EVAL-IC – EVALUATION DES COMPETENCES EN INTERCOMPREHENSION

Programme Erasmus+ action clé 2 “Partenariat stratégique de l’enseignement supérieur”

Numărul și acronimul proiectului : 2016-1-FR01-KA203-024155, EVAL-IC

 

 • Finanțator: The European Commission, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
 • Director de proiect: Christian OLLIVIER, Professeur des Universités, Université de La Réunion (Franța)
 • Echipa română a proiectului(Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iași, Facultatea de Litere): conf.dr. Doina SPIȚĂ (director pentru partea română), conf.dr. Mihaela LUPU (membru), conf.dr. Claudia TĂRNĂUCEANU (membru)
 • Pagina web: https://evalic.eu/
 • Perioada de derulare: 01.09.2016 – 31.08.2019
 • 14 instituții parteneredin 8 țări : Université de La Réunion (FR) – coordonare, Paris-Lodron-Universität Salzburg (AT), Ecole supérieure de navigation d’Anvers (BE), Universität des Saarlandes (DE), Universität Hamburg (DE), Universidad de Salamanca (ES), Université Aix-Marseille (FR), Università Roma 3 (IT), Università di Macerata (IT), Università Ca’Foscari – Venezia (IT), Università degli studi di Cassino (IT), Universidade de Aveiro (PT), Universidade Católica Portuguesa (PT), Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iași (RO).
 • 35 parteneri asociați care participă la calibrarea și validarea descriptorilor competențelor și la validarea instrumentelor de evaluare create în cadrul proiectului.

 

Proiectul se circumscrie preocupărilor specialiștilor din domeniul didacticii plurilingvismului de a dezvolta, începând cu anii 1980, aparatul teoretic, instrumente și materiale de învățare pentru promovarea intercomprehensiunii prin intermediul unor proiecte de cercetare, majoritatea europene. Reținem, dintre acestea, Galatea, Galanet, EuroCom, Euromania, Babelweb, Cinco, Intermar, EuRom4 și 5 …, care au vizat cu precădere receptarea limbilor înrudite (mai ales romanice) și interacțiunile plurilingve scrise.

Membrii echipei române a proiectului EVAL-IC au participat la cercetarea în domeniul intercomprehensiunii începând cu 2008, UAIC devenind astfel partener în câteva proiecte finanțate de The European Commission, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA): GALAPRO (programul transversal Langues – Formation de formateurs à l’intercompréhension en Langues Romanes, Nº 135470-LLP-1-2007-1-PT-KA2-KA2MP), REDINTER (Rede Europeia de Intercompreensão, Nº 143339-2008-PT-KA2NW) și MIRIADI (Mutualisation et Innovation pour un Réseau de l’Intercompréhension à Distance, 531186-LLP-1-2012-1-FR-KA2-KA2NW), iar dna Doina Spiță a coordonat echipa pedagogică ce a creat, în cadrul Sezonului Franța-România, ROMANICA, prima aplicație pentru smartphone și tablete având ca scop sensibilizarea publicului larg față de intercomprehensiune.

« Produse intelectuale » scontate în proiectul EVAL-IC :

 • Contribuție la epistemologia intercomprehensiunii :
  • stadiul cercetării (din perspectivă critică) privind intercomprehensiunea receptivă și interactivă ;
  • stadiul cercetării (din perspectivă critică) privind interacțiunile plurilingve ;
  • dezvoltarea conceptelor de « interacțiune » și « interproducție » în intercomprehensiune.
 • Definirea și descrierea noțiunii de competență în intercomprehensiune.
 • Elaborarea de protocoale și de instrumente de evaluare a nivelurilor de competență în perspectiva certificării competențelor de comunicare plurilingvă panromanică.