PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Activitati 2012 – 4eng)

Cyrilic text transcription or lecture

 

a)      Norms of interpretation of the Cyrillic script

We established the criteria for the interpretation of the Cyrillic script on the basis of the Romanian philology bibliography (Iorgu Iordan, Despre ediţiile de texte, in Studii de limbă literară şi filologie, I, Ed. Academiei R. S. R., p. 263, 1961. Strugaru, D., Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice. Problema dispariţiei lui i  final în limba română, în LR, X,1961, p. 606‑610. idem, Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice. Problema dispariţiei lui u  final în limba română, în LR, XI, 1962, pp. 582‑594. Avram, Mioara/ Dimitrescu, Florica, Principii de transcriere a textelor româneşti vechi, in LR, XI, nr. 6, 1962, p. 653‑660. Kelemen, B., Cu privire la valoarea fonologică a literelor chirilice, in CL, IX, 1964, p. 183‑186. Avram, Andrei, Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte româneşti, in SCL, XV, 1964, no. 1‑5. Vârtosu, Emil, Paleografia româno‑chirilică, Bucureşti, 1968. Ursu, N.A. Problema interpretării grafiei chirilice româneşti din jurul anului 1800, în LR, IX, 1960, no. 3, pp. 33-46. idem, Contribuţia Academiei Române în domeniul editării critice a textelor vechi româneşti, în LR, XV, 1966, no. 5, pp. 531-547. idem, Din nou despre interpretarea grafiei chirilice româneşti, in LR, XXV, 1976, no. 5, pp. 475-489. Gheţie, Ion, Interpretare şi transliterare, in SCL, XXX, 1979, no. 4, pp. 377‑378.

b)     Learning to read Cyrillic texts

To effectively participate to the investigation of the Romanian translations from the 18th century, Gabriela Eugenia Dima and Alexandra Chiriac learned or perfected their knowledge of Cyrillic palaeography under careful guidance.