PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Echipa GD)

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume DIMA Gabriela-Eugenia
Adresa Str. Armeană, nr. 1, bl. L2, et. 4, ap. 1, Iaşi, 700039, România
Telefoane 0232 21 19 74 Mobil: 0745 49 25 78
E-mail g.dima@uaic.ro
Nationalitate(-tati) română
Data naşterii 25.02.1974
Copii Sorin-Emanuel, n. 6.01.2005
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Învăţământ superior / cercetare
Experienţa profesională
Activitate didactică
Perioada februarie 2008 – prezent
Funcţia sau postul ocupat lector universitar titular
Principalele activităţi şi responsabilităţi cursuri de  civilizaţie şi literatură italiană la studii de licenţă şi masteratcursuri de traductologie şi interpretariat la masterat, cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al.I. Cuza” – Facultatea de Litere, Catedra de Limbi Clasice, Italiană, Spaniolă
Tipul activităţii activitate didactică în învăţământul superior
Perioada octombrie 2001 – februarie 2008
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar (ianuarie 2005-ianuarie 2007 concediu pentru îngrijirea copilului)
Principalele activităţi şi responsabilităţi Predarea (cursuri şi seminarii) civilizaţiei şi literaturii italiene, cursuri practice de competenţă lingvistică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Litere, Catedra de Limbi Clasice, Italiană, Spaniolă
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică în învăţământul superior
Perioada octombrie 2000 – noiembrie 2001
Funcţia sau postul ocupat suplinitor
Principalele activităţi şi responsabilităţi cursuri şi seminarii de lingvistică computaţională şi traducere asistată
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Ştefan Lupaşcu”, Facultatea de Traducere/interpretariat
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică în învăţământul superior
Perioada octombrie 2000 – iunie 2001
Funcţia sau postul ocupat suplinitor
Principalele activităţi şi responsabilităţi cursuri şi seminarii de civilizaţie şi literatură italiană, cursuri practice de competenţă lingvistică
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Litere, Catedra de Limbi Clasice, Italiană, Spaniolă
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică în învăţământul superior
Perioada septembrie 1996 – august 1997
Funcţia sau postul ocupat suplinitor
Principalele activităţi şi responsabilităţi predarea limbii engleze
Numele şi adresa angajatorului Liceul Internat “Costache Negruzzi” Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică în învăţământul preuniversitar

