ENGLEZAROMANA

Cunoşti deja limba greacăYou speak greek already

Sincere insiders. That's what we think we are, within the frame of the

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul proiectului

Scopul nostru este ca, prin metoda şi materialul pus la dispoziţie, sa promovam învaţarea limbii greceşti şi, în acelaşi timp, sa evidenţiem punctele comune ale limbilor europene.

Grupul ţintă

În general, putem spune că posibilii utilizatori ai produsului programului nostru sunt cei ce-şi doresc să înveţe limba neogreacă şi cunosc bine fie ca limbă maternă, fie ca o a doua limbă, una dintre următoarele limbi : spaniola, italiana, bulgara, româna, letona, engleza. Scopul nostru este, deci, de a contacta instituţii în care se predă limba neoelenă, în special în ţările partenerilor, dar şi în restul Europei, sau cursanţi izolaţi, care doresc să înveţe singuri această limbă.

 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Litere, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, România
tel: 0040-232-201052; fax: 0040-232-201152,

e-mail: mparaschiv@uaic.ro http://www.uaic.ro