ÎMPRUMUT LINGVISTIC, CREATIVITATE LEXICALĂ ŞI COMPORTAMENT

VERBAL OBSERVABILE LA TRILINGVI

 

  • Denumirea proiectului  : IMPRUMUT LINGVISTIC, CREATIVITATE LEXICALA SI COMPORTAMENT VERBAL OBSERVABILE LA TRILINGVI ( COMPVERB), contract nr. 509/31.03.2011
  • Tipul de proiect : proiect de cooperare bilaterala (România-Franta) din programul Capacitati – Modul III – Cooperare bilaterala/multilaterala
  • Directori de proiect : Lect.dr. Mihaela Lupu (pentru partea româna), prof.dr. Patrice Brasseur (pentru partea franceza)
  • Perioada de derulare : 01.04.2011 – 30.11.2012

 

Echipa româna de cercetare:

Lect.dr. Mihaela Lupu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – – director

Conf.dr. Felicia Dumas, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi –- cercetator cu experienţa

Dr. Edelina Cîmpianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – asistent de cercetare

Finanţ are : 2 x 15.518 lei / an = 31.036 lei pentru cei doi ani

Obiective :

Prin prezentul proiect ne propunem sa analizam comportamentul verbal al trilingvilor precum si creativitatea lexicala generata de cunoasterea limbii engleze la cursantii români si francezi. Intentionam sa identificam ratiunile (cognitive, psihologice, pragmatice, lingvistice etc.) care explica utilizarea împrumuturilor din engleza în locul termenilor autohtoni. Vom studia modul în care anglicismul (cuvânt, structura împrumutat(a) din limba engleza) devine sursa de creativitate lexicala (termeni derivati, compusi, hibrizi, jocuri de cuvinte etc.) la persoanele trilingve (masteranzi/studenti români vorbitori de franceza si engleza si respectiv masteranzi/studenti francezi vorbitori de româna/alta limba romanica si engleza).

Creativitatea lexicala poate avea la baza procedee lingvistice – de natura fonetica, lexicala, morfosintactica – si extralingvistice (împrumutarea unor stiluri diferite de a abrevia cuvinte, de a reproduce diversi parametri tehnici etc.) puse în valoare de lexic. Intrucât lexicul unei limbi este sectorul cel mai susceptibil de a se îmbogati prin împrumut extern, fenomenul de creativitate se manifesta în acest cadru în modul cel mai pregnant. Pornim de la premisa ca se vor observa fenomene mai intense si mai subtile de creativitate lexicala la cursantii cu un grad superior de cunoastere a limbii engleze. Imbinarea tuturor componentelor lingvistice amintite mai sus poate produce creatii complexe.

Studiul pe care intentionam sa îl realizam îsi propune sa analizeze contrastiv creativitatea lexicala generata (sau întretinuta) de limba engleza în cele doua spatii geolingvistice avute în vedere (România -– limba româna si Franta – limba franceza).

Planul de realizare a proiectului

Etapa I –- anul 2011

•  Aprilie 2011 : definitivarea chestionarelor care vor fi date spre completare studentilor români si francezi (nivel masterat si licenta) ; completarea chestionarelor de catre studentii români (nivel licenta) ;

•  Mai 2011: deplasare la Avignon a unui membru din echipa româna ; completarea chestionarelor de catre studentii francezi (nivel licenta); documentare pe problematica proiectului ; reuniune de proiect ;

•  Iulie 2011: mobilitate la Iasi a unui membru din echipa franceza; reuniune de proiect ;

•  Septembrie 2011: deplasare la Avignon a unui membru din echipa româna ; documentare pe problematica proiectului ; reuniune de proiect ;

•  Octombrie 2011:

•  deplasare la Avignon a unui membru din echipa româna; documentare pe problematica proiectului ; completarea chestionarelor de catre studentii francezi (nivel masterat);

•  completarea chestionarelor de catre studentii români (nivel masterat);

•  primirea a doi membri din echipa franceza cu ocazia organizarii, la Iasi, în cadrul Zilelor Universitatii “Al. I. Cuza”, a unei mese rotunde pe tematica proiectului; masa rotunda este intitulata Le comportement verbal des plurilingues: enjeux langagiers et identitaires ;

•  Noiembrie 2011(pâna in ianuarie 2012): procesarea datelor din chestionare de catre membrii ambelor echipe de cercetare.

Etapa II – anul 2012

•  Martie 2012: mobilitate la Iasi a echipei franceze (2 persoane); organizarea unei mese rotunde (L’emprunt à l’anglais en roumain et en français: nécessité et/ou mode ?) pe tematica proiectului in cadrul colocviului international Les Journées de la francophonie (Iasi);

•  Mai 2012 : deplasare la Avignon a unui membru din echipa româna; documentare pe problematica proiectului ; reuniune de proiect;

•  Iunie-septembrie 2012: realizarea unui studiu comparativ privind comportamentul verbal al trilingvilor din cele doua grupuri-tinta.

•  Octombrie 2012: Mobilitate la Iasi a unui membru din echipa franceza ; deplasare la Avignon a unui membru din echipa româna; reuniuni de proiect în vederea validarii reciproce a rezultatelor celor doua echipe de cercetare ;

•  Noiembrie 2012: Diseminarea studiului si a rezultatelor cercetarii comune prin publicarea lui într-o revista de specialitate europeana si pe site-urile celor doua facultati implicate în proiect.

Diseminarea rezultatelor cercetarii se va face prin publicatii si organizarea de mese rotunde. Intentionam sa publicam un studiu contrastiv într-o revista europeana din domeniul didacticii /stiintelor limbajului. Membrii ambelor echipe vor participa cu comunicari individuale/în comun la mesele rotunde organizate în cadrul Zilelor Universitatii Al.I.Cuza (octombrie 2011) si al colocviului international Les Journées de la francophonie (martie 2012). Comunicarile prezentate la acest al doilea eveniment academic vor fi publicate în Actes des Journées de la francophonie . Vom publica online, pe site-urile Facultatilor / laboratoarelor partenere, rezultatele cercetarii comune.

Articole publicate în 2012 în cadrul proiectului COMPVERB:
Lect.dr. Mihaela LUPU: Les trilingues face aux anglicismes: étude contrastive portant sur leur comportement verbal et leur créativité lexicaleLUPU Les trilingues face aux anglicismes étude contrastive
Lect.dr. Mihaela LUPU: Les motivations objectives et les perceptions subjectives sous-tendant l’emploi d’anglicismes chez deux groupes cibles d’étudiants trilinguesLUPU Les motivations objectives et les perceptions subjectives
Conf.dr. Felicia DUMAS: Le français comme langue liturgique de l’Orthodoxie : l’absence des emprunts à l’anglaisDUMAS Le français comme langue liturgique de l’Orthodoxie
Dr. Edelina CÎMPIANU: Les anglicismes en français montréalaisCIMPIANU Les anglicismes en français montréalais
Conf. dr. Costel ISTRATE, lect.dr. Sorina CHIPER: Le roumain des comptables entre influence traditionnelle française et pressions anglophones actuellesISTRATE CHIPER Le roumain des comptables
Conf.dr. Anika FALKERT: Pour une interprétation sociocognitive de l’évolution sémantique des emprunts lexicaux FALKERT Pour une interprétation sociocognitive