285

DENUMIRE PROIECT (PROJECT TITLE) : Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521 – 1640) (CETRV) / Electronic Corpus of The Old Romanian Texts (1521-1640) (CETRV)
COD PROIECT (PROJECT CODE): PN-II-ID-PCE-2012-4-0285
NUMĂR CONTRACT (CONTRACT NUMBER): 62 / 2.09.2013
DIRECTOR (PROJECT MANAGER): prof. univ. dr. Alexandru GAFTON
PERIOADA DE DERULARE (TIME FRAME) : 2.09.2013 – 31.12.2016
BUGET APROBAT (APPROVED BUDGET): 126.000 lei
FINANȚATOR (FUNDING AUTHORITY): Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

 

Echipa proiectului / Project team:

 • Alexandru GAFTON – profesor doctor, director proiect / senior researcher, project manager
 • Gheorghe CHIVU – cercetător ştiinţific I / senior researcher
 • George Bogdan ŢÂRA – cercetător ştiinţific III / senior researcher
 • Adina CHIRILĂ – cercetător ştiinţific III / senior researcher
 • Roxana VIERU – cercetător ştiinţific / senior researcher
 • Iulian Ionuţ VIERU – tehnician / technician

 

Rezumatul proiectului / Project description:

Conceput după modelul unor instrumente de lucru similare din Occident, precum CETEDOC Library of Christian Latin Texts (CLCLT), Thesaurus Linguae Graecae, Perseus Digital Library, Libronix, Bible Works etc., care au revoluţionat cercetarea textelor latineşti şi greceşti din Antichitatea clasică şi din Evul Mediu creştin, precum şi studiul patrimoniului religios în diversele limbi europene, CETRV (1521-1640) va cuprinde, în final, în variantă facsimilată şi în transcriere interpretativă cu alfabet latin, toate manuscrisele şi tipăriturile româneşti scrise cu alfabet chirilic până la 1640, devenind astfel o sursă info-documentară de bază pentru lingvişti, istorici şi teologi, pentru exegeţii literari şi pentru cercetătorii interesaţi de istoria tehnicii, a dreptului, a ştiinţei şi a culturii româneşti.
Corpusul va fi elaborat pe baza unui soft special creat pentru accesarea tuturor componentelor din structura limbii scrierilor respective (ortografie, fonetică, morfologie, sintaxă, lexic) şi a informaţiilor istorice, juridice, ştiinţifice etc.
CETRV (1521-1640) va fi prima bază de date completă a textelor româneşti din perioada veche, ce va putea fi accesată, cu ajutorul internetului, de cercetătorii români şi străini de pretutindeni, ceea ce va deschide o nouă perspectivă asupra culturii româneşti scrise.

 

Designed to match the quality and performances of the modern investigating tools like CETEDOC Library of Christian Latin Texts (CLCLT) and Thesaurus Linguae Graecae etc., which have induced a new dimension to the study of the Latin and Greek texts, from the Antiquity to the Christian Middle Ages, the Electronic Corpus of The Ancient Romanian (1521-1640) (CETRV) will gather all the manuscripts and printed texts that were produced in Romanian till 1640. The texts, (originally written in Cyrillic alphabet), will be presented both as scanned documents and in a transliterated variant, in Latin alphabet. It is meant to be a fundamental documentary source for the linguists, historians, theologians, literature critics and for those who are interested in the history of the technique, law, science, and culture.
A special soft will permit to identify, at request, any component of the texts’ linguistic structure (orthography, phonetics, morphology, syntax and vocabulary).
CETRV (1521-1640) is a much needed beginning of the digitalization of the entire Ancient and Pre-modern Romanian corpus, aiming at the integration of the Romanian written culture into the globalized documentary context.

 

Obiectivul proiectului / Project objectives:

Realizarea CETRV (1521-1640) va permite integrarea scrisului românesc în contextul info-documentar globalizat.
Softul utilizat în elaborarea acestui corpus de documente va permite căutarea şi accesarea foarte rapidă şi cu efort minim a tuturor faptelor de limbă, a conţinutului şi a informaţiilor istorice, ştiinţifice, culturale etc. din aceste scrieri, înlesnindu-se astfel considerabil realizarea unor cercetări interdisciplinare şi a unor studii, pe cât posibil exhaustive, privind structura şi evoluţia vechii române literare, istoria literaturii laice şi ecleziastice române, istoria naţională, începuturile ştiinţei şi ale jurisdicţiei româneşti etc.
CETRV (1521-1640) va deschide, pentru prima dată, accesul cercetătorilor români şi străini la toate scrierile de patrimoniu româneşti, atât în variantă electronică, cât şi sub formă de facsimil, fără eforturi costisitoare şi cu o mare economie de timp, iar aceste documente, extrem de rare şi de valoroase, vor fi protejate de uzura firească şi inevitabilă a consultării lor directe.

 

By creating the Electronic Corpus of the Ancient Romanian (1521-1640) (CETRV) – which gathers all the manuscripts and printed texts that were produced in the Romanian language till 1640 –, the project is meant to fulfil the following goals:

 • to give instant digital access to the texts and documents that represent the Romanian written heritage
 • to integrate the Romanian written culture into the globalized info-documentary context;
 • to be a fundamental documentary source for the linguists, historians, theologians, literature critics and for those who are interested in the history of the technique, law, science, and culture;
 • to assist scholars in searching and finding linguistic, historical and cultural data for their specific projects;
 • to promote and ease interdisciplinary research;
 • to sustain exhaustive investigations concerning various themes in the fields of historical linguistics, history of laic and ecclesiastical literature, social history, history of science, etc.
 • to reduce the number of direct consultations of the texts and documents to the absolutely necessary situations, and thus to protect the actual physical integrity of the frail, old, and, in some cases, extremely rare or even unique volumes and papers.

