PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Activitati 2012 – 1ro)

Organizarea cadrului de lucru

a)      Identificarea bibliografiei generale şi specifice (filologie); depistarea locaţiei şi procurarea acesteia (prin scanare, fotocopiere etc.)

Bibliografia generală și specifică pe probleme de filologie a fost identificată în bibliotecile din Iași și București, elementele relevante pentru tematica proiectului fiind scanate/fotografiate (de ex. Catalogul manuscriselor românești) sau fotocopiate (articole de filologie) pentru a se afla în permanență la îndemâna cercetătorilor.

Au fost de asemenea consultate cataloagele bibliotecilor europene disponibile on-line pentru a fi identificate necesitățile de documentare imediată și pe termen lung.

b)      Construirea bazei de date pentru documentaţie

Primul pas în construirea bazei de date a fost reprezentat de introducerea titlurilor din bibliografia generală într-un tabel Excel pentru a avea o imagine cât mai completă posibil asupra câmpurilor necesare. Ulterior acest tabel a fost transpus în programul specific pentru baze de date, Access, în care a fost separat în sub-tabele legate între ele pentru interogare. Formularele de introducere a datelor au fost de asemenea realizate.