PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (2014 Obiective prevazute)

CSI dr. Eugenia Dima a continuat cercetările legate de traducătorii care urmează a fi incluși în volumul din anul 2015 pe care ni l-am propus: Costandin Cocorăscu, Ienăchiță Văcărescu, Mihai Cantacuzino, versiunile cărții populare Halima.

Astfel, în fază avansată de redactare se află monografiile unor traduceri/traducători care au făcut și obiectul unor studii, comunicări în țară și peste hotare.

Forma finală a volumului va cuprinde toate traducerile în ordine cronologică (în măsura în care se cunoaște data efectuării traducerii românești) din inventarul alcătuit de noi, constituind astfel o lucrare de referință în domeniu. Reușita acestui proiect este însă strîns legată de acordarea fondurilor necesare, complexitatea sa necesitînd mobilizarea la maximum a întregii echipe pe toată durata anului 2015.