PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Echipa MJ)

 

a) educaţie

Diploma de Bacalaureat la Liceul “Mihai Eminescu” din Iaşi: 1972

Diplomă de Licență în filologie, specialitățile Limba și literatura franceză, Limba și literatura engleză, Universitatea “Al.I. Cuza” Iași cu media generală 9,93 și media 10 la examenul de Licență: 1976

Diploma de Atestare a examenului de definitivare în învăţămînt, specialitatea Limba și literatura franceză la Centrul de perfecționare al cadrelor didactice de pe lânga Universitatea “Al.I. Cuza” Iași: 1979

Diploma de Doctorat în filologie, specializarea Lingvistică generală, în urma susținerii în ședință publică la Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași a tezei de doctorat cu titlul Metaliteratură și semnificație. “Cazul” Tzvetan Todorov, sub conducerea dnei prof. dr. Maria Carpov: 1998

Bursieră a Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne din Paris: 1991

Bursieră a Universității Paris-8 (Saint-Denis): 1998

Bursieră a Universității Paris VII (Denis Diderot): 2001

 

b) activitate profesională

Profesor titular stagiar de limba franceză, Liceul “Vasile Alecsandri” din Iași: 1976-1979

Profesor titular definitiv de limba franceză, Liceul industrial de chimie nr. 3 din Iași: 1979-1980

Asistent, Catedra de Limbi Moderne a Institutului Politehnic “Gh. Asachi” din Iași: 1980-1990

Lector, Catedra de Limbi Moderne a Institutului Politehnic “Gh. Asachi” din Iași: 1990-1991

Lector, Catedra de Limba și Literatura franceză, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași: 1991-2000

Conferențiar, Colectivul de Limba și Literatura franceză, Departamentul de Limbi și Literaturi străine, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași: 2000-2009

Profesor, Colectivul de Limba și Literatura franceză, Departamentul de Limbi și Literaturi străine, Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași: 2009 –

 

Responsabilităţi administrative/consultative

Coordonatoare a activităților metodico-științifice ale Colectivului de limba franceză din Catedra de Limbi moderne de la Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iași: 1986-1988

Coresponsabilă din partea Catedrei de Limbi Moderne pentru  organizarea Lectoratului de limbă franceză din Institutul Politehnic Iași, deschis de Serviciile culturale ale Ambasadei Franței: 1987-1988

Membru permanent în Comisia de organizare a Concursurilor anuale   studențești de traduceri la nivel local și național: 1980-1990

Coordonatoare, din partea Colectivului de Limba și Literatura Franceză, a programului de traducere-terminologie (nivel licenţǎ), organizat de Facultatea de Litere a Universității “Al.I. Cuza”: din 2002

Coordonatoare, din partea Catedrei de Limba și Literatura Franceză, a programului traducere-interpretariat (nivel masteral) și ulterior a Masteratului de traductologie din cadrul Universității “Al. I. Cuza”: din 2002

Evaluatoare a traducerilor de limbă franceză din cadrul Conferinței Naționale Anuale a studenților dedicată operei lui Mihai Eminescu: 1998-2002

Coordonatoare a activităților de interpretariat ale studenților cu ocazia conferinței internaționale intitulată “Séminaire sur la Mémoire juive en Europe Centrale”, organizată de Centrul Cultural Francez Iași și de Universitatea “Al. I. Cuza”: 2003

Experta evaluatoare pentru limba franceză a Programului de traduceri al Fundației “Concept” din București: 2000-2004

Coordonatoare a programului european CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) cu sediul în Viena, pentru Facultatea de Litere, responsabilă pentru colaborarea și alocarea de burse de studiu pentru studenții modulelor, specializărilor și masteratului de traductologie din cadrul Facultății de Litere: din 2005

Evaluatoare la EPSO (European Personnel Selection Office) Bruxelles, cu ocazia Competition EPSO/AD/36/05, cooptată în comisia de corectare a lucrărilor scrise la concursul european de selecție a traducătorilor români pentru Comisia Europeană și instituțiile europene organizat de EPSO cu sediul în Bruxelles: 2006

