PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC (Rezumatul proiectului ro)

Rezumatul proiectului:

 

Proiectul urmărește stabilirea impactului culturii europene occidentale din perioada iluministă asupra culturii române, evidențiat în traducerile din secolul al XVIII-lea.

Obiectivele generale ale proiectului sunt urmatoarele: 1. Identificarea tuturor datelor filologice privitoare la textele avute în vedere: identificarea surselor traducerilor (originale occidentale și, după caz, versiuni intermediare grecești sau rusești), relația cu textul originar, sursele scriitorilor occidentali care au compilat textul tradus, identificarea traducătorului român acolo unde nu este cunoscut; 2. Analiza traductologică a textelor, avîndu-se în vedere relația dintre limba-sursă și limba-țintă, comparații textologice, influențele lingvistice; 3. Descrierea traducerilor românești, analiza ideilor prezente în text, a mesajului estetic; 4. Pregătirea cel puțin a unei ediției filologice a unuia din aceste texte.

Pentru a realiza aceste obiective, au fost selectate 6 texte considerate reprezentative pentru circulația scrierilor occidentale în provinciile romînești, analiza lor putînd fi extrapolată la întregul fenomen. Cele șase texte sînt:

1. Geography anatomized or Geographical Grammar de Patrick Gordon, ed. I, London, 1685. Textul cunoaște mai multe elaborari în Franța. Una dintre variantele franceze a fost tradusă în limba italiană cu titlul Geografia moderna. Versiunea italiană, tradusă în greacă de Gheorghios Fatzeas (Gramatikí geografikí), a fost publicată la Veneția în 1760 în trei volume. Se presupune că aceasta din urmă este sursa directă a traducerii clericului Gherasim Putneanul, care se păstrează în copii de la 1780 și 1789 (ms. 2349BAR,  ms. 121 Arhivele Statului din Iaşi, ms. 6 Biblioteca Episcopiei Romanului), cu titlul Gheografie noo.

2. Romanul provensal cavaleresc Paris et Vienne, adaptat în limba italiană de  Angelo Albani (Orvietano) cu titlul Innamoramento di due fidelissimi amanti, a fost publicat la Roma în 1626. Vincenzo Kornaros a transferat acțiunea din Occident în lumea greacă, în versuri, cu numele Erotokritos, iar poemul lui a fost publicat la Veneția pentru prima dată în 1713. Versiunea greacă are două traduceri diferite în limba română. Prima, în proză, a fost efectuată de un traducător necuoscut și se păstrează în copii manuscrise; ms. 158 BAR din 1785 și ms. 145BAR din 1800. Cea de a doua, în proză cu versuri, din Muntenia, i-a fost atribuită lui Alecu Văcărescu și se păstează în mai multe copii manuscrise, compilații și elaborări, cele mai importante fiind ms. 3454 BAR din 1787 și ms. 1319BAR din 1789.

3. Scrierea lui Voltaire, Histoire de Charles XII, roi de Suède, a fost tradusă în română de clericul moldovean Gherasim, cu titlul Istorie craiului Sfeziei Carol 12, și se păstrează într-o copie autografă din 1792 la BCU Iasi, nr. IV-54, și în copii făcute de alți copiști: nr. 4619 BAR, din 1805 și nr. 81 Biblioteca Mănăstirii Putna, din 1821.

4. Drama lui Pietro Metastasio, Achille in Sciro, scrisă în limba italiană, a fost tradusă printr-un intermediar grecesc de boierul muntean Iordache Slătineanu și a fost publicat la Sibiu în 1797 cu titlul Ahilefs la Schiro.

5. Scriitorul italian Giulio Cesare Croce della Lira a scris la sfîrșitul secolului al XVI/lea cartea Le sottilissime astuzie di Bertoldo. Textul, în versiune prescurtată, a fost publicat la Berlin în limba germană în 1778, cu titlul Leben Bertoldo’s, seines Sohnes Bertoldino, und seines Enkels Kakaseno. Versiunea germană a fost tradusă în română de Ioan Molnar, cu titlul Viaţa Lui Bertoldo şi a lui Bertoldino, feciorul lui, dimpreună şi a lui Cacasino, nepotul lui, publicată la Sibiu, în 1799. Există o altă versiune tradusă în Moldova, păstrată în mai multe copii manuscrise chirilice, care urmează a fi  cercetate în cadrul acestui proiect.

6. Claude François Xavier Millot, a publicat în Franța în 1772 lucrarea Elements d’histoire générale ancienne et moderne, tradusă cu titlul de Istorie universală adecă de obşte, vol. 1, de Ioan Molnar, Buda, 1800. Originalul francez a fost tradus în limba română prin intermediul unei versiuni germane.