PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC baza

DENUMIRE PROIECT (PROJECT TITLE): Impulsul iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea (The Impulse of the Enlightenment in some Romanian Translations in the 18th Century)
COD PROIECT (PROJECT CODE): PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC
DIRECTOR (PROJECT MANAGER): prof. univ. dr. Andrei CORBEA – HOIŞIE
PERIOADA DE DERULARE (TIME FRAME): 6.07.2012 – 30.06.2014
BUGET APROBAT (APPROVED BUDGET): 1.480.026 lei
FINANȚATOR (FUNDING AUTHORITY): Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

 

1. Echipa proiectului / Project team

2. Rezumatul proiectului / Project description

3. Activităţi / Activities

2012 Obiective realizate / Accomplished Objectives

Vizibilitate internaţională şi naţională / National and International Visibility

Buget aprobat / Approved budget : 215.004 lei
2013 Obiective prevăzute / Foreseen Objectives

Vizibilitate internaţională şi naţională / National and International Visibility

Buget aprobat / Approved Budget: 805.725 lei
2014 Obiective prevăzute / Foreseen Objectives

Vizibilitate internaţională şi naţională / National and International Visibility

Buget aprobat / Approved Budget: 459.297 lei

 

4. Documentaţie oficială / Official Documentation