Evaluatoare (nominalizată pe baza CV și a Listei de Lucrări) în competiția de selecție a traducătorilor la European Investment Bank, Luxemburg: 2006

Prodecan al Facultății de Litere: din 2012

 

Vizibilitatea activității științifice

Distincţii internaţionale:

Cavaler al Ordinului Palmes Académiques pentru servicii aduse culturii franceze, distincție acordată în cadrul unei ceremonii publice la Universitatea “Al. I. Cuza” de către Ambasadorul Republicii Franceze, Dl. Philippe Etienne, în numele Primului Ministru al Republicii Franceze: 2004   

 Profesor asociat/invitat:

Profesor asociat la Universitatea Paris VII (Denis Diderot): 2001

Profesor asociat la Universitatea din Viena (Austria), Institutul de romanistică: 2009

Conferințe:

Traducerea între vocație și profesie/Übersetzen zwischen Beruf und Berufung, Institututul Cultural Viena, cu participarea Institutului de romanistică Viena și a Institutului de traductologie Viena: 17. 11. 2007

 Litera și/sau sens, Institutul Cultural Viena în parteneriat cu Asociația Kulturkontakt, în cadrul Festivalului Literaturii Române la Viena: 11 noiembrie 2011

Coordonare

Atelier de traduceri, împreună cu prof. dr. Larisa Schippel, în cadrul Zentrum für Translationswissenschaft de pe lîngă Universitatea din Viena: 2012

Membru în societăţi academice şi culturale:

Membră ARLC (Asociația română de literatură generală și comparată): din 1998

Membră AMOPA, Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques: din 2009

 

Contribuții științifice de referință

Volume

Jeanrenaud, Magda, La Traduction là où tout est pareil et rien n’est semblable, Editura EST – Samuel Tastet Éditeur, Paris-Bucarest-Jérusalem, 2012, 346 pag., cu o prefață de Claude Hagège, ISBN 9-782868-180438.

Jeanrenaud, Magda, Universaliile traducerii. Studii de traductologie, Cuvânt înainte de Gelu Ionescu, Editura Polirom, col. Collegium, Iași/București, 2006, 387 pag., ISBN 973-46-0173-3

Jeanrenaud, Magda, Tzvetan Todorov. De la hegemonia modelului lingvistic la orizontul etic, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1999, 415 pag., ISBN 973-9312-59-4

Traduceri

 Stefan Lemny, Cantemireștii. Aventura europeană a unei familii princiare din secolul al XVIII-lea, Editura Polirom, Iași, 2010, 326 pag., ISBN 978-973-46-1289-

Alain Touraine, Lumea femeilor, Editura Art, București, 2007, 250 pag., ISBN 978-973-124-150-05

Paul Ricœur, Despre traducere, ediție și studiu introductiv de Magda Jeanrenaud, postfață de Domenico Jervolino, Editura Polirom, Iași, 2005, 164 p., ISBN 973-681-906-X

Jacques Le Rider, Modernitatea vieneză și crizele identității, ediția a II-a revizuită și adăugată, postfață de Adriana Babeți, Iași, Editura Universității “Al. I. Cuza”, 2003, ISBN 973-9149-33-2

Jacques Le Rider, Jurnalele intime vieneze, prefață de Magda Jeanrenaud, Iași, Editura Polirom, 2001, 374 p., ISBN 973-683-752-1

Pierre Pachet, Opera zilelor, prefață de Magda Jeanrenaud, Editura Paralela 45, Pitești, 2001, 106 p., ISBN 973-593-360-8

Herman Parret, Sublimul cotidianului, prefață de Sorin Alexandrescu, București, Meridiane, 1996, 229 p., ISBN 973-33-0309-7

Michel de Certeau, Fabula mistică. Secolele XVI-XVII, prefață de Magda Jeanrenaud, Iași, Editura Polirom, 1996, 326 p., ISBN 973-9248-45-4

Emile Durkheim, Formele elementare ale vieții religioase, (în colab. cu Silviu Lupescu), prefață de Gilles Ferreol, Iași, Editura Polirom, 1995, 421 p., ISBN 973-97108-5-9