Participare la granturi de cercetare / proiecte
Perioada 6 iul. 2012 – iun. 2014
Funcţia sau postul ocupat Colaborator la proiectul capacități – grant suport ERC-like “Impulsul Iluminismului în unele traduceri românești din secolul al XVIII-lea (The Impulse of the Enlightenment in some Romanian Translations in the 18th Century)” – grant UEFISCDI, PN-II-CT-ERC-2012-1, contract nr. 5ERC/6.07.2012. Finanţare aprobata 1.480.026 ron / 24 luni.
Principalele activităţi şi responsabilităţi cercetare exploratorie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Litere
Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare
Perioada 1 ian. 2012 – dec. 2014
Funcţia sau postul ocupat Colaborator la proiectul de cercetare exploratorie “Începuturile modernizării culturii române şi racordarea ei la Occident prin traduceri” – grant CNCS, PN-II-ID-PCE-2011-3-0722, contract nr. 213/5.10.2011. Finanţare aprobata 1.300.000 ron / 36 luni.
Principalele activităţi şi responsabilităţi cercetare exploratorie
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Litere
Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare
Perioada 1 ian. 2009 – feb. 2010
Funcţia sau postul ocupat Colaborator la proiectul de cercetare exploratorie “Influenţa occidentală prin intermediar grecesc în perioda modernizării limbii române” – grant CNCSIS, PN II, Idei, ID_126/2008. Finanţare aprobata 78.984,38 ron / 12 luni.
Principalele activităţi şi responsabilităţi cercetare exploratorie
Numele şi adresa angajatorului Academia Română – Filiala Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare
Perioada septembrie 2001 – decembrie 2002
Funcţia sau postul ocupat colaborator la proiectul FP5 “Balkanet” co-finanţat de UE
Principalele activităţi şi responsabilităţi asistenţă la managementul proiectului, realizarea unei părţi din tezaurul lexical corelat română-engleză
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Informatică
Tipul activităţii sau sectorul de activitate proiect de cercetare pentru învăţământul superior
Perioada mai 2000 – august 2001
Funcţia sau postul ocupat organizator tehnic al şcolii de vară Eurolan 2001 (finanţată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării)
Principalele activităţi şi responsabilităţi managementul proiectuluirelaţii cu participanţii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Informatică
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate organizatorică pentru manifestaţii ştiinţifice
Perioada ianuarie 2000 – octombrie 2001
Funcţia sau postul ocupat colaborator la două proiecte de mobilităţi studenţeşti Leonardo Da Vinci (cu finanţare UE)
Principalele activităţi şi responsabilităţi asistenţă la managementul proiectelor
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Facultatea de Litere, Catedra de Limbi Clasice, Italiană, Spaniolă
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate organizatorică pentru proiecte de mobilităţi
Perioada octombrie 1998 – martie 1999
Funcţia sau postul ocupat consultant la proiectele UNESCO 536/ROM/70, 536/ROM/71 şi 536/ROM/72, finanţate de guvernul Japoniei
Principalele activităţi şi responsabilităţi consultanţă pentru versiunea tipărită a paginii Internet a proiectului de conservarerealizarea bazei de date cu documentaţia privitoare la catapeteasma Mănăstirii Probota (Suceava).
Numele şi adresa angajatorului UNESCO Project Office in Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate protecţia patrimoniului cultural
Perioada februarie 1997 – septembrie 1998
Funcţia sau postul ocupat assistant manager pentru proiectul UNESCO/Japan Trust Fund 536/ROM/70 “International Support for the Restoration and Preservation of the Probota Monastery”, finanţat de guvernul Japoniei
Principalele activităţi şi responsabilităţi asistenţă la managementul proiectuluielaborarea balanţei de plăţi şi cheltuieliîntocmirea rapoartelor periodice
Numele şi adresa angajatorului UNESCO Project Office in Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate protecţia patrimoniului cultural

Alte activităţi
Perioada Din 2001
Funcţia sau postul ocupat Examinator / Profesor – trainer
Principalele activităţi şi responsabilităţi cursuri intensive de limbă italiană, examinări de certificare
Numele şi adresa angajatorului Universita’ per Stranieri, Perugia / Institutul Italian de Cultură pentru Unicredit Grup, S.C. Atlantic Company SRL
Tipul activităţii sau sectorul de activitate activitate didactică
Perioada Din 2000
Funcţia sau postul ocupat Traducător şi interpret
Principalele activităţi şi responsabilităţi traduceri de cărţiinterpretariat din şi în limba italiană şi, ocazional, engleză la diverse conferinţe, congrese, sesiuni de training
Numele şi adresa angajatorului Editura Arc (Chişinău), Editura Polirom (Iaşi), Complexul Naţional Muzeal Moldova Iaşi, Agenţia Regională Nord-Est pentru Protecţia Mediului, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Drept, Camera de Comerţ Iaşi etc.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Traducere şi interpretariat
Perioada 1999
Funcţia sau postul ocupat secretar de redacţie pentru Albumul de prezentare a Universităţii “Al. I. Cuza”, Iasi, ediţie trilingvă
Principalele activităţi şi responsabilităţi coordonarea şi traducerea parţială a textelor ediţiei trilingve (engleză, franceză, germană)asistenţa la machetarea albumului
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară
Tipul activităţii sau sectorul de activitate redacţie de carte
Perioada martie 1999 – mai 2000
Funcţia sau postul ocupat secretar
Principalele activităţi şi responsabilităţi relaţii internaţionale ale Universităţii
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Al. I. Cuza” – Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară
Tipul activităţii sau sectorul de activitate secretariat