 

Rezultate estimate / Estimated results:

La sfârșitul perioadei de realizare a proiectului Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521-1640), rezultatele imediate ale cercetărilor noastre vor fi: a) existența unei baze de date exhaustive a scrisului românesc, începând cu prima sa atestare (1521); b) existența unui soft conceput pentru investigarea lingvistică, în manieră complexă, a corpusului.
Acestea vor funcționa ulterior ca suport și instrumente pentru cercetările diacronice întreprinse de specialişti din domeniile filologic, lingvistic, teologic, filozofic, istoric, juridic şi cultural. Corpusul digitizat și softul elaborat vor permite comparaţii rapide şi de mare precizie între forme; vor oferi imaginea corectă a particularităţilor din texte; vor stimula felurite relaţionări şi analizele comparate; vor permite obţinerea unei reale perspective asupra structurii şi dinamicii limbii textelor.

 

At the end of the Electronic Corpus of the Ancient Romanian (1521-1640) (CETRV) project, the immediate results will be:

a) the existence of an exhaustive data base containing the entire Romanian written heritage from the first period of the Romanian written culture (1521-1640),

b) the existence of a soft specially designed to meet the goals of the projects, mainly to assist complex and exhaustive researches of the constituted corpus.

 

Documentaţie oficială / Official Documentation

1. Raport de activitate pe anul 2013 (în limba română; fişier ataşat)

Activity report for 2013

According to the initial and well established schedule to achieve the objective of creating an Electronic Corpus of The Ancient Romanian (1521-1640) (CETRV) – that is designed to gather all the manuscripts and printed texts that were produced in Romanian till 1640 –, the six members of the project have covered all the necessary activities in order to reach the goals that were specified for the first period of the project: 09/01/2013 – 12/31/2013.

 1. During the first two months of the project (September and October), the team have had several meetings, which has led to two main results: a) a list of 27 texts representing the written Romanian cultural heritage of the 16th century (1521-1600) has been created; b) clear transliteration rules from Cyrillic to Latin alphabet have been established – a much needed process in order to preserve, in what concerns its form, the accuracy of an old Romanian text to the modern reader; generally, these rules follow the already known and used principles in the practice of the Romanian philology, but, in addition, the members of the team have found it necessary to bring some adjustments, according to the latest scientific facts.
 2. The texts have been localized in the Institutions that legally preserve them (several Libraries and Academic Institutes), and that will be asked to provide the team with the access to the texts (cf. the Act of Low No. 182/2000 – republished in 2008, concerning the preservation of the mobile national cultural heritage), in order to scan them.
 3. All 27 texts have been allocated to the three groups of researches that form the team.
 4. A number of 5 texts have been chosen to be scanned and transliterated in the following period of time, till the end of 2013.
 5. Because the texts (in their nature, structure, content, provenience epoch etc.) might not be well known by the foreign reader or scholar, each text is to be accompanied by a short general presentation of 3-5 pages, which will be eventually translated into English.

The team, through specific tasks of its members, has reached the goals of this first stage of the present project.

 

2. Raport ştiinţific intermediar pentru întreaga perioadă de derulare a proiectului (în limba română; fişier ataşat)

Activity report for 2013 and 2014

According to the initial and well established schedule to achieve the objective of creating an Electronic Corpus of The Ancient Romanian (1521-1640) (CETRV) – that is designed to gather all the manuscripts and printed texts that were produced in Romanian till 1640 –, the six members of the project have covered all the necessary activities in order to reach the goals that were specified for the first two periods of the project: 09/01/2013 – 12/31/2013 and 01/012014 – 12/31/2014. Namely:

 1. During the first two months of the project (September 2013 and October 2013), the team have had several meetings, which has led to two main results: a) a list of 27 texts representing the written Romanian cultural heritage of the 16th century (1521-1600) has been created; b) clear transliteration rules from Cyrillic to Latin alphabet have been established – a much needed process in order to preserve, in what concerns its form, the accuracy of an old Romanian text to the modern reader; generally, these rules follow the already known and used principles in the practice of the Romanian philology, but, in addition, the members of the team have found it necessary to bring some adjustments, according to the latest scientific facts.
 2. The texts have been localized in the Institutions that legally preserve them (several Libraries and Academic Institutes), and that will be asked to provide the team with the access to the texts (cf. the Act of Low No. 182/2000 – republished in 2008, concerning the preservation of the mobile national cultural heritage), in order to scan them.
 3. All 27 texts have been allocated to the three groups of researches that form the team.
 4. A number of 5 texts have been chosen to be scanned and transliterated in the following period of time, till the end of 2013.
 5. Because the texts (in their nature, structure, content, provenience epoch etc.) might not be well known by the foreign reader or scholar, each text is to be accompanied by a short general presentation of 3-5 pages, which will be eventually translated into English.
 6. Further on, during the first trimester of 2014, which has coincided with the beginning of the second stage of the project, the remaining number of 22 texts from the 16th century, have been scanned, thus completing, for our purpose, the corpus that represents the written Romanian culture of the 16th century.
 7. The scanned images of all the 27 texts have passed through a process of technical adjustment in order to render them suitable for further use through the designed soft program.
 8. The designed soft program that will, eventually, permit to identify, at request, any component of the texts’ linguistic structure (orthography, phonetics, morphology, syntax and vocabulary) has been tested on a limited amount of material, and proved functional.
 9. Likewise, the texts have been philologically processed, namely they have been transliterated from Cyrillic to Latin alphabet (an average of 300 pages/text), according to rules and norms of transliteration that were previously discussed and established. However, the texts will be again checked up, to eliminate any accidental error.
 10. The project equips each text with an essential Bibliography (containing the classical, academic, or scientific edition, of the text – if exists; as well as the most prominent philological and linguistic studies on a particular text), and the team has begun to bring them into being.
 11. An additional list of texts from the 17th century (up to 1640), that are to be processed in the same manner during the next stage of the project, has been established.

