PN-II-ID-PCE-2011-3-0722 (Redactarea articolelor 2015ro)

CS I dr. Eugenia Dima a continuat cercetările legate de traducătorii care urmează a fi incluși în volumul propus: Costandin Cocorăscu, Matei Fărcășanu, Ienăchiță Văcărescu, Mihai și Ioan Cantacuzino, Iordache Slătineanu, Naum Rîmniceanu, versiunile cărților populare Halima și Erotocrit. Avînd în vedere finalizarea lucrării, în cursul anului 2016, a selectat tematic bibliografia și materialul lingvistic extras în vederea efectuării unor prezentări monografice ale traducerilor și traducătorilor români cu informații cît mai complete. De asemenea a parcurs cercetările mai noi care aduc și contribuții privitoare la stabilirea originalelor necunoscute ale unor traduceri românești, la corectarea unor afirmații anterioare referitoare la limba textului-sursă care a stat la baza traducerii românești, informații recente referitoare la traducătorul român necunoscut sau la cărturarul grec autor al unor texte vehiculare. Deoarece numeroase traduceri românești au utilizat surse neogrecești, a căutat mai multe informații referitoare la viața și activitatea cărturarilor greci care au contribuit, prin traducerea în grecește a scrierilor occidentale, la transmiterea în cultura română, într-o primă fază, a ideile iluministe. Avînd o viziune generală asupra traducerilor din secolul al XVIII-lea a propus o nouă clasificare a interpolărilor, cu exemplificări pe baza materialului parcurs și a bibliografiei. În urma deplasării la București, a descoperit la Biblioteca Academiei noi copii manuscrise, achiziționate recent, care nu au fost semnalate în bibliografii mai vechi.

Conf. dr. Ana-Maria Minuț a aprofundat studierea textelor analizate în cercetări anterioare pentru stabilirea unui inventar al trăsăturilor lingvistice din secolul al XVIII-lea, a parcurs lucrări recente referitoare la Școala Ardeleană. În mod specific atenția a fost îndreptată către Istoria lui Ioan Molnar, către textele traduse de reprezentanții Școlii Ardelene care pot fi grupate în mai multe stiluri științifice și spre modalități de traducere ale scrierilor din epoca cercetată.

Conf. dr. Gabriela Eugenia Dima a descoperit originalele necunoscute a două traduceri și a început cercetarea unei geografii traduse din italiană de Amfilohie Hotiniul în vederea alcătuirii unei ediții științifice a manuscrisului chirilic în care s-a păstrat traducerea (ms. 1627 de la BAR)

Asist. dr. Alexandra Chiriac a continuat cercetarea începută în cadrul unei comunicări prezentate în China și a efectuat studiul filologic și lingvistic al scrierii unui autor german despre Ecaterina a doua a Rusiei, tradusă în secolul al XVIII-lea de un cărturar moldovean. Lucrarea, concepută într-un volum, este continuată cu transcrierea textului românesc, păstrat în ms. 3102 de la Biblioteca Academiei Române, cu un glosar al lexemelor întîlnite în text și, desigur, cu o notă asupra ediției, în care autoarea precizează regulile privitoare la interpretarea grafiei chirilice a manuscrisului editat.