PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC (Activitati 2013-1ro)

Rezolvarea problemelor organizatorice și asigurarea sarcinilor:

 

Membrilor echipei li s-a solicitat realizarea analizei textelor după un model prestabilit pentru a putea fi apoi integrate în volum.

Cel mai tînăr membru al echipei a colaborat la digitalizarea materialului lingvistic necesar  pentru analiza textelor, instruindu-se astfel în diferitele tipuri de probleme ridicate de acestea.

Au fost achiziționate echipamentele necesare în vederea finalizării în bune condiții a volumului (laptop, computer cu monitor de mari dimensiuni, imprimantă) și materiale de birotică de uz imediat.