The team, through specific tasks of its members, has reached the goals of this second stage, and has prepared the next and final steps of this project, that is meant to create a fundamental documentary source for the linguists, historians, theologians, literature critics and for those who are interested in the history of the Romanian technique, law, science, and culture.

 

3. Raport de activitate pe anul 2015 (în limba română; fişier ataşat)

Activity report for 2015 

During the project’s January – December 2015 stage, the team members have carried specific tasks, compatible with their competence and according to the initial schedule.
Namely, they’ve continued activities previously begun: digital scanning, processing and archiving of texts.
Also, texts that had been scheduled to be rendered from Cyrillic into Latin alphabet have been transcribed as such by project members. This has been made consistent with rigorous philological norms and with scientific, objective agreement. When needed, the team was granted with discussions and consulting sessions by other specialists from Universities and Research Institutes from Romania and abroad.
The Bibliography, as required by the nature and aims of the project, has been carried on.
On these facts, we consider that the objective assigned for this stage have been fulfilled.

Conferences:

 1. Alexandru Gafton, The traveler befits silence. Otherness perception of the current Swedish society at Historical Memory, the politics of memory and cultural identity: Romania, Scandinavia and the Baltic Sea region in comparison, 22-23.05.2015, Constanta;
 2. Alexandru Gafton, Aparenţa realităţii în raport cu puterea simţurilor, slăbiciunea gîndirii şi forţa cuvîntului at Colocviul Internaţional „Latinitate – Romanitate – Românitate”, Ediţia a XIV-a, 29-31.05.2015, Universitatea „Valahia”, Tîrgovişte;
 3. Alexandru Gafton, Consecinţe ale tensiunii dintre limbă şi gîndire at Conferinţa Internaţională „Limbă şi literatură – repere identitare în context european” , 12-14.06.2015, Universitatea din Pitești;
 4. Alexandru Gafton, Sextil Puşcariu – Neogramaticul at Conferinţa Internaţională „Zilele Sextil Puşcariu”, Ediţia a II-a, 10-11.09.2015, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca;
 5. Gheorghe Chivu, Traduceri și traducători în veacul al XVIII-lea at Colocviul național Literatura română în secolul al XVIII-lea. Schimbarea paradigmei literare, 9-10.10.2015, Academia Română, București;
 6. Gheorghe Chivu, Alfabetele vechilor noastre scrieri bisericești at Conferința Națională „Text și discurs religios”, 6-7.11.2015, UBB, Cluj-Napoca;
 7. Adina Chirila, Ioan Milică, Structuri proverbiale cu originea în Noul Testament at Conferința Națională „Text și discurs religios”, 6-7.11.2015, UBB, Cluj-Napoca;
 8. Gheorghe Chivu, Evoluția științei și dicționarele explicative ale limbii române at Conferinţa Internaţională „Zilele Sextil Puşcariu”, Ediţia a II-a, 10-11.09.2015, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca;
 9. Roxana Vieru, Superlativul în vechi texte românești at Conferinţa Internaţională „Zilele Sextil Puşcariu”, Ediţia a II-a, 10-11.09.2015, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca;
 10. Adina Chirila, Poate fi corectată atestarea lui copt, -ă (1887, DLR) pe baza traducerii lui Antim Ivireanul „Carte sau lumină…” (Snagov, 1699) at Conferinţa Internaţională „Zilele Sextil Puşcariu”, Ediţia a II-a, 10-11.09.2015, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca;

Publications:

Chapter books:

 1. Alexandru Gafton, Discursul traducătorilor în principalele versiuni româneşti contemporane ale Bibliei in Înspre şi dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice, Editura Scriptor, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2015;
 2. Alexandru Gafton, Puterea imaginii, dominaţia conceptului, forţa cuvîntului in Globalization and intercultural dialogue: multidisciplinary perspectives, II, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, 2015, ISBN 987-606-93692-5-8;
 3. Roxana Vieru, Aspects Regarding the Translation of Musical Instruments’ Names in Old Romanian Biblical Texts in Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity”, volumul 2, Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureş, 2015, ISBN 987-606-93692-5-8;

Books:

 1.  Gheorghe Chivu, Pana Dindelegan, [ED.] Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea şi al XX-lea , Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015, ISBN 978-973-27-2262-6;
 2. Alexandru Gafton, Adina Chirila, [TRAD.] James Mark Baldwin, Darwin și științele umaniste, Casa Editorială Demiurg, Iasi, Casa Editorială Demiurg, Iasi, 2015, ISBN 978-973-152-300-2;
 3. Alexandru Gafton, [TRAD.] Arsène Darmesteter, Viaţa cuvintelor studiată în semnificaţiile lor, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015, ISBN 978-606-714-100-9;
 4. Alexandru Gafton, Magda Jeanrenaud, [TRAD.] Albert Dauzat, Filozofia limbii, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2015, ISBN 978-606714-150-4;

