PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC (Activitati 2013-3ro)

Analiza aprofundată a traducerilor și a originalelor:

Pe baza materialului lingvistic adunat s-a putut face o analiză a trăsăturilor traducerilor din perioada analizată, avîndu-se în vedere caracteristicile generale ale limbii din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Textul tradus în limba română a fost confruntat cu originalele care au stat la baza acestor traduceri (original direct sau text vehicular) pentru a se stabili fidelitatea faţă de original, intervenţiile traducătorului (prescurtări, omisiuni, interpolări, interpretări, reelaborări).