Revizia volumelor

Articolele elaborate de fiecare cercetător au fost citite de membrii echipei, care au făcut sugestii în vederea perfecționării acestora. S-au stabilit normele de redactare și tehnoredactare, care au fost aplicate întregului volum.