PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC (Activitati 2012-2ro)

Obiectivul 2 – Documentare națională și extragerea de informații (fișare)

 

A fost stabilită bibliografia. Au fost selectate informații generale privind epoca și importanța traducerilor.

Lucrările necesare din bibliografie au fost copiate sau scanate, iar ulterior fișate, rezultînd: 1. filologie, istorie culturală 452 fişe; 2. Lingvistică 2.470 fişe.

În urma deplasării la Biblioteca Academiei din București s-au obținut copii digitizate din ms. 3514 BAR pentru 16 miniaturi cu drept de reproducere a acestor pagini din manuscrisul Erotocritului în vederea realizării volumului Erotocritul lui Cornaros în literastura română. I. Versiunea lui Alecu Văcărescu, prevăzute în proiect.

 

Following the documentation at the Academy Library in Bucharest, digitized copies of ms. 3514 BAR were acquired for 16 miniatures riproduction rights of the manuscript of the Erotocrit to be included in the volume Erotocritul lui Cornaros în literastura română. I. Versiunea lui Alecu Văcărescu,  foreseen by the project.