Tzvetan Todorov, Cucerirea Americii. Problema celuilalt, Institutul European, Iași, 1994, 250 p., ISBN 973-9148-42-5

Studii

 Jeanrenaud, Magda, Die „Übersetzung“ des französischen Modells in die rumänische Gesellschaft, in Vom Altern der Texte, (Hrsg. Hartvig Kalverkämper&Larisa Schippel), Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2012, p. 185-213, ISBN 978-3-86596-251-5

Jeanrenaud, Magda, La traduction entre le centre et la périphérie. Réflexions en marge des auto-traductions de Panaït Istrati, în Quo Vadis Romania? Zeitschrift für eine aktuelle Romanistik, “Zentren und Peripherien”, nr. 33, 2009, Viena, pp. 65-87, ISSN: 1022-3169.

Jeanrenaud, Magda, Les auto-traductions de Panaït Istrati, volum omagial Valeriu Stoleriu/Val Panaitescu IN HONOREM Ed. Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 2009, pp. 172-213, ISBN 978-973-703-490-8

Jeanrenaud, Magda, Réticences de la traduction, în volumul La réticence dans des écritures poétiques et romanesques contemporaines, ed. Jacqueline Michel și Marlena Braester, EST, Paris/Bucarest/Jérusalem, 2007, pp. 147-168, ISBN 973-8346-52-5

Jeanrenaud, Magda, La traduction dans les médias roumains: “la mini-crise européenne” de février 2003, in “Traduction et mondialisation”, Hermès, nr. 49, CNRS Editions (Centre National de la Recherche Scientifique), Paris, 2007, pp. 133-139, ISBN 978-2-271-06556-8, ISSN 0767-9513

 Jeanrenaud, Magda, Traducerea filozofiei, filozofia traducerii, prefață la Paul Ricœur, Despre traducere, Editura Polirom, Iași/București, 2005, pp. 5-41, ISBN 973-681-906-X

Jeanrenaud, Magda, La traduction entre l’accumulation et la redistribution de capital symbolique, în volumul Littératures et pouvoir symbolique, Mihai Dinu Gheorghiu (ed), în colab. cu Lucia Dragomir, Editura Paralela 45, Pitești/Paris, 2005, pp. 202-222, ISBN 973-697-432-4, difuzată în Franța de Maison des Sciences de l’homme, ISBN 2-7351-1085-0

Jeanrenaud, Magda, La traduction, là où «tout est pareil et rien n’est semblable», în volumul Vom Glück sich anzustecken. Möglichkeiten und Risiken im Überstezungsprozess, Martin A. Hainz (ed.), Braumüller Verlagsbuchhandlung, Wien, 2005, pp. 129-143, ISBN 3-7003-1524-4, ISSN 1814-56239

Jeanrenaud, Magda, Despre virtuțile exotopiei, prefață la Edgar Reichmann, O fereastră către lume. Eseuri și articole despre cultura română (1965-2002), Editura Paralela 45, Pitești, 2003, pp. 353-364, ISBN 973-593-811-1

Jeanrenaud, Magda, Paradoxala poetică a lui Pierre Pachet, prefață la Pierre Pachet, Opera zilelor, Editura Paralela 45, București, 2001, pp. 5-12, ISBN 973-593-360-8

Jeanrenaud, Magda, Jurnalul intim – mode d’emploi, prefață la Jacques Le Rider, Jurnalele intime vieneze, Editura Polirom, Iași, 2001, pp. 5-19 ISBN 973-683-752-1

Jeanrenaud, Magda, La prise de position et la prise de parole: Tzvetan Todorov et les avatars d’une écriture (post)moderne, in “Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires”, nr. 1-2, Editura Univers, București, 1995, pp. 98-109, ISSN 1223-1193

Jeanrenaud, Magda, Le (post)structuralisme – une révolution symbolique?, in “Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires”, Editura Univers, București, nr. 1-2, 1996, pp. 266-280

Jeanrenaud, Magda, Michel de Certeau – între paradoxal și enigmatic, prefață la Michel de Certeau, Fabula mistică, Editura Polirom, Iași, 1996, pp. XV-XXIV, ISBN 973-9248-45-4