PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC (Conferinte 2012 eng)

Project related conferences:

1.  Dialoguri academice. Stilistică şi frazeologie,  Bacău University, 22 – 23 November 2012 (Ioan Constantin Lihaciu).