PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC (Activitati 2012-1ro)

Obiectivul 1 – Rezolvarea problemelor organizatorice și asignarea sarcinilor

 

A fost organizat concursul pentru ocuparea poziției de asistent cu jumătate de normă prevăzut în proiect. În umra analizei necesarului de competențe s-a hotărît împărțirea numărului de ore disponibile între două persoane cu competențe distincte. Cei doi cîștigători ai concursului dr. Alexandra Chirac și drd. Ionuţ Irimea au fost angajați începînd cu 1 decembrie 2012.

Textele propuse spre studiere  au fost repartizate membrilor echipei.

Au fost achiziționate materiale de birotică de imediată necesitate și a fost pregătită achiziția de echipamente care se va face la începutul anului 2013.