Articles:

 1. Alexandru Gafton, Esenţialitatea diacroniei in Diacronia, vol. 1/1, DOI 10.17684/i1A1ro, ISSN 2393-1140;
 2. Alexandru Gafton, Organicitatea ştiinţei in Diacronia, vol. 1/2, DOI 10.17684/i2A17ro, ISSN 2393-1140;
 3. George Bogdan Tara, Le lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de Transylvanie in Text și discurs religios, vol 7, ISSN 2066-4818;
 4. Adina Chirila, Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Matei, 19, 24), vol. 1/1, DOI 10.17684/i1A2ro, ISSN 2393-1140;
 5. Adina Chirila, [Rec.] Colette Moore, Quoting Speech in Early English (Studies in English Language). 2014 (2011). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-67353-3, 230 pp., in Diacronia, vol. 1/2, DOI 10.17684/i2A29ro, ISSN 2393-1140;

 

4. Etapa 2016 / Stage 2016

Articles:

 1. Chivu Gheorghe, “Dumnezei” şi “dumnezeoaie” în literature română veche, în revista “Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Ovidius” Constanţa”, seria Filologie, ISSN 1223-7248;
 2. Gafton Alexandru, Chirilă Adina, Dinamica traducerilor biblice în raport cu ambiguitatea contextuală a termenilor. Studiu de caz: Levitic, 11, 22, în „Analele Științifice ale Universității «Ovidius» Constanța”, Seria filologie, ISSN 1223-7248;
 3. Gafton Alexandru, Pal Eniko, Considerații asupra teoriei bazei de articulație (I), în Diacronia, vol. 1/2, DOI 10.17684/i4A50, ISSN 2394-1140;
 4. Chivu Gheorghe, Norme idéale – norme réelle dans les écrits litteraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L’infinitif long, în Dacoromania, ISSN 1582-4438;
 5. Gafton Alexandru, Chirilă Adina, Principiul diacronic în edificarea normei literare, în Analele Universității «Alexandru Ioan Cuza», din Iași, ISSN 1221-8448;
 6. Vieru Roxana, Statutul lui foarte, în „Analele Universității «Alexandru Ioan Cuza», din Iași”, In Honorem Constantin Frâncu, serie III.e, Lingvistică, ISSN 1221-8448;
 7. Chirilă Adina, Poate fi corectată atestarea lui copt, -ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?, în Diacronia, vol. 2, DOI 10.17684/i3A41, ISSN 2393-1140;
 8. Chirilă Adina, Pentru o istorie a punctuației românești, în Diacronia, vol. 2, DOI 10.17684/i3A33, ISSN 2393-1140;
 9. Gafton Alexandru, Chirilă Adina, [Rec.] Gh. Chivu, Vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice, București, Editura Academiei Române, 310 p., în Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Secțiunea IIIe Lingvistică, ISSN 1221-8448;

Conferences:

 1. Gheorghe Chivu, Gabriel Ţepelea – profesorul şi filologul, în conferinţa Gabriel Ţepelea – 100 de ani de la naştere, prezentare orală, 25.05.2016, București, Academia Română;
 2. Gheorghe Chivu, Modernizarea latino-romanică a lexicului românesc. Modelul intern, în Colocviul internaţional Latinitate, romanitate, românitate, XV, prezentare orală, 27-28.05.2016, Târgovişte;
 3. Gheorghe Chivu, Cuvinte potrivite – Consideraţii asupra limbajului artistic arghezian, în Ziua limbii române, prezentare orală, 31.08.2016, MNLR, Casa „Arghezi”;
 4. Gheorghe Chivu, Dialectologia istorică şi filologia, în Cel de-al XVII-lea Simpozion internaţional de dialectologie, prezentare orală, 8-9.09.2016, Cluj-Napoca, Academia Română, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”;
 5. Alexandru Gafton, Colaborarea în știință, în Colocviul Internațional „Comunicare și cultură în Romania Europeană”, prezentare orală, 24-25.06.2016, Universitatea de Vest din Timișoara;
 6. Alexandru Gafton, Science and Authority, în International Conference Beliefs and Behaviours in Education and Culture (BBEC) , prezentare orală, 23-25.06.2016, Universitatea de Vest din Timișoara;
 7. Alexandru Gafton, Știință sau autoritate, în Colocviul Internațional „Latinitate – Romanitate – Românitate”, XV , prezentare orală, 25-30.05.2016, Târgoviște;
 8. Bogdan George Târa, Monica Huţanu, De la traducere, la normă. Studiu de caz, în A V-a ediţie a Conferinţei dedicate Studiilor româneşti , prezentare orală, 16.05-17.06.2016, Lisabona;
 9. Bogdan George Târa, Termeni arhaici şi dialectali moşteniţi din latină, în scrierile primilor filologi români, în Colocviul Internaţional Comunicare şi Cultură în Romania Europeană, V , prezentare orală, 24-25.06.2016, Universitatea de Vest din Timișoara;
 10. Adina Chirilă, Observații privind punctuația din Carte sau lumină…, Snagov, 1699, în Colocviul Internațional „Latinitate – Romanitate – Românitate” , prezentare orală, 25-30.05.2016, Târgovişte;

Books:

 1. Gheorghe Chivu, Vechi texte româneşti. Contribuţii filologice şi lingvistice, Editura Academiei Române, 2015, ISBN 978-973-27-2608-2, 312 p;
 2. Adina Chirilă, Carte sau lumină, Snagov, 1699, Ediție de text, Editura Eurostampa, 2016, ISBN 978-606-32-0225-4, 214 p;
 3. Roxana Vieru, Alexandru Philippide, Originea românilor. Ediție. Vol. II, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2015, ISBN 978-606-714-041-5; 978-606-714-043-9, 763 p;

Chapter books:

 1. Adina Chirilă, Preserving the allusions in translating the Bible in Meaning in Translation: Illusion of Precision, Editura Cambridge Scholars Publishing, 2016, ISBN (10): 1-4438-8704-8; ISBN (13): 978-1-4438-8704-5;
 2. Gheorghe Chivu, The name of the vils in the Romanian translation of The Divine Comedy in Name and Naming, Editura Mega; Argonaut, 2016, ISBN 978-606-543-671-8; 978-973-109-613-1;
 3. Gheorghe Chivu, Însuşire “proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologice in Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In honorem Professoris Nicolae Felecan, Editura Mega; Argonaut, 2016, ISBN 978-606-543-726-5; 978-973-109-658-2;
 4. Alexandru Gafton, Reflecţii asupra principiilor de transcriere a vechilor texte româneşti in Studii de filologie In Honorem Ștefan Găitănaru, Editura Editura Universității din Pitești, 2016;
 5. Alexandru Gafton, Adina Chirilă, Reflecții asupra argoului in Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In honorem Professoris Nicolae Felecan, Editura Mega; Argonaut, 2016, ISBN 978-606-543-726-5; 978-973-109-658-2;

 

   Rezultatul final al proiectului de cercetare Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521 – 1640) (CETRV)

 

Raport științific sintetic final privind implementarea proiectului PN-II-ID-PCE-2012-4-0285 – Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521-1640) (CETRV) pe toată durata de execuţie

 

A. OBIECTIVE (rezumate în raport cu substanța proiectului de cercetare depus în sesiunea 2013):

Proiectul PN-II-ID-PCE-2012-4-0285 – Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521-1640) (CETRV) se desfășoară în perioada septembrie 2013 – decembrie 2016 și are ca obiectiv realizarea unui corpus al tuturor manuscriselor și tipăriturilor românești scrise cu alfabet chirilic pînă la 1640, utilizabil ca sursă documentară și instrument de lucru pentru lingvişti, istorici şi teologi, pentru exegeţii literari şi pentru cercetătorii interesaţi de istoria tehnicii, a dreptului, a ştiinţei şi a culturii româneşti.

CETRV (1521-1640) este conceput după modelul unor instrumente de lucru similare din Occident, precum CETEDOC Library of Christian Latin Texts (CLCLT), Thesaurus Linguae Graecae, Perseus Digital Library, Libronix, Bible Works etc., care au revoluţionat cercetarea textelor latineşti şi greceşti din Antichitatea clasică şi din Evul Mediu creştin, precum şi studiul patrimoniului religios în diversele limbi europene, CETRV (1521-1640) cuprinde, în variantă facsimilată şi în transcriere interpretativă cu alfabet latin, toate manuscrisele şi tipăriturile româneşti scrise cu alfabet chirilic până la 1640.

Utilizarea corpusului ca instrument de lucru și cîmp de cercetare se bazează pe un soft special creat pentru accesarea tuturor componentelor din structura limbii scrierilor respective (ortografie, fonetică, morfologie, sintaxă, lexic) şi a informaţiilor istorice, juridice, ştiinţifice etc.

CETRV (1521-1640) se constituie în prima bază de date completă a textelor româneşti din perioada veche, ce poate fi accesată, cu ajutorul internetului, de cercetătorii români şi străini de pretutindeni, ceea ce va deschide o nouă perspectivă asupra culturii româneşti scrise.

 

 B. GENERALITĂȚI (cu referire la dinamica proiectului în perioada desfășurării sale)

Proiectul PN-II-ID-PCE-2012-4-0285 – Corpus electronic al textelor româneşti vechi (1521-1640) (CETRV) se desfășoară pe parcursul a trei etape caracterizate de o relativă omogenitate în privința naturii activităților desfășurate de membrii echipei (cinci filologi, inclusiv directorul de proiect – participanți în calitate de cercetători, și un specialist în informatică).

Astfel, în general, se lucrează (pentru detalii, v. infra) în vederea:

 • scanării, prelucrării digitale și stocării textelor;
 • transcrierii textelor;
 • verificări transcrierii;
 • prezentării fiecărui text și însoțirii sale de o bibliografie edificatoare;
 • creării, testării și ajustării soft-ului prevăzut pentru investigările filologice și lingvistice ulterioare, conform dezideratului general al proiectului.

Etapa inițială a proiectului (septembrie – decembrie 2013) include, suplimentar, stabilirea repertoriului de texte românești din prima perioadă a epocii vechi a culturii noastre (1521-1640). Tot acum, echipa identifică instituţiile care deţin (uneori în exclusivitate) unele dintre textele care urmau a fi prelucrate și se demarează acțiunile de intrare în posesie a copiilor scanate ale acestor documente de patrimoniu. Legea în baza căreia se caută a se obţine aprobări pentru scanarea celor mai multe dintre texte este Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în 2008. Într-un caz, am beneficiat de politica firească a Bibliotecii Britanice, Londra, care ne-a pus la dispoziție în condiții excelente din punct de vedere tehnic o copie a manuscrisului identificat „Harley MS 6311 B”, conținînd unica versiune a Tetraevanghelului din 1574. Se discutată pe larg principiile de transcriere care urmează a fi adoptate. În sfîrșit, împreună cu informaticianul echipei se caută soluţiile optime pentru a se concepe un program de digitizare capabil să satisfacă toate nevoile componentei lingvistice a proiectului.

