Probleme organizatorice

Prezentarea fiecărei traduceri s-a făcut în general sistematic,  pornind de la autorul occidental, de la contribuţia acestuia în cultura de care aparţine; s-au analizat sursele narative sau ştiinţifice ale fiecărei lucrări, circulaţia europeană, transpunerile în alte limbi care uneori au constituit un intermediar pentru traducerea românească, după care s-a trecut la analiza fiecărui text din cultura română din punct de vedere filologic şi lingvistic. În unele cazuri a fost nevoie de o colaborare a  cercetătorilor, în funcție de competențele acestora, asfel încît unele titluri au mai multi autori.