PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC (Activitati 2013-2ro)

Documentare și extragerea de informații (fișare) :

 

Cele aproape 3000 de fișe obținute în etapa precedentă au fost selectate și grupate în funcție de tematică, fenomene lingvistice etc.

Lucrările necesare din bibliografie au fost copiate sau scanate, iar ulterior fișate, rezultînd: 1. filologie, istorie culturală 452 fişe; 2. Lingvistică 2.470 fişe.

În urma deplasării la Biblioteca Academiei din București s-a verificat transcrierea textului Erotocritului prin confruntarea directă cu ms. 3514 BAR în vederea realizării volumului Erotocritul lui Cornaros în literatura română. I. Versiunea lui Alecu Văcărescu,  prevăzute în proiect.

Pe lîngă cele 15 imagini care conţin miniaturi, achiziționate anul trecut de la Biblioteca Academiei, s-au obţinut de la Institutul de Lingvistică Sextil Puşcariu din Cluj 48 de imagini miniate (pastel color) şi aprobarea cu titlu de gratuitate de a le reproduce în lucrarea care va fi publicată în cadrul acestei teme. Imaginile, de o mare frumuseţe coloristică şi de fineţe a tuşei, vor fi incluse in volum, cartea fiind astfel atractiva si pentru nefilologi.