Etapa ultimă a include, suplimentar (din punct de vedere temporal, este o perioadă de trei luni, obținută în urma solicitării de prelungire a contractului), verificarea rezultatului vizat, la nivelul întregului corpus. În perioada respectivă, echipa lucrează la finisarea rezultatelor obținute pe perioada desfășurării proiectului (mici ajustări la nivelul transcrierii, al textelor însoțitoare, completări ale Bibliografiei etc.) și supune programul la felurite probe, imaginînd solicitările dinspre beneficiari. O chestiune a cărei discutare continuă se referă la elementul central al întregii activități, și anume normele de transcriere. În conformitate cu acordul general anterior obținut, înțelegînd că deși poate fi avut în vedere un set unic de principii, echipa a acceptat că nu se pot aplica soluții identice pentru toate situațiile, textele fiind diferite din punct de vedere diacronic, diatopic și al exercițiului și cunoștințelor celor care le-au scris.

 

C. REZULTATE

Sintetizînd faptele care au dus la încheierea cu succes a Proiectul Corpus electronic al textelor românești vechi (1521-1640) (CETRV), se constată că, în perioada septembrie 2013 – decembrie 2016, activitatea membrilor proiectului s-a desfășurat pe următoarele coordonate ce jalonează, concomitent, rezultatele de care beneficiază comunitatea științifică națională și internațională odată cu încheierea Proiectului:

I. Activități direct impuse de specificul Proiectului, în conformitate cu obiectivele vizate în momentul depunerii acestuia:

I.1. Sînt SCANATE toate textele cuprinse în Proiectul Corpus electronic al textelor românești vechi (1521-1640) (CETRV), în varianta fizică, de document, și sînt STOCATE imaginile astfel obținute, imagini de calitate, într-un format relativ unitar, de dimensiuni care să asigure maniabilitatea, în general. De această activitatea s-au ocupat în mod special (dar nu în exclusivitate) doi dintre membrii echipei (un cercetător de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și informaticianul).

I.2. Sînt TRANSCRISE textele cuprinse în Proiectul Corpus electronic al textelor românești vechi (1521-1640) (CETRV).

Transcrierea propriu-zisă s-a făcut în etape, fiecăreia revenindu-i un anumit număr de texte, în funcție de: 1. lungimea etapei; 2. gradul de dificultate specific fiecărui text; 3. dimensiunea textelor. De pildă, în prima etapă, corespunzătoare unui trimestru, au fost alese și s-a lucrat asupra a cinci texte, repartizate celor trei grupe de cercetători (doi cercetători de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, doi cercetători de la Universitatea de Vest din Timișoara și un cercetător de la Universitatea din București, cărora li se adaugă specialistul în informatică, din Iași) în funcție de capacitățile de lucru ale fiecărui grup și în funcție de experiența fiecăruia.

După cum am preconizat, principala dificultate ridicată de acest tip de activitate a constat în respectarea principiilor se transcriere, asupra cărora s-a dezbătut de către echipă în etapa preliminară depunerii Proiectului și imediat după aceea, în întîlnirile de lucru desfășurate la Universitățile din Iași, București și Timișoara. Aceasta, întrucît textele sînt departe de a accepta o abordare uniformă, ele reprezentînd, fiecare în parte, momente și spații distincte din punct de vedere lingvistic și cultural în istoria civilizației românești. Apreciem că acribia membrilor-cercetători ai echipei a făcut ca dificultățile să se transforme în oportunități de lămurire a unor chestiuni filologice și, prin urmare, au stimulat activitatea în sine.

 

I.3. PREZENTAREA succintă a textelor.

De la bun început, am considerat oportună și prețioasă însoțirea fiecărui text de către o prezentare care să cuprindă:

 1. informații privind natura sa, din punctul de vedere al conținutului;
 2. detalii privind morfologia textului;
 3. date filologice vizînd datarea, localizarea, paternitatea, filiația etc.;
 4. elemente care să marcheze istoricul receptării textului respectiv de către comunitatea științifică, în speță indicarea edițiilor care au determinat intrarea textului respectiv în circuitul cultural modern (fie științific, fie istoric, fie de interes general, mai larg).

Întrucît asemenea prezentări nu pot fi decît sintetizatoare, am completat expunerea cu cîte o BIBLIOGRAFIE care cuprinde cele mai importante lucrări ce prezintă rezultatele cercetărilor făcute, în timp, asupra textului respectiv. În felul acesta, publicul are la îndemînă o sursă validă de îmbogățire a informațiilor despre cutare text.

În conformitate cu rostul unui proiect de punere în lumină a patrimoniului scris al unui spațiu cultural, în contextul dinamicii civilizației contemporane, am realizat TRADUCEREA prezentărilor în limba engleză, mărind considerabil accesul specialiștilor – din străinătate, de data aceasta – la conținutul corpusului.

