PN-II-CT-ERC-2012-1-5ERC (Activitati 2013-4ro)

Scrierea studiilor introductive, a articolelor și concluziilor cercetării :

 

Studiul introductiv conţine o caracterizare a epocii în care au loc aceste traduceri, mai precis continuarea tendinţelor umaniste şi dezvoltarea şi preluarea ideilor iluministe, care aveau ca scop educarea maselor în spirit raţionalist, răspîndirea ştiinţei şi culturii, stabilirea relaţiilor între diverse culturi, evoluţia spre modernizare a societăţii în general şi a limbilor în special.

Conţinutul propriu-zis al prezentării fiecărui text se referă la partea de filologie: autor străin (intermediar străin, acolo unde este cazul), relaţia între texte. Urmează caracterizarea lingvistică generală a fiecărui obiectiv, importanţa acestuia în evoluţia limbii române literare, în formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, în dezvoltarea culturii noastre.

Concluziile au în vedere un cadru general mai larg prin raportarea la alte culturi europene, la influenţe exercitate în epocă, la modul în care au fost adaptate cuvintele de origine străină, încadrarea textelor cercetate în contextul culturii române din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.