Educaţie şi formare
Perioada ianuarie 2010
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite predarea limbii italieneliteratură italiană contemporană
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, în colaborare cu Università Ca’ Foscari di Venezia
Perioada 26 august – 13 septembrie 2009
Calificarea / diploma obţinută Stagiu de cercetare în Italia şi Austria în cadrul grantului “Influenţa occidentală prin intermediar grecesc în perioda modernizării limbii române” cu finanţare CNCSIS (ID_126/2008)
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite cercetare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Biblioteci din Venezia, Padova, Bologna, Ravenna, Faenza, Vienna
Perioada 1 noiembrie 1998 – 22 ianuarie 2007
Calificarea / diploma obţinută doctor în filologie (Ordinul Ministrului nr. 1418 din 29.06.2007)
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite studii doctorale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi
Perioada 15-17 martie 2007
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite predarea limbii italieneliteratură italiană contemporană
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, în colaborare cu Università per Stranieri di Perugia
Perioada 19 -30 iulie 2004
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite folosirea laboratorului lingvistic telematic LaLiTa
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare CIID – Cooperativa Insegnanti di Iniziativa Democratica
Perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2003
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite predarea limbii italieneliteratură italiană contemporană
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Babes-Bolyai, Cluj, în colaborare cu Università per Stranieri di Perugia şi cu Centrul Cultural Italian din Cluj
Perioada 1 august – 30 septembrie 2002
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite limbă, literatură şi civilizaţie italiană (nivelul 5, specializare culturală)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Università per Stranieri di Perugia
Perioada 1 – 30 iulie 2002
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite limbă şi civilizaţie italiană (nivel avansat)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Università degli Sudi di Milano la Gargnano del Garda
Perioada octombrie 2001 – iulie 2002
Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite studii de lingvistică computaţională în cadrul formaţie de master
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Informatică
Perioada septembrie 2001
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite lingvistică computaţională
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala de vară şi EuroConferinţa RANLP 2001, Tzigov Chark, Bulgaria
Perioada august 2001
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite Şcoala de vară EUROLAN 2001 – „Crearea şi exploatarea resurselor lingvistice adnotate”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Informatică în colaborare cu Academia Română
Perioada februarie 2001
Calificarea / diploma obţinută practică
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite lingvistică computaţională – identificarea şi rezoluţia automată a anaforelor pronominale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Wolverhampton, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Limbi şi Ştiinţe Sociale
Perioada septembrie 1998
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite proza lui Giacomo Leopardial 10-lea Congres Internaţional
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul Naţional de Studii Leopardiene din Recanati
Perioada octombrie 1996 – iunie 1997
Calificarea / diploma obţinută
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite limba şi literatura franceză – limba şi literatura germană
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere
Perioada septembrie 1995
Calificarea / diploma obţinută perfecţionare
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite poezia lui Giacomo Leopardial 9-lea Congres Internaţional
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Centrul Naţional de Studii Leopardiene din Recanati
Perioada octombrie 1992 – iulie 1996
Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă în filologie, limba şi literatura italiană – limba şi literatura engleză
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite limba şi literatura italiană – limba şi literatura engleză
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere
Perioada septembrie 1988 – iunie 1992
Calificarea / diploma obţinută diplomă de bacalaureat
Disciplines principale studiate / competenţe dobândite studii liceale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Liceul Internat “C.Negruzzi” – Iaşi, Secţia filologie – limbi străine