 

I.4. Programarea SOFTULUI care permite investigarea textului în concordanță cu nevoile de cercetare specific filologice și lingvistice, în primul rînd. Astfel, acesta asistă cercetătorul prin identificarea rapidă a tuturor componentelor din structura limbii scrierilor respective (ortografie, fonetică, morfologie, sintaxă, lexic), în funcție de solicitarea (comanda) dată de acesta.

 

I.5. VERIFICAREA textelor.

Procedura a fost continuă, însă ea s-a putut desfășura în condiții tot mai bune pe măsură ce cantitatea de texte a sporit, astfel încît ultima perioadă a fost cea mai rodnică și mai relevantă. Activitatea de verificare a folosit definitivării procesului de transcriere și a folosit totodată la procesul de revizie, la ajustarea programului la particularitățile corpusului de texte și la nevoile anticipate ale utilizatorilor, la verificarea textelor însoțitoare și a traducerii acestora în limba engleză, la verificarea bibliografiei, a notei editorilor, alte verificări.

În aceeași idee – a producerii unui instrument de lucru valoros și viabil, rezultatul acesta ține seama de consultările cu colegi din Universităţile şi Institutele de cercetare din ţară, dar şi cu românişti de la unele Universităţi străine.

 

I.6. După ÎNCĂRCAREA PE SITE a întregului Corpus și a elementelor sale însoțitoare, echipa va avea posibilitatea unor ajustări ulterioare ale întregului material, în funcție de semnalările utilizatorilor.

 

II. Activități specifice domeniului științific în care se manifestă membrii-cercetători și căruia i se subordonează tema proiectului:

II.1. PARTICIPAREA LA CONFERINȚE dedicate culturii scrise românești din epoca veche, ori cu secțiuni deschise abordării diacronice a limbii române. Între acestea, au solicitat anual (2013-2015) prezența membrilor echipei: Text și discurs religios (www.cntdr.ro) și Colocviul Internațional al Departamentului de lingvistică, Universitatea din București, (http://www.unibuc.ro/depts/litere/limba_romana/). Acestora li se adaugă, în chip firesc, alte manifestări științifice din țară și din străinătate.

 

II.2. PUBLICAREA de: a) cărți; b) studii/articole, în reviste BDI și în volume editate științific, care vizează fie probleme punctuale ridicate de transcrierea și, implicit, investigarea unui text anume; fie chestiuni filologice mai cuprinzătoare, a căror dezbatere contribuie la o corectă raportare la corpusul asupra căruia s-a lucrat.

Astfel, se disting:

a) cărți:

 • Chivu, Vechi texte românești. Contribuții filologice și lingvistice, București, EA, 2015.
 • Roxana Vieru, Studiu lingvistic asupra Paliei de la Orăștie, Iași, EUAIC, 2014.
 • Alexandru Gafton, De la traducere la norma literară. Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare, Iași, EUAIC, 2013.

b) studii/articole:

 • Adina Chirilă, Pentru o istorie a punctuației românești, in „Diacronia”, II, 2016, nr. 1.
 • Adina Chirila, Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Matei, 19, 24), in „Diacronia”, I/2015, nr. 1.
 • Alexandru Gafton, Reflecţii asupra principiilor de transcriere a vechilor texte româneşti, in Studii de filologie. In Honorem Ștefan Găitănaru, Pitești, Editura Universității din Pitești, 2016.
 • Alexandru Gafton, Esențialitatea diacroniei, in „Diacronia”, I, 2015, nr. 1, p. 1-12.
 • Alexandru Gafton, Avatarii evolutive ale conceptului a educa în textele vechi româneşti, in „Dacoromania”, XIX, 2014, nr. 1, p. 28-47.
 • Alexandru Gafton, Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain, in „Revue Roumaine de Linguistique”, LIX, 2014, nr. 1, p. 63-75.
 • Chivu, Popular vs. cult în vechile terminologii ştiinţifice româneşti, in Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Lexic comun / Lexic specializat, 2013, fasc. XXIV, p. 19-31.
 • Chivu, Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneşti, in Ioan Milică, Emanuel Gafton, Sorin Guia (ed.), Perspective asupra textului și discursului religios, Iași, EUAIC, 2013, p. 37-52.
 • Alexandru Gafton, Les avatars conceptuels de la famille du roum. faţă. Le témoignage des traductions de la Bible, in „Revue de Linguistique Romane”, 2013, nr. 2, p. 183-201.
 • Gheorghe Chivu, “Dumnezei” şi “dumnezeoaie” în literature română veche, in revista „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Ovidius» Constanţa”, seria Filologie, XXVII/2016, p. 179-186.
 • Gheorghe Chivu, Însuşire “proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologice in Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In honorem Professoris Nicolae Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2016.

 

Cărțile, studiile și articolele astfel rezultate au limpezit unele lucruri, au dus la unele reorientări, totodată prezentînd potențial și sugestii pentru viitoare cercetări.

