Documentare națională

În urma deplasării la Biblioteca Academiei din București s-a revizuit transcrierea textului Erotocritului prin confruntarea directă cu ms. 1319 BAR în vederea realizării ediției prevăzute în proiect.

Pe lîngă cele 15 imagini care conţin miniature și care au fost achiziționate de la Biblioteca Academiei, s-au obţinut de la Institutul de Lingvistică Sextil Puşcariu din Cluj 48 de imagini miniate (pastel color) şi aprobarea cu titlu de gratuitate de a le reproduce în lucrare.