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Italiană C2 C2 C2 C2 C2
Engleză C2 C2 C2 C2 C1
Franceză C2 C2 C1 C1 B2
Spaniolă B2 C1 B2 B1 A2
Germană A2 B2 A1 A1 A1
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului Capacitate de folosire avansată a programelor de procesare text (precum Microsoft WordTM), de elaborare de prezentări (Microsoft PowerPointTM), de calcul (Microsoft ExcelTM), baze de date (Microsoft AccessTM) şi creare de pagini web (Microsoft FrontpageTM).Experienţă cu programe profesionale de editare text (Adobe Page MakerTM, Adobe InDesignTM)Cunoştinţe de grafică şi prelucrare a imaginilor (Adobe PhotoShopTM, CorelDrawTM)
Permis de conducere Categoria B
Participări cu comunicări la congrese / conferinţe
Perioada mai 2011
Conferinţa visiting professor Erasmus
Titlul comunicării Due traduzioni romene della Norma: Gheorghe Asachi e Ion Heliade Rădulescu a confronto
Organizator Universita’ degli Studi di Padova, Facolta’ di Lettere
Perioada 20-21 noiembrie 2009
Conferinţa Simpozionul internaţional “FORTUNA LABILIS, STUDIA PERENNIA –  All´insegna di Ramiro Ortiz: insegnamento e ricerca  nell’italianistica di ieri e di oggi”, Bucureşti (România)
Titlul comunicării Le due versioni ottocentesche rumene della Norma di  Felice Romani
Organizator Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi Moderne, Departamentul de Italianistică
Perioada 31 octombrie 2008
Conferinţa Simpozionul “Antichitatea şi moştenirea ei spirituală – Bimillennarium Ovidianum, Publius Ovidius Naso – 2000 de ani de la exilul tomitan”, Iaşi (România)
Titlul comunicării Riflessioni alfieriane sulla condizione del poeta nell’epoca di Augusto
Organizator Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, Catedra de Limbi Clasice, Italiană, Spaniolă
Perioada mai 2008
Conferinţa visiting professor Erasmus
Titlul comunicării Receptarea teatrului tragic italian in cultura romaneasca
Organizator Universita’ degli Studi di Padova, Facolta’ di Lettere
Perioada 12-16 mai 2008
Conferinţa Convegno Romeno-Italiano – VI-a edizione “Tradizione e innovazione tra antichità e cristianesimo: forme e modelli di comunicazione e monumentalizzazione fino al VI secolo. 2000 anni dall’esilio di Ovidio a Tomi”, Iaşi (România)
Titlul comunicării Il mito di Mirra dalle Metamorfosi ovidiane all’elaborazione di Vittorio Alfieri
Organizator Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Istorie
Perioada 12-13 mai 2006
Conferinţa Simpozionul internaţional “La cultura italiana in Romania – 80 anni di italianistica presso l’Universita’ “Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi (România)
Titlul comunicării L’influsso italiano sul teatro rumeno moderno
Organizator Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, Catedra de Limbi Clasice, Italiană, Spaniolă
Perioada 5-7 iunie 2003
Conferinţa Întâlnirea internaţională „Le liberta’ delle donne in Europa e nel Mediterraneo”, Baia delle Zagare (Italia)
Titlul comunicării Le donne nella transizione rumena
Organizator Universita’ degli Studi di Foggia
Perioada 14 oct. 2002
Conferinţa Simpozionul “Leonardo Da Vinci 550”, Iaşi (România)
Titlul comunicării Leonardo Da Vinci: «Binele suprem este cunoaşterea»
Organizator Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, Catedra de Limbi Clasice, Italiană, Spaniolă şi Comunitatea Italienilor din România
Perioada 8-11 nov. 2001
Conferinţa Seminarul internaţional “Multilingual Corpus Research”, Bansko (Bulgaria)
Titlul comunicării Experimental Multilayered Multilanguage Annotated Corpus (în colaborare)
Organizator Asociaţia TELRI
Perioada 21-23 sept. 2000
Conferinţa Seminarul internaţional “Corpus Linguistics: How to Extract Meaning from Corpora”, Ljubljana (Slovenia)
Titlul comunicării Anaphora and cataphora, what’s in there (în colaborare)
Organizator Asociaţia TELRI
Perioada 25-26 mai 2000
Conferinţa sesiunea de comunicări ştiinţifice “In memoriam Marian Papahagi”, Bucureşti (România)
Titlul comunicării Il sistema tragico nell’opera di Alfieri
Organizator Universitatea din Bucureşti şi Uniunea Scriitorilor din România
Premii obţinute –         Premiul „Cartea anului 2007” al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi pentru DEXI(în colaborare)-         Marele Premiu „Coresi” la Salonul Internaţional de Carte SIC 2007, Chişinău, pentru DEXI(în colaborare)-         Premiul „Grigore Moisil” al Academiei Române 2001 pentru lucrarea An integrated framework for anaphora resolution (în colaborare)–         Premiul II la concursul de Terminologie Ştiinţifică şi Tehnică al Uniunii Latine (1999)
Anexe Lista de lucrări ştiinţifice publicate

 

 

LISTA DE LUCRĂRI

Gabriela E. Dima

 

Volume:

 1. Benvenuti, manual de conversaţie în limba italiană (în colaborare cu Dragoş Cojocaru), Polirom, Iaşi, 2003, 184 p., ISBN 973-681-358-4
 2. Dicţionar enciclopedic ilustrat junior. Nume proprii, în colaborare cu Florin Faifer şi Laura Manea, Cartier, Chişinău, Republica Moldova, 2004, 1704 p., ISBN 9975-79-253-7
 3. Dicţionar enciclopedic junior, în colaborare, Cartier, Chişinău, Republica Moldova, 2005, 1728 p., ISBN 9975-79-254-5
 4. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române (DEXI), în colaborare, Arc şi Gunivas, Chişinău, Republica Moldova, 2007, 2280p., ISBN: 978-9975-61-155-8 (Arc), 978-9975-908-04-7 (Gunivas).

 

Articole:

 1. Lirismul îndoielii la Leopardi, în revista “Columna”, serie nouă, anul II, nr. 2, februarie 1998 (publicat şi in limba italiană în numărul succesiv cu titlul Leopardi: la poeticita’ del forse).
 2. Iubire şi credinţă la Dante şi Petrarca I, în revista “Columna”, serie nouă, anul IV, nr. 2, februarie 2000.
 3. Recenzia volumului Repere româno-italiene de Eleonora Cărcăleanu, în “Revista română”, anul IV (22), decembrie 2000.
 4. An integrated framework for anaphora resolution în colaborare cu prof. Dan Cristea, în “Romanian Journal of Information Science and Technology”, Ed. Academiei, vol. 4, nr. 3-4, 2001.
 5. AR-Engine – a framework for unrestrictedco-reference resolution în colaborare cu prof. Dan Cristea, Oana Postolache şi Catalina Barbu, în actele LREC 2002 “Third International Conference on Language Resources and Evaluation” (29-31 mai 2002, Las Palmas, Spania), vol. VI, editori Manuel Gonzales Rodriguez şi Carmen Paz Suarez Araujo, ELRA, 2002, vol. VI, p. 2000-2007. ISBN: 2-9517408-0-8.
 6. Leonardo Da Vinci: „Binele suprem este cunoaşterea”, în „Convorbiri literare”, serie nouă, anul CXXXVI, nr. 12 (84), decembrie 2002, p.147-149.
 7. Recenzia volumului Tre correnti letterarie italiane: il Rinascimento, l’Umanesimo e il Barocco de Eleonora Cărcăleanu, în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iasi. Limbi şi literaturi străine”, tomul V, 2002, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi, 2002, p. 119-121. ISSN: 1453-0791.
 8. Handling complex cases of anaphora resolution în colaborare cu prof. Dan Cristea, Oana Postolache şi prof. Ruslan Mitkov, în DAARC 2002 – Proceedings of the 4th Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium, editori: António Branco, Tony McEnery, Ruslan Mitkov, editura Colibri, Lisabona, Portugalia, 2002, sect. 7-12, p. ISBN 972-772-350-0.
 9. Vittorio Alfieri: Poeta vate al libertăţii italiene, în „Convorbiri literare”, serie nouă, anul CXXXVII, nr. 11 (95), noiembrie 2003, p.74-75.
 10. Mitul Labdacizilor în tragediile lui Vittorio Alfieri, în „Quaderni di Studi italiani e romeni”, n.1 / 2003, Edizioni dell’Orso, Torino, 2004, p.  89-121, ISBN: 88-7694-740-X.
 11. Angiolina: unico personaggio femminile forte nei romanzi di Italo Svevo, în „Tutti gli anni di Svevo”, IDC Press, Cluj-Napoca, 2004, p. 89-100, ISBN: 973-86689-3-X.
 12. Recenzia volumului Forme alocutive şi reverenţiale în limbile romanice. Pronumele alocutive în limbajul publicitar de Mirela Aioane, “Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iasi. Secţia de lingvistică”, tomul LI – In honorem C. Frâncu, 2005.
 13. L’influsso italiano sul teatro rumeno moderno în La cultura italiana in Romania 80 anni di italianistica presso l’Universita’ „Al. I. Cuza” Iaşi, atti del simposio internazionale di Iasi (12-13 maggio 2006), volum îngrijit de Eleonora Cărcăleanu, Editura Universităţii „Al. I.Cuza” – Iaşi, 2006, p. 172-182, ISBN (10) 973-703-184-9; ISBN (13) 978-973-703-184-6.