Acestor texte li se alătură – lucru arătat deja prin rapoartele intermediare – contribuții științifice de valoare care, în majoritatea cazurilor, indică un cîmp de cercetare filologică mai larg decît cel vizat prin proiectul prezent, care trebuie să se bucure, în viitor, de o abordare de natura celeia desfășurate prin CETRV, pa baza experienței acumulate de membrii proiectului și mai ales pe baza rezultatelor obținute. Pot fi semnalate: a) cărți: Adina Chirila, Limba scrierilor lui Antim Ivireanul. Fonetica. Morfologia, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013 ; Adina Chirilă, Carte sau lumină, Snagov, 1699. Ediție de text, Timișoara, Editura Eurostampa, 2016 ; b) studii/articole: Gheorghe Chivu, Cărțile de bucate, un izvor lexicografic insuficient exploatat, in „Limba română”, 2013; Adina Chirila, Un hapax legomenon în textele lui Antim Ivireanul: CORHOR, in „Limba română”, 2013; Alexandru Gafton, Biblia de la 1688. Aspecte ale traducerii, in Ioan Milică, Emanuel Gafton, Sorin Guia (ed.), Perspective asupra textului și discursului religios, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013; Adina Chirila & Bogdan Țâra, Opţiuni şi constrîngeri lexico-semantice în traducerile textului biblic in Ioan Milică, Emanuel Gafton, Sorin Guia (ed.), Perspective asupra textului și discursului religios, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2013; Gheorghe Chivu, Prima listă de plante şi începuturile terminologiei botanice româneşti, in Ion Coteanu – in memoriam, București, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014; Roxana Vieru, Motivated Signs in the Denomination of Musical Instruments, in Globalization and Intercultural Dialogue. Multidisciplinary Perspectives, Târgu-Mureș, Arhipelag XXI Press, 2014; Gheorghe Chivu, Le Liturgikon d’Antim Ivireanul et l’imposition du modéle valaque dans les ecrits liturgiques roumains, in „Dacoromania”, 2014; Gheorghe Chivu, Antim Ivireanul, and the Unification of Old Romanian Literary Language, in „Text şi discurs religios”, 2014; Alexandru Gafton, Discursul traducătorilor în principalele versiuni româneşti contemporane ale Bibliei, in Înspre şi dinspre Cluj. Contribuţii lingvistice, Cluj-Napoca, Editura Scriptor, Editura Argonaut, 2015; Roxana Vieru, Aspects Regarding the Translation of Musical Instruments’ Names in Old Romanian Biblical Texts, in Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, II, Tîrgu-Mureş, Arhipelag XXI Press, 2015; George Bogdan Tara, Le lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de Transylvanie, in „Text și discurs religios”, VII, 2015; Roxana Vieru, Statutul lui foarte, in „Analele Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași”, serie III.e, Lingvistică, LXI, 2015.

 

Rezultatul final al proiectului PN-II-ID-PCE-2012-4-0285 îl constituie un corpus al vechilor texte românești, din perioada 1521-1640, prima realizare de acest fel din cultura română, care oferă posibilitatea studierii din multiple perspective a unor texte produse de-a lungul a peste 100 de ani, și diferite sub aspectele: a) producerii lor (traducere, compilație, compunere originală); b) zonelor de proveniență; c) statutului autorilor; d) potențialilor destinatari (cititori-ascultători) avuți în vedere, elemente de care orice analiză va putea ține seama mult mai lesne.

Corpus-ul electronic al textelor românești vechi (1521-1640) (CETRV) cuprinde, prelucrate în maniera descrisă în paginile anterioare, peste patruzeci de texte de secol XVI și din prima jumătate a secolului al XVII-lea – etapă cunoscută în știința filologiei românești ca prima etapă a epocii vechi a românei literare sau a culturii scrise în limba română:

Evangheliarul slavo-român de la Sibiu,

Codicele Voroneţean,

Psaltirea Hurmuzachi,

Psaltirea Scheiană,

Psaltirea Voroneţeană,

Psaltirea ms. BAR 3465,

Coresi, Întrebare creştinească,

Coresi, Tetraevanghelul,

Coresi, Pravila,

Coresi, Apostolul,

Coresi, Tîlcul evangheliilor,

Coresi, Molitvenic rumânesc,

Coresi, Psaltirea românească (1570),

Coresi, Liturghierul (1570),

Coresi, Psaltirea slavo-română (1577),

Coresi, Carte de învăţătură,

Pravila ritorului Lucaci,

Floarea darurilor,

Palia de la Orăştie,

Codicele Bratul,

Codex Sturdzanus,

Fragmentul Todorescu,

Glosele Bogdan,

Octoih (Brașov),

Tatăl Nostru [Luca Stroici],

Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea,

Gromovnic,

Paraclisul Precistei, c. 1639,

Gromovnic, 1636,

Cronograful lui Moxa, 1620,

Manuscrisul de la Ieud,

Codex Neagoeanus,

Rujdenița,

Alexandria,

Codicele Todorescu,

Codicele Marțian,

Pravila de isprava oamenilor,

Pravila de la Govora,

Leastvița lui Ion Scărariul

Cuvînt pentru curăție,

Molitvelnic,

Viața lui Grigorie Decapolitul,

Pravila aleasă a lui Eustratie logofătul,

Predica lui Toader din Calafendești,

Apocriful Iorga.

Credem că prin unele dintre lucrările membrilor proiectului (v. supra), s-a arătat cu destulă limpezime că orice cercetare de încredere asupra unor astfel de texte trebuie să plece de la un text bine stabilit și de la aflarea situației acestuia (traducere, compilație, compunere originală), elemente de natură a orienta în mod fundamental orice astfel de cercetare și concluziile care decurg din aceasta. În același fel, înțelegerea unui astfel de text (din punct de vedere lingvistic, textologic, conținutistic, cultural, stilistic etc.) nu poate fi obținută fără a avea în vedere elementele mai sus menționate sub b) – d). Întrucît întregul proces de prelucrare a textelor prezentului corpus a avut în vedere aceste realități, în mod firesc, orice tip de prelucrare și interpretare ulterioară trebuie să aibă cunoștință de acest lucru și, recomandabil, să procedeze în același chip.