 14. Tirania şi tiranii lumii antice în viziunea lui Vittorio Alfieri în „Anuarul de Lingvistică şi Istorie Literară” al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, t. XLIV-XLVI, 2004-2006, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, p. 247-266. ISSN 1220-4919.
 15. I Pelopidi nelle tragedie di Vittorio Alfieri în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Limbi şi literaturi străine”, tomul VIII-IX/2005-2006, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi, 2007, p. 43-72. ISSN: 1841-916X.
 16. Mit şi istorie în tragedie: de la antici la Vittorio Alfieri, în „Antichitatea şi moştenirea ei spirituală” III, volum coordonat de Mihaela Paraschiv şi Claudia Tărnăuceanu, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi, 2007, p. 67-77. ISBN: 978-973-703-366-9.
 17. Tiranul în tragediile istorice alfieriene, în „Quaderni di Studi italiani e romeni”, n. 3 / 2007, Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2008, p.  103-126, ISBN: 978-88-6274-004-3.
 18. Sentimento mistico e visione profana nella tragedia „Saul” di Vittorio Alfieri în “Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi. Limbi şi literaturi străine”, tomul X/2007, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi, 2008, p. 141-154. ISSN: 1841-916X.
 19. L’”escamotage” alfieriano nel giustificare i delitti degli Atridi în „Acta Iassyensia Comparationis”, nr. 6 / 2008, Editura Universitas XXI Iaşi, p.159-166. ISSN: 1584-6628. – B
 20. Il mito di Mirra dalle Metamorfosi ovidiane all’elaborazione di Vittorio Alfieri în „Classica et Christiana”, nr. 4/1 / 2009, Actele celui de-al VI-lea colocviu româno-italian (Iaşi, 12-16 mai 2008), editate de Nelu Zugravu şi Mario Girardi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi, 2009, p. 105-118. ISSN: 1842-3043.
 21. Poetica genului tragic în Italia. Aristotel şi interpreţii săi din secolul al XVIII-lea în Anuar de lingvistică şi istorie literară, t. XLVII-XLVIII / 2007-2008, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009, p. 201-226, ISSN: 1220-4919.
 22. Riflessioni alfieriane sulla condizione del poeta nell’epoca di Augusto în Hereditas Antiqua, editat de Mihaela Paraschiv şi Claudia Tărnăuceanu, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi, 2009, p. 167-172. ISBN: 978-973-703-459-5.
 23. Idei umaniste la Leonardo Da Vinci în Philologica Jassyensia, anul VI, nr. 2 (12), Editura Alfa, Iaşi, 2010, p. 191-198, ISSN: 1841-5377. – B+
 24. Frantumi della campagna siciliana di Luigi Pirandello: favola, luce e violenza în „Acta Iassyensia Comparationis”, nr. 8 / 2010, Editura Universitas XXI Iaşi, p.149-153. ISSN: 1584-6628. – B+
 25. Le due versioni rumene ottocentesche della Norma di Felice Romani, în „Un secol de italienistică la BucureştiIII, Actele colocviului centenar (Bucureşti, 20-21 noiembrie 2009), coordonatori Doina Condrea Derer şi Hanibal Stănciulescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 351-361, ISBN: 978-973-737-710-4.
 26. Moldova în scrierile lui Iulius Ruggieri (co-autor, a.p. Bogdan-Petru Maleon) în „Analele Putnei”, nr. VIII / 2012, 2, Centrul de cercetare şi documentare “Ştefan cel Mare” – Mănăstirea Putna, pp. 111-140, ISSN: 1841-625X. Baze de date: C.E.E.O.L. http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=006ed6f0-1eb0-4189-a2b9-d8b1ed55a609, IndexCopernicus Journal Information: http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=6948.

 

Citări:

Nicolae Busuioc, Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani. Dicţionar. 1945-2008, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2009, pp. 182-183; ISBN 